You are currently browsing the archives for the Nieuws category.

Archive for the ‘Nieuws’ Category

omega-3Onderzoekers concluderen in een meta-analyse van recente klinische studies dat het dagelijks nemen van voedingssupplementen met omega-3-rijke visolie het risico op diverse cardiovasculaire eindpunten significant verlaagt. Dit verlaagde risico geldt waarschijnlijk niet voor een hersenbloeding.

 
In feite gaat het hier om een bijgewerkte meta-analyse waarin de data van 13 studies verwerkt zijn. Hierbij waren meer dan 125.000 deelnemers betrokken. De deelnemers hadden bij aanvang van de studie een leeftijd van gemiddeld 64 jaar en 60% van de deelnemers was van het mannelijk geslacht. Ze gebruikten gedurende gemiddeld vijf jaar omega-3-voedingssupplementen. De dosis varieerde van 376 tot 4000 mg omega-3-vetzuren per dag. De meeste studies maakten gebruik van doses van 850 mg per dag of meer.
 
Het risico op een hartinfarct en dood door hart- en vaatziekten daalde significant met 8%. Er werd geen voordeel gevonden voor hersenbloeding. De ziektebeelden waarvoor omega-3-supplementen beschermend werkten, waren hartinfarct, dood door coronaire hartziekten (CHD), totaal CHD, dood door hart- en vaatziekten (CVD) en totaal CVD. Een hogere dosis betekende een sterkere verlaging van het risico; een dosis boven 840 mg per dag leidde tot een nog sterkere risicoreductie.

 

Eerdere analyses leidden tot gemengde resultaten voor wat betreft het reduceren van hartrisico door gebruik van visolie-supplementen. Deze studie echter includeerde gegevens van drie grootschalige, recent gepubliceerde studies, waardoor het aantal deelnemers met 64% steeg. Deze publicatie levert hierdoor het meest actuele bewijs van het effect van omega-3-suppletie op risico van meerdere hart- en vaatziekten.

 

Referentie:
Hu, Y. et al. Marine Omega‐3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta‐Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Journal of the American Heart Association, 2019, 8.19: e013543. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.013543

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4624

Propolis vermindert menstruatiepijn

dinsdag, november 19, 2019 @ 06:11 PM

PropolisIraanse wetenschappers hebben propolis doeltreffend bevonden om menstruatiepijn te verlichten. Iraanse vrouwen die vijf dagen lang propolis namen tijdens een menstruatie ondervonden een daling in de dysmenorroe-symptomen, terwijl die in de placebogroep onveranderd bleven.

 

Aan de studie namen 84 vrouwen van gemiddeld 21 jaar deel. De score voor dysmenorroe daalde van 6,7 naar 5,3 een maand later, en naar 4,7 twee maanden later in de groep die 500 mg propolis per dag innam. Propolis staat in de Iraanse traditionele geneeskunde bekend als remedie tegen menstruatiepijn. Het is een product van bijen, en zou isoflavonen en andere bioactieve stoffen bevatten die pijnstillend werken.

 

Referentie:
Jenabi E, Fereidooni B, Karami M et al. The effect of bee prepolis on primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Obstet Gynecol Sci. 2019 Sep;62(5):352-356

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4629

Lycopeen verbetert vruchtbaarheid man

dinsdag, november 19, 2019 @ 05:11 PM

LycopeenIn een nieuwe, goed gecontroleerde studie hebben Britse artsen een krachtig effect van lycopeen op de zaadcelkwaliteit waargenomen. Zestig gezonde mannen dienden elke dag twee capsules met 7 mg lycopeen of placebo te nemen, dit gedurende 12 weken. Het percentage van gezonde zaadcellen verdubbelde bijna bij mannen die het lycopeenpreparaat hadden genomen.

 
Zaadcelmorfologie en ‘snel zwemmende’ zaadcellen zijn de twee zaadcelparameters die significant verbeterden door toedoen van lycopeen. De concentratie beweeglijke zaadcellen verhoogde ook, zij het niet statistisch significant. Het experiment moet zeker herhaald worden bij mannen met vruchtbaarheidsproblemen, vindt Allan Pacey, teamleider en vruchtbaarheidsexpert.
 
De mannen namen 14 mg lycopeen per dag, dat komt overeen met 2 kg tomaten of 2 soeplepels tomatenconcentraat. Het supplement bestond uit lycopeen ingebed in een matrix van weiproteïne, dat de opname van lycopeen zou bevorderen. De producent van dit preparaat leverde gratis de capsules, maar nam verder niet deel aan het onderzoeksproces.

