Archive for the ‘Nieuws’ Category

VisolieAfgelopen maand verschenen twee belangwekkende publicaties naar de gunstige werking van omega 3-vetzuren op agressief gedrag bij kinderen.

 

Uit een eerste nieuwe studie blijkt dat het vermogen van omega 3-supplementen om agressief gedrag bij kinderen te kalmeren, ook de psychologische agressie onder hun volwassen verzorgers vermindert. Bij kinderen die dagelijks 1 gram omega 3-vetzuren kregen, verminderde hun agressieve gedrag, wat voordeel voor het hele gezin bood.

 

Het verminderde in ieder geval agressie tussen ouders/verzorgers onderling, wat een teken is dat er minder druk op hen komt te staan doordat het kind zich minder agressief gedraagt. Familieleden gingen makkelijker met elkaar om en er was sprake van een minder gespannen sfeer. De studie duurde een jaar en vond plaats onder 200 kinderen in een gerandomiseerde, dubbelblind placebogecontroleerde setting. De kinderen ontvingen de suppletie gedurende zes maanden; de agressievermindering hield zes maanden daarna nog stand (Portnoy, Raine, Liu, & Hibbeln, 2018).

 

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen worden onderverdeeld in externaliserend en internaliserend gedrag. Van externaliserend gedrag heeft de omgeving last, zoals agressief gedrag. Van internaliserend gedrag heeft het kind vooral zelf last, bijvoorbeeld faalangst. De tweede studie die onlangs gepubliceerd werd, onderzocht de invloed van omega 3-vetzuren op externaliserend gedrag en dan specifiek op reactieve agressie en antisociaal gedrag. In totaal werden 282 kinderen onderverdeeld in vier groepen: een groep met alleen omega 3-vetzuursuppletie, een groep met sociale training, een groep met zowel suppletie als sociale training en een groep die standaard behandeld werd (controlegroep waarin medicatie werd gegeven en de ouders begeleiding ontvingen). In deze studie bleek omega 3-vetzuursuppletie een significante, doch kleine vermindering te geven in externaliserend gedrag bij de kinderen in de suppletiegroep, ten opzichte van standaardzorg (Raine et al., 2018).

 

Referenties:
Portnoy, J., Raine, A., Liu, J., & Hibbeln, J. R. (2018). Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggressive Behavior.

Raine, A., Ang, R. P., Choy, O., Hibbeln, J. R., Ho, R. M.-H., Lim, C. G., … Fung, D. S. S. (2018). Omega-3 (ω-3) and social skills interventions for reactive aggression and childhood externalizing behavior problems: a randomized, stratified, double-blind, placebo-controlled, factorial trial. Psychological Medicine, 1–10.

 

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/wetenschap/omega-3-vetzuren-kalmeren-bij-agressief-gedrag/

off

VegetarischEen vegetarisch voedingspatroon kent gezondheidsvoordelen, maar kan ook een tekort aan sommige voedingsstoffen met zich meebrengen. Onderzoekers van de Universiteit van Gent brachten de gevolgen in kaart van een vegetarisch dieet voor creatine, carnosine en carnitine. Deels maakt het lichaam deze stoffen zelf aan, maar voor een ander deel moeten ze uit de voeding komen. Creatine en carnosine ontbreken vrijwel geheel in vegetarische voeding. Carnitine is wel te vinden in sommige plantaardige producten (noten, aardappelen), maar in geringere hoeveelheden dan in vlees. Alle drie de stoffen hebben hun hoogste concentratie in de spieren en kunnen daarom met name van belang zijn voor (kracht)sporters.

 
Aan het zes maanden durende onderzoek namen veertig vrouwen deel die gewend waren vlees te eten. Tien van hen bleven dat doen, terwijl de overige dertig overschakelden op vegetarische voeding en in twee groepen van vijftien werden verdeeld. De ene groep suppleerde bovenop de voeding dagelijks 1 gram creatine en 0,8-0,4 gram bèta-alanine, een voorloper van carnosine. De andere groep kreeg een placebo. Via verschillende meetmethoden werden aan het begin van het onderzoek, na drie maanden en na afloop de concentraties creatine, carnitine en carnosine vastgesteld in spieren en bloed.

 

Voor de lichaamsvoorraad carnitine en carnosine had een vegetarische voeding geen gevolgen. Daarentegen begon de voorraad creatine na drie maanden af te nemen, maar door suppletie nam deze weer toe. Dat maakt creatine volgens de onderzoekers tot een geschikt supplement voor vegetarische sporters die kortdurende prestaties met hoge intensiteit moeten leveren.

