Archive for the ‘Nieuws’ Category

matchaMatcha is een groene theevariant, die hier nog niet echt is ingeburgerd maar wint aan populariteit. Een paar koppen Matcha per dag kunnen ervoor zorgen dat je tijdens matig-intensieve inspanning een tikkie meer vet verbrandt, en koolhydraten spaart. Dat schrijven bewegingswetenschappers van de University of Chichester in de International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism. Zeker voor sporters, maar misschien ook voor afslankers, kan die verschuiving interessant zijn.

 

Studie

 

Lees meer…

Lawaai veroorzaakt gezondheidsproblemen

dinsdag, oktober 16, 2018 @ 09:10 AM

lawaaiDe vernietigende effecten van lawaai op de volksgezondheid zijn al langer bekend.
Lawaai, hindert de nachtrust, remt de vitaliteit, veroorzaakt concentratieproblemen en zorgt voor lichamelijke vermoeidheid en stress. Mensen die voortdurend aan lawaai van meer dan 70 decibel worden blootgesteld (geluid in een drukke straat) krijgen hormonale problemen. Het stresshormoon cortisol stijgt. Hetzelfde geldt voor de adrenalineproductie die de vecht of vluchtreactie veroorzaakt bij ieder mens.
Lawaai is ook verantwoordelijk voor het feit dat mannen en vrouwen die in een geluidsonvriendelijke buurt wonen tot tienmaal meer angstwerende medicijnen of antidepressiva moeten gebruiken. Wonen in de nabijheid van een lawaaierige straat verhoogt de kans op een hartaandoening met 30 procent.

 

Dat blijkt uit een Berlijnse studie. Vanaf de leeftijd van 40 jaar heeft iemand die in de buurt van een snelweg of luchthaven woont 5.6 keer meer kans om aan hypertensie (hoge bloeddruk) te lijden. Oplossingen kunnen enkel gevonden worden door woonkernen volledig te splitsen van industriële complexen en transportknooppunten. Zolang dit niet gebeurt zullen mensen die geconfronteerd worden met lawaaihinder van 65 decibel en meer vijfmaal meer gehospitaliseerd moeten worden dan zij die in relatief stille buurten wonen.

 

Referentie:

de Kluizenaar Y, Gansevoort RT, Miedema HM, de Jong PE. Hypertension and road traffic noise exposure. / J Occup Environ Med. 07 05;49(5):484-92
Leon Bluhm G, Berglind N, Nordling E, Rosenlund M. Road traffic noise and hypertension
Occup Environ Med. 07 02;64(2):122-6

 

Meer water drinken voorkomt blaasontsteking

dinsdag, oktober 16, 2018 @ 09:10 AM

WaterEigenlijk kenden we deze volkswijsheid al, maar nu is het ook door middel van onderzoek bevestigd: voldoende water drinken voorkomt blaasontstekingen. Vooral vrouwen die onvoldoende water drinken, nog niet in de overgang zijn en frequent last hebben van blaasontstekingen, hebben hier baat bij (Hooton et al., 2018).

 

In een gerandomiseerde klinische studie werden 140 vrouwen die minder dan anderhalve liter vocht per dag dronken, verdeeld in twee groepen. De ene groep verhoogde gedurende een jaar de vochtinname met anderhalve liter per dag. De controlegroep handhaafde de gebruikelijke lage vochtinname. De groep vrouwen die meer water ging drinken, bleek veel minder vaak last te hebben van blaasontstekingen vergeleken met de controlegroep. Meer water drinken beschermde de vrouwen tegen het terugkeren van een blaasontsteking.

 

Voorafgaande aan de studie hadden de vrouwen gemiddeld 3,3 blaasinfecties per jaar. Na de studie had de behandelgroep gemiddeld 1,7 blaasontstekingen per jaar, bijna een halvering door eenvoudigweg meer te drinken. Het aantal antibioticavoorschriften halveerde bovendien in de groep die meer water dronk. Het aantal blaasontstekingsvrije dagen verdubbelde bij de behandelgroep.

 

Referentie:
Hooton, T. M., Vecchio, M., Iroz, A., Tack, I., Dornic, Q., Seksek, I., & Lotan, Y. (2018). Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections. JAMA Internal Medicine.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/meer-water-drinken-voorkomt-blaasontsteking/

Geen nierstenen door hoge dosis vitamine C

zondag, oktober 14, 2018 @ 02:10 PM

Vitamine CEens in de zoveel jaar duikt het alarmbericht weer op: slik geen hoge doses vitamine C omdat dan de kans op nierstenen toeneemt. Soms lijken onderzoeken er aanwijzingen voor te geven (althans bij mannen), maar bewezen is het niet. In 2018 hebben wetenschappers uit Nieuw Zeeland de vraag opnieuw gesteld, nu naar het verband tussen intraveneuze toediening van vitamine C (IVC) en het ontstaan van nierstenen. Zij konden dat verband niet vinden, ook al ging het om hoge doses.
 

