Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

PsoriasisPsoriasis is een chronische inflammatoire huidziekte die ongeveer 1 tot 11% van de wereldbevolking treft. In een onderzoek uit 2017 is men nagegaan of er een associatie is tussen de serumconcentraties van vetzuren en het verloop van de psoriasis. De onderzoeksbevindingen wijzen duidelijk op een abnormaal vetzuurprofiel bij psoriasis. Dit is een weerspiegeling van algehele metabole stoornissen waardoor verklaard wordt waarom psoriasis vaak naast andere aandoeningen voorkomt. Psoriasis is dan ook eerder een multisysteem-aandoening dan een huidaandoening op zich.

 

Conclusies studie
Het onderzoek uit 2017 werd uitgevoerd bij 85 patiënten met actieve psoriasis plaques en 32 gezonde controles. Geen van de patiënten of controles volgde een aangepast dieet. De patiënten gebruikten geen enkele systemische behandeling gedurende een maand voorafgaand aan het onderzoek.  In het onderzoek werd een zeer abnormaal vetzuurpatroon waargenomen bij alle psoriasispatiënten in vergelijking met de controlegroep, ongeacht het hebben van obesitas. Bij de niet obese psoriasis-groep werd de associatie aangetoond van een laag percentage van circulerende omega-3-vetzuren (DHA) en een hoog percentage van enkelvoudig onverzadigde met een ernstige mate van psoriasis. De verzadigde/onverzadigde ratio nam toe met de duur van de ziekte bij alle psoriasispatiënten.
 
 
Van de deelnemers met psoriasis had:

 • ​​31,7% obesitas gedefinieerd als BMI ≥30
 • 15,3% diabetes type 2
 • 34,1% hypertensie
 • 10,6% een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten
 • 18,8% hypercholesterolemie (> 200 mg / dl)
 • 17,6% hypertriglyceridemie (> 160 mg / dl)

Men zag dat de totale vetzurenconcentratie vergelijkbaar was in de groep van psoriasispatiënten en in de controlegroep, echter de soort vetzuren bleek significant verschillend, alsook andere markers:

 • Serumtriglyceriden, cholesterol en lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) zijn hoger bij psoriasispatiënten in vergelijking met gezonde controles.
 • Lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL) is significant lager.
 • Er is een significante negatieve correlatie van EPA en DHA in de gehele groep van psoriasispatiënten.
 • Er is een positieve correlatie tussen de psoriasis-ernst en de omega-6 : omega-3-verhouding.
 • Psoriasispatiënten vertonen een significant hoger percentage enkelvoudig onverzadigde vetzuren en een lager percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA en DHA), waardoor de inflammatie verergert.
 • Bovendien namen de onderzoekers een hogere ratio verzadigde vetzuren/onverzadigde vetzuren waar bij psoriasis-patiënten met obesitas en hypertensie.

 

Psoriasis als multisysteem-aandoening
Obesitas, type 2 diabetes, artritis en hypertensie komen vaak naast de psoriasis voor. De patiënt met ernstige psoriasis en artritis blijkt daarnaast een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte te hebben. De afgifte van inflammatoire moleculen en cytokines bij psoriasis kan een belangrijke rol spelen bij deze associatie. Psoriasis geeft meer kans op metabole stoornissen en anderzijds kan obesitas de huidontsteking verergeren. Obesitas wordt immers geassocieerd met laaggradige chronische ontsteking als gevolg van deregulering van de immuunrespons. Vergrote adipocyten maken meer pro-inflammatoire mediatoren vrij. Zo is ook de Th17-celfunctie meer aanwezig bij obese personen en speelt dit een sleutelrol bij de pathogenese van psoriasis.

 

Referentie
Myśliwiec H. Serum fatty acid profile in psoriasis and its comorbidity. Arch Dermatol Res. 2017.
 
Bron: Energetica Natura

off

VisolieVisoliesuppletie is gekend vanwege zijn gunstig effect op de huid waaronder het tegengaan van huidveroudering, wondheling in het algemeen en huidaandoeningen als dermatitis, allergieën, zonnebrand en huidkanker [1]. Vooral de meervoudig onverzadigde vetzuren DHA (docosahexaeenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur) staan hiervoor in de belangstelling.

