You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for september, 2019.

Archive for september, 2019

Vitamine DVolgens sommige onderzoeken is atopisch eczeem gerelateerd aan een onvolwaardige vitamine D-status. Een recente meta-analyse bevestigt dat en sluit aan bij de resultaten van twee eerdere uit 2016. De correlatie tussen vitamine D en deze chronische ontsteking van de huid is er. En suppletie kan helpen, vooral bij kinderen.

 
Klachten bij atopisch eczeem (ook wel: constitutioneel eczeem of atopische dermatitis) uiten zich vooral in jeuk, roodheid, schilfering en droogte van de huid. Kinderen hebben er het meeste last van, want zij vormen zo’n 85% van het aantal mensen met deze ziekte. In het onderzoek, over de periode 1963 tot 2018, werd daarom een afzonderlijke subanalyse van kinderen en volwassenen gemaakt.
 
Het onderzoek was gebaseerd op een selectie uit in totaal 1085 gevonden studies. In de zestien geselecteerde onderzoeken werd het vitamine D-niveau bij mensen met eczeem vergeleken met dat bij mensen zonder eczeem of werd de samenhang tussen het vitamine D-niveau en het klachtenpatroon onderzocht. Om de ernst en uitgebreidheid van de klachten te bepalen, werd vooral gebruik gemaakt van de SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis), een meetinstrument dat als meest betrouwbaar wordt beschouwd. Deze kent een onderverdeling in mild (< 25 punten), gematigd (> 25 punten) en ernstig (> 50 punten).

 

In vergelijking met gezonde controlepersonen lag het niveau serum vitamine D 14 nmol/l lager bij patiënten met eczeem. Het verschil was nog iets groter, namelijk 16 nmol/l, wanneer alleen de studies onder kinderen werden meegerekend.

 

Suppletie leidde tot een daling in de SCORAD-score met 11 punten, 22% meer dan de 9 punten die gelden als de kleinste relevante klachtenvermindering (Minimal Clinical Important Difference). Daarbij werd het meeste effect bereikt bij een gemiddelde dosis van 1.500-1.600 IU per dag gedurende een periode van drie maanden. Suppletie is volgens de onderzoekers van belang om de ernst van de klachten te verminderen. Vooral bij kinderen is alertheid nodig op een mogelijk tekort aan vitamine D.

 

Referenties:

Hattangdi-Haridas SR, Lanham-New SA, Wong WHS, Ho MHK, Darling AL. Vitamin D Deficiency and Effects of Vitamin D Supplementation on Disease Severity in Patients with Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis in Adults and Children. Nutrients. 2019 Aug 9;11(8). https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1854/htm

Kim MJ, Kim SN, Lee YW, Choe YB, Ahn KJ. Vitamin D Status and Efficacy of Vitamin D Supplementation in Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2016 Dec 3;8(12). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5188444

Kim G, Bae JH. Vitamin D and atopic dermatitis: A systematic review and meta-analysis. Nutrition. 2016 Sep;32(9):913-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27061361

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4555

off

3 gram MSM per dag pareert de hooikoortsaanval

dinsdag, september 24, 2019 @ 02:09 PM

MSMSuppletie met 3 gram MSM per dag verzacht zo ongeveer alle symptomen van allergie waarbij allergenen van huisdieren, bomen of grassen via de lucht in je lichaam komen. Dat ontdekten de Amerikaanse voedingswetenschappers Susan Hewlings en Douglas Kalman in een humane studie. Yup, die was gesponsord door producent van supplementen met MSM.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Dieet met veel magnesium verlaagt sterftekans

dinsdag, september 24, 2019 @ 02:09 PM

magnesiumSupplementen met magnesium passen waarschijnlijk uitstekend in het assortiment van de life-extensionist. Dat kun je afleiden uit epidemiologische studies uit Duitsland en de VS, die aantonen dat een relatief hoge inname van magnesium de mortality verlaagt – en dus de levensverwachting verhoogt.

