Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Vitamine D-tekort bij Nederlandse topsporter

maandag, september 24, 2018 @ 03:09 PM

NOC NSF Het gros van de Nederlandse topsporters heeft een tekort aan vitamine D. Dit blijkt uit een promotiestudie uitgevoerd door Evelien Backx van de Wageningen Universiteit in opdracht van het NOC*NSF.

 

De promovendus onderzocht een groep van 128 topsporters. Het betrof vooral hockeyers, voetballers en atleten. Bij de deelnemers werd aan het einde van de winter, wanneer de vitamine D-status zijn dieptepunt bereikt, de concentratie van vitamine D gemeten. Sporters met een tekort kregen vervolgens gedurende een jaar vitamine D gesuppleerd met een dagelijkse dosis van 2200 IE (55 mcg).
Van de deelnemende sporters had maar liefst 70% een suboptimale vitamine D-spiegel, uitgaande van een optimale waarde van 75 nmol/l of meer. Het tekort kon bij het merendeel van de sporters (80%) binnen drie maanden worden hersteld onder invloed van suppletie.
Het bereiken van een optimale vitamine D-status van 75 nmol/l bij topsporters werd eerder in verband gebracht met een verbetering van de sportprestatie door een toename van de spierkracht.

 

Referentie:

Kleis R. Sporters hebben vitamine D-tekort. Resource, 23 augustus 2016

 

Bron: Ortho.nl

off

SaffraanJe bent niet depressief, maar om nou te zeggen dat je overloopt van levensplezier? Nou nee. In dat geval geeft suppletie met saffraan je misschien een duwtje in de rug, aldus een humane studie die is verschenen in Complementary Therapies in Medicine.

 

Saffraan

 

Lees meer…

off

Het slaapmiddel dat dementie veroorzaakt

dinsdag, september 18, 2018 @ 11:09 AM

BenzodiazepinenBenzodiazepinen verhogen de kans op dementie met 50%, dat bleek uit een studie bij mensen die gemiddeld 78 jaar waren. Benzodiazepinen is een klasse van geneesmiddelen die voorgeschreven worden bij slapeloosheid en angststoornissen. Ze hebben nog andere ernstige bijwerkingen: minder zin in seks, meer eetlust (gewichtstoename), concentratieproblemen, geheugenverlies, osteoporose en slaperigheid overdag.

 

België is koploper als het aankomt op het slikken van benzodiazepinen. In rusthuizen neemt de helft van de bewoners een benzodiazepine. Ook in andere landen ligt het gebruik zeer hoog (bij 65-plussers): 30% in Frankrijk, 20% in Canada en 15% in Australië. De consumptie is vaak chronisch, hoewel de officiële richtlijnen melden dat benzodiazepinen slechts kortstondig genomen mogen worden. In Nederland slikt ongeveer 10% van de bevolking 167 miljoen dagdoseringen per jaar, naar schatting 40% van de gebruikers is verslaafd!

 

Referentie:
de Gage SB, Bégaud B et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012; 345 (Published 27 09 12)
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/gebruik-benzodiazepines-daalt-gestaag-maar-traag

 

Bron: ABC Gezondheid

off

DASH-dieet effectief bij migraine

maandag, september 10, 2018 @ 06:09 PM

MigraineMigraine komt veel voor in Nederland. Er zijn ruim 266.000 migrainepatiënten bekend bij de huisartsen. In de periode 1990-2015 is het aantal personen dat met migraine naar de huisarts ging flink gestegen. Sinds 1990 is de prevalentie voor zowel mannen als vrouwen verdrievoudigd. Migraineaanvallen zijn ingrijpend. Werk, concentratie en levensplezier kunnen eronder lijden. Hoewel zij er vaak zelf de vinger niet precies op kunnen leggen, geven veel migrainepatiënten aan dat bepaalde voeding een aanval kan triggeren. En in de natuurgeneeskunde ziet men soms dat een dieet beperkt in biogene aminen de ernst en frequentie van migraineaanvallen kan verminderen.

 

Onlangs publiceerden wetenschappers in het medisch vaktijdschrift Nutrition and Neuroscience de resultaten van een observationele studie naar de werking van het DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) bij 266 vrouwen die aan migraine leden (Mirzababaei et al., 2018). Vrouwen bezochten een hoofdpijnkliniek en kregen het voedingsadvies om het DASH-dieet te gaan volgen.

 

Uit de studie bleek dat de vrouwen die zich het beste aan het dieet konden houden 46 procent minder kans hadden op een ernstige migraineaanval in vergelijking met vrouwen die zich het minst aan het dieet hielden (OR=0.54, 95%CI=0.35-0.83, P<0.005). De frequentie van de aanvallen nam bovendien met meer dan een derde af bij degenen die zich aan het DASH-dieet hielden (OR=0.64, 95%CI=0.44-0.95, P<0.005).