 

Hoewel de mannen die aan de studie deelnamen op papier gezond waren, had bijna de helft overgewicht en testte het merendeel slecht op zaadcelkwaliteit.

 

Referentie:
Williams EA, Parker M, Robinson A et al. A randomized placebo-controlled trial to investigate the effect of lactolycopene on semen quality in healthy males. Eur J Nutr. 2019 Oct 8. doi: 10.1007/s00394-019-02091-5

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4644

SchizofrenieNiet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke aandoeningen kunnen in verband staan met inflammatie. Dat blijkt uit een recente studie naar schizofrenie door een gecombineerd onderzoeksteam uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Het in 2016 verrichte onderzoek maakt aannemelijk dat door voeding opgeroepen inflammatie – ofwel systemische, laaggradige ontstekingen – bij zowel oorzaken als gevolgen van de ziekte aandacht vereist.

 

Patiënten die lijden aan schizofrenie hebben een levensverwachting die ongeveer twintig jaar lager ligt dan die van mensen zonder schizofrenie. Zij ontwikkelen eerder hart- en vaatziekten, longproblemen, diabetes en sommige soorten kanker – ziektes waarvan wordt aangenomen dat inflammatie eraan ten grondslag ligt. Deze ontstekingen lijken ook van schizofrenie zelf medeoorzaak te zijn.

 

In het onderzoek is bij patiënten in Golfstaat Bahrein nagegaan in hoeverre inflammatie-bevorderende voeding met schizofrenie is geassocieerd. Er namen 120 patiënten aan deel, die ambulante zorg ontvingen vanuit het psychiatrisch ziekenhuis. Zij werden vergeleken met 120 gezonde controlepersonen. Een voedselfrequentievragenlijst gaf inzicht in de mate waarin de door hen geconsumeerde voedingsmiddelen inflammatie bevorderden. Dat werd gemeten aan de hand van de inflammatoire voedingsindex (DII), waarbij een hoge score op een pro-inflammatoir en een lage score op een anti-inflammatoir voedingspatroon wijst.

 

Die DII-score was in beide groepen hoog, maar onder degenen met schizofrenie veel hoger dan in de controlegroep. Voor elke eenheid waarmee de DII-score toenam, was de kans dat sprake was van schizofrenie 62% hoger. Bij een onderverdeling in kwartielen was de waarschijnlijkheid dat degenen uit het meest pro-inflammatoire kwartiel 4 schizofreen waren bijna zesmaal zo groot als bij degenen uit kwartiel 1, de meest anti-inflammatoire groep.

 

De onderzoekers stellen dat er afdoende bewijs is dat de gevonden associatie een tweerichtingsverkeer is tussen inflammatoire voeding en schizofrenie. De ziekte bevordert, mede onder invloed van de gebruikte medicatie, een overmatige inname van inflammatoire voedingsmiddelen. Omgekeerd kan een hoog-inflammatoire voeding schizofrenie stimuleren.

 

Referentie:
Jahrami H, Faris MA, Ghazzawi HA, Saif Z, Habib L, Shivappa N, Hébert JR. Increased Dietary Inflammatory Index Is Associated with Schizophrenia: Results of a Case-Control Study from Bahrain. Nutrients. 2019 Aug 11;11(8). https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1867/htm

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4631

Fructose invloed op levervet, glucose niet

dinsdag, november 19, 2019 @ 01:11 PM

SuikerWetenschappers uit Tsjechië hebben voor het eerst rechtstreeks waargenomen dat fructose aanzet tot leververvetting, terwijl glucose dat niet doet. Een grote dosis glucose verlaagt het vetgehalte van de lever, fructose heeft dat effect niet. In combinatie met een grote dosis vet verhoogt fructose het vetgehalte van de lever, glucose doet dat niet.

 
De onderzoekers lieten tien gezonde mannen zes reeksen van experimenten uitvoeren: (1) vasten, (2) 150 gram vet (uit room), (3) drie maal 50 g glucose, (4) drie maal 50 g fructose, (5) combinatie van vet en glucose, en (6) combinatie van vet en fructose. De drie dosissen glucose of fructose werden steeds binnen de vier uur ingenomen.

 

Vooral de dosis vet zorgt voor een toename van het vetgehalte in de lever. Glucose verlaagt zelfs het vetgehalte in de lever, want glucose lokt een insulinerespons uit, die de vrijlating van vetzuren uit vetweefsel remt. Glucose blijkt zelfs in staat te zijn om de toename in vetgehalte te voorkomen wanneer het samen met vet ingenomen wordt.

