You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for maart, 2019.

Archive for maart, 2019

Ruim de helft volwassenen heeft overgewicht

dinsdag, maart 19, 2019 @ 02:03 PM

overgewichtMeer dan de helft van de volwassen Nederlanders had in 2018 overgewicht, 15 procent had obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut. Het aandeel mensen met overgewicht en obesitas ligt nog ver boven de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040.

 

In vergelijking met 2014 was het percentage mensen met overgewicht in het afgelopen jaar ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel dat maximaal 38 procent van de volwassen Nederlanders in 2040 te zwaar is, en hooguit 7,1 procent obesitas heeft.

 

Kinderen
Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht en 2,7 procent van deze leeftijdsgroep had obesitas. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2014. De Rijksoverheid wil dat het aandeel jeugdigen met overgewicht in 2040 daalt naar 9,1 procent. Het aandeel kinderen dat obesitas heeft, zou dan 2,3 procent moeten zijn.

 

Minder zware drinkers
In 2018 was 9,0 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk. Van de volwassenen gaf 80,4 procent in 2018 aan wel eens alcoholhoudende drank gedronken te hebben gedurende de voorafgaande twaalf maanden, terwijl 8,5 procent aangaf nog nooit alcohol gedronken te hebben.

 

Minder rokers
In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

 

Preventieakkoord
De aantallen rokers, overmatige en zware drinkers en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Met het akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040. Het percentage met overgewicht zou dan op 38 procent moeten liggen.

 

Bron: Voeding Nu

off

KokosBloedzuigende insecten zoals teken, muggen, bedwantsen en bijtvliegen kunnen parasieten, virussen en bacteriën overdragen aan mensen en dieren die erdoor gestoken worden. Bijna een vijfde van alle infectieziekten wordt veroorzaakt door ziekteverwekkende organismen die door insecten worden overgedragen (de zogenaamde vectorziekten).

 

Of men al dan niet ziek wordt van insectenbeten, hangt vooral af van het eigen immuunsysteem, maar in sommige streken zijn insectenwerende middelen de beste manier van preventie.

 

Het meest effectieve en langwerkende insectenwerend middel is DEET (N,N-di-ethyl-meta-tolueenamide). Het was lange tijd de gouden standaard in de preventie van vectorziekten zoals malaria, maar het heeft veel ongewenste bijwerkingen en het is vooral schadelijk voor zwangere vrouwen en baby’s.

 

Er zijn ook natuurlijke alternatieven, vooral essentiële oliën zoals die van citronella, tea tree, lavendel, neem, enz. Ze zijn doeltreffend en relatief veilig, maar ze werken slechts kort omdat het vluchtige stoffen zijn. De meeste essentiële oliën werken slechts twee tot vier uur, soms tot acht uur wanneer men een ‘fixeermiddel’ zoals vanilline toevoegt (Nerio LS, 2010). Men moet ze dus heel regelmatig aanbrengen.

 

Bepaalde vetzuren in kokosolie blijken beter en langer te werken dan DEET en worden nu beschouwd als de meest doeltreffende natuurlijke insectenwering. Het gaat om de middellangeketenvetzuren caprylzuur, caprinezuur en laurinezuur. Van deze drie heeft laurinezuur de sterkste werking. Kokosolie zelf heeft weinig effect op insecten.

 

Een combinatie van caprylzuur, caprinezuur en laurinezuur is in staat om beten van bijtvliegen twee weken lang af te weren (in een laboratoriumexperiment). Ook laurinezuur afzonderlijk heeft dit effect.

 

Een mengsel van middellangeketenvetzuren in een waterige zetmeeloplossing kon koeien tot 96 uur beschermen tegen bijtvliegen.

 

In een andere test werd het effect van kokosvetzuren vergeleken met DEET voor het afweren van bedwantsen. De kokosvetzuren hadden de sterkste en de langste werking. Ze waren na zeven dagen nog werkzaam, terwijl het effect van DEET al na drie dagen afnam.

