You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for oktober, 2021.

Archive for oktober, 2021

HartEen hoge vitamine D-spiegel beschermt niet alleen je gezondheid als je nog helemaal niets mankeert. Chinese onderzoekers ontdekten dat een optimale vitamine D-status ook de kans op overlijden vermindert bij hartpatiënten.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Jodiumtekorten bij zwangerschap en borstvoeding

donderdag, oktober 28, 2021 @ 08:10 PM

JodiumtekortenIn Europa blijken jodiumtekorten nog steeds een epidemisch voorkomend probleem. Dit is vooral ernstig tijdens de zwangerschap omdat dit de ontwikkeling van de baby ernstig kan belemmeren. Want alle groei wordt geregeld door de schildklier, die afhankelijk is van jodium (en zink, selenium!) voor de productie van schildklierhormoon.

 

Tekort aan jodium/thyroxine tijdens de zwangerschap leidt tot een spectrum van ‘iodine deficiency disorders’ (IDD) met wisselende gradaties groei- en ontwikkelingsstoornissen, vooral hersenontwikkeling, en hypothyreoïdie (trage schildklier) of goiter (vergrote schildklier) bij het kind.
Jodiumdeficiëntie is thans aanvaard als wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van (voorkombare) hersenschade. De WGO schat dat 30 % van de wereldbevolking (2 miljard mensen!) een onvoldoende jodiuminname heeft, evenals 31,5 % van de schoolkinderen (6-12 jaar: 266 miljoen kinderen).

 

Gejodeerd keukenzout en brood proberen hieraan te verhelpen…
Maar de beste bron van jodium is: zeevoedsel, vooral schaal- en schelpdieren en zeealgen. Jodium is ook beschikbaar als supplement, of in een goede multivitamine-mineraal. Zwangerschap en borstvoeding vereisen een aangepast supplement.

 

Referenties:
Aakre I et al. Iodine status during pregnancy and at 6 weeks, 6, 12 and 18 months post-partum
Matern Child Nutr 2021 Jan;17(1):e13050.
Abel MH et al. Suboptimal maternal iodine intake is associated with impaired child neurodevelopment at 3 years of age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Nutrition, 2017; 147(7), 1314–1324.
Hendriksen M, Etemad Z, van den Bogaard CHM, van der A DL. Zout-, jodium- en kaliuminname 2015. Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem. 04-10-2016; RIVM Rapport 2016-0081. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0081.pdf

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Phytosome-versus-liposomeTriatleten worden fors sneller als ze een goed opneembare vorm van quercetine gebruiken. Door suppletie met quercetine herstellen ze bovendien vlotter, en hebben ze minder last van spierpijn en kramp.

 

Studie

 

Lees meer…

off

DiabetesDiabetici die hun glucosespiegel onvoldoende gecontroleerd krijgen met metformine, kunnen hun HbA1c verder verlagen met de combinatie van berberine, hesperidine en chroompicolinaat. Dat blijkt uit een Italiaanse placebogecontroleerde studie met veertig diabetici. Ook nuchtere glucosespiegel en AGE-last verminderden.

 

De HbA1c-niveaus van de deelnemers met diabetes type 2 waren aan de aanvang van de studie niet al te hoog, gemiddeld 7%, en daalden na 12 weken suppletie naar 6,7%. Vooral berberine, een alkaloïde, wordt daarvoor verantwoordelijk geacht. De vermindering was minder uitgesproken dan in andere studies met berberine, waarschijnlijk omdat slechts een kwart (250 mg) van de normale dosis (1 g tot zelfs 1,5 g) gebruikt werd.

 

Hesperidine, een citrusflavonoïde, werd ingezet om glycatie tegen te gaan, wat tot uiting kwam in de daling van het niveau van advanced glycation endproducts (AGE’s). Opmerkelijk was ook de duidelijke daling in lipideperoxidatie (MDA) die hiermee gepaard ging. De dosis van 200 mg hesperidine is wellicht te laag om laaggradige ontstekingen (hsCRP) merkbaar te onderdrukken.

 

Over het nut en werkingsmechanisme van chroom bij diabetici is er nog discussie. Chroom zou de werking van insuline ondersteunen.

 

Alle patiënten werden reeds behandeld met metformine. Echter kan dit medicijn bij 30% van de patiënten na drie jaar uitgewerkt geraken. Een tweede glucoseverlagend medicijn is dan nodig. De hoop is dat deze combinatie van nutriënten de noodzaak van meerdere glucoseverlagende medicijnen kan voorkomen.

