You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for februari, 2021.

Archive for februari, 2021

GemberBinnenkort begint weer het hooikoortsseizoen: boompollen, graspollen en andere allergenen, zoals huisstofmijt en dieren, kunnen allergische rhinitis veroorzaken. En dat kan lastig zijn: continu niezen of tranende ogen, ontsteking van slijmvliezen… én lang duren.
Reguliere behandeling: contact vermijden en antihistaminica.
Maar het eerste is zeer moeilijk, en de pillen hebben vaak vervelende neveneffecten, zoals vermoeidheid en slaperigheid. Een gezondere oplossing zou dus welkom zijn.

 

Vroegere studies wezen gember al aan als mogelijke remedie, en een recente klinische studie bevestigt dit: 80 mensen met allergische rhinitis werden blind ingedeeld in 2 groepen: 500 mg gember, tegenover een antihistaminicum (loratadine 10 mg).
Evaluatie na 3 en 6 weken: het effect van gember op de symptomen van allergische rhinitis was even goed als bij het antihistaminicum: significante vermindering van de klachten, zwelling van het neusslijmvlies, niezen en tranende ogen. Dit zonder bijwerkingen (behalve soms oprispingen). En: het effect hield nog wekenlang aan.

 

Referenties:
Yamprasert R et al. Ginger extract versus Loratadine in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trial. BMC Complement Med Ther 2020 Apr 20;20(1):119.
Kawamoto Y et al. Prevention of allergic rhinitis by ginger and the molecular basis of immunosuppression by 6-gingerol through T cell inactivation J Nutr Biochem 2016; 27:112-22.
Mao QQ et al. Bioactive Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe). Foods. 2019 May 30;8(6):185.
de Lima RMT et al. Protective and therapeutic potential of ginger (Zingiber officinale) extract and [6]-gingerol in cancer: A comprehensive review. Phytother Res. 2018 Oct;32(10):1885-1907.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Omega-3-supplementen verbeteren slaap

zaterdag, februari 27, 2021 @ 08:02 PM

Visolie slaapVoedingssupplementen rijk aan omega-3-vetzuren, vooral DHA, kunnen de slaapkwaliteit van gezonde jonge volwassenen helpen verbeteren, volgens een recente Britse klinische studie. De placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde studie, is de eerste klinische studie die positieve effecten aantoont bij ‘normale’ slapers.

 

De deelnemers (n=84) , die gewoonlijk weinig vette vis consumeren, waren volwassenen in de leeftijd van 25-49 jaar. Ze werden willekeurig ingedeeld om gedurende 26 weken een van de drie volgende behandelingen te ondergaan: placebo (geraffineerde olijfolie), DHA-rijke olie (900 mg DHA en 270 mg EPA/dag) of EPA-rijke olie (360 mg DHA en 900 mg EPA/dag).

 

De deelnemers ontvingen een actiwatch (horloge dat rust- en activiteitpatroon meet), slaapdagboek en materiaal om urine te verzamelen. Gedurende week 13 vulden ze bovendien vragenlijsten in: de Leeds Sleep Evaluation Questionnaire(LSEQ) en subjectieve scores.

 

In vergelijking met placebo zagen de onderzoekers bij gebruik van DHA-rijke olie verbeteringen in de slaapefficiëntie en de slaapintervallen. Deelnemers meldden echter ook dat ze zich minder energiek en uitgerust voelden in vergelijking met de placebogroep en dat ze minder ‘klaar’ waren voor het leveren van prestatie.

 

In de EPA-rijke groep was een trend te zien richting verbeterde slaapefficiëntie in vergelijking met placebo en een significante afname van zowel de totale tijd in bed als de totale slaaptijd in vergelijking met de DHA-rijke olie. Er werden geen significante effecten van beide behandelingen vastgesteld op de uitscheiding via de urine van 6-sulfatoxymelatonine.

 

Op basis van deze resultaten concluderen de auteurs dat suppletie met DHA-rijke olie bij gezonde volwassenen die niet regelmatig vette vis consumeren, resulteerde in een significante toename van slaapefficiëntie en een significante afname van slaaponderbrekingen in vergelijking met placebo. Hoewel deelnemers aan de EPA-rijke oliegroep de kortste slaaptijden rapporteerden, leek dit niet te leiden tot vermindering van de slaapkwaliteit.

 

Referentie:
Patan MJ, Kennedy DO, Husberg C et al. Differential Effects of DHA-and EPA-Rich Oils on Sleep in Healthy Young Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 2021, 13.1: 248.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/omega-3-supplementen-verbeteren-slaap

off

KindEen zinktekort zou de hersenfunctie bij kinderen met ADHD negatief kunnen beïnvloeden. Wetenschappers hebben dit verder onderzocht in een klinische studie waarbij zinksuppletie werd gecombineerd met het gebruik van methylfenidaat. De combinatie van zink en methylfenidaat verbeterde de aandacht van de kinderen.

