De inname van EPA en DHA schiet bij veel mensen tekort

Vette visSteeds meer onderzoeken benadrukken de gezondheidseffecten van EPA en DHA. Het is dan ook verontrustend dat uit een recent, grootschalig onderzoek op basis van gegevens uit 17 Europese landen bleek dat veel mensen in Europa niet voldoen aan de aanbevelingen van de European Food Safety Authority (EFSA) wat betreft de omega 3-vetzuurinname via de voeding*. En dan zijn deze adviezen eigenlijk zelfs te laag, gezien recentere wetenschappelijke inzichten. De EFSA adviseert namelijk een inname van 100 mg EPA/DHA per dag voor kinderen tot 2 jaar, en 250 mg per dag voor kinderen ouder dan 2 jaar en volwassenen. Deze hoeveelheid is uitsluitend gebaseerd op de uitkomsten van bepaalde studies, waarin een inname van 250mg EPA/DHA per dag leidde tot een vermindering van de kans op het ontwikkelen van klachten door vernauwingen in de kransslagaders in het hart en plotse hartdood. In hetzelfde rapport uit 2010 erkent de EFSA dat een hogere inname van 500 mg EPA/DHA per dag het hart nóg beter zou beschermen. Desondanks wordt er nog steeds vastgehouden aan het lagere advies van 250 mg EPA/DHA. Deze hoeveelheid biedt bovendien onvoldoende bescherming tegen andere aandoeningen zoals ontstekingsziekten en cognitieve achteruitgang. Maar ook mensen die al klachten hebben, kunnen gebaat zijn bij een hogere inname van deze omega 3-vetzuren. Kortom, het staat inmiddels voldoende vast dat een grotere hoeveelheid EPA/DHA nodig is om de gezondheid nog beter te ondersteunen.

Dit wordt eigenlijk ook bevestigd door de Nederlandse Gezondheidsraad zoals te lezen is in een van de achtergronddocumenten bij de Richtlijnen goede voeding (2015): “Visconsumptie van minimaal één keer per week ten opzichte van minder dan eens per maand hangt samen met een ongeveer 15% lager risico op overlijden aan coronaire hartziekten en 10% lager risico op een beroerte. Visconsumptie van minimaal vijf keer per week ten opzichte van minder dan eens per maand hangt samen met een ongeveer 20% lager risico op niet-fatale coronaire hartziekten.”** Gek genoeg zijn ondanks deze conclusies de voedingsadviezen beperkt gebleven tot 1 keer vette vis per week (ongeveer 200 mg EPA/DHA per dag), mede vanwege praktische haalbaarheid, duurzaamheidsoverwegingen en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in vis door milieuverontreiniging. Om een hogere inname te bereiken van EPA/DHA kunnen omega 3-supplementen die gezuiverd zijn, een uitstekende aanvulling bieden op de reguliere voedingsadviezen.

Referenties:
*Sioen et al. Systematic Review on N-3 and N-6 Polyunsaturated Fatty Acid Intake in European Countries in Light of the Current Recommendations - Focus on Specific Population Groups. Ann Nutr Metab. 2017;70(1):39-50. doi: 10.1159/000456723. Epub 2017 Feb 11.
**Gezondheidsraad. Dossier Vis - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/vis-achtergronddocument-bij-richtlijnen-goede-voeding-2015

Bron: https://www.vitalekennis.nl/de-inname-van-epa-en-dha-schiet-bij-veel-mensen-tekort

Comments are closed.