 

De Duitse studie

 

Lees meer…

off

DHAHoe meer van het omega-3-vetzuur DHA in het bloed van 60-plussers zit, hoe langer leven ze. Dat ontdekten Japanse epidemiologen, verbonden aan het National Center for Geriatrics and Gerontology. Ze publiceerden hun bevindingen in de International Journal of Environmental Research and Public Health.

Studie

 

Lees meer…

off

Een sterker hart met selenium en Q10

dinsdag, september 24, 2019 @ 06:09 AM

HartCo-enzym Q10 en selenium zijn twee supplementen die het hart gezonder maken en die de cardiovasculaire sterfte verlagen. Zweeds onderzoek bewees dat 200 mg Q10 en 200 µg selenium per dag het risico op sterfte na vijf jaar halveren (12,6% placebo versus 5,9% Q10 en selenium). Ook meting van een bloedmerker (NT-proBNP) en een echografie bevestigden dat het hart in betere conditie was.

 

Voor hartspiercellen is co-enzym Q10 een broodnodig nutriënt die het lichaam zelf aanmaakt. Volgens sommige schattingen heeft drie kwart van alle hartpatiënten te lage Q10-niveaus. Selenium is onderdeel van een enzym dat co-enzym Q10 op peil kan houden bij oxidatieve stress. In sommige westerse landen is de seleniuminname erg laag, wat mogelijk ernstige gevolgen heeft. Lage niveaus van selenium zouden het risico op cardiovasculaire sterfte verdrievoudigen!

 

Referentie:
Alehagen U, Johansson P et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 13 09 1;167(5):1860-6

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Vitamine C en kanker

dinsdag, september 24, 2019 @ 06:09 AM

InfuusOp het onlangs gehouden Europese Congres voor Integratieve Geneeskunde te Barcelona presenteerde biomedisch wetenschapper Oscar Aguilera van het Oncohealth Institute, Fundación Jiménez Díaz University Hospital te Madrid zijn werk naar de anticarcinogene effecten van hoge doses vitamine C.

 

Vitamine C heeft selectieve anti-tumoreffecten. Deze effecten zijn uitsluitend te bereiken met intraveneuze toediening, bij doseringen in de richting van 2000 nmol/l, niveaus die met orale suppletie niet haalbaar zijn.

 

In zijn lezing besprak Aguilera dat in een bepaald type tumoren de celstofwisseling basaal is veranderd. Kenmerkend bij deze tumorgenese is de ontregeling van de signalering die geregeld wordt door de zogenaamde ras-eiwitten. Vitamine C lijkt in staat te zijn deze deregulatie te voorkomen. Ascorbaat heeft mogelijk dus selectieve anti-tumoreffecten op door ras ontregelde gemuteerde kankercellen. Aguilera heeft dit onderzoekswerk opgetekend in de onderstaande publicatie.

 

Referentie:
Serna-Blasco R, Sanz-Álvarez M, Aguilera Ó, García-Foncillas J. Targeting the RAS-dependent chemoresistance: The Warburg connection. Semin Cancer Biol. 2019 Feb;54:80-90. doi: 10.1016/j.semcancer.2018.01.016. Epub 2018 Feb 9.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/vitamine-c-en-kanker/

off

B6Vitamine B6 is een belangrijke cofactor voor de aanmaak van neurotransmitters in de hersenen zoals dopamine, GABA en serotonine. Om die reden wordt vitamine B6 actief door de bloed-hersenbarrière vervoerd. In de hersenen zelf moet pyridoxine HCl (inactief vitamine B6) nog worden omgezet in het actieve pyridoxal-5-fosfaat. Voor deze omzetting zijn de volgende stappen vereist:

 

De oxidatie van pyridoxine waarvoor riboflavine (vitamine B2) nodig is.
Fosforylatie naar de actieve vorm pyridoxaal-5-fosfaat. Voor deze stap is magnesium nodig. Goed opneembare vormen van magnesium zijn gluconaat, citraat en glycerofosfaat.
Om de bloed-hersenbarrière te passeren, moet de fosfaatgroep weer worden verwijderd door een enzymatische reactie. Hierbij is zink nodig. Zink als zinkgluconaat of -citraat wordt goed opgenomen.
Vervolgens moet pyridoxaal-5-fosfaat in de hersenen opnieuw worden gefosforyleerd door toedoen van magnesium.