 

In een vervolgexperiment werd getest in welke tenten de bedwantsen zouden kruipen. De tenten werden behandeld met kokosvetzuren of met DEET. Na drie dagen steeg het aantal bedwantsen in de met DEET behandelde tenten, terwijl de met kokosvetzuren behandelde tenten tot twee weken een sterke afwerende werking behielden.

 

In een laboratoriumtest met twee soorten teken hadden de kokosvetzuren gedurende een week een sterke afwerende werking, vergelijkbaar met de werking van DEET. Ook tegen muggen zijn ze even doeltreffend als DEET, maar dan moeten wel hogere concentraties gebruikt worden.

 

Kokosvetzuren zijn volgens de onderzoekers een goedkoop en veilig alternatief voor het schadelijke DEET in de preventie van vectorziekten bij mensen en dieren (Zhu JJ, 2018).

 

 

Referenties

1. Nerio LS, Olivero-Verbel J, Stashenko E. Repellent activity of essential oils: a review. Bioresour Technol. 2010 Jan;101(1):372-8.

2. Zhu JJ, Cermak SC, Kenar JA, et al. Better than DEET Repellent Compounds Derived from Coconut Oil. Sci Rep. 2018 Sep 19;8(1):14053.

 

Bron: PlaceboNocebo

off

Haaranalyse verraadt vitamine D-status

vrijdag, maart 15, 2019 @ 12:03 PM

human-hairOnderzoekers uit Dublin zijn erin geslaagd de vitamine D-status af te leiden uit menselijk hoofdhaar. Dat is een kleine doorbraak in het onderzoek rond vitamine D-tekort, want tot nu toe was de bepaling van de vitamine D-status veeleer een momentopname. In de zomer kan de vitamine D-status dan wel oké zijn, het sluit ernstige tekorten in de winter niet uit. Omdat hoofdhaar 1 cm per maand groeit, kan een haar die lang genoeg is de vitamine D-status van meerdere maanden weergeven.

 
Het meten van vitamine D in haar is op zich geen grote uitdaging. Hetzelfde wordt gedaan voor hormonen die evenals vitamine D vetoplosbaar zijn en in hoofdhaar detectbaar zijn. Het komt er nu op neer om de dynamiek tussen serum-vitamine D en haar-vitamine D beter in kaart te brengen. Terwijl serum-vitamine D in de studiegroep min of meer dezelfde was, was er inderdaad grote variatie in concentratie aan vitamine D in de haarstalen.

 

Meting van vitamine D in hoofdhaar kan een belangrijk instrument worden in bevolkingsonderzoek rond vitamine D. Een andere interessante toepassing is archeologische bepaling van de vitamine D-status van historische volkeren, zoals er maar haar voor handen is. De detectietechniek zal nog op punt gesteld moeten worden, geven de onderzoekers toe.

 

Referentie:
Zgaga L, Laird E, Healy M. 25-Hydroxyvitamin D Measurement in Human Hair: Results from a Proof-of-Concept study. Nutrients. 2019 Feb 18;11(2). pii: E423.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4221

off

AutismeOnderzoekers ontdekten dat het nemen van een zwangerschapsmulti door moeders met een genetisch verhoogd risico op het krijgen van een kind met een autisme spectrum stoornis (ASD), kan bijdragen aan het verlagen van de kans op ASD met ruim 50%. Voorwaarde is wel dat de moeder het voedingssupplement al rondom de conceptie inneemt.
 

