Effectiviteit van Resina Draconis bij diabetische voetzweren

Resina draconisResina Draconis wordt veel gebruikt om topische huidzweren te behandelen. Het effect op diabetische voetzweren is echter nog niet bekend. In een meta-analyse is daarom de effectiviteit en veiligheid onderzocht van Resina Draconis, ook wel drakenbloed genoemd, voor de behandeling van deze aandoening.

Voor de meta-analyse werden uit diverse databases negen gerandomiseerde gecontroleerde trials met 679 patiënten geselecteerd. De resultaten uit de meta-analyse toonden aan dat behandeling met Resina Draconis de genezingstijd in de onderzoeksgroep verkortte. Bovendien hoefde bij de onderzoeksgroep het verband minder snel te worden gewisseld en verbleven zij korter in het ziekenhuis dan de patiënten uit de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat de behandeling met Resina Draconis veilig en effectief is, en dat het middel – in combinatie met een conventionele behandeling – de hersteltijd kan verkorten en bovendien de verdere ontwikkeling van deze diabetische voetzweren kan verhinderen. Zij plaatsen wel de kanttekening dat de meta-analyse is uitgevoerd op een beperkt aantal studies die van matige kwaliteit zijn. Ze vinden dan ook dat er meer onderzoek van hoge kwaliteit nodig is om deze conclusies te ondersteunen.

Referentie:
Feng. H. et al. Efficacy and safety of Resina Draconis for wound repair in the treatment of diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 50, February 2023, 101707.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/effectiviteit-van-resina-draconis-bij-diabetische-voetzweren

Comments are closed.