 

Het belangrijkste werkingsmechanisme van visolie op de huid is de regenerende werking op (onderliggende) huidinflammatie via de competitie met het pro-inflammatoire arachidonzuur en de onderdrukking van de pro-inflammatoire eicosanoïdenproductie. Gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) betekent voor de huid transepidermaal vochtverlies (verhoogd vochtverlies vanuit diepere huidlagen), verminderde huidbarrière, verhoogde aanmaak van proliferatieve keratinen (K6 en K16) en verhoging van het inflammatie-gerelateerde keratine K17. Voldoende inname van essentiële vetzuren, specifiek EPA en DHA, voorkomt en herstelt dit. Het immuunsysteem in de epidermis wordt gereguleerd en de huidbarrière heelt. Dit is vooral van belang voor inflammatoire huidaandoeningen als acne, psoriasis, dermatitis, lupus en huidkanker.

 

Praktische toepassing
De meeste studies spreken over een effectieve dosis van 2-3 gram EPA/DHA per dag om inflammatie tegen te gaan [1]. Echter voordat dit kan worden geadviseerd moet de vetvertering op orde zijn. Anders is de vetzuursuppletie vooral kostbaar en belastend voor de darmen. Voor een goede vetvertering zijn voldoende gal(zouten) en vetsplitsende enzymen van belang, onder andere taurine en lipase zijn hierbij cruciaal.

 

Kwaliteit supplement belangrijk
In Nieuw-Zeeland werden in 2015 tweeëndertig visoliesupplementen onderzocht [2]. Slechts 3 van de 32 supplementen bevatten de hoeveelheid EPA en DHA die werd geclaimd op het etiket. Daarbij bevatte het merendeel van de onderzochte visoliesupplementen verhoogde oxidatieve markers: 50% van de supplementen bevatte een verhoogde totale oxidatie (TOTOX-waarde), 83% een verhoogde peroxide-waarde (PV) en 25% een verhoogde anisidine-waarde (AV). De houdbaarheidsdatum, kostprijs, land van origine en exclusieve verkrijgbaarheid waren geen van allen een goed kwaliteitscriterium.

 

Goede kwaliteitscriteria
Om de kwaliteit van omega-3-vetzuren te beoordelen zijn een aantal criteria belangrijk:

  1. Triglyceriden of synthetische ethyl-esters? Kies de natuurlijke triglyceridenvorm waarin vetzuren voorkomen. In tegenstelling tot de synthetische ethyl-esters is de triglyceridenvorm makkelijker opneembaar in het maagdarmkanaal. Triglyceriden worden effectief gebruikt en zijn niet belastend voor het lichaam. Studies tonen aan dat triglyceriden 70 tot 400% beter opnemen dan ethylester [3,4].
  2. Welke vissoort wordt gebruikt? Kies voor visolie van een kleine vissoort. Kleine vissoorten zoals ansjovis zijn minder gevoelig voor oxidatie en minder belast met toxische verontreinigingen zoals zware metalen.
  3. Wat is de vangstlocatie? Niet iedere zee of oceaan is ideaal, alleen al vanwege de verontreiniging. Voor de Chileense kust wordt met respect voor de natuur gevangen en visquota worden gerespecteerd.
  4. Kort transport? De olie moet in de directe omgeving van het vangstgebied worden verwerkt en gecapsuleerd zodat oxidatie verwaarloosbaar is.
  5. Is de gebruikte vis traceerbaar? Als de visolie gecertificeerd is door het laboratorium Orivo dan is dat zichtbaar aan de hand van een logo op de verpakking. Met het batch-nummer op de verpakking kunt u vervolgens direct achterhalen waar en wanneer de vis is gevangen.
  6. Welk zuiveringsproces wordt gebruikt? Chemische zuivering laat in het algemeen toxische reststoffen achter. Kies bij voorkeur voor een vetzuurvriendelijk, niet chemisch proces. Dit is zichtbaar aan de olie zelf die dan zo goed als kleurloos is.
  7. Controleert de producerende firma iedere batch op oxidatie (TOTOX <5), zware metalen en plastics? U kunt dit altijd navragen!