 
Het onderzoek, verricht onder 157 volwassen patiënten van de Integrated Health Options kliniek in Auckland, is de eerste studie over een langere termijn naar een mogelijk verband tussen IVC en nierstenen. De patiënten ondergingen deze behandeling in de periode september 2011 tot en met augustus 2012 en kregen een follow-up van twaalf maanden. De eventuele aanwezigheid van nierstenen werd nagegaan bij het begin van het onderzoek, na zes en na twaalf maanden. Bij aanvang werd de nierfunctie gecontroleerd aan de hand van het creatinine-niveau en de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Dat gebeurde opnieuw na vier weken en vervolgens in een subgroep van patiënten om de drie maanden. Van de 157 patiënten hadden er 12 (ofwel 8%) eerder last van nierstenen gehad, wat een sterk risicoverhogende factor is.

 

De onderzoekers benadrukken dan het tot nu toe gevonden verhoogde risico op nierstenen niet zozeer gebaseerd was op de feitelijke aanwezigheid ervan, maar voornamelijk op een toegenomen uitscheiding van oxalaat dat in verbinding met calcium de belangrijkste component van nierstenen vormt. Bovendien waren de studies vooral gebaseerd op zelfrapportages, een onderzoeksmethode die niet als de meest betrouwbare wordt gezien. En het betrof associaties, waarmee nog geen uitsluitsel kon worden gegeven over een mogelijk causaal verband.

 

In hun eigen onderzoek konden deze wetenschappers bij niet één patiënt een niersteen vaststellen. Voorts werden geen significante veranderingen geconstateerd bij meting van de nierfunctie. Absolute zekerheid dat IVC-therapie daar geen negatieve gevolgen voor heeft, konden de onderzoekers overigens op basis van deze bevindingen niet geven.

 

Referentie:
Prier M, Carr AC, Baillie N. No Reported Renal Stones with Intravenous Vitamin C Administration: A Prospective Case Series Study. Antioxidants (Basel). 2018 May 21;7(5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981254

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3817

off

Aloë vera-gel voorkomt doorligwonden

woensdag, oktober 10, 2018 @ 11:10 AM

Aloe veraTweemaal daags uitwendig gebruik van Aloë vera-gel bij bedlegerige patiënten voorkomt doorligwonden, zo blijkt uit onderzoek (Hekmatpou, Mehrabi, Rahzani, & Aminiyan, 2018).
Het onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling orthopedische chirurgie van een Iraans ziekenhuis. Na chirurgisch ingrijpen zijn sommige patiënten immobiel en bedlegerig. Ze zijn dan kwetsbaar voor het ontwikkelen van open doorligwonden op het stuitje, de heupen of de hielen.

 

Tachtig volwassen patiënten met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar werden gerandomiseerd over twee groepen. Een groep werd over een periode van tien dagen twee keer per dag ingesmeerd met Aloë vera-gel, terwijl de andere groep werd behandeld met een placebo-gel (op basis van water en zetmeel). In beide groepen werd de gel ingezet naast de standaardzorg ter preventie van doorligwonden. In het onderzoek werd gel uit verse Aloë-bladeren gebruikt.

 

Na tien dagen had de groep die Aloë vera-gel gebruikte significant minder doorligplekken. Uit ander biomedisch onderzoek blijkt dat Aloë vera de ontwikkeling van nieuw collageen rondom wonden bevordert. Ook stimuleert het de doorbloeding van de huid, met als gevolg dat minder snel wonden ontstaan en triggers voor weefselontsteking (hexosaminen) afnemen.

 

De verkoelende en wondgenezende eigenschappen van de binnenste gel van de Aloë vera-plant wordt traditioneel al eeuwenlang ingezet bij brand- en snijwonden en ter preventie van doorligwonden. Dit onderzoek bevestigt deze traditionele toepassing.

 

Referentie:
Hekmatpou, D., Mehrabi, F., Rahzani, K., & Aminiyan, A. (2018). The effect of Aloe Vera gel on prevention of pressure ulcers in patients hospitalized in the orthopedic wards: a randomized triple-blind clinical trial. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 264.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/aloe-vera-gel-voorkomt-doorligwonden/

off

Choline wordt als vitamine erkend

woensdag, oktober 10, 2018 @ 11:10 AM

CholineOnlangs maakte de Nederlandse Gezondheidsraad de nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen bekend. Het rapport neemt voor het eerst aanbevelingen voor choline op, wat een erkenning ervan als vitamine betekent.