 

Referentie:
Blancquaert L, Baguet A, Bex T, Volkaert A, Everaert I, Delanghe J, Petrovic M, Vervaet C, De Henauw S, Constantin-Teodosiu D, Greenhaff P, Derave W. Changing to a vegetarian diet reduces the body creatine pool in omnivorous women, but appears not to affect carnitine and carnosine homeostasis: a randomised trial. Br J Nutr. 2018 Apr;119(7):759-770. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569535

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3711

off

Groenten en fruitSuppletie met natriumbicarbonaat is een probaat middel om tijdens hoog-intensieve inspanningen beter te presteren. Maar aangenaam is het niet, en bij frequent gebruik op de langere termijn misschien ook niet gezond. Duitse sportwetenschappers, verbonden aan Ruhr-University Bochum, vonden een alternatief. Als sporters vier dagen een alkaline dieet volgen, dan heeft dat eenzelfde effect als suppletie met bicarbonaat.

 

Alkaline dieet

 

Lees meer…

off

GlutenGluten, een eiwit dat in de meeste granen zit, kan bij veel mensen klachten veroorzaken omdat ze het niet verdragen of er intolerant voor zijn. De meest extreme vorm van glutenintolerantie is coeliakie, een chronische darmziekte die ontstaat als gevolg van een aangeboren intolerantie voor gluten. Het is wereldwijd een van de meest voorkomende zogenaamde ‘levenslange’ ziektebeelden. Coeliakie is het eindstadium van een abnormale immuunreactie tegen gluten.

 

De klinische manifestaties (symptomen) zijn heel uiteenlopend, met typische intestinale klachten (darmklachten) en atypische extra-intestinale klachten (niet-typische klachten die zich voordoen buiten het darmgebied) en zelfs stille vormen.

 

De atypische vorm komt steeds meer voor. De meerderheid van coeliakiepatiënten heeft tegenwoordig atypische klachten. Dat is de reden waarom coeliakie vaak niet wordt vermoed of getest. Het verband met gluten wordt over het hoofd gezien wanneer er geen typische maagdarmklachten zijn.

 

Steeds meer onderzoekers en artsen pleiten ervoor om deze zogenaamde atypische klachten onder de noemer ‘typisch’ te plaatsen.

 

Een recent onderzoek bevestigt wat al jaren vooral ‘vermoed’ wordt, namelijk dat coeliakie of glutenintolerantie gelinkt is aan verrassend veel ziektebeelden, waaronder Down syndroom en autisme. Bij mensen met autisme komt coeliakie twintig keer meer voor dan bij mensen zonder autisme.

 

Onderzoeker dr. Daniel Karb analyseerde de gegevens van meer dan 35 miljoen mensen en stelde vast dat coeliakie gelinkt is aan dertien andere auto-immuunziekten, waaronder diabetes type 1 en de ziekte van Crohn. Elke auto-immuunziekte die ze onderzochten, is gelinkt aan coeliakie.

 

Ziektebeelden zoals migraine, angststoornissen, artritis, gastroesofageale reflux, leverziekten, autisme, Turner syndroom, Down syndroom en immunodeficiëntie (verzwakte immuniteit) komen veel meer voor bij mensen met coeliakie dan bij mensen zonder coeliakie.

 

Dr. Karb denkt bovendien dat coeliakie ondergediagnosticeerd is, juist omwille van de niet-typische manifestaties.

 

Referentie:
Karb D, Mansoor E, Cooper G, et al. Who Should We Screen for Celiac Disease? Prevalence and Risk Factors for Celiac Disease in USA: A Large Population-Based Study of 83,090 Patients With Celiac Disease. World Congress of Gastroenterology 2017: Abstract P2447. Presented October 17, 2017.

 

Bron: PlaceboNocebo

off

Eiwit uit noten beter dan eiwit uit vlees

maandag, juni 11, 2018 @ 02:06 PM

Phyto proteinWie veel eiwit uit vlees eet kent een 60 %-toename in hart- en vaatziekte, terwijl wie veel eiwit uit noten haalt een 40 %-daling in hart- en vaatziekte ervaart. Dat hebben Amerikaanse en Franse onderzoekers afgeleid uit de Adventist Health Study-2 cohort’, die meer dan 81.000 persoonsgegevens omvat. Ze gaan ervan uit dat het verband tussen eiwit en hart- en vaatziekte losstaat van de andere voedingsstoffen in vlees of noten.