 

Referenties:
1. Huang TH, Wang PW, Yang SC, et al. Cosmetic and Therapeutic Applications of Fish Oil’s Fatty Acids on the Skin. Mar Drugs. 2018.
2. Albert BB, Derraik JGB, Cameron-Smith D, et al. Fish oil supplements in New Zealand are highly oxidised and do not meet label content of n-3 PUFA.Sci Rep. 2015.
3. Neubronner J, Schuchardt JP, Kressel G, et al. Enhanced increase of omega 3 index in response to long term n-3 fatty acid supplementation from triglycerides versus ethyl esters. Eur J. Clin Nutr. 65 (2011) 247 -254.
4. Ritter JCS, Budge SM, Jovica F. Oxidation rates of triglyceride and ethyl ester fish oils. Submitted to Food Chem (in review). 2014.

 

Bron: Energetica Natura

off

Maagzuurremmer niet zo onschuldig

dinsdag, september 17, 2019 @ 09:09 AM

MaagzuurermmersHet gebruik van een bepaald type maagzuurremmer – de zogenaamde protonpompremmers – brengt een verhoogde kans op een hartinfarct met zich mee. Dit blijkt uit een grootschalige studie.

 

Reeds eerder werd een verhoogd risico van herhaling van een infarct gezien bij personen die dit type maagzuurremmers gebruikten in combinatie met de bloedverdunner clopidogrel. In de huidige studie werd onderzocht of de toegenomen kans ook aanwezig is bij personen zonder een hart- of vaataandoening. Voor de studie werden meer dan 16 miljoen medische rapporten geanalyseerd van bijna 3 miljoen personen.

 

Personen die protonpompremmers gebruiken, hebben met 16% significant meer kans op een hartinfarct. De sterftekans als gevolg van een hartaandoening neemt zelfs met het tweevoudige toe. Er werd in de studie ook gekeken naar het verband met een milder type maagzuurremmer, de zogenaamde H2-receptorantagonisten (Zantac, Tagamet). Maar dit type medicijn bleek niet gerelateerd aan hartaandoeningen.

 

In een eerdere studie toonden de wetenschappers aan dat protonpompremmers de werking van het endotheel in bloedvaten negatief beïnvloeden. Gezien het feit dat dit type medicijn, zoals omeprazol en pantoprazol, veelvuldig wordt voorgeschreven, kunnen de resultaten van deze studie verstrekkende gevolgen hebben.

 

Referentie:
Shah NH, LePendu P, [..], Leeper NJ. Proton Pump Inhibitor Usage and the Risk of Myocardial Infarction in the General Population. PLoS One 2015; 10(6):e0124653

 

Bron: Ortho.nl

off

ketogeen dieetVolg een week een ketogeen dieet en je bloedvaten gaan erop achteruit. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld bij negen jonge gezonde mannen in een verkennende studie. De proefpersonen volgden een vetrijk (70%) en koolhydraatarm (10%) voedingspatroon, en op de achtste dag namen ze een testdosis glucose in. De bloedvaten reageerden op deze testdosis alsof ze van personen kwamen met een lamentabele cardiovasculaire gezondheid.
 

De tolerantie voor glucose daalt tijdens het volgen van een ketogeen dieet, een dieet dat het lichaam aanzet om vetten als basisbrandstof te verbruiken in plaats van glucose. Het lijkt erop dat een ketogeen dieet het lichaam extra kwetsbaar maakt voor glucosepieken. Een te scherpe glucosepiek veroorzaakt schade aan het endotheel (binnenlaag) van de bloedvaten, waardoor ze minder soepel worden.Wetenschappers leggen de verklaring bij toename in ontsteking en oxidatieve stress die met glucosepieken gepaard gaat. Diabetespatiënten of mannen en vrouwen met een verminderde glucosecontrole hebben ook tekenen van endotheeldisfunctie, wat op zich een cardiovasculaire risicofactor is.

 

De onderzoekers keken ook naar een mogelijke rol van micropartikels die de bloedvaten afscheiden en die RNA en proteïnen bevatten. De precieze bijdrage van micropartikels konden de onderzoekers niet vaststellen in hun studie.

 

Wie een ketogeen dieet volgt, moet dus voeding met hoge glycemische index continu mijden. Een dagje schrikkelen is af te raden.

 

Referentie:

Durrer C, Lewis N, Wan Z et al. Short-Term Low-Carbohydrate High-Fat Diet in Healthy Young Males Renders the Endothelium Susceptible to Hyperglycemia-Induced Damage, An Exploratory Analysis. Nutrients. 2019 Feb 26;11(3). pii: E489. doi: 10.3390/nu11030489.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4537

off

NotenHet consumeren van noten in het eerste trimester van de zwangerschap is gunstig voor de neurale ontwikkeling van het kind. In een recente cohortstudie is gekeken naar de invloed hiervan op cognitieve functies, concentratievermogen en het langetermijngeheugen. De gunstige effecten werden vastgesteld bij kinderen van moeders die per week gemiddeld drie keer een portie noten tot 30 gram consumeerden.