 

Behandeling van ADHD is een uitdaging, omdat gedrags- en farmacologische therapie maar een beperkt effect hebben. Daarom wordt er de laatste jaren uitgebreider onderzoek gedaan naar de effecten van nutriënten op ADHD-symptomen.

 

Een van deze nutriënten is zink. Dit mineraal speelt een belangrijke rol in de hersenstofwisseling. Bovendien is aangetoond dat een deel van de kinderen met ADHD een zinktekort heeft.

 

Effect van zink op de hersenen

Aan het gerandomiseerde klinische onderzoek namen zestig kinderen deel tussen de zeven en twaalf jaar oud. Alle kinderen gebruikten al methylfenidaat in een dosering van 0,5-1 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De helft van de groep ging daarnaast 10 mg zink per dag gebruiken, de andere helft kreeg een placebo. Aan het begin van de studie en na zes weken vulden de ouders van de kinderen een vragenlijst in (Connors Parent’s Questionnaire) om de ernst van de ADHD-symptomen te bepalen.
De wetenschappers vonden geen verschil in de totale score, impulsief gedrag of hyperactiviteit na zinksuppletie. Ze vonden echter wel dat suppletie met zink de aandacht van de kinderen had verbeterd.

 

Zink is een belangrijke co-factor bij de productie van neurotransmitters, prostaglandines, melatonine en indirect ook dopamine. Zink kan de affiniteit van methylfenidaat voor de dopamine transporter in de hersenen verhogen. Daarnaast heeft zink een effect op de stabiliteit van het celmembraan en speelt het een rol bij de omzetting van tryptofaan in serotonine onder invloed van vitamine B6.

 

De onderzoekers geven aan dat zinksuppletie, als toevoeging aan de behandeling met methylfenidaat, aandachtstekort kan verbeteren bij kinderen met ADHD. Bovendien is het veilig in gebruik, ook in combinatie met methylfenidaat.

 

Referentie:

Noorazar SG, Malek A, Aghaei SM, et al. The efficacy of zinc augmentation in children with attention deficit hyperactivity disorder under treatment with methylphenidate: A randomized controlled trial. Asian J Psychiatr. 2020 Feb;48:101868.

 

Bron: Springfield Nutra

off

Darmontsteking, ijzerstatus en vitamine D

zaterdag, februari 27, 2021 @ 07:02 PM

DarmenChronische inflammatie verstoort de beschikbaarheid van ijzer. Dit is een gevolg van verhoogde spiegels van hepcidine, geïnduceerd door inflammatie. Patiënten met chronische darmontsteking kunnen daardoor een lage ijzerstatus of een anemie ontwikkelen. Suppletie met vitamine D kan hepcidinespiegels verlagen en de ijzerstatus verbeteren, zo blijkt uit onderzoek.

 

IJzertekort en anemie komen vaak voor bij patiënten met chronische darmontsteking (IBD). Dit kan het resultaat zijn van een combinatie van een lage inname via de voeding, gastro-intestinaal bloedverlies en een verhoogde hepcidinespiegel door inflammatie.
Een ijzertekort komt voor bij 36-76% van de IBD-patiënten en bij 10-15% van de coeliakie-patiënten [1].

 

Hepcidine

Het hormoon hepcidine uit de lever speelt een sleutelfunctie voor de regulering van de ijzerhomeostase. Deze regulering moet ervoor zorgen dat er voldoende ijzer beschikbaar is zonder dat er een overmaat ontstaat, omdat dit oxidatieve schade kan veroorzaken.
Chronische inflammatie, inclusief laaggradige inflammatie, leidt tot chronisch verhoogde spiegels van hepcidine. Met name het ontstekingscytokine interleukine-6 (IL-6) geeft een toename van hepcidine. Dit vermindert de beschikbaarheid van ijzer voor de aanmaak van hemoglobine. Behandeling van de onderliggende inflammatie kan meestal ook het ijzertekort verbeteren.

 

Vitamine D remt hepcidinestijging bij inflammatie

Zowel kinderen als volwassenen met IBD, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben vaak een vitamine D-tekort. In epidemiologische studies is een verband gevonden tussen vitamine D-tekort en een verhoogd risico op anemie, met name anemie door inflammatie [2,3].
Verder wijzen studies op een ontstekingsremmende werking van vitamine D.