 

Fructose verhoogt levervet wel in combinatie met vetinname. Dat is geen echte verrassing, want fructose wordt na opname integraal door de lever opgenomen, terwijl glucose in andere weefsels terechtkomt. Fructose moet dan wel omgezet worden naar vetzuren, zeker in een situatie waar er geen gebrek is aan calorieën.

 

Fructose heeft dan wel geen effect op insuline, het verhoogt wel de afscheiding van FGF21 (fibroblastgroeifactor). FGF21 zou net als insuline de afscheiding van vetzuren door vetweefsel remmen.

 

Referentie:
Dusilová T, Kovář J, Drobný M et al. Different acute effects of fructose and glucose administration on hepatic fat content. Am J Clin Nutr. 2019 Jun 1;109(6):1519-1526

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4649

off

Skin hydrationHet eiwit collageen is een veelgebruikt middel voor een jonge huid en dat blijkt niet voor niets: de werkzaamheid ervan kan worden aangetoond. Duitse wetenschappers deden onderzoek onder vrouwen die een supplement gebruikten met collageen, in combinatie met andere voedingsstoffen. Hun huidconditie verbeterde ten opzichte van die van vrouwen die een niet-werkzaam middel kregen.

 
Van collageen wordt wel gezegd dat zonder deze lijmvormende substantie het lichaam uiteen zou vallen, omdat het een essentieel deel is van het bindweefsel. De huid bestaat voornamelijk uit collageen, maar door veroudering neemt de hoeveelheid af en worden de kracht, stabiliteit en elasticiteit ervan aangetast. Dat wordt het meest zichtbaar in de lijntjes en rimpeltjes en het dunner en droger worden van de huid. Dat effect wordt nog versterkt door factoren als zonlicht, roken, vervuiling, alcoholgebruik en ook door voedingstekorten.

 

Van een aantal voedingsstoffen is bekend dat ze de gezondheid van de huid bevorderen. Daarom werd in het onderzoek gebruik gemaakt van een supplement dat bestond uit 2,5 gram collageenpeptides afkomstig van runderen, samen met 666 mg extract van acerola fruit, 80 mg vitamine C, 3 mg zink, 2,3 mg vitamine E en 50 mcg biotine. Vitamine C neemt daarbij een bijzondere plaats in omdat het als co-enzym fungeert bij collageenvorming. De stoffen werden ingenomen via een drinkbaar voedingssupplement met de naam ELASTEN® van het Duitse bedrijf QUIRIS Healthcare. Dat trad tevens als sponsor op, maar had volgens de auteurs geen invloed op het onderzoek.

 

Aan de gerandomiseerde, placebogecontroleerde en single blind studie namen 72 gezonde vrouwen tussen 35 en 73 jaar deel, van wie gedurende drie maanden de helft het supplement kreeg en de andere helft een placebo. Om de duur van het te vinden effect op de huid na te gaan werd de eerste groep nog eens een maand langer gevolgd, nadat zij met het product waren gestopt. Na twaalf en zestien weken werden testen gedaan naar vochtigheid, elasticiteit, ruwheid en dichtheid van de huid. Op alle vier de kenmerken werden statistisch significante verbeteringen gevonden ten opzichte van de controlegroep. Ook na beëindigen van de suppletie bleef de betere huidconditie vier weken lang in stand. Er werden geen allergische of anderszins negatieve huidreacties vastgesteld. De gevonden effecten werden bevestigd door de gebruikers die hun ervaringen weergaven op een vragenlijst.

 

Referentie:
Bolke L, Schlippe G, Gerß J, Voss W. A Collagen Supplement Improves Skin Hydration, Elasticity, Roughness, and Density: Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Blind Study. Nutrients. 2019 Oct 17;11(10). https://www.mdpi.com/2072-6643/11/10/2494/htm

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4657

off

YoghurtEen recente klinische studie uitgevoerd in China heeft aan het licht gebracht dat gewone yoghurt de insulineresistentie bij obese vrouwen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en metabool syndroom (MetS) kan helpen verbeteren door beïnvloeding van de darmmicrobiota en diverse metabole- en stressparameters.