 

(Rood) vlees is ongezond en noten zijn gezond, dat is geen nieuws. Lange tijd hebben wetenschappers dit toegedicht aan de ‘slechte, verzadigde vetten’ uit vlees en de ‘gezonde onverzadigde vetten’ uit noten. Dit onderzoek nuanceert dat verhaal: het suggereert zelfs dat een gezond voedingspatroon kan samengesteld worden louter op basis van eiwitbron.Onderzoekers hebben bovendien een sterk vermoeden welke aminozuren verantwoordelijk kunnen zijn. Plantaardige eiwitbronnen bevatten veel minder methionine en cysteïne, twee zwavelhoudende aminozuren die dus vooral via dierlijke voedingsbronnen aangevoerd worden. De onderzoeksgroep van het Penn State College of Medicine ziet bemoedigende resultaten in dierexperimenten rond methionine-restrictie. Dieren leven langer en hebben een veel gezonder metabolisme wanneer de methionine-inname beperkt wordt tot 20 % van de normale inname.

 

Een nieuwe doorbraak in dat onderzoek is dat de effecten ook opgaan voor volwassen dieren. Dat is een belangrijke bevinding, want bij onvolwassen dieren vertraagt methionine-restrictie de groei. Bij mensen is nog weinig onderzoek gebeurd om sterke conclusies te kunnen trekken. De eerste volwaardige studie bij mensen is nog lopende.

 

Referenties:

Dong Z, Sinha R, Richie JP Jr. Disease prevention and delayed aging by dietary sulfur amino acid restriction: translational implications. Ann N Y Acad Sci. 2018 Apr;1418(1):44-55. doi: 10.1111/nyas.13584. Epub 2018 Feb 5.

Tharrey M, Mariotti F et al. Patterns of plant and animal protein intake are strongly associated with cardiovascular mortality: the Adventist Health Study-2 cohort. Int J Epidemiol. 2018 Apr 2. doi: 10.1093/ije/dyy030. [Epub ahead of print]

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3660

off

HartVitamine K vervult  een belangrijke rol in de preventie van hart- en vaatziekten, zo concluderen onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Nutrition. De klassieke functie van vitamine K is om te zorgen voor bloedstolling en meer recent werd ook het belang ervan erkend voor een gezond botweefsel. Nu komen daar deze bevindingen nog bij.

 

Wetenschappers van het Medical College van Georgia volgden 766 adolescenten tussen de 14 en 18 jaar, voor de helft mannelijk en voor de helft vrouwelijk en tevens voor de helft blank en de helft zwart. Hun voeding werd over een periode van zeven dagen in kaart gebracht, waarbij specifiek werd gelet op de inname van vitamine K1 (fylloquinon). K1 is de vorm die vooral te vinden is in groene groenten als spinazie, kool, broccoli en boerenkool. Daarnaast werden met echocardiografie structuur en functie bepaald van de linkerventrikel, de belangrijkste (linker)kamer van het hart.

 

Uit de bevindingen bleek dat ongeveer 10 % van deze ogenschijnlijk geheel gezonde jongeren tekenen vertoonde van linkerventrikelhypertrofie (LVH). Door deze verdikking van de wand van de linkerkamer kan het hart gebreken gaan vertonen en moeizamer bloed rondpompen. Vastgesteld werd dat hoe meer vitamine K1 via de voeding werd geconsumeerd, des te lager de kans was op LVH. Dit verband bleef bestaan wanneer werd gecontroleerd voor variabelen als sekse, ras, fysieke activiteit, sociaaleconomische positie en inname van andere voedingsstoffen. Degenen met de laagste inname vitamine K1 hadden in vergelijking met degenen met de hoogste inname 3,3 maal meer kans op LVH. Volgens de onderzoekers betekent dat voor vitamine K1 dat een voedingsinterventie op jonge leeftijd zinvol kan zijn om het (latere) risico op cardiovasculaire ziektes te beperken.