 

Referentie:
Sartore G, Ragazzi E, Antonello G et al. Effect of a New Formulation of Nutraceuticals as an Add-On to Metformin Monotherapy for Patients with Type 2 Diabetes and Suboptimal Glycemic Control: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2021; 13(7)

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5663

off

Minder migraine met omega 3-rijke voeding

maandag, oktober 25, 2021 @ 01:10 PM

LijnzaadolieEen studie, gepubliceerd in The BMJ, toont het belang aan van omega-3-vetzuren in de voeding bij migraine. In sommige gevallen was de voedingsinterventie even effectief als medicatie.

 

De studie is uitgevoerd om te bepalen of het verhogen van omega-3-vetzuren in de voeding met en zonder verlaging van omega-6-vetzuren, de circulerende lipidenmediatoren die betrokken zijn bij de pathogenese van hoofdpijn kunnen veranderen. Ook werd gekeken of deze interventie hoofdpijn kan verminderen bij volwassenen met migraine. Er waren 182 deelnemers (88% vrouwen, gemiddelde leeftijd 38 jaar) met migraine op 5-20 dagen per maand (67% voldeed aan de criteria voor chronische migraine).

 

Naast hun bestaande behandeling volgden de deelnemers gedurende 16 weken een van de volgende drie diëten:

  • een controledieet met de gemiddelde hoeveelheid omega-6- en omega-3-vetzuren die een persoon in de VS consumeert,
  • een dieet met een verhoogde hoeveelheid omega-3-vetzuren (tot 1,5 g per dag) en handhaving van omega-6-vetzuren,
  • of een dieet met verhoging van omega-3-vetzuren en verlaging van omega-6-vetzuren (< 1,8 en% per dag)

 

De deelnemers ontvingen twee derde van hun dagelijkse voedselbehoefte en kregen ook een elektronisch dagboek om bij te houden hoeveel uur per dag ze hoofdpijn hadden.

 

De interventies met hoog omega-3 en laag omega-6 en die met hoog omega-3 en handhaving van de hoeveelheid omega-6-vetzuren, veranderden de bioactieve mediatoren die betrokken zijn bij de pathogenese van hoofdpijn en verminderden de frequentie en ernst van hoofdpijn. Degenen die het dieet volgden met een hoog gehalte omega-3-vetzuren en een laag gehalte aan omega-6-vetzuren, ervaarden de grootste verbetering. Sommigen waren zelfs in staat om de hoeveelheid pijnmedicatie die ze nodig hadden te verminderen. De deelnemers rapporteerden echter geen verandering in kwaliteit van leven.

 

Referentie:
Ramsden CE, Zamora D, Faurot KR et al. Dietary alteration of n-3 and n-6 fatty acids for headache reduction in adults with migraine: randomized controlled trial. bmj, 2021, 374

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5667

off

Magnesium en vitamine D voor ADHD-kinderen

maandag, oktober 25, 2021 @ 01:10 PM

ADHDSuppletie met vitamine D en magnesium kan bepaalde symptomen bij kinderen met ADHD verminderen. Dat schrijven Iraanse artsen nadat ze een acht weken durende gecontroleerde studie uitvoerden bij 66 kinderen met een laag serumniveau van vitamine D en magnesium. De dosering van magnesium werd op lichaamsgewicht berekend: dagelijks 6 mg lichaam per kg lichaamsgewicht. Van vitamine D werd wekelijks 50.000 I.E. toegediend.

 

De symptomen waar suppletie effect op had, waren emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten en problemen met internalisering (gevoelens van angst en depressie). Daardoor was ook de score voor ’total difficulties’ beduidend verlaagd. Op gedragsproblemen, hyperactiviteit en (pro)sociale vaardigheden had suppletie geen invloed.

 

Vitamine D-tekort komt vaker voor bij ADHD-kinderen dan bij gezonde kinderen en ook voor andere psychische problemen komt vitamine D in studies naar voren als beschermende factor. Ook voor magnesium is er evidentie dat ADHD-kinderen er minder dan normaal van hebben.