 
De onderzoekers includeerden 2208 moeder-kind paren uit een geboortecohort in vier regio’s in Spanje.  Metingen werden gedaan bij de geboorte en op de leeftijd van anderhalf, vijf en acht jaar. Het neuropsychologisch onderzoek was gebaseerd op Bayley Scales of Infant Development (anderhalf jaar), McCarthy scales of Children’s Abilities (vijf jaar), Attention Network Test (ANT, acht jaar) en N-Back test (acht jaar). De noteninname gedurende de zwangerschap werd gerapporteerd middels een gevalideerde voedingsvragenlijst gedurende het eerste en derde trimester. Er werd gecorrigeerd voor confounders zoals opleiding van de moeder, BMI, energie-inname, visconsumptie, omega-3-suppletie, alcoholconsumptie en rookgewoonten tijdens de zwangerschap.

 

Kinderen waarvan de moeders in het eerste trimester van de zwangerschap meer dan 32 gram noten per week aten (hoogste tertiel), haalden op de onderzochte leeftijden in alle tests de beste resultaten als het ging om cognitieve functie, concentratie/aandacht en geheugen – in vergelijking met de kinderen van moeders in het laagste tertiel (mediaan 0 g/week). Notenconsumptie in het derde trimester liet minder sterke associaties zien.

 

De onderzoekers concludeerden dat notenconsumptie gedurende vroege zwangerschap positief geassocieerd is met de neuropsychologische ontwikkeling van het kind op de lange termijn. Ze vermoeden dat de hoge niveaus van foliumzuur, omega-3 en omega-6-vetzuren verantwoordelijk zijn voor het gunstige effect.

 

Referentie:

Gignac, F., et al. Maternal nut intake in pregnancy and child neuropsychological development up to 8 years old: a population-based cohort study in Spain. European journal of epidemiology, 2019, 34.7: 661-673.DOI: 10.1007/s10654-019-00521-6

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4461

off

Ketonen

dinsdag, september 10, 2019 @ 04:09 PM

KetonenAuteur: Casper Beukema

 

Wat zijn ketonen?

Ketonen zijn energiepakketjes die worden geproduceerd uit vetten en eiwitten. Ze worden aangemaakt wanneer je lichaam onvoldoende glucose als energiebron ter beschikking heeft. Denk bijvoorbeeld aan situaties als honger, intermitterend vasten, diabetes, of een langdurige fysieke belasting zoals een marathon. We kennen drie soorten ketonen:
Aceton, acetoacetaat en bèta-hydroxybutyraat (BHB). Aceton kan niet gebruikt worden voor energie, dus alleen de laatste twee zijn een bruikbare vorm van energie.

 

Tijdens zo’n toestand maken de lever en darmen de ketonen vrij zodat de hersenen, spieren en organen deze kunnen gebruiken als energie, terwijl er geen insuline voor nodig is. Een vorm van kant en klare energie dus. Daarnaast hebben ketonen het grote voordeel dat er minder zuurstof nodig is voor de omzetting in energie. Met energie bedoelen we het molecuul ATP (adenosine trifosfaat), een verbinding die het mogelijk maakt de calorieën uit vet, koolhydraten en eiwitten uit voedsel te benutten.
Dit heeft als effect dat ons lichaam veel meer energie tot zijn beschikking heeft. Mentaal wordt er vaak een enorme helderheid ervaren en sportprestaties gaan omhoog omdat er minder melkzuur wordt geproduceerd.

 

Ketonen zijn een rijke energiebron, die ook nog eens erg efficiënt te gebruiken is.
Het is om deze reden dat de laatste jaren het ondersteunen van de eigen ketonenproductie erg veel aandacht heeft gekregen. Toch is er nog steeds onduidelijkheid rondom de ketonproductie en het gebruik van ketonen als suppletie. Zo worden ketonen soms ten onrechte gezien als doping en zijn er misverstanden rondom de begrippen ketose en een ketogene staat.