Studies bij patiënten met IBD laten zien dat de vitamine D-status in verband staat met hepcidine- en ijzerspiegels en hemoglobinegehalte [2,3]. Gebleken is dat vitamine D een regulerende invloed heeft op hepcidine [3]. Een vitamine D-spiegel vanaf 75 nmol/l zou nodig zijn om hepcidinespiegels laag te houden en het hemoglobinegehalte te verbeteren bij kinderen met IBD [2].

In een Israëlische studie werden 18 kinderen met pas gediagnosticeerde, stabiele en milde tot matig-ernstige IBD uitsluitend behandeld met een hoge dosis vitamine D3 (4000 IU/d; 100 mcg/d) [3]. Bij aanvang van de studie waren de spiegels van hepcidine, IL-6 en C-reactief proteïne (CRP, een ontstekingsmarker) significant hoger en de ijzerparameters en Hb-gehalte significant lager dan bij de kinderen zonder IBD, die als controlegroep fungeerden.

Na twee weken suppletie met vitamine D3 steeg de gemiddelde vitamine D-spiegel van 56,2 naar 81,2 nmol/l. Hepcidine- en CRP-spiegels daalden beiden met 81%. De daling in IL-6 was niet significant. Deze studie bevestigt dat hepcidine betrokken is bij het ontstaan van ijzergebreksanemie bij kinderen met IBD.

De onderzoekers concluderen dat suppletie met hoog gedoseerd vitamine D3 hepcidinespiegels onderdrukt en daarmee een potentiële rol kan spelen bij de behandeling van anemie bij IBD-patiënten [3].

 

Sucrosomiaal ijzer

Bij IBD die onder controle is kan na een tijd toch weer opnieuw anemie ontstaan door de aanwezigheid van subklinische inflammatie in de darmmucosa [4]. Wanneer ijzersuppletie geboden is zou sucrosomiaal ijzer een uitkomst kunnen bieden voor patiënten met IBD.
Sucrosomiaal ijzer biedt een effectieve toedieningsvorm voor orale suppletie in situaties met een verstoorde ijzeropname en wanneer gangbare orale ijzerpreparaten slecht verdragen worden door gastro-intestinale bijwerkingen, wat met name bij IBD problematisch kan zijn.

Sucrosomiaal ijzer is een relatief nieuwe orale vorm van ijzer die goed verdragen wordt en waarvan de opname niet geremd wordt door hepcidine.
Een pilotstudie bij patiënten met inactieve tot matig-actieve IBD en milde ijzergebreksanemie suggereert bovendien dat verbetering van de ijzerparameters en Hb-gehalte met sucrosomiaal ijzer (30 mg ijzer/d), niet gepaard gaat met een meetbare hoeveelheid van vrij circulerend ijzer (non-transferrin bound iron, NTBI), wat wel het geval kan zijn bij gangbare ijzerzouten [5].
Het is belangrijk om NTBI te voorkomen bij patiënten met ontstekingsziekten zoals IBD, omdat het oxidatieve schade kan veroorzaken.

 

Referenties:

  1. Gómez-Ramírez S, Brilli E, Tarantino G, et al. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals (Basel). 2018 Oct 4;11(4):97.
  2. Syed S, Michalski ES, Tangpricha V, et al. Vitamin D Status Is Associated with Hepcidin and Hemoglobin Concentrations in Children with Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2017 Sep;23(9):1650-1658.
  3. Moran-Lev H, Galai T, Yerushalmy-Feler A, et al. Vitamin D Decreases Hepcidin and Inflammatory Markers in Newly Diagnosed Inflammatory Bowel Disease Paediatric Patients: A Prospective Study. J Crohns Colitis. 2019 Sep 27;13(10):1287-1291.
  4. Murawska N, Fabisiak A, Fichna J. Anemia of Chronic Disease and Iron Deficiency Anemia in Inflammatory Bowel Diseases: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Inflamm Bowel Dis. 2016 May;22(5):1198-208.
  5. Abbati G, Incerti F, Boarini C, et al. Safety and efficacy of sucrosomial iron in inflammatory bowel disease patients with iron deficiency anemia. Intern Emerg Med. 2019 Apr;14(3):423-431.

 

Bron: Springfield Nutra

off

Drie gram glycine verbetert je slaap

zaterdag, februari 27, 2021 @ 07:02 PM

SlaapAls je een uur voordat je naar bed gaat 3 gram glycine binnenkrijgt, dan slaap je beter. Dat ontdekten onderzoekers van de Japanse ingrediëntenfabrikant Ajinomoto in een klein onderzoek, waarin negentien vrouwelijke werknemers van het bedrijf fungeerden als proefpersoon.