 

Referentie:
Hemamy M, Pahlavani N, Amanollahi A et al. The effect of vitamin D and magnesium supplementation on the mental health status of attention-deficit hyperactive children: a randomized controlled trial. BMC Pediatr. 2021; 21(1):178

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5641

off

ArginineUit een tussentijdse analyse van patiënten die in een Italiaans ziekenhuis waren opgenomen met ernstige COVID-19 blijkt dat arginine kan bijdragen aan een gunstiger verloop van de ziekte. Van dit aminozuur is bekend dat het de deklaag aan de binnenkant van de bloedvaten beschermt. Dit endotheel kan door het SARS-CoV-2-virus gaan disfunctioneren, waardoor bloedvatgerelateerde complicaties ontstaan. In deze dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT is voor het eerst onderzocht of door arginine ook bij coronapatiënten de endotheelfunctie kan verbeteren.

 

De 101 patiënten kregen tweemaal daags oraal 1,66 gram L-arginine of een placebo. Vermindering van ademhalingsondersteuning na tien en twintig dagen was de primaire uitkomstmaat en daarnaast werd onder meer gekeken naar de ziekenhuisduur. Na tien dagen zag 71,1% van de patiënten die arginine gebruikten hun benodigde ademhalingsondersteuning verminderen, tegenover 44,4% in de placebogroep. Na twintig dagen echter was het verschil niet meer significant.

 

Opvallend was dat argininesuppletie de ziekenhuisduur bekortte tot gemiddeld 25 dagen, terwijl dat in de controlegroep 46 dagen was. Dat verklaart mogelijk ook waarom het verschil in ademhalingsondersteuning na twintig dagen niet meer te zien was. Na vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis van een relatief groot aantal patiënten uit de behandelgroep waren immers de meest zieke patiënten overgebleven.

 

Referentie:
Fiorentino G, Coppola A, Izzo R, et al. Effects of adding L-arginine orally to standard therapy in patients with COVID-19: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Results of the first interim analysis. EClinicalMedicine. 2021 Sep 9:101125.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5664

off

Kaneel bij prediabetes en metabool syndroom

maandag, oktober 25, 2021 @ 09:10 AM

kaneelMetabool syndroom kenmerkt zich door een verzameling van afwijkingen rondom de stofwisseling, zoals een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel. Mensen met metabool syndroom hebben beduidend meer kans op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekten en diabetes type 2. Een interessante Amerikaanse pilotstudie laat zien dat suppletie met kaneelextract een positief effect heeft op de bloedglucosespiegel, bloeddruk en overgewicht bij metabool syndroom.

 

Opzet van de studie 

Aan de pilotstudie namen 22 mannen en vrouwen deel met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar en een gemiddeld BMI van 33,2. Bij alle deelnemers was er sprake van prediabetes en metabool syndroom. Gedurende 12 weken nam de ene helft van de groep tweemaal daags 250 mg kaneelextract en de andere helft een placebo. De onderzoekers maakten gebruik van een gestandaardiseerd wateroplosbaar kaneelextract (uit C. burmannii, Cinnulin PF) met minimaal 4% proanthocyanidines type A. Deze worden ook wel polyfenol type A polymeren genoemd en zijn de fytonutriënten die met name verantwoordelijk zijn voor de gunstige gezondheidseffecten van kaneel. Voorafgaand aan de studie en na 12 weken, werden de nuchtere bloedglucosespiegel, systolische bloeddruk en vetvrije massa gemeten.

 

Resultaten

Na 12 weken suppletie, bleek in de kaneelgroep de nuchtere bloedglucosespiegel met 8,4% significant gedaald ten opzichte van de placebogroep en de systolische bloeddruk met 4 mmHg. De vetvrije massa bleek met 1,1% significant toegenomen.

 

Conclusie 

De onderzoekers concluderen dat wateroplosbaar kaneelextract een positief effect kan hebben op de nuchtere bloedsuikerspiegel, systolische bloeddruk en vetvrije massa bij personen met metabool syndroom en prediabetes. Hoewel het om een pilotstudie gaat, zijn de resultaten veelbelovend. Dit suggereert dat wateroplosbaar kaneelextract succesvol therapeutisch ingezet zou kunnen worden bij metabool syndroom.