 

Verschil glucose en ketonen
Glucose heeft een aantal grote voordelen als brandstof ten opzichte van vetzuren. Zo merk je vrij snel de energie die het oplevert na het nuttigen van een koolhydraatrijke maaltijd of een dextrosetablet. Je kunt glucose altijd gebruiken, zolang je maar iets eet. Nadeel is dat

deze energie niet erg veel oplevert, waardoor het effect binnen een uur of 2 is uitgewerkt. Daarom is het erg lastig om zonder tussendoortjes te leven wanneer je veel koolhydraten (suikers) uit je voeding consumeert. Het tweede nadeel is dat glucose doorgaans veel meer insuline nodig heeft dan vet of eiwit. Insuline is een hormonale boodschapper om de glucose de cel in te brengen voor verbranding. Dit signaal kan minder gevoelig worden op de cel, wanneer het te vaak wordt vrijgegeven. Wanneer dit gebeurt kun je steeds moeilijker glucose benutten en heb je steeds meer tussendoortjes nodig. We noemen deze toestand insulineresistentie. Het is een van de (grote) redenen dat je geen vet kunt verbranden en in een diabetische toestand belandt. Ongeveer 60% van de Nederlanders heeft in zekere mate insulineresistentie met energieproblemen tot gevolg.

 

Verschil ketoacidose en ketose
Zoals gezegd worden de termen ketoacidose en ketose (ketogenese of ketogene staat) door elkaar gebruikt. Dit zijn twee compleet verschillende dingen. Dit heeft sommige experts ertoe gebracht de productie van ketonen als een aandoening te beschouwen. Dus wat is het verschil precies?
Ketoacidose Is een medische aandoening waarbij het lichaam niet in staat is glucose in energie om te zetten. Dat kan zijn in een periode van uithongering of diabetes type 1 waarbij er respectievelijk geen glucose of insuline is. Het lichaam verkeert in een noodtoestand: de lever breekt veel te snel lichaamsweefsels van vetten en eiwitten af. Dit is in feite roofbouw.
Deze toestand is gevaarlijk en schadelijk.
Ketogenese of ketose is een gewenste en functionele toestand waarbij gericht het lichaam wordt gedwongen ketonen te produceren en te benutten. Dit kan door middel van intermitterend vasten, nuchter sporten of een voedingspatroon met een laag gehalte aan koolhydraten te volgen. Bij ketogenese zal het lichaam nauwelijks tot geen eiwitten gebruiken voor de productie van ketonen, slechts vetzuren.

 

Kun je ketonen als supplement gebruiken?
Er zijn langzamerhand verschillende merken die ketonsuppletie aanbieden voor sporters en personen die willen afvallen zonder energiedip. Van de drie ketonen is bèta-hydroxybutyraat (BHB) de meest interessante vorm. Er zijn hiervan twee vormen: ketonzouten en ketonesters. Het grote probleem is dat de meeste supplementen in de vorm van ketonzouten (NH-groep) worden aangeboden. Deze kunnen in het lichaam plakken, kristalliseren en de toll like receptoren (sensoren) van ons immuunsysteem activeren en een ontstekingsreactie uitlokken. Dit is vergelijkbaar met jicht waarbij urinezuurkristallen dit doen. Deze ketonzouten bevinden zich overigens ook in kaas en spek. Daarom is het verstandig niet te veel van deze voedingsmiddelen te eten.
De ketonesters (O- groep) reageren eenvoudiger met waterstof, wat het simpeler maakt om naar de mitochondriën (energiefabrieken van de cel) te transporteren.
Gebruik daarom bij voorkeur ketonesters als je besluit om ketonen als suppletie in te zetten.

 

Voor welke doeleinden is een ketogene staat gunstig?
Je hoeft geen (top)sporter te zijn om van de voordelen van ketonproductie te profiteren.
Energie (ATP) is altijd goed omdat alle functies energie nodig hebben. Een betere benutting van energie zorgt voor een optimale afdekking van alle weefsels. Meer ketonen produceren wordt wel onze “oertoestand” genoemd. Veel welvaartsziekten worden door sommige

experts verklaart door het niet kunnen produceren van ketonen. Met oertoestand wordt bedoeld dat in vroegere tijden de mensen regelmatig perioden van vasten en beweging doormaakten, waardoor ketonen produceren een dagelijkse gang van zaken was voor het lichaam.