Deelnemers kwamen uit de MARBLES–studie (Markers of Autism Risk in Babies: Learning Early Signs), een prospectieve cohortstudie bij jongere broertjes of zusjes van kinderen met autisme. Deze kinderen hebben ruim 20% meer kans op het ontwikkelen van autisme dan kinderen die geen jonger broertje of zusje hebben met autisme. Er werden 241 kinderen geïncludeerd, die geboren werden tussen 2006 en 2015 en gediagnosticeerd waren op de leeftijd van drie jaar. Bijna alle moeders rapporteerden gebruik van prenatale vitamines gedurende de zwangerschap, maar slechts 36% deed dat ook al in de periode voor de zwangerschap. Onderzoekers ontdekten dat moeders die al in de eerste maand van de zwangerschap een zwangerschapsmulti namen, 14,1% kans hadden op een kind met  ASD. Moeders daarentegen die in deze periode (nog)  geen multi namen, hadden 32,7%  kans op het krijgen van een kind met ASD.

 

De waarde van deze studie is beperkt, omdat deze  observationeel was, wat de bewijskracht verlaagt. Een andere beperking is dat het om een relatief kleine onderzoeksgroep gaat. De studie benadrukt wel dat het belangrijk is om al voor de zwangerschap te starten met een zwangerschapsmulti met voldoende foliumzuur. Dat zorgt ervoor dat het lichaam rondom de conceptie voorzien is van belangrijke nutriënten, die de programmering van organen ondersteunen. Welke nutriënten precies verantwoordelijk zijn voor het verlaagde risico is nog niet duidelijk. Toekomstig onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie met specifieke nutriënten, kwaliteit van de voeding, nutriëntenstatus van de moeder, interactie met genetische parameters, dosis-effect relaties en werkingsmechanismen.

 

Referentie:
Schmidt, R.J., et al. Association of maternal prenatal vitamin use with risk for autism spectrum disorder recurrence in young siblings. JAMA psychiatry, 2019.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4209

off

eiwitshakeHeeft het zin dat ouderen die hun spieren al trainen door lichamelijk zeer actief te zijn, extra eiwit suppleren bovenop hun gebruikelijke eiwitinname? Ja, antwoorden Nederlandse onderzoekers na een vergelijkend onderzoek onder sportieve ouderen rond de zeventig. Het kan bijdragen aan het behoud van spiermassa en de leeftijdsgebonden afbraak ervan vertragen.
 

De onderzoekers voerden een double-blinded RCT uit onder 116 fysiek actieve ouderen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. De meeste van hen (82%) waren mannen. Zij waren lichamelijk uitgesproken actief: zij trainden voor de Vierdaagse en zouden dan 30, 40 of 50 kilometer per dag lopen. Zij waren gewend aan een relatief lage inname van proteïne van dagelijks minder dan 1 gram per kilo lichaamsgewicht.

 

De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen en gedurende twaalf weken gevolgd. In de ene groep kreeg men een supplement dat 31 gram melkproteïne bevatte, in de andere een placebo-supplement met een vergelijkbaar aantal calorieën. Om het effect van extra proteïne vast te stellen, werd vooral gekeken naar mogelijke verschillen in lichaamssamenstelling (verhouding spieren en vet), been- en handknijpkracht en fysieke prestatie (hart-long fitheid, balans, loopvermogen). Aan het begin en het einde van het onderzoek werden deze gemeten.

 

Er werden geen verschillen tussen de groepen gesignaleerd in spierkracht en fysieke prestatie. Wel nam de absolute vetmassa in de proteïnegroep meer af dan in de placebogroep. Ook de relatieve vetmassa verminderde sterker, dat wil zeggen in verhouding tot de spiermassa. Deze verhouding geeft de zogeheten lean body mass ofwel vetvrije massa: het lichaamsgewicht na aftrek van de hoeveelheid vet. Als deze bij ouderen relatief hoog is, is hun spiermassa beter op peil en dat hangt samen met een betere algemene gezondheid.