 

Glycine & slaap

 

Lees meer…

off

Een mensenleven met een doel duurt langer

maandag, februari 22, 2021 @ 03:02 PM

LevensdoelHet winnen van een wedstrijd. Het behoud van een natuurgebied. Ervoor zorgen dat je kinderen op hun pootjes terechtkomen. Het maakt niet uit wat je levensdoel precies is, zolang je er maar eentje hebt. Volgens Amerikaanse psychologen verlengt een levensdoel de levensduur.

 

Levensdoel

 

Lees meer…

off

ParadontitisGebruik van hormonale anticonceptiva wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op trombose en cardiovasculaire aandoeningen. De laatste jaren wordt ook steeds duidelijker dat gebruik de mondgezondheid kan beïnvloeden. Vrouwen die de pil gebruiken blijken een grotere kans op parodontitis te hebben.

 

Wetenschappers hebben naar de studies gekeken waarin de relatie tussen tandvleesontsteking en gebruik van hormonale anticonceptiva onderzocht werd. Totaal werden achttien artikelen gebruikt voor de kwalitatieve analyse. Vijf hiervan waren tevens geschikt voor een kwantitatieve analyse. Vrouwen in de studies gebruikten overwegend de pil. In aan aantal studies werd ook de prikpil of een implantaat gebruikt.

 

Vrouwen die hormonale anticonceptiva gebruikten, hadden vaker last van tandvleesontsteking waarbij de parodontale hechting was afgenomen (een maat om de ernst van parodontitis te bepalen).

 

De gebruikte onderzoeken maakten in hun metingen gebruik van verschillende eenheden, wat een vergelijking bemoeilijkte. Echter, uit vijftien van de achttien studies blijkt een associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptiva en de ernst van de tandvleesontsteking. Bovendien is er een biologische verklaring te geven voor de gevonden associatie. Geslachtshormonen spelen een rol in de ontstekingsreacties die kunnen plaatsvinden in tandvlees. Oestrogeen kan de collageenstofwisseling in tandvlees beïnvloeden en progesteron heeft invloed op de doorlaatbaarheid van het mondepitheel.

 

De wetenschappers geven aan dat de huidige beschikbare studies wijzen op een associatie tussen anticonceptiegebruik en tandvleesproblemen. De studies zijn echter klein, waardoor grotere onderzoeken nodig zijn om deze bevindingen verder te toetsen.

 

Referentie:
Castro MML, Ferreira MKM, Prazeres IEE, et al Is the use of contraceptives associated with periodontal diseases? A systematic review and meta-analyses. BMC Women’s Health 21, 48 (2021).

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5363

off

Bescherm je ogen tegen overbelasting

woensdag, februari 17, 2021 @ 08:02 PM

OgenOnze ogen worden meer en meer belast. Televisie kijken, werken voor een computerscherm, voortdurend turen op een smartphone, autorijden bij daglicht en ’s nachts, zonnestralen en veroudering, het zijn slechts enkele van de belangrijkste factoren die de ogen van de mens belasten. Twee natuurlijke componenten, luteïne en zeaxanthine, zijn dan ook dagelijks nodig om de conditie van de ogen zo goed mogelijk te houden. Beide carotenoïden filteren alle soorten licht en neutraliseren de vrije radicalen (schadelijke stoffen) die via de lichtstralen op de ooglens terechtkomen.

 

Het menselijk organisme is niet in staat om zelf luteïne en zeaxanthine aan te maken. Het moet dus dagelijks via het eten van groene bladgroenten zoals o.a. spinazie aangevoerd worden. De meeste mannen en vrouwen eten echter onvoldoende groene bladgroenten en zijn daarom aangewezen op voedingssupplementen die luteïne en zeaxanthine bevatten.

 

Referenties:
L. Ma, X.-M. Lin, Z.-Y. Zou, X.-R. Xu, Y. Li, R. Xu, A 12-week lutein supplementation improves visual function in Chinese people with long-term computer display light exposure. British Journal of Nutrition, 3/09
Lawrenson JG, Downie LE. Nutrition and Eye Health. Nutrients. 2019 Sep 6;11(9). Arunkumar R et al. What do we know about the macular pigment in AMD: the past, the present, and the future. Eye (Lond). 2018 May;32(5):992-1004.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

LichaamsbewegingDat lichamelijke activiteit gezondheidsvoordelen oplevert is algemeen bekend. Echter, sinds lang is er discussie of er een optimale hoeveelheid lichaamsbeweging bestaat en of te veel lichamelijke activiteit schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Met name een mogelijk verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen door intensief sporten is een zorg. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford hebben dit nu onderzocht. De zorgen lijken ongegrond. Uit het onderzoek, gepubliceerd in PLoS Medicine, blijkt dat de grootste gezondheidsvoordelen behaald werden door mensen die het meest actief waren.