 

Nog niet zo lang geleden werd vastgesteld dat mensen die lijden aan MetS, verstoringen hebben in de darmmicrobiota.1 Bovendien blijkt uit observationele studies dat het consumeren van gefermenteerde zuivelproducten gerelateerd is aan een gezonde leefstijl en grotere affiniteit met mediterrane voeding.2

 

Deelnemers aan deze studie waren volwassen vrouwen met obesitas tussen 36 en 66 jaar met zowel  NAFLD als MetS.3 Ze kregen ofwel 220g yoghurt per dag (n=48) of gewone melk (n=44) gedurende 24 weken. Bij het begin van de studie en na 24 weken interventie werden bij alle deelnemers diverse metingen uitgevoerd, zoals antropometrie, bloedglucose-, insuline-, lipiden- en cytokinespiegels. Levervet en darmmicrobiota werden alleen vastgesteld bij 20 deelnemers (at random) per groep.

 

Vergeleken met de deelnemers die melk consumeerden, leidde yoghurtinname tot een vermindering van de insulineresistentie, nuchtere insuline en 2-uurs insuline (na glucose-inname), naast een daling van alanine aminotransferase/ALAT (leverfunctie) en levervet. Bovendien leidde yoghurtgebruik tot een daling van triglycerides, totaal cholesterol, vaspine – een adipocytokine met insulineproducerende en anti-inflammatoire effecten – lipopolysaccharide (LPS), fibroblast groeifactor 21 (FGF21), tumor necrose factor-alfa (TNF-alfa) en een toename van oxidatieve stressmarkers, zoals glutathion peroxidase en superoxide dismutase. Yoghurt zorgde ook voor specifieke veranderingen in darmmicrobiota-samenstelling.

 

De auteurs concluderen dat inname van yoghurt gunstiger is dan melk voor het verbeteren van insulineresistentie en NAFLD bij obese vrouwen met MetS. Door toepassing van een statistisch model (mediatie-analyse) vermoeden ze dat de vermindering van de insulineresistentie, oxidatieve stress, inflammatie en LPS en de verandering van de darmmicrobiota samenstelling, hierbij een rol van belang speelden.

 

Referenties:
1. Guevara-Cruz, M., et al. Improvement of Lipoprotein Profile and Metabolic Endotoxemia by a Lifestyle Intervention That Modifies the Gut Microbiota in Subjects With Metabolic Syndrome. Journal of the American Heart Association, 2019, 8.17: e012401.doi: 10.1161/JAHA.119.012401.
2. Mena-Sánchez, G., et al. Fermented dairy products, diet quality, and cardio–metabolic profile of a Mediterranean cohort at high cardiovascular risk. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2018, 28.10: 1002-1011. doi: 10.1016/j.numecd.2018.05.006.
3. Chen, Y., et al. Yogurt improves insulin resistance and liver fat in obese women with nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: a randomized controlled trial. The American journal of clinical nutrition, 2019, 109.6: 1611-1619.doi: 10.1093/ajcn/nqy358.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4660

off

Omega-3 beschermt tegen borstkanker

dinsdag, november 19, 2019 @ 01:11 PM

BorstkankerEen analyse van twintig grootschalige studies waarbij meer dan 800.000 mannen en vrouwen betrokken waren, toont dat het innemen van veel DHA en EPA het risico op borstkanker met 14% verlaagt. EPA (Eicosapentaeenzuur) en DHA (Docosahexaeenzuur) zijn de omega-3-vetzuren die we in vis en algenolie aantreffen. Eigenaardig genoeg zagen de onderzoekers geen verband tussen de consumptie van vis en het optreden van borstkanker.

 

Evenmin was er een verband zichtbaar tussen het plantaardige omega-3 ALA (alfalinoleenzuur). Toch wilt dit niet zeggen dat ALA geen nut heeft. De meeste studies zijn gedaan in westerse landen waar bitter weinig ALA gegeten wordt: hoogstens 2,3 gram/dag, meestal veel minder! Het paleolithische dieet (of het dieet van hedendaagse natuurvolkeren) levert naar schatting 7 tot 18 gram per dag! Omdat zo weinig mensen dergelijke hoeveelheden van ALA innemen, is het moeilijk om nog aan te tonen dat ALA tegen borstkanker beschermt. Volgens dierstudies verhindert ALA de vorming van borsttumoren met bijna 50%.