 

Het DASH-dieet is rijk aan kalium, magnesium, calcium, eiwitten en vezels. Het dieet beperkt de consumptie van rood vlees, toegevoegde suikers en suikerhoudende dranken en het promoot het eten van volle granen, vis, gevogelte en noten/zaden.

 

Referentie:
Mirzababaei, A., Khorsha, F., Togha, M., Yekaninejad, M. S., Okhovat, A. A., & Mirzaei, K. (2018). Associations between adherence to dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet and migraine headache severity and duration among women. Nutritional Neuroscience, 1–8.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/voeding/dash-dieet-effectief-bij-migraine/

off

SlapenIn een recente Journal of Sleep Research-studie (mei 2018) werd een korte slaapduur tijdens het weekend geassocieerd met een verhoogd risico op vroege sterfte bij personen jonger dan 65 jaar. In dezelfde leeftijdsgroep vertoonde zowel de korte als de lange slaapduur tijdens weekdagen en in het weekend een verhoogde sterfte in vergelijking met consistent 6-7 uur per nacht slapen.

 

Deze studie gaat na of er een verband is tussen de slaapduur tijdens de (werk)week en in het weekend met totale mortaliteit. Daarvoor werd een steekproef van 43.880 proefpersonen gedurende 13 jaar gevolgd.

 

Onder personen  <65 jaar oud bleek korte slaap (≤ 5 uur) tijdens het weekend bij aanvang van de studie geassocieerd met een 52% hoger sterftecijfer vergeleken met de referentiegroep die 7 uur sliep. Er werd globaal gesteld een negatieve associatie gevonden tussen mortaliteit en consistent  ≤5 uur of ≥8 uur slapen, vergeleken met consistent 6-7 uur per dag slapen, wat de negatieve associatie teniet deed.

 

Het sterftecijfer onder deelnemers met korte slaap gedurende weekdagen, maar lange slaap tijdens het weekend, verschilde daarentegen niet van het percentage van de referentiegroep. Bij personen ≥65 jaar oud, werd geen verband waargenomen tussen slaaptijden in het weekend of tijdens weekdagen en mortaliteit.

 

Deze resultaten impliceren dat een korte slaaptijd gedurende de week geen risicofactor is voor de mortaliteit indien het wordt gecombineerd met een gemiddelde of langere weekend slaap.
Wat suggereert dat een korte slaap tijdens de week die wordt gecompenseerd tijdens het weekend, (positieve) effecten heeft op de mortaliteit.

 

Referentie

Torbjörn Åkerstedt, Francesca Ghilotti, Alessandra Grotta, Hongwei Zhao, Hans-Olov Adami, Ylva Trolle-Lagerros, Rino Bellocco.Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter? Journal of Sleep Research, 2018; e12712 DOI: 10.1111/jsr.12712

 

Bron: https://www.biok.center/node/971

off

PaddenstoelenAls je besmet bent met het humaan papillomavirus [HPV], dan slaagt je immuunsysteem er meestal niet in om die virussen voorgoed uit schakelen. Heb je een kwaadaardige versie van dat virus, dan kan dat uiterst vervelende gevolgen hebben, om het eufemistisch uit te drukken. De Franse immunoloog Donatini Bruno publiceerde in de International Journal of Medicinal Mushroom een studie waarin suppletie met de paddenstoelen Ganoderma lucidum en Trametes versicolor het immuunsysteem helpt om HPV klein te houden.

 

Studie

 

Lees meer…

off

AfslankenAls er voldoende vitamine D in je bloed zit, is je kans op overgewicht kleiner dan als er weinig vitamine D in je systeem circuleert. En hoe dikker je bent, hoe sterker is het verband. Dat is interessant, want in sommige landen heeft bijna de helft van de bevolking minder vitamine D in zijn systeem dan wetenschappers optimaal achten.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Slechter geheugen gerelateerd aan B6-tekort

vrijdag, augustus 31, 2018 @ 02:08 PM

Vitamine B6Ierse wetenschappers hebben een verband aangetoond tussen een vitamine B6-tekort en een verhoogd risico van cognitieve achteruitgang.

 

De wetenschappers maakten gebruik van een groep van 155 zestigplussers waarbij vier jaar eerder een geheugentest (Mini-Mental State Examination, MMSE-test) had plaatsgevonden en er gegevens beschikbaar waren over hun vitamine B-status en inname van B-vitamines. Bij de ouderen werd opnieuw een MMSE-test afgenomen.
Na vier jaar was de gemiddelde MMSE-score significant afgenomen van gemiddeld 29 naar 27,5 punten. Echter, bij 27% van de deelnemers werd een sterkere afname gezien van de score dan op basis van het ouder worden kon worden verwacht (MMSE-score nam >0,56 punten per jaar af). Een suboptimale vitamine B6-status (pyridoxal-5-fosfaat <43 nmol/l) was geassocieerd met een significant snellere achteruitgang van het geheugen waarbij gecorrigeerd werd voor de leeftijd en de initiële MMSE-score. Ouderen met een vitamine B6-tekort hadden 3,5 keer zoveel kans op een versnelde achteruitgang van het geheugen. Een lage inname van vitamine B6 uit de voeding was eveneens gerelateerd aan een significant hogere kans van 4 maal op een versnelde geheugenachteruitgang. Er werd geen verband gezien met de inname en bloedspiegels van andere B-vitamines.

