You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for september, 2018.

Archive for september, 2018

diabetesAls je jezelf wilt beschermen tegen diabetes, dan zijn drie dingen waar je jezelf op kunt richten. Maak jezelf zo fit mogelijk, incorporeer intensieve bewegingsvormen in je leefstijl en zorg ervoor dat je niet te lang achter elkaar zit. Die drie elementen samen reduceren de kans op type-2 diabetes, ontdekten onderzoekers uit Maastricht.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Extra vitamine D houdt vechtsporters ziektevrij

maandag, september 24, 2018 @ 03:09 PM

VechtsportEen verkoudheid kan voor sporters die zich voorbereiden op een belangrijke wedstrijd het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Onderzoekers uit Zuid-Korea ontdekten dat suppletie met vitamine D3 vechtsporters tijdens de wintermaanden beschermt tegen infectie door het verkoudheidsvirus.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Vitamine D-tekort bij Nederlandse topsporter

maandag, september 24, 2018 @ 03:09 PM

NOC NSF Het gros van de Nederlandse topsporters heeft een tekort aan vitamine D. Dit blijkt uit een promotiestudie uitgevoerd door Evelien Backx van de Wageningen Universiteit in opdracht van het NOC*NSF.

 

De promovendus onderzocht een groep van 128 topsporters. Het betrof vooral hockeyers, voetballers en atleten. Bij de deelnemers werd aan het einde van de winter, wanneer de vitamine D-status zijn dieptepunt bereikt, de concentratie van vitamine D gemeten. Sporters met een tekort kregen vervolgens gedurende een jaar vitamine D gesuppleerd met een dagelijkse dosis van 2200 IE (55 mcg).
Van de deelnemende sporters had maar liefst 70% een suboptimale vitamine D-spiegel, uitgaande van een optimale waarde van 75 nmol/l of meer. Het tekort kon bij het merendeel van de sporters (80%) binnen drie maanden worden hersteld onder invloed van suppletie.
Het bereiken van een optimale vitamine D-status van 75 nmol/l bij topsporters werd eerder in verband gebracht met een verbetering van de sportprestatie door een toename van de spierkracht.

 

Referentie:

Kleis R. Sporters hebben vitamine D-tekort. Resource, 23 augustus 2016

 

Bron: Ortho.nl

off

SaffraanJe bent niet depressief, maar om nou te zeggen dat je overloopt van levensplezier? Nou nee. In dat geval geeft suppletie met saffraan je misschien een duwtje in de rug, aldus een humane studie die is verschenen in Complementary Therapies in Medicine.

 

Saffraan

 

Lees meer…

off

Het slaapmiddel dat dementie veroorzaakt

dinsdag, september 18, 2018 @ 11:09 AM

BenzodiazepinenBenzodiazepinen verhogen de kans op dementie met 50%, dat bleek uit een studie bij mensen die gemiddeld 78 jaar waren. Benzodiazepinen is een klasse van geneesmiddelen die voorgeschreven worden bij slapeloosheid en angststoornissen. Ze hebben nog andere ernstige bijwerkingen: minder zin in seks, meer eetlust (gewichtstoename), concentratieproblemen, geheugenverlies, osteoporose en slaperigheid overdag.

 

België is koploper als het aankomt op het slikken van benzodiazepinen. In rusthuizen neemt de helft van de bewoners een benzodiazepine. Ook in andere landen ligt het gebruik zeer hoog (bij 65-plussers): 30% in Frankrijk, 20% in Canada en 15% in Australië. De consumptie is vaak chronisch, hoewel de officiële richtlijnen melden dat benzodiazepinen slechts kortstondig genomen mogen worden. In Nederland slikt ongeveer 10% van de bevolking 167 miljoen dagdoseringen per jaar, naar schatting 40% van de gebruikers is verslaafd!

 

Referentie:
de Gage SB, Bégaud B et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012; 345 (Published 27 09 12)
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/gebruik-benzodiazepines-daalt-gestaag-maar-traag

 

Bron: ABC Gezondheid

off

DASH-dieet effectief bij migraine

maandag, september 10, 2018 @ 06:09 PM

MigraineMigraine komt veel voor in Nederland. Er zijn ruim 266.000 migrainepatiënten bekend bij de huisartsen. In de periode 1990-2015 is het aantal personen dat met migraine naar de huisarts ging flink gestegen. Sinds 1990 is de prevalentie voor zowel mannen als vrouwen verdrievoudigd. Migraineaanvallen zijn ingrijpend. Werk, concentratie en levensplezier kunnen eronder lijden. Hoewel zij er vaak zelf de vinger niet precies op kunnen leggen, geven veel migrainepatiënten aan dat bepaalde voeding een aanval kan triggeren. En in de natuurgeneeskunde ziet men soms dat een dieet beperkt in biogene aminen de ernst en frequentie van migraineaanvallen kan verminderen.

