Choline draagt bij aan tegengaan van cognitieve stoornissen

Choline hersenenBetere cognitieve prestaties en zelfs een verminderde kans op dementie: ze zijn gerelateerd aan een hogere inname van choline. Fins onderzoek toont het belang voor de hersenen van deze onderschatte voedingsstof, die vaak wordt gerekend tot de B-vitaminen. Eieren en vlees waren in de onderzoekspopulatie de belangrijkste leveranciers van choline.

 

De oorsprong van het onderzoek gaat terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen al vaker werd gepubliceerd over de betekenis van choline voor het geheugen. De gegevens over gezondheidssituatie en voedingsinname werden ontleend aan de in Finland verrichte, langlopende Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD). Het ging om 2497 mannen in de leeftijd van 42 tot 60 jaar in de periode 1984-1989, van wie een groep van 482 vier jaar daarna vijf verschillende cognitieve tests ondergingen. De follow-up bedroeg 21,9 jaar en in die tijd ontwikkelden 337 mannen dementie.

 

In de consumptie door de onderzoeksdeelnemers was fosfatidylcholine de belangrijkste vorm van choline. Zij kregen deze stof voor 39% binnen via eieren en voor 37% via vlees. Omdat fosfatidylcholine noodzakelijk is voor de productie van de neurotransmitter acetylcholine, wordt aangenomen dat ze een positieve invloed op de cognitie kan uitoefenen. Om daar duidelijkheid in te scheppen, werd gecontroleerd voor andere leefstijl- en voedingsfactoren en ook voor de aanwezigheid van APOE-e4. Dit ‘alzheimer-gen’ komt relatief vaak voor onder de Finse bevolking.

 

Uit de resultaten bleek dat het risico op dementie 28% lager lag bij mannen met de hoogste inname van fosfatidylcholine in vergelijking met degenen met de laagste inname. Dat verband was er niet wanneer er naar de totale inname van choline werd gekeken. Voor zowel fosfatidylcholine afzonderlijk als voor het totaal aan choline werd een associatie vastgesteld met betere cognitieve prestaties, met name bij geheugenfuncties en taalvaardigheden. De gevonden verbanden bleven in stand wanneer rekening werd gehouden met het APOE-e4 gen.

 

Referentie:
Ylilauri MPT, Voutilainen S, Lönnroos E, Virtanen HEK, Tuomainen TP, Salonen JT, Virtanen JK. Associations of dietary choline intake with risk of incident dementia and with cognitive performance: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Am J Clin Nutr. 2019 Dec 1;110(6):1416-1423. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31360988

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4763

Comments are closed.