 

Referentie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129164/

 

Bron: OrthoKennis

off

Curcumine-in-SLCP-vorm-effectief-in-verlichten-van-pijnklachtenIn een klinisch onderzoek hebben Indiase wetenschappers aangetoond dat curcumine net zo effectief pijn kan verminderen bij knieosteoartritis als ibuprofen. Daarvoor werden 42 patiënten met knieosteoartritis willekeurig in twee groepen verdeeld en gedurende 90 dagen behandeld. In het onderzoek werd gebruikgemaakt van curcumine in de vorm van ‘solid lipid curcumin particles’ (SLCP). Een groep van 17 patiënten kreeg ’s ochtend en ‘s avonds 400 mg curcumine in SLCP-vorm (waarvan 80 mg curcumine) per capsule. De controlegroep van 25 patiënten kreeg ’s ochtends 400 mg ibuprofen, maar ’s avonds een placebo (dextrine). Voor de klinische beoordeling van kniepijn en -functie werd op dag 0, 30, 60 en 90 de osteoartritis-index van de Universiteiten van Western Ontario en McMaster (WOMAC) gebruikt. Daarnaast werd op dag 0, 7, 15, 45, 75 en 90 voor het meten van de perceptie van pijn de visuele analoge schaal (VAS) gebruikt. Tevens werden ontstekingsmarkers zoals PGE2, TNFα, IL6, IL1β, LTB4 en de CTX II degeneratieve marker geanalyseerd. Gedurende het onderzoek daalden de VAS- en WOMAC-score geleidelijk in beide groepen, maar significant na respectievelijk 45 en 60 dagen. Curcumine in SLCP-vorm, in een dosering van 800 mg per dag (waarvan 160 mg curcumine) bleek hiermee effectief en veilig bij het verlichten van pijnklachten bij patiënten met knieosteoartritis en had een vergelijkbaar effect als een subtherapeutische dosering ibuprofen (400 mg).

 

Interessant genoeg werd de pijnvermindering in beide groepen niet onderbouwd door een verbetering van ontstekings- of degeneratieve markers. Wellicht dat vervolgonderzoek, waarbij hogere doseringen onderzocht worden, hier meer inzicht in zal geven. Bij solid lipid curcumin particles wordt biologisch actief curcumine verpakt in een vetachtig deeltje dat bestaat uit drie langeketenvetten die ook in voeding voorkomen, namelijk fosfatidylcholine, stearinezuur en ascorbylpalmitaat. Hiermee wordt de biologische beschikbaarheid aanzienlijk vergroot, ten opzichte van standaard curcumine-preparaten. De ‘onbewerkte’ vorm van curcumine wordt namelijk na orale inname in de darm en in de lever snel omgezet in onwerkzame metabolieten zoals curcumine-glucuronide en door het lichaam snel weer uitgescheiden. Osteoartritis (of artrose) is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen ouder dan 60 jaar. De ontstekingen in door osteoartritis aangetaste gewrichten dragen bij aan de ontwikkeling van symptomen zoals pijn en stijfheid, maar ook aan het ontstaan van structurele schade door afbraak van kraakbeen. De reguliere behandeling bestaat uit ontstekingsremmende medicijnen zoals paracetamol en cyclo-oxygenase-2-remmers (NSAID’s bijv. ibuprofen, diclofenac), maar ook chirurgische ingrepen. Langdurig gebruik van NSAID’s verhoogt echter het risico op maag- en darmbijwerkingen (zweren met of zonder bloeding en perforatie), waardoor er behoefte is aan effectieve en veilige alternatieven.

 

Bron: OrthoKennis

off

Selenium en Q10 voor een sterker hart

zondag, oktober 24, 2021 @ 08:10 PM

HartCo-enzym Q10 en selenium zijn twee supplementen die het hart gezonder maken en die de cardiovasculaire sterfte verlagen. Zweeds onderzoek bewees dat 200 mg Q10 en 200 µg selenium per dag het risico op sterfte na vijf jaar halveren (12,6% placebo versus 5,9% Q10 en selenium). Ook meting van een bloedmerker (NT-proBNP) en een echografie bevestigden dat het hart in betere conditie was.

 

Voor hartspiercellen is co-enzym Q10 een broodnodig nutriënt die het lichaam zelf aanmaakt. Volgens sommige schattingen heeft drie kwart van alle hartpatiënten te lage Q10-niveaus. Selenium is onderdeel van een enzym dat co-enzym Q10 op peil kan houden bij oxidatieve stress. In sommige westerse landen is de seleniuminname erg laag, wat mogelijk ernstige gevolgen heeft. Lage niveaus van selenium zouden het risico op cardiovasculaire sterfte verdrievoudigen!

 

Referentie:
Alehagen U, Johansson P et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 13 09 1;167(5):1860-6

 

Bron: ABC Gezondheid

off