Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Met eiwitten slapend sterk worden

zondag, januari 7, 2018 @ 02:01 PM

SlapenToediening van extra eiwitten tijdens de slaap bevordert de spieropbouw, zo blijkt uit een proefschrift van promovendus Bart Groen van de Universiteit Maastricht.

 

Groen onderzocht hoe eiwitten in het lichaam worden omgezet tot spierweefsel en hoe dit proces gestimuleerd kan worden. Eiwitten worden in de maag verteerd en afgebroken tot aminozuren. Van deze aminozuren komt 55% in de bloedbaan terecht. Hiervan wordt een vijfde deel omgezet in spierweefsel. Echter, tijdens de slaap staan veel lichaamsprocessen op een laag pitje, zo ook de aanmaak van spierweefsel. Omdat ouderen die een normaal voedingspatroon volgen toch spiermassa verliezen, bedacht Groen dat er ’s nachts wel eens winst behaald kon worden. De promovendus nam de proef op de som door bij een aantal gezonde ouderen tijdens de slaap 40 gram eiwit via een sonde toe te dienen. Dat leidde tot een verhoogde beschikbaarheid van aminozuren in de bloedbaan. Hierdoor werd de nachtelijke aanmaak van spieren gestimuleerd. Tevens werd het effect van neuromusculaire elektrostimulatie op het spierweefsel onderzocht. Bij deze techniek worden spiersamentrekkingen opgewekt door pijnloze, elektrische schokjes. Door deze stimulatie bleek de nachtelijke spieraanmaak nog verder te worden opgeschroefd.

 

Het voor of tijdens de slaap toedienen van eiwitten in combinatie met elektrostimulatie is mogelijk een effectieve manier om sarcopenie (verlies van spiermassa en -kracht) bij ouderen tegen te gaan.

 

Referentie:
Groen B. Aspects of postprandial protein handling. Universiteit Maastricht, 4 november 2016

 

Bron: Ortho.nl

off

Taurine zinvol bij psychose

zondag, januari 7, 2018 @ 02:01 PM

TaurineSuppletie met taurine kan symptomen verminderen bij personen die een eerste psychose doormaakten. De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het congres van de International Early Psychosis Association (IEPA).

 

Aan de studie namen 121 jongvolwassenen deel in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die voor het eerst een psychose hadden doorgemaakt. Ze gebruikten allen een lage dosis antipsychotica en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Het supplement bestond uit vier gram taurine per dag en werd gedurende twaalf weken gegeven. Voor en na de interventieperiode werden met behulp van vragenlijsten symptomen gescoord. Ook werd het cognitief functioneren geregistreerd.

 

Uiteindelijk voltooiden 86 deelnemers de studie, 47 personen in de suppletiegroep en 39 personen in de placebogroep. Suppletie met taurine leidde tot een significante afname van symptomen van een psychose. Ook werd er onder invloed van suppletie een significante verbetering gezien van depressieve klachten en van het functioneren op het werk en op sociaal vlak. Suppletie was niet van invloed op de cognitie. Het supplement werd goed verdragen door de deelnemers en leidde niet tot bijwerkingen.

 

Taurine is een aminozuur met een neuroprotectief effect in het brein. De wetenschappers plannen een vervolgstudie waarbij het effect van taurine – al dan niet in combinatie met andere supplementen – in relatie tot psychoses verder wordt onderzocht.

 

Referentie:
Congres van de International Early Psychosis Association (IEPA), oktober 2016, Milaan, Italië

 

Bron: Ortho.nl

off

Langer leven dankzij omega-3-vetzuren

woensdag, januari 3, 2018 @ 04:01 PM

omega3longevitywomenMensen die relatief veel omega-3-vetzuren binnenkrijgen hebben langere telomeren dan mensen die weinig omega-3-vetzuren consumeren. Dat betekent dat hun cellen langzamer verouderen. Da’s mooi natuurlijk. Maar zie je dat anti-aging effect van omega-3-vetzuren ook echt terug als je kijkt naar de leeftijd die mensen daadwerkelijk bereiken? Jazeker, concludeert een recente Amerikaanse studie.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Probiotica, een alternatief voor vaccinatie?

woensdag, januari 3, 2018 @ 11:01 AM

ProbioticaEen van de belangrijkste oorzaken van een verzwakte weerstand tegen virussen en bacteriën is een verstoorde darmflora of een verstoord bacterieel evenwicht in de darmen. Een verstoorde darmflora verlaagt bovendien de respons op vaccinatie. Probiotica worden daarom soms gebruikt als adjuvant voor vaccins (een hulpstof om de immuunrespons te verhogen).