 

Enkele toepassingen
– Alzheimer
– depressie
– overgewicht
– spierverlies (sarcopenie)
– sportprestaties
– immuunproblemen
– insulineresistentie en diabetes
– snurken en slaapapneu

 

Hoe kom ik in de ketogene toestand?
Zolang het lichaam geen reden heeft om ketonen te produceren zal het dit zeker niet doen. Daarom moet het afgedwongen worden om het te laten gebeuren.
De beste methode is een combinatie van vasten, beweging en voeding.
Intermitterend vasten is bijvoorbeeld een methode waarbij je zo’n 16 uur nuchter bent. Dat klinkt erg moeilijk, maar het went snel. Zeker wanneer je dit combineert met beweging of sport. Tenslotte is het verlagen van geconcentreerde koolhydraten een must. Rijst, aardappelen, brood, pasta’s en vruchtensappen zijn vrij rijk aan suikers. Beter is het om meer vetten te eten zoals avocado, wat kokosolie, vette vis, gevogelte en olijfolie.

 

Ketogene toestand is niet hetzelfde als het ketogene dieet
Om de ketogene staat af te dwingen is het ketogene dieet ontstaan. Deze voedingsmethode onderschrijft het belang van de ketogene toestand, maar probeert dit te bereiken door het gehalte koolhydraten extreem te verlagen tot rond de 10% van de totale calorische hoeveelheid. Daarnaast wordt het gebruik van kaas en spek aangemoedigd. Dit leidt tot een paar problemen. De eerste is dat de hoeveelheid vet in de voeding wel 70% kan zijn. Vet in deze hoeveelheden kan ontstekingen uitlokken, ongeacht welke soorten dit zijn, door de vetcellen te laten overlopen en te oxideren. Het tweede probleem is dat het vermijden van voeding zoals fruit tot tekorten kan leiden van bijvoorbeeld kalium, vitamine C en magnesium. Het missen van fris en zoet uit voeding is op den duur een gemis. Dit kan leiden tot somberheid. Hierom wordt het ketogene dieet doorgaans geadviseerd als een korte (2-4 weken) “afkickmethode” van suikers, om daarna een koolhydraatarm voedingspatroon te volgen. Een koolhydraatinname van 25% is prima in staat om de ketogene staat te behouden, zolang er ook voldoende bij wordt bewogen.

 

Conclusie
Ketonen worden door ons lichaam zelf geproduceerd. Dit is een oeroude methode om toch aan energie te komen in tijden van schaarste. Door op een gecontroleerde manier deze schaarste na te bootsen zal het lichaam weer het vermogen herwinnen om uit ketonen energie te halen. De voorraad lichaamsvet wordt afgebroken en dagelijkse energiedips behoren tot het verleden. Belangrijk is het te beseffen dat we niet een fruitloos, zeer vetrijk dieet hoeven te volgen, evenmin hoeven we onszelf af te matten en honger te lijden. Zoals met alles is gezond verstand ons beste kompas. Kleine veranderingen qua beweging, voeding en korte vastenperioden geven het beste resultaat op de lange termijn.

 

Referenties:
1. Miller VJ, Villamena FA, Volek JS. Nutritional Ketosis and Mitohormesis: Potential Implications for Mitochondrial Function and Human Health. J Nutr Metab. 2018; 2018:5157645. Published 2018 Feb 11. doi:10.1155/2018/5157645
2. D C Harvey, Cliff J et al. “The Effect of Medium Chain Triglycerides on Time to Nutritional Ketosis and Symptoms of Keto-Induction in Healthy Adults: A Randomized Controlled Clinical Trial.” Journal of nutrition and metabolism vol. 2018 2630565. 22 May. 2018, doi:10.1155/2018/2630565
3. Pinto, Alessandro et al. “Anti-Oxidant and Anti-Inflammatory Activity of Ketogenic Diet: New Perspectives for Neuroprotection in Alzheimer’s Disease.” Antioxidants (Basel, Switzerland) vol. 7,5 63. 28 Apr. 2018, doi:10.3390/antiox7050063

off

Magnesium beschermt tegen én bij beroerte

dinsdag, september 10, 2019 @ 03:09 PM

BeroerteCardiovasculaire ziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak, vooral bij diabetes. Beroerte neemt hier een belangrijke deel voor zijn rekening; zelfs als de getroffene overleeft, dan vaak met zware blijvende handicaps en verlies van levenskwaliteit. Preventie is dus superbelangrijk.
 