 

Veel onderzoeken met betrekking tot lichamelijke activiteit baseren zich op het uitvragen daarvan door middel van vragenlijsten. Omdat die methode gevoelig is voor vertekening hebben de onderzoekers bij deze studie gebruikgemaakt van een activiteitenmeter om de tijdsduur van matig intensieve en intensieve lichamelijke activiteit te meten. 90.211 deelnemers zonder hart- en vaatziekten gebruikten gedurende zeven dagen de activiteitenmeter. Na deze meting werden de deelnemers gemiddeld 5,2 jaar gevolgd. Uit de analyse bleek dat de relatie tussen lichamelijke activiteit en het ontstaan van hart- en vaatziekten dosisafhankelijk was. Oftewel: hoe meer lichamelijke activiteit er plaatsvond, hoe lager het risico op cardiovasculaire aandoeningen werd. De wetenschappers vonden daarnaast, niet geheel onverwachts, dat mensen die lichamelijk inactiever waren vaker roken, zwaarder zijn, hypertensie hebben en een hogere concentratie C-reactief proteïne (CRP, een maat voor ontsteking) in het lichaam hebben. De auteurs geven aan dat er voor veel mogelijke beïnvloedende factoren gecorrigeerd is, maar dat het niet uit te sluiten is dat nog onbekende factoren een rol spelen waardoor het beeld vertekend is. Desondanks laat het onderzoek zien dat de grootste gezondheidsvoordelen te behalen zijn door meer te bewegen.

 

Referentie:
Ramakrishnan, R., Doherty, A., Smith-Byrne, K., Rahimi, K., Bennett, D., Woodward, M., … & Dwyer, T. (2021). Accelerometer measured physical activity and the incidence of cardiovascular disease: Evidence from the UK Biobank cohort study. PLoS medicine, 18(1), e1003487.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/meer-lichaamsbeweging-geeft-grotere-gezondheidsvoordelen.html

off

Vitamine B12 vermindert diabetische neuropathie

woensdag, februari 17, 2021 @ 12:02 PM

Vitamine B12Ongeveer de helft van de mensen met diabetes ontwikkelt op den duur neuropathische klachten. De prevalentie neemt toe met de duur van de diabetes mellitus en met een slechte regulatie van de bloedsuikerspiegel. Neuropathische klachten uiten zich in gevoelloosheid, tintelingen en pijn. Meestal eerst in tenen en voeten, en vervolgens verspreiden deze klachten zich naar de onderbenen, vingers en handen. Naast een (betere) regulering van de bloedsuikerspiegel, kan vitamine B12 in de vorm van methylcobalamine mogelijk de zenuwklachten verminderen.

 

Aan het onderzoek namen 90 diabetes 2-patiënten met diabetische neuropathie deel. Allen gebruikten gedurende minimaal vier jaar metformine, een medicijn waarvan bekend is dat het de vitamine B12-bloedspiegel verlaagt. De deelnemers hadden een vitamine B12-bloedspiegel lager dan 400 pmol/L; gemiddeld 232 pmol/L. De helft van de groep kreeg gedurende een jaar oraal 1000 mcg vitamine B12 per dag in de vorm van methylcobalamine. De andere groep kreeg een placebo. Na een jaar was de vitamine B12-bloedspiegel bij de deelnemers die cobalamine hadden gebruikt, gestegen tot gemiddeld 776,7 pmol/L. In deze groep waren pijn, kwaliteit van leven, zenuwfunctie en tastzin significant verbeterd. In de controlegroep waren verschillende parameters verder achteruit gegaan, waaronder pijn en zenuwfunctie. De wetenschappers geven aan dat orale toepassing van methylcobalamine bij mensen die metformine gebruiken en een lage vitamine B12-spiegel hebben zinvol is om neuropathische klachten te verminderen. Opvallend is verder dat de onderzoekers aangeven dat met name bij diabetische patiënten ouder dan 60 jaar de minimale vitamine B12-bloedspiegel hoger dient te zijn dan wordt aangenomen, namelijk 400 pmol/L in plaats van 150 pmol/L.

 

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Didangelos, T., Karlafti, E., Kotzakioulafi, E., Margariti, E., Giannoulaki, P., Batanis, G., … & Kantartzis, K. (2021). Vitamin B12 Supplementation in Diabetic Neuropathy: A 1-Year, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 13(2), 395.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/vitamine-b12-vermindert-diabetische-neuropathie.html

off