 

Onlangs publiceerden wetenschappers in het medisch vaktijdschrift Nutrition and Neuroscience de resultaten van een observationele studie naar de werking van het DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) bij 266 vrouwen die aan migraine leden (Mirzababaei et al., 2018). Vrouwen bezochten een hoofdpijnkliniek en kregen het voedingsadvies om het DASH-dieet te gaan volgen.

 

Uit de studie bleek dat de vrouwen die zich het beste aan het dieet konden houden 46 procent minder kans hadden op een ernstige migraineaanval in vergelijking met vrouwen die zich het minst aan het dieet hielden (OR=0.54, 95%CI=0.35-0.83, P<0.005). De frequentie van de aanvallen nam bovendien met meer dan een derde af bij degenen die zich aan het DASH-dieet hielden (OR=0.64, 95%CI=0.44-0.95, P<0.005).

 

Het DASH-dieet is rijk aan kalium, magnesium, calcium, eiwitten en vezels. Het dieet beperkt de consumptie van rood vlees, toegevoegde suikers en suikerhoudende dranken en het promoot het eten van volle granen, vis, gevogelte en noten/zaden.

 

Referentie:
Mirzababaei, A., Khorsha, F., Togha, M., Yekaninejad, M. S., Okhovat, A. A., & Mirzaei, K. (2018). Associations between adherence to dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet and migraine headache severity and duration among women. Nutritional Neuroscience, 1–8.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/voeding/dash-dieet-effectief-bij-migraine/

off

SlapenIn een recente Journal of Sleep Research-studie (mei 2018) werd een korte slaapduur tijdens het weekend geassocieerd met een verhoogd risico op vroege sterfte bij personen jonger dan 65 jaar. In dezelfde leeftijdsgroep vertoonde zowel de korte als de lange slaapduur tijdens weekdagen en in het weekend een verhoogde sterfte in vergelijking met consistent 6-7 uur per nacht slapen.

 

Deze studie gaat na of er een verband is tussen de slaapduur tijdens de (werk)week en in het weekend met totale mortaliteit. Daarvoor werd een steekproef van 43.880 proefpersonen gedurende 13 jaar gevolgd.

 

Onder personen  <65 jaar oud bleek korte slaap (≤ 5 uur) tijdens het weekend bij aanvang van de studie geassocieerd met een 52% hoger sterftecijfer vergeleken met de referentiegroep die 7 uur sliep. Er werd globaal gesteld een negatieve associatie gevonden tussen mortaliteit en consistent  ≤5 uur of ≥8 uur slapen, vergeleken met consistent 6-7 uur per dag slapen, wat de negatieve associatie teniet deed.

 

Het sterftecijfer onder deelnemers met korte slaap gedurende weekdagen, maar lange slaap tijdens het weekend, verschilde daarentegen niet van het percentage van de referentiegroep. Bij personen ≥65 jaar oud, werd geen verband waargenomen tussen slaaptijden in het weekend of tijdens weekdagen en mortaliteit.

 

Deze resultaten impliceren dat een korte slaaptijd gedurende de week geen risicofactor is voor de mortaliteit indien het wordt gecombineerd met een gemiddelde of langere weekend slaap.
Wat suggereert dat een korte slaap tijdens de week die wordt gecompenseerd tijdens het weekend, (positieve) effecten heeft op de mortaliteit.

 

Referentie

Torbjörn Åkerstedt, Francesca Ghilotti, Alessandra Grotta, Hongwei Zhao, Hans-Olov Adami, Ylva Trolle-Lagerros, Rino Bellocco.Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter? Journal of Sleep Research, 2018; e12712 DOI: 10.1111/jsr.12712

 

Bron: https://www.biok.center/node/971

off

PaddenstoelenAls je besmet bent met het humaan papillomavirus [HPV], dan slaagt je immuunsysteem er meestal niet in om die virussen voorgoed uit schakelen. Heb je een kwaadaardige versie van dat virus, dan kan dat uiterst vervelende gevolgen hebben, om het eufemistisch uit te drukken. De Franse immunoloog Donatini Bruno publiceerde in de International Journal of Medicinal Mushroom een studie waarin suppletie met de paddenstoelen Ganoderma lucidum en Trametes versicolor het immuunsysteem helpt om HPV klein te houden.

 

Studie

 

Lees meer…

off

AfslankenAls er voldoende vitamine D in je bloed zit, is je kans op overgewicht kleiner dan als er weinig vitamine D in je systeem circuleert. En hoe dikker je bent, hoe sterker is het verband. Dat is interessant, want in sommige landen heeft bijna de helft van de bevolking minder vitamine D in zijn systeem dan wetenschappers optimaal achten.

 

Studie

 

Lees meer…

off