 

Referentie:

Douthit MK, Fain ME, Nguyen JT, Williams CF, Jasti AH, Gutin B, Pollock NK. Phylloquinone Intake Is Associated with Cardiac Structure and Function in Adolescents. J Nutr. 2017 Aug 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28794209

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3637

off

Kaneel regelt de bloedsuikerspiegel

dinsdag, juni 5, 2018 @ 09:06 AM

kaneelKaneel houdt de bloedsuikerspiegel beter onder controle bij diabetes’, dat schreven Londense wetenschappers nadat ze alle studies rond kaneel verzameld en bestudeerd hadden. Ze vonden zes studies die met een totaal van 435 patiënten uitgevoerd werden. Hoewel nog meer onderzoek gevoerd moet worden, vinden ze het gebruik van kaneel bij diabetes veelbelovend.

 

Kaneel heeft biologische eigenschappen die op insuline lijken. Insuline is het hormoon dat glucose in de spieren moet brengen; de werking ervan is vaak verstoord bij diabetes. Kaneel zou ook de opname van glucose in de darmen vertragen, wat een te snelle stijging van het bloedglucosegehalte verhindert.
De bloedglucose moet zo constant mogelijk gehouden worden, anders ontstaan gezondheidsproblemen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en nieraandoeningen.

 

Referentie:
Rajadurai Akilen, Amalia Tsiami et al. Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta analysis. Clinical Nutrition (12) 1-7; doi:10.1016/j.clnu.12.04.003

 

off

ProbioticaHet warme weer brengt een explosie van pollen met zich mee; dus het is zwaar weer voor hooikoortspatiënten. Gelukkig zijn er hulpmiddelen. Een probiotische formulering (op basis van meerdere soorten en stammen) kan de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten verbeteren. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde studie van wetenschappers van de Griffith University, Australië (Watts et al., 2018). 63 procent van de veertig hooikoortspatiënten die deelnamen aan het onderzoek rapporteerde na acht weken probioticagebruik een significante en klinisch relevante verbetering van de kwaliteit van leven. Vooral oog- en neusklachten, waaronder loopneus, jeuk en tranende ogen, namen significant af. In lijn met deze bevindingen werd tevens een afname in gebruik van medicatie gezien. Eerdere studies toonden ook al positieve effecten van probiotische bacteriën bij hooikoorts aan.

 

De werking van probiotica tegen hooikoorts komt op verschillende manieren tot stand. Zeventig procent van het immuunsysteem bevindt zich in de darm. Het darmmicrobioom communiceert met het immuunsysteem. Een gezond darmmicrobioom stuurt het immuunsysteem op tolerantie aan. Hierdoor ontstaan minder allergische reacties, zoals bij hooikoorts, en wordt blootstelling aan pollen beter verdragen.

 

Een allergische reactie zorgt voor een ongunstige verhoging van de permeabiliteit van het darmslijmvlies. Probiotica herstellen de beschadigde darmwand weer, wat leidt tot een vermindering van de ontstekingscascade die was getriggerd door de allergische reactie. Een gezond darmslijmvlies kan bovendien histamine en andere biogene aminen aan zich binden, en verhindert op die manier de hoeveelheid circulerend histamine. Een welkome hulp tijdens deze hooikoortsweken dus.

 

Referentie:
Watts, A. M., Cox, A. J., Smith, P. K., Besseling-van der Vaart, I., Cripps, A. W., & West, N. P. (2018). A Specifically Designed Multispecies Probiotic Supplement Relieves Seasonal Allergic Rhinitis Symptoms. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, acm.2017.0342.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/probiotica-verminderen-hooikoortsklachten/

off

Vitamine COp zich is er niks mis mee als je een bezorgde, tobberige en angstige persoonlijkheid hebt. Zo’n persoonlijkheid kan ervoor zorgen dat je allerlei riskante situaties ziet aankomen, en kunt omzeilen. Maar als die riskante situaties afwezig zijn, is zo’n eigenschap vooral lastig. Het zorgt voor onnodige stress. In dat geval helpt suppletie met een fikse dosis vitamine C, ontdekten Braziliaanse biochemici van de Federal University of Santa Catarina.

 

Studie

 

Lees meer…

off

CarpaltunnelsyndromeHet supplement alpha-lipoic acid kan verlichting geven bij mensen die last hebben van afgeknelde zenuwbanen. Mexicaanse artsen ontdekt dat een 600 milligramdosis in ieder geval goed lijkt te werken bij mensen met het carpaal tunnelsyndroom. Hun studie is ook interessant voor dopinggebruikers. Ongeveer eenderde van de groeihormoongebruikers krijgt te maken met het carpaal tunnelsyndroom.

 

Groeihormoongebruik & carpaal tunnelsyndroom

 

Lees meer…

off