Choline suppletie tijdens de zwangerschap heeft invloed op het cognitieve vermogen van het kind

cholineSuppletie van choline tijdens het derde trimester van de zwangerschap verbetert de snelheid van het verwerken van informatie bij baby’s. Dit blijkt uit een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek van de Cornell University gepubliceerd in The Faseb Journal.
Voor de prenatale ontwikkeling is choline een essentiële voedingsstof die onder andere nodig is bij de vorming van acetylcholine (ACh, een belangrijke neurotransmitter) en de methylering van DNA (methylgroepdonor). Daarnaast vormt choline een belangrijk onderdeel van fosfatidylcholine (fosfolipide in celmembraan) en sfingomyeline (fosfolipide in myelineschede), wat van belang is voor de geleidingssnelheid van neuronen, de ontwikkeling van de hersenen en de prenatale groei. Tijdens de zwangerschap is zelfs extra veel choline nodig. Vanwege de snelle groei van de foetus en placenta, de eerder genoemde DNA-methylatie en andere fysiologische processen. Voldoende cholinesuppletie is daarom juist in deze fase essentieel.
In eerdere studies met knaagdieren werd al aangetoond dat maternale suppletie van choline voor het nageslacht een beter ruimtelijk inzicht bood, een betere concentratie en vermindering van leeftijdsgerelateerde achteruitgang van cognitieve functies. Deze cognitieve voordelen zijn vermoedelijk zelfs levenslang.
Opzet van de studie
Voor dit onderzoek werden 24 zwangere vrouwen willekeurig onderverdeeld in twee groepen. Alle vrouwen kregen tijdens het derde trimester gedurende minimaal 12 weken een gestandaardiseerd dieet dat 380 mg choline per dag bevatte met daarnaast een supplement van 100 ofwel 550 mg choline per dag. In totaal kreeg de ene groep dus 480 mg choline per dag binnen en de andere groep 930 mg choline per dag. Daarnaast kregen beide groepen dagelijks een zwangerschapsmultivitamine, een DHA-supplement en driemaal per week een kalium/magnesium-supplement. Het effect van de choline-suppletie werd gemeten door middel van een visuele aandachtstest bij de kinderen op de leeftijd van 4, 7, 10 en 13 maanden. Daarbij werden de oogbewegingen van de kinderen gevolgd bij het verschijnen van afbeeldingen op een scherm. De tijd die nodig was om tot een fixatiepunt (de afbeelding) te komen werd geregistreerd. Deze reactieve saccades (snelle oogbewegingen om tot een fixatiepunt te komen) hebben een voorspellende waarde voor de informatieverwerkingssnelheid en IQ scores op latere kinderleeftijd.
Resultaten
Uiteindelijk bleek dat de groep met de hoogste choline-suppletie van 930 mg per dag een gemiddelde reactietijd had die significant (P=0,03) korter was dan het gemiddelde van de groep die 480 mg choline per dag kreeg. De reactietijd was niet alleen gemiddeld korter, maar ook korter bij alle meetmomenten, duidend op een blijvend positief cognitief effect van een hogere choline-inname voor minimaal het eerste levensjaar van het kind. Een bijkomend effect dat de onderzoekers alleen konden vinden in de groep met de lage dosis choline was dat hoe langer de suppletie gegeven werd, des te korter de reactietijd. Dit effect werd mogelijk veroorzaakt doordat deze vrouwen voor aanvang van de studie al een te lage inname van choline hadden.
Uit de bevindingen van het onderzoek bleek dat het laatste trimester van de zwangerschap een gevoelige periode vormt voor de functionele effecten van choline-suppletie op de cognitieve ontwikkeling. Dit stemt overeen met de onderzoeksresultaten bij dieren.
Tot slot suggereert de studie dat de aanbevolen hoeveelheid choline voor zwangere vrouwen (480 mg per dag) niet voldoende is voor een optimale hersenontwikkeling van het kind.

Comments are closed.