 

Choline kan als een B-vitamine worden beschouwd. Het is de voorloper van de neurotransmitter acetylcholine en heeft verschillende functies in het zenuwstelsel. Strikt genomen wordt een stof uitsluitend als een vitamine beschouwd als het lichaam deze niet zelf kan aanmaken. Bij choline is dit niet het geval, want de stof kan – door methylatie met SAMe – worden aangemaakt in de lever. Het is een conditionele semi-essentiële stof. Bronnen van choline zijn lever, vis, noten, bonen, eieren, moedermelk, tarwekiemen en spinazie. Met de voeding krijgen we ongeveer 200 tot 600 mg per dag binnen. De aanbevolen hoeveelheid choline volgens de nieuwe voedingsnormen bedraagt 400 mg per dag voor volwassenen.

 

De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor volwassenen gebruikgemaakt van de normen die zijn opgesteld door de Europese voedselautoriteit EFSA. Voor het merendeel van de vitamines en mineralen worden de voedingsnormen van EFSA overgenomen. Voor een aantal voedingsstoffen adviseert de raad een andere norm, vanwege de specifieke Nederlandse situatie of een andere weging van de stand van wetenschap.

 

Er volgen nog adviezen over voedingsnormen voor zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, evenals over de veilige bovengrenzen en de voedingsnormen voor eiwitten, koolhydraten en vetten.

 

De nieuwe voedingsnormen vindt u hier.
De belangrijkste aanpassingen betreffende vitamines vindt u in dit PDF bestand.
De belangrijkste aanpassingen betreffende mineralen vindt u hier.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/choline-wordt-als-vitamine-erkend/

off

Alfa-liponzuur verbetert migraine

woensdag, oktober 10, 2018 @ 11:10 AM

LiponzuurMensen met migraine hebben in veel gevallen ook te maken met insulineresistentie. Een studie, gepubliceerd in het Journal of Medicinal Food, toont aan dat alfa-liponzuur gunstig werkt tegen migraine bij patiënten met insulineresistentie.

 

Gedurende een half jaar gebruikten 32 patiënten dagelijks 400 mg alfa-liponzuur, in aanvulling op hun standaardbehandeling. Aan het einde van de studie had 30 procent van de deelnemers zeker de helft minder migraineaanvallen dan voordat zij alfa-liponzuur gebruikten. Daar waar zij vroeger (gemiddeld) elf aanvallen hadden over een periode van een half jaar, waren het er nu vijf. Ook het aantal behandeldagen in de hoofdpijnkliniek nam significant af (van 7,7 naar 4,3). Onderzoekers concluderen dat de inzet van alfa-liponzuur bij migrainelijders veelbelovend is, maar dat deze resultaten wel nog in een grootschaliger onderzoek bevestigd moeten worden (Cavestro et al., 2018).

 

Referentie:
Cavestro, C., Bedogni, G., Molinari, F., Mandrino, S., Rota, E., & Frigeri, M. C. (2018). Alpha-Lipoic Acid Shows Promise to Improve Migraine in Patients with Insulin Resistance: A 6-Month Exploratory Study. Journal of Medicinal Food, 21(3), 269–273.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/alfa-liponzuur-verbetert-migraine/

off

Herstel van de darmbarrière met bètaglucanen

donderdag, oktober 4, 2018 @ 05:10 PM
PaddenstoelenBij de darmbehandeling wordt vaak L-glutamine gebruikt om de darmpermeabiliteit te verminderen. Maar recent onderzoek laat zien dat er nog een aanvullende therapie is die we kunnen toepassen: toediening van bètaglucanen uit paddenstoelen.

 

In Aziatische landen worden paddenstoelen, zoals shiitake, maitake en oesterzwam, al eeuwenlang gewaardeerd om hun nutritionele en medicinale eigenschappen. Bèta-glucanen zijn complexe vezels, polysachariden, die rijkelijk aanwezig zijn in deze paddenstoelen. Behalve uit paddenstoelen, kunnen ze ook geïsoleerd worden uit (bakkers)gist en de celwand van haver en gerst. Lentinan uit Shiitake bestaat geheel uit bèta-1,3/1,6-glucanen. Vooral deze bèta-glucanen hebben een immunomodulerend effect. Ze laten bij verschillende ziektebeelden positieve effecten zien.

Inflammatoire darmziekten

Eerder bleek al in-vitro en in-vivo dat shiitake, maitake en oesterzwam door remming van ontstekingsmediatoren en remming van de NF-κB activiteit een verbetering laten zien bij inflammatoire darmziekten (Colitis ulcerosa, ziekte van Crohn). Bovendien had onderzoek al aangetoond dat chronische en acute (psychologische) stress kan leiden tot degranulatie van mestcellen, waardoor de darmbarrière verzwakt en de darmpermeabiliteit wordt verhoogd. Over het algemeen wordt een verhoogde darmpermeabiliteit beschouwd als, in ieder geval, een cofactor voor tal van chronische ziekten.