 

Het herstellen van de darmflora is een sleutelfactor voor een goede weerstand, voor de werking van vaccins en voor het voorkomen van neurologische en immunologische complicaties. Suppletie met probiotica is mogelijk een alternatief voor vaccinatie. Het heeft in ieder geval een veel bredere werking dan vaccinatie en het is veel veiliger.

 

Er is voldoende bewijs voor de effectiviteit van probiotica voor het voorkomen en behandelen van infectieziekten. De darmflora beïnvloedt heel het metabolisme en suppletie met probiotica heeft een brede werking met gunstige effecten in heel het lichaam (Surendran Nair M, 2017).

 

Infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt, blijven wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. Elk jaar sterven naar schatting een miljoen kinderen onder de vijf jaar aan infectieziekten, vooral in de ontwikkelingslanden en vooral aan luchtweginfecties door pneumokokken en rotavirusinfecties. Omdat vaccinatie van alle kinderen met meerdere doses of herhalingsdoses moeilijk haalbaar is in de ontwikkelingslanden, is men op zoek naar strategieën voor een betere en langdurigere bescherming met slechts één dosis. Probiotica worden beschouwd als een van de doeltreffendste manieren om dat te bereiken (Licciardi PV, 2011).

 

Zowel gelijktijdige inname van probiotica als het gebruik van probiotica als een adjuvant in het vaccin verbetert de respons op vaccinatie (Maidens C, 2013; Sharma K, 2014).

 

Er is niet onderzocht of probiotica vaccinatie kan vervangen. Het maakt niet immuun (vaccinatie ook niet), maar verhoogt wel de weerstand tegen alle virale, bacteriële, parasitaire en schimmelinfecties. Het vermindert de ernst en de duur van infecties en de kans op complicaties. Het vermindert ook de kans op neurologische of immunologische aandoeningen in plaats van ze te verhogen. Probiotica zijn niet neurotoxisch, immunotoxisch of kankerverwekkend en hebben geen additieven of adjuvanten nodig. Ze hebben ook geen ernstige bijwerkingen.

 

Op basis van de huidige kennis van de eigenschappen van probiotica kan verwacht worden dat probiotica een doeltreffend en veilig alternatief zijn voor vaccinatie (Hsieh MH, 2014; Amdekar S, 2010).

 

Referenties:

1. Amdekar S, Dwivedi D, Roy P, et al. Probiotics: multifarious oral vaccine against infectious traumas. FEMS Immunol Med Microbiol. 2010 Apr;58(3):299-306.

2. Hsieh MH. The microbiome and probiotics in childhood. Semin Reprod Med. 2014 Jan;32(1):23-7.

3. Licciardi PV, Tang ML. Vaccine adjuvant properties of probiotic bacteria. Discov Med. 2011 Dec;12(67):525-33.

4. Maidens C, Childs C, Przemska A, et al. Modulation of vaccine response by concomitant probiotic administration. Br J Clin Pharmacol. 2013 Mar;75(3):663-70.

5. Sharma K, Malik B, Goyal AK, et al. Development of probiotic-based immunoparticles for pulmonary immunization against Hepatitis B. J Pharm Pharmacol. 2014 Nov;66(11):1526-33.

6. Surendran Nair M, Amalaradjou MA, Venkitanarayanan K. Antivirulence Properties of Probiotics in Combating Microbial Pathogenesis. Adv Appl Microbiol. 2017;98:1-29.

 

Bron: PlaceboNocebo

off

Vitamine D verlaagt sterftekans

woensdag, januari 3, 2018 @ 09:01 AM

Vitamine dSuppletie met vitamine D verkleint het sterfterisico. Dit blijkt uit een update van een review die in 2011 reeds door de Cochrane Library was uitgevoerd.

 

Uit medische databanken werden 56 relevante studies geselecteerd met een totaal van meer dan 95.000 proefpersonen die willekeurig een vitamine D-supplement of een placebo of geen interventie kregen. Alle studies waren uitgevoerd in rijke landen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 18 tot 107 jaar en 77% van de proefpersonen was van het vrouwelijke geslacht. Gemiddeld werd het supplement gedurende bijna 4,5 jaar gegeven.