 

De vitamine B6-status heeft mogelijk een voorspellende waarde voor de cognitieve achteruitgang. In andere studies werd ook een verband gevonden tussen foliumzuur en vitamine B12 enerzijds en het geheugen anderzijds. Het feit dat er in de huidige studiegroep nauwelijks tekorten voorkwamen van deze twee B-vitamines, kan mogelijk het verschil verklaren met de resultaten van andere studies.

 

Referentie:

Hughes CF, Ward M, [..], McNulty H. B-Vitamin Intake and Biomarker Status in Relation to Cognitive Decline in Healthy Older Adults in a 4-Year Follow-Up Study. Nutrients 2017; 9(1)

 

Bron: Ortho.nl

off

ADHD: gebrek aan essentiële vetzuren

dinsdag, augustus 28, 2018 @ 09:08 AM

ADHDKinderen met ADHD hebben vaker een tekort aan essentiële vetzuren dan kinderen zonder deze aandoening, ondanks een gelijke inname van deze vetzuren.

 

De Chinese wetenschappers maakten een vergelijking tussen een groep van 21 kinderen met ADHD en een controlegroep van 21 kinderen zonder deze ziekte. De inname van omega 3-visvetzuren en andere essentiële vetzuren werd geregistreerd en aan de hand van bloedmonsters werden eventuele tekorten aan deze vetzuren vastgesteld. Tevens werden de kinderen onderworpen aan testen waarmee symptomen van ADHD vastgesteld werden.

 

De ADHD-kinderen hadden in vergelijking met de kinderen in de controlegroep een significant groter tekort aan essentiële vetzuren. Bovendien scoorden ze significant slechter op de temporele informatieverwerking en op impulsiviteit. De symptomen van ADHD waren niet gerelateerd aan de inname van essentiële vetzuren, maar wel aan de aanwezigheid van een tekort aan deze vetzuren in het bloed. Tevens bleek dat hoe groter het tekort, hoe heviger de mate van impulsiviteit.

 

Kinderen met ADHD hebben een significant groter tekort aan essentiële vetzuren in vergelijking met gezonde kinderen, ondanks een gelijke inname van deze vetzuren. Symptomen van ADHD zijn in verband gebracht met dit tekort aan essentiële vetzuren. Mogelijk hebben kinderen met ADHD een verhoogd verbruik van essentiële vetzuren of een minder efficiënt metabolisme van deze vetzuren.

 

Referentie:

Chang JP, Jingling L, [..], Su K. Delay Aversion, Temporal Processing, and N-3 Fatty Acids Intake in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Clinical Psychological Science 2016; 4(6):1094-1103

 

Bron: Ortho.nl

off

Te lage omega 3-index bij Duitse vrouwen

dinsdag, augustus 28, 2018 @ 09:08 AM

omega3longevitywomenMeer dan 97% van de Duitse vrouwen van middelbare leeftijd heeft een te lage omega 3-index.

 

Van de Duitse VitaMinFemin-studie werden 446 vrouwen in de leeftijd van veertig tot zestig jaar geselecteerd. Bij de vrouwen werd de omega 3-index bepaald. Met de omega 3-index wordt het aandeel van de visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) van het totale vetzuurprofiel in de membranen van de rode bloedcellen bedoeld. Er werd een onderscheid gemaakt naar een lage (<4%), matige (6% tot 8%) en een hoge (>8%) omega 3-index.

 

De gemiddelde omega 3-index van de vrouwen bedroeg 5,5%. Meer dan 97% van de deelneemsters had een te lage omega 3-index (<8%). Het merendeel van de vrouwen (63%) had een omega 3-index tussen 6% en 8%. Vrouwen van vijftig jaar en ouder en niet-rokers hadden een significant hogere omega 3-index. Ook bleek het gebruik van de anticonceptiepil van invloed op de omega 3-vetzuurstatus. Vrouwen die de anticonceptiepil gebruikten hadden een significant lagere EPA-concentratie in vergelijking met vrouwen die de pil niet gebruikten.

 

De lage omega 3-index bij Duitse vrouwen van middelbare leeftijd gaat gepaard mogelijk met een verhoogd cardiovasculair risico en ook met een hogere kans op andere aandoeningen zoals een depressie, aldus de onderzoekers.

 

Referentie:

 

Bron: Ortho.nl

off