 

Referentie:
Chen J, Power KA et al. Flaxseed alone or in combination with tamoxifen inhibits MCF-7 breast tumor growth in ovariectomized athymic mice with high circulating levels of estrogen. Exp Biol Med (Maywood). 07 09;232(8):1071-80
Intake of fish and marine n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of breast cancer: meta-analysis of data from 21 independent prospective cohort studies. BMJ 13;346:f3706

 

Bron: https://www.abcgezondheid.nl/nl/news/omega-3_beschermt_tegen_borstkanker/

off

Obees en toch gezond?

dinsdag, november 19, 2019 @ 01:11 PM

Sumo worstelaarWe veroordelen vetzucht (obesitas) te snel als ziekmakend. In de praktijk klopt deze overeenkomst voor ‘slechts’ 70 %. De meeste obese mensen leven inderdaad ongezond, maar er zijn ook vele voorbeelden van gezonde obese mensen die geen verhoogd cardiovasculair risico hebben. Een voorbeeld zijn sumoworstelaars uit Japan. Zij zijn erg vet, maar ze trainen ook heel hard en hebben veel spiermassa. De problemen ontstaan pas wanneer deze mensen stoppen met sporten, dan krijgen ze wel gezondheidsproblemen.

 

Obese mensen moeten er dus alles aan doen om spiermassa te winnen. Laat lichaamsgewicht echter geen criterium zijn, want aanvankelijk ga je weinig gewicht verliezen. Een obese persoon die intensief aan sport begint te doen, zal eerst vetmassa verliezen en spiermassa kweken. Spierweefsel is zwaarder dan vetweefsel, dus in termen van aantal kilo’s geeft dat netto weinig verschil.

Vitamine D, omega-3 en melkwei zijn behulpzame supplementen die de aanmaak van spierweefsel bevorderen.

 

Referenties:
Prado CMM, Wells JCK et al. Sarcopenic obesity: A Critical appraisal of the current evidence. Clinical Nutrition 31 (12) 583e601
Hamer M, Stamatakis E. Metabolically healthy obesity and risk of all-cause and cardiovascular disease mortality. J Clin Endocrinol Metab. 12 07;97(7):2482-8

 

Bron: https://www.abcgezondheid.nl/nl/news/obees_en_toch_gezond%3F/

off

Paddenstoelenextracten effectief tegen kanker

dinsdag, november 19, 2019 @ 01:11 PM

PaddenstoelenGebruik van paddenstoelen als medicijn is een eeuwenoude traditie in het verre Oosten. Daar worden ze ook al millennia lang gebruikt in de strijd tegen kanker. Modern onderzoek bevestigt de effectiviteit tegen tumoren, zowel preventief als curatief.

 

De immuunmodulerende eigenschappen zijn ondertussen zeer goed onderbouwd, maar ook dat vele paddenstoelen ook een groot anti-cancerogeen potentieel hebben. Denk aan de befaamde ‘Japanse’ Reishi en Maitake.
Zeer veel paddenstoelen (een 200-tal!) blijken sterke ‘breed spectrum’ chemopreventieve en –curatieve eigenschappen te hebben. De betaglucanen stimuleren het eigen immuunsysteem, zodat het ontspoorde cellen zelf opruimt.
Vele paddenstoelen bevatten, naast veel vitaminen (vitamine D!), antioxidanten en mineralen ook nog enzymen en andere chemopreventieve én kankerdodende componenten. Hierdoor hebben diverse paddenstoelen directe anticancerogene of tumordodende effecten. Hierdoor kunnen kankercellen en aangetaste weefsels zich weer ‘normaal’ gaan gedragen.
Tal van studies tonen aan dat paddenstoelenextracten zowel preventief als curatief, én naast chemotherapie kunnen gebruikt worden.

 

Referenties:
Wasser SP. Medicinal Mushrooms in Human Clinical Studies. Part I. Anticancer, Oncoimmunological, and Immunomodulatory Activities: A Review. Int J Med Mushrooms. 2017;19(4):279-317.
Pan P et al. The immunomodulatory potential of natural compounds in tumor-bearing mice and humans. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019;59(6):992-1007.
Ayeka PA. Potential of Mushroom Compounds as Immunomodulators in Cancer Immunotherapy: A Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Apr 22;2018:7271509.
Wang X et al. Lentinan modulates intestinal microbiota and enhances barrier integrity in a piglet model challenged with lipopolysaccharide. Food Funct. 2019 Jan 22;10(1):479-489
Rubel R et al. Immunomodulatory and Antitumoral Properties of Ganoderma lucidum and Agaricus brasiliensis (Agaricomycetes) Medicinal Mushrooms. Int J Med Mushrooms. 2018;20(4):393-403.

 

Bron: https://www.abcgezondheid.nl/nl/news/paddenstoelenextracten_effectief_tegen_kanker/

off