 

Als zodanig is suppletie van pyridoxine HCL alleen effectief als de genoemde cofactoren eveneens aanwezig zijn: vitamine B2, magnesium en zink.

 

Bron: Energetica Natura

off

PsoriasisPsoriasis is een chronische inflammatoire huidziekte die ongeveer 1 tot 11% van de wereldbevolking treft. In een onderzoek uit 2017 is men nagegaan of er een associatie is tussen de serumconcentraties van vetzuren en het verloop van de psoriasis. De onderzoeksbevindingen wijzen duidelijk op een abnormaal vetzuurprofiel bij psoriasis. Dit is een weerspiegeling van algehele metabole stoornissen waardoor verklaard wordt waarom psoriasis vaak naast andere aandoeningen voorkomt. Psoriasis is dan ook eerder een multisysteem-aandoening dan een huidaandoening op zich.

 

Conclusies studie
Het onderzoek uit 2017 werd uitgevoerd bij 85 patiënten met actieve psoriasis plaques en 32 gezonde controles. Geen van de patiënten of controles volgde een aangepast dieet. De patiënten gebruikten geen enkele systemische behandeling gedurende een maand voorafgaand aan het onderzoek.  In het onderzoek werd een zeer abnormaal vetzuurpatroon waargenomen bij alle psoriasispatiënten in vergelijking met de controlegroep, ongeacht het hebben van obesitas. Bij de niet obese psoriasis-groep werd de associatie aangetoond van een laag percentage van circulerende omega-3-vetzuren (DHA) en een hoog percentage van enkelvoudig onverzadigde met een ernstige mate van psoriasis. De verzadigde/onverzadigde ratio nam toe met de duur van de ziekte bij alle psoriasispatiënten.
 
 
Van de deelnemers met psoriasis had:

 • ​​31,7% obesitas gedefinieerd als BMI ≥30
 • 15,3% diabetes type 2
 • 34,1% hypertensie
 • 10,6% een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten
 • 18,8% hypercholesterolemie (> 200 mg / dl)
 • 17,6% hypertriglyceridemie (> 160 mg / dl)

Men zag dat de totale vetzurenconcentratie vergelijkbaar was in de groep van psoriasispatiënten en in de controlegroep, echter de soort vetzuren bleek significant verschillend, alsook andere markers:

 • Serumtriglyceriden, cholesterol en lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) zijn hoger bij psoriasispatiënten in vergelijking met gezonde controles.
 • Lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL) is significant lager.
 • Er is een significante negatieve correlatie van EPA en DHA in de gehele groep van psoriasispatiënten.
 • Er is een positieve correlatie tussen de psoriasis-ernst en de omega-6 : omega-3-verhouding.
 • Psoriasispatiënten vertonen een significant hoger percentage enkelvoudig onverzadigde vetzuren en een lager percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA en DHA), waardoor de inflammatie verergert.
 • Bovendien namen de onderzoekers een hogere ratio verzadigde vetzuren/onverzadigde vetzuren waar bij psoriasis-patiënten met obesitas en hypertensie.