In het Megastroke project werd op grote schaal onderzocht wat de invloed is van calcium en magnesium op het risico op beroerte. Hieruit bleek dat calcium hierin van geen belang is, magnesium echter wel. De auteurs besluiten dat ‘genetisch’ hogere magnesiumconcentraties zorgen voor een significant lager risico op cardio-embolische beroerte. Vroegere studies wezen overigens al duidelijk uit dat magnesiumsuppletie bij diabetici met een lage magnesiumvoorraad duidelijk voordelen heeft.

 

Referenties:
MEGASTROKE project of the International Stroke Genetics Consortium.
Larsson SC et al. Serum magnesium and calcium levels in relation to ischemic stroke: Mendelian randomization study. Neurology. 2019 Feb 26;92(9):e944-e950.
Han X et al. Prognostic significance of serum magnesium in acute intracerebral hemorrhage patients. Curr Neurovasc Res. 2019 Apr 12. [Epub ahead of print]
Chang JJ et al. Magnesium: Pathophysiological mechanisms and potential therapeutic roles in intracerebral hemorrhage. Neural Regen Res. 2019 Jul;14(7):1116-1121.
Verma H, Garg R. Effect of magnesium supplementation on type 2 diabetes associated cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. J Hum Nutr Diet. 2017 Oct;30(5):621-633.
Shadman J et al. Magnesium sulfate protects blood-brain barrier integrity and reduces brain edema after acute ischemic stroke in rats. Metab Brain Dis. 2019 Aug;34(4):1221-1229.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Probiotica vermijden diarree

dinsdag, september 10, 2019 @ 03:09 PM

probioticaWanneer clostridium diff. de oorzaak is, kunnen probiotica het risico op diarree met 64% verlagen. Dat is het resultaat van een analyse van 23 gecontroleerde studies met meer dan 4000 patiënten. Ook tegen andere oorzaken van diarree zouden probiotica zinvol zijn: antibiotica, rotavirus en ‘reizigersdiarree’.
 
Woekering van bepaalde bacteriën, zoals ‘clostridium difficile’ is een belangrijke oorzaak van diarree, die ook kan optreden in combinatie met andere oorzaken. Clostridium komt van nature voor bij 15% van de mensen. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor clostridium, wat bij hen aanleiding geeft tot moeilijk te behandelen diarree. Clostridium is een groot probleem bij het gebruik van antibiotica, omdat ze de gunstige darmbacteriën wegdrukken. Clostridium diff. zou zelfs resistent geworden zijn tegen antibiotica.

 

Referentie:
Cochrane Database Syst Rev. 13 05 31;5:CD006095. doi: 10.1002/14651858.CD006095.pub3.
Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children.
Goldenberg JZ, Ma SS.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Teveel vitamine E kan niet

dinsdag, september 10, 2019 @ 03:09 PM

Vitamine EIn tegenstelling tot vitamine A en vitamine D bestaat er bijna geen kans dat vitamine E kan opstapelen in het lichaam. Het lichaam heeft voldoende manieren om vitamine E uit het lichaam te elimineren, dat zegt de internationaal befaamde voedingsexpert Maret Traber van de Oregon Universiteit. ‘We moeten ons geen zorgen maken over de inname van te veel vitamine E; een veel urgentere kwestie is het vitamine E-tekort bij 90% van de Amerikaanse bevolking!’
 
‘Toxische niveaus van vitamine E in het lichaam komen gewoon niet voor. Mogelijk verhoogt vitamine E een klein beetje het risico op bloedingen via interactie met vitamine K, maar geen enkel onderzoek heeft kunnen aantonen dat dit daadwerkelijk een gezondheidsrisico is.
Vitamine E is een essentiële antioxidant die de meervoudig onverzadigde vetzuren in het lichaam beschermt tegen oxidatie.

 

Referentie:
Traber MG. Mechanisms for the prevention of vitamin E excess. J Lipid Res. 2013 Sep;54(9):2295-306.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Stop met tobben, ga krachttrainen

dinsdag, september 10, 2019 @ 03:09 PM

piekerenBen je nogal tobberig? Ben je vaak gespannen, ongerust of bezorgd? Krachttraining helpt. Dat blijkt uit een humane studie die onderzoekers van de University of Maryland in 2010 publiceerden in de Journal of Strength and Conditioning Research. Vooral krachttraining met korte rustpauzes tussen je sets vermindert je kopzorgen.

 

Krachttraining en humeur

 

Lees meer…

off