 

Referentie:
Ten Haaf DSM, Eijsvogels TMH, Bongers CCWG, Horstman AMH, Timmers S, de Groot LCPGM, Hopman MTE. Protein supplementation improves lean body mass in physically active older adults: a randomized placebo-controlled trial. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019 Mar 7.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4224

off

Antidepressiva amper beter dan neppil

dinsdag, maart 12, 2019 @ 10:03 AM

PlaceboAntidepressiva zoals Prozac, Seroxat et Efexor werken volgens een studie van de Britse universiteit van Hull amper beter dan een placebo. “We bekeken 47 klinische studies over de SSRI’s (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), zegt professor Irving Kirsch die werkt op de afdeling neurologie/pscychologie aan de universiteit van het Britse Hull. Professor Kirsch maakt deel uit van de groep wetenschappers die een aantal gepubliceerde en niet gepubliceerde onderzoeken analyseerde over de hogergenoemde SSRI’s.

 

De opdracht werd uitgevoerd voor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Dit is bij ons te vergelijken met het geneesmiddelenagentschap.
“Het is, na een grondige analyse van de 47 studies, heel duidelijk dat depressieve mensen meer baat hebben bij het gebruik van niet toxische stoffen, dit in combinatie met beweging en psychologische begeleiding”, besluit de Britse wetenschapper.

 

Referentie:
Irving Kirsch, Brett J Deacon, Tania B Huedo-Medina, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med. 2008 Feb; 5(2): e45.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Cortinsone injecties vertragen herstel

dinsdag, maart 12, 2019 @ 10:03 AM

cortisone-injectieInjecties met corticosteroïden vertragen het herstel van ontstekingen aan de elleboog, bijvoorbeeld bij een ‘tenniselleboog‘. Corticosteroïden remmen ontstekingen en verzachten de pijn, maar juist daarom belemmeren ze het herstel. Fysiotherapie helpt veel beter, omdat matige beweging het herstel bevordert.

 

Bij een tenniselleboog zijn de pezen in de elleboog overbelast en moet je ze tijd gunnen om te herstellen. Wel bewegen, maar niet overbelasten is dan de boodschap. Pijnstillende middelen verhogen de kans op overbelasting van de pezen, wat het probleem alleen maar zal verergeren.

 

Referentie:
Coombes BK, Bisset L, Brooks P, et al. Effect of corticosteroid injection, physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral lateral epicondylalgia: a randomized controlled trial. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):461-9.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

visolie-hersenenDe ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door een proteïne genaamd amyloïde-bèta, dat plaques in de hersenen kan vormen. Onder gezonde omstandigheden wordt het proteïne opgeruimd door immuuncellen.
Onderzoekers hebben waargenomen dat dankzij vitamine D en het omega-3-vetzuur DHA (Docosahexaeenzuur) de plaques beter opgeruimd worden.

 

Immuuncellen hebben dus een belangrijke taak uit te voeren in de hersenen. Bij alzheimer voeren de immuuncellen hun taak verkeerd uit: ze lokken ontstekingen uit, maar ze ruimen de plaques niet op. DHA en vitamine D zijn twee belangrijke stoffen die de taakvoering van immuuncellen regelen.

 

Referentie:
Mizwicki MT, Liu G, Fiala M, Magpantay L, et al. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 and resolvin D1 retune the balance between amyloid-β phagocytosis and inflammation in Alzheimer’s disease patients. J Alzheimers Dis. 2013;34(1):155-70.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

orthosilicicacidEen supplement met een goed opneembare vorm van silicium kan helpen voorkomen dat haar teer en breekbaar wordt. Dat blijkt uit een heuse humane studie die maar liefst negen maanden duurde, en in 2007 verscheen in Archives of Dermatological Research. Een gesponsorde studie, dat dan weer wel.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Rhodiola rosea vergroot reactiesnelheid

vrijdag, maart 8, 2019 @ 02:03 PM

Rhodiola roseaSuppletie met het adaptogene Rhodiola rosea vergroot je reactiesnelheid. Dat schrijven Poolse fysiologen, verbonden aan de Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, in de Journal of Sport and Health Science. Hun onderzoek suggereert dat Rhodiola rosea interessant is voor vechtsporters, teamsporters en deelnemers aan TV-spelletjes waarbij je zo snel mogelijk op een knop schijnt te moeten drukken.

 

Studie

 

Lees meer…

off