 

Psoriasis als multisysteem-aandoening
Obesitas, type 2 diabetes, artritis en hypertensie komen vaak naast de psoriasis voor. De patiënt met ernstige psoriasis en artritis blijkt daarnaast een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte te hebben. De afgifte van inflammatoire moleculen en cytokines bij psoriasis kan een belangrijke rol spelen bij deze associatie. Psoriasis geeft meer kans op metabole stoornissen en anderzijds kan obesitas de huidontsteking verergeren. Obesitas wordt immers geassocieerd met laaggradige chronische ontsteking als gevolg van deregulering van de immuunrespons. Vergrote adipocyten maken meer pro-inflammatoire mediatoren vrij. Zo is ook de Th17-celfunctie meer aanwezig bij obese personen en speelt dit een sleutelrol bij de pathogenese van psoriasis.

 

Referentie
Myśliwiec H. Serum fatty acid profile in psoriasis and its comorbidity. Arch Dermatol Res. 2017.
 
Bron: Energetica Natura

off

VisolieVisoliesuppletie is gekend vanwege zijn gunstig effect op de huid waaronder het tegengaan van huidveroudering, wondheling in het algemeen en huidaandoeningen als dermatitis, allergieën, zonnebrand en huidkanker [1]. Vooral de meervoudig onverzadigde vetzuren DHA (docosahexaeenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur) staan hiervoor in de belangstelling.

 

Het belangrijkste werkingsmechanisme van visolie op de huid is de regenerende werking op (onderliggende) huidinflammatie via de competitie met het pro-inflammatoire arachidonzuur en de onderdrukking van de pro-inflammatoire eicosanoïdenproductie. Gebrek aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) betekent voor de huid transepidermaal vochtverlies (verhoogd vochtverlies vanuit diepere huidlagen), verminderde huidbarrière, verhoogde aanmaak van proliferatieve keratinen (K6 en K16) en verhoging van het inflammatie-gerelateerde keratine K17. Voldoende inname van essentiële vetzuren, specifiek EPA en DHA, voorkomt en herstelt dit. Het immuunsysteem in de epidermis wordt gereguleerd en de huidbarrière heelt. Dit is vooral van belang voor inflammatoire huidaandoeningen als acne, psoriasis, dermatitis, lupus en huidkanker.

 

Praktische toepassing
De meeste studies spreken over een effectieve dosis van 2-3 gram EPA/DHA per dag om inflammatie tegen te gaan [1]. Echter voordat dit kan worden geadviseerd moet de vetvertering op orde zijn. Anders is de vetzuursuppletie vooral kostbaar en belastend voor de darmen. Voor een goede vetvertering zijn voldoende gal(zouten) en vetsplitsende enzymen van belang, onder andere taurine en lipase zijn hierbij cruciaal.

 

Kwaliteit supplement belangrijk
In Nieuw-Zeeland werden in 2015 tweeëndertig visoliesupplementen onderzocht [2]. Slechts 3 van de 32 supplementen bevatten de hoeveelheid EPA en DHA die werd geclaimd op het etiket. Daarbij bevatte het merendeel van de onderzochte visoliesupplementen verhoogde oxidatieve markers: 50% van de supplementen bevatte een verhoogde totale oxidatie (TOTOX-waarde), 83% een verhoogde peroxide-waarde (PV) en 25% een verhoogde anisidine-waarde (AV). De houdbaarheidsdatum, kostprijs, land van origine en exclusieve verkrijgbaarheid waren geen van allen een goed kwaliteitscriterium.

 

Goede kwaliteitscriteria
Om de kwaliteit van omega-3-vetzuren te beoordelen zijn een aantal criteria belangrijk:

  1. Triglyceriden of synthetische ethyl-esters? Kies de natuurlijke triglyceridenvorm waarin vetzuren voorkomen. In tegenstelling tot de synthetische ethyl-esters is de triglyceridenvorm makkelijker opneembaar in het maagdarmkanaal. Triglyceriden worden effectief gebruikt en zijn niet belastend voor het lichaam. Studies tonen aan dat triglyceriden 70 tot 400% beter opnemen dan ethylester [3,4].
  2. Welke vissoort wordt gebruikt? Kies voor visolie van een kleine vissoort. Kleine vissoorten zoals ansjovis zijn minder gevoelig voor oxidatie en minder belast met toxische verontreinigingen zoals zware metalen.
  3. Wat is de vangstlocatie? Niet iedere zee of oceaan is ideaal, alleen al vanwege de verontreiniging. Voor de Chileense kust wordt met respect voor de natuur gevangen en visquota worden gerespecteerd.
  4. Kort transport? De olie moet in de directe omgeving van het vangstgebied worden verwerkt en gecapsuleerd zodat oxidatie verwaarloosbaar is.
  5. Is de gebruikte vis traceerbaar? Als de visolie gecertificeerd is door het laboratorium Orivo dan is dat zichtbaar aan de hand van een logo op de verpakking. Met het batch-nummer op de verpakking kunt u vervolgens direct achterhalen waar en wanneer de vis is gevangen.
  6. Welk zuiveringsproces wordt gebruikt? Chemische zuivering laat in het algemeen toxische reststoffen achter. Kies bij voorkeur voor een vetzuurvriendelijk, niet chemisch proces. Dit is zichtbaar aan de olie zelf die dan zo goed als kleurloos is.
  7. Controleert de producerende firma iedere batch op oxidatie (TOTOX <5), zware metalen en plastics? U kunt dit altijd navragen!

 

Referenties:
1. Huang TH, Wang PW, Yang SC, et al. Cosmetic and Therapeutic Applications of Fish Oil’s Fatty Acids on the Skin. Mar Drugs. 2018.
2. Albert BB, Derraik JGB, Cameron-Smith D, et al. Fish oil supplements in New Zealand are highly oxidised and do not meet label content of n-3 PUFA.Sci Rep. 2015.
3. Neubronner J, Schuchardt JP, Kressel G, et al. Enhanced increase of omega 3 index in response to long term n-3 fatty acid supplementation from triglycerides versus ethyl esters. Eur J. Clin Nutr. 65 (2011) 247 -254.
4. Ritter JCS, Budge SM, Jovica F. Oxidation rates of triglyceride and ethyl ester fish oils. Submitted to Food Chem (in review). 2014.

 

Bron: Energetica Natura

off

Maagzuurremmer niet zo onschuldig

dinsdag, september 17, 2019 @ 09:09 AM

MaagzuurermmersHet gebruik van een bepaald type maagzuurremmer – de zogenaamde protonpompremmers – brengt een verhoogde kans op een hartinfarct met zich mee. Dit blijkt uit een grootschalige studie.

 

Reeds eerder werd een verhoogd risico van herhaling van een infarct gezien bij personen die dit type maagzuurremmers gebruikten in combinatie met de bloedverdunner clopidogrel. In de huidige studie werd onderzocht of de toegenomen kans ook aanwezig is bij personen zonder een hart- of vaataandoening. Voor de studie werden meer dan 16 miljoen medische rapporten geanalyseerd van bijna 3 miljoen personen.

 

Personen die protonpompremmers gebruiken, hebben met 16% significant meer kans op een hartinfarct. De sterftekans als gevolg van een hartaandoening neemt zelfs met het tweevoudige toe. Er werd in de studie ook gekeken naar het verband met een milder type maagzuurremmer, de zogenaamde H2-receptorantagonisten (Zantac, Tagamet). Maar dit type medicijn bleek niet gerelateerd aan hartaandoeningen.

 

In een eerdere studie toonden de wetenschappers aan dat protonpompremmers de werking van het endotheel in bloedvaten negatief beïnvloeden. Gezien het feit dat dit type medicijn, zoals omeprazol en pantoprazol, veelvuldig wordt voorgeschreven, kunnen de resultaten van deze studie verstrekkende gevolgen hebben.

 

Referentie:
Shah NH, LePendu P, [..], Leeper NJ. Proton Pump Inhibitor Usage and the Risk of Myocardial Infarction in the General Population. PLoS One 2015; 10(6):e0124653

 

Bron: Ortho.nl

off