 

Suppletie met de vitamine leidde tot een significante daling van het sterfterisico. Wanneer 150 personen gedurende vijf jaren vitamine D gesuppleerd kregen, kon één leven worden gespaard. Suppletie leidde ook tot een significante afname van de sterftekans als gevolg van kanker met 12%. In combinatie met calcium leidde suppletie tot een verhoogd risico van nierstenen. Ook was er een verhoogde kans op hypercalciëmie bij hoge concentraties van zowel vitamine D2 als D3 in het bloed. De resultaten golden voor volwassen personen die nog zelfstandig woonden.

 

In vervolgstudies moet de relatie tussen vitamine D-suppletie en het sterfterisico worden onderzocht bij jongere personen en ouderen die in een instelling verblijven.

 

Referentie:
Bjelakovic G, Gluud LL, [..], Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014; 1:CD007470

 

Bron: Ortho.nl

off

VisolieDialysepatiënten verliezen vaak spiermassa. Volgens een studie die in 2015 verscheen in PLoS One kan een dieet met relatief veel omega-3-vetzuren en wat minder omega-6-vetzuren daaraan iets doen. Hoe meer omega-3-vetzuren een dialysepatiënt dagelijks via zijn reguliere voeding binnenkrijgt, hoe groter zijn spiermassa.

 

Omega-3-vetzuren & spieren

 

Lees meer…

off

epalongevityMedia berichten frequent over studies naar de beschermende werking van een voedingspatroon met relatief veel omega-3-vetzuren, maar over onderzoek naar de levensverlengende effecten van omega-3-vetzuren hoor je niet zoveel. Toch is het er wel. We vonden één onderzoek per toeval, in een tien jaar oude editie van de American Journal of Clinical Nutrition.

 

Studie

 

Lees meer…

off

riboseSporters die niet fit zijn, hebben baat bij suppletie met het suiker ribose. Bij hen vermindert ribose de spierschade door intensieve inspanning, en verbetert het tegelijkertijd kortdurende en explosieve bewegingen. Dat blijkt uit een gesponsorde studie die bewegingswetenschappers van Montana State University publiceerden in de Journal of the International Society of Sports Nutrition. Uit het onderzoek blijkt ook dat sporters met een puike conditie niets aan ribose hebben.

 

Wat is ribose?

 

Lees meer…

off

Omega 3-vetzuren bij leververvetting

woensdag, december 27, 2017 @ 10:12 AM

Vette leverSuppletie met omega 3-visvetzuren – en dan vooral docosahexaeenzuur (DHA) – heeft een gunstig effect bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit blijkt uit een meta-analyse.

 

De Chinese wetenschappers doorzochten de medische databanken PubMed en Scopus en selecteerden relevante studies. Er werden uiteindelijk tien case-controlstudies en elf gerandomiseerde klinische studies geselecteerd.

 

Uit analyse van de resultaten van de case-controlstudies bleek dat gezonde personen significant hogere concentraties van DHA in het bloed en de lever hadden in vergelijking met personen met NAFLD. Uit de gerandomiseerde klinische studies bleek dat suppletie met omega 3-visvetzuren leidde tot een significante afname van de leverenzymwaardes ALAT en ASAT en tot een significante afname van triglyceriden. Ook leidde suppletie tot een vermindering van het vetgehalte van de lever, al was dit verschil niet significant in vergelijking met de placebo. Iedere verhoging van de concentraties EPA en DHA met één gram per dag leidde tot een substantiële afname van de concentraties ALAT, ASAT en triglyceriden.

 

De resultaten van de meta-analyse suggereren dat suppletie met omega 3-visvetzuren een zinvolle therapie is bij NAFLD. In vervolgstudies moet de optimale dosis en duur van de behandeling onderzocht worden.

 

Referentie:
Guo XF, Yang B, [..], Li D. Fatty acid and non-alcoholic fatty liver disease: Meta-analyses of case-control and randomized controlled trials. Clin Nutr 2017 Jan 16 [Epub ahead of print]

 

Bron: Ortho.nl

off

BietenHet nitraatrijke sap van de rode biet is niet alleen een interessant supplement van traditionele duursporters, maar ook voor sporters voor wie korte maar explosieve inspanningen relevant zijn, zoals vechtsporters, teamsporters, speerwerpers en kogelstoters. Eerder schreven we over een Amerikaanse studie met die strekking, en nu komen ook Spaanse sportwetenschappers tot die slotsom.

 

Studie

 

Lees meer…

off