Recent onderzoek

Uit een recente studie bij inflammatoire darmziekten is gebleken dat de darmpermeabiliteit (leaky gut) verminderd kan worden door een prebiotische voedingsvezel met bètaglucaan. Bètaglucaan leidde tot verbeteringen in de intestinale barrièrefunctie, zowel bij patiënten met de ziekte van Crohn als bij controles.
Waar mestcel-degranulatie de doorlaatbaarheid van de darmcellen en de ruimtes daartussen kan vergroten, verzwakt bètaglucaan dit effect. Dit geschiedt via het follikel-geassocieerd epitheel dat over de Peyerse platen ligt en via de darmvlokken. Bovendien lijkt het erop dat zowel de Peyerse platen, als de darmvlokken bètaglucaan kunnen opnemen.

Werkingsmechanisme bètaglucaan

Bèta-1,3/1,6-glucanen zijn belangrijk voor de niet-specifieke immuunversterking. Vooral macrofagen en neutrofielen worden gestimuleerd, deze behoren tot de eerstelijns verdediging van het immuunsysteem. Zij kunnen pathogenen via fagocytose onschadelijk maken. Bovendien produceren ze belangrijke cytokines, waardoor uiteindelijk ook het humorale immuunsysteem in gang kan worden gezet.
Neutrofiele granulocyten zijn één van de eerste immuuncellen die reageren op een infectie. Ze bevatten, evenals macrofagen, specifieke receptoren (CR3-receptoren) voor het bètaglucaan macromolecuul. Binding aan deze receptoren verbetert het vernietigend vermogen van deze neutrofielen en verbetert de migratie naar de plaats van de infectie.

Het voorbehandelen van de neutrofielen met bètaglucanen verbetert hun vermogen om zich, met behulp van chemokines, door het bloed snel naar de plaats van infectie te begeven. Er zijn aanwijzingen dat bètaglucanen een hoofdzakelijk door de humorale afweer gedomineerd immuunsysteem (gestuurd door Th2-helpercellen) weer in evenwicht brengt door een verschuiving in de richting van een meer door Th1-helpercellen gestuurde, vooral cellulaire immuunrespons, wat de weerstand tegen bacteriële en parasitaire infecties vergroot. Bovendien kan het in balans brengen van Th2 en Th1 allergische reacties verminderen.

Mogelijkheden

Bètaglucaan kan niet alleen verlichting geven bij inflammatoire darmziekten. De werkzaamheid bij het verbeteren van de darmpermeabiliteit bij de gezonde controles biedt tevens perspectief. Bètaglucaan zou bijvoorbeeld het eerder genoemde schadelijke effect van stress op de barrièrefunctie van de darm kunnen compenseren.

Referenties

Ganda Mall, J.P. Casado-Bedmar, M. Winberg, M.E.  Brummer, R.J.  Schoultz, I.  Keita, Å.V. “A beta-Glucan-Based Dietary Fiber Reduces Mast Cell-Induced Hyperpermeability in Ileum From Patients With Crohn’s Disease and Control Subjects” Inflammatory Bowel Diseases Volume 24, issue 1, Pages 166–178.

Ashley L. St. John, Gladys W.X. Ang, Abhay P.S. Rathore, Soman N. Abraham. Reprograming Immunity to Food Allergens. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2018; DOI: 10.1016/j.jaci.2018.01.020

http://naturafoundation.nl/monografie/Betaglucaan.html

http://naturafoundation.nl/monografie/medicinale_paddenstoelen.html

 

Bron: Natura Foundation

off

diabetesAls je jezelf wilt beschermen tegen diabetes, dan zijn drie dingen waar je jezelf op kunt richten. Maak jezelf zo fit mogelijk, incorporeer intensieve bewegingsvormen in je leefstijl en zorg ervoor dat je niet te lang achter elkaar zit. Die drie elementen samen reduceren de kans op type-2 diabetes, ontdekten onderzoekers uit Maastricht.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Extra vitamine D houdt vechtsporters ziektevrij

maandag, september 24, 2018 @ 03:09 PM

VechtsportEen verkoudheid kan voor sporters die zich voorbereiden op een belangrijke wedstrijd het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Onderzoekers uit Zuid-Korea ontdekten dat suppletie met vitamine D3 vechtsporters tijdens de wintermaanden beschermt tegen infectie door het verkoudheidsvirus.

 

Studie

 

Lees meer…

off