Invloed van molybdeen op botmetabolisme

molybdeenSla verrijkt met molybdeen verbetert markers voor het botmetabolisme, maar molybdeen uit een supplement - in een dosis meer dan aanbevolen maar veel minder dan in de sla - doet dat niet. Dat resultaat beschreven Italiaanse onderzoekers na een klinische studie te hebben gedaan bij 42 senioren en 42 jongere volwassenen.

Het experiment duurde maar 12 dagen, toch achten onderzoekers de duur voldoende om invloed te kunnen zien op markers voor botopbouw en -afbraak. In deze studie ging het om C-terminaal telopeptide, osteocalcine, parathormoon, calcitonine, calcium, kalium, vitamine D en fosfaat. Molybdeen uit sla had een gunstige invloed op het niveau van C-terminaal telopeptide, parathormoon, en zelfs vitamine D.

De intrigerende interactie tussen molybdeen en vitamine D vraagt nog om opheldering. Dat niveau steeg van 28 µg/L naar 44 µg/L in de groep van de senioren.

Molybdeen is een cofactor voor een aantal belangrijke enzymen, met name sulfiet-oxidase, aldehyde-oxidase, xanthine-oxidase en mitochondrial amidoxime reducing component. Volgens dierstudies verhoogt molybdeen de calciumafzetting in de botten. Het wordt snel uitgescheiden via de urine. Volgens de onderzoekers is een groente zoals sla een geschiktere matrix voor molybdeen dan een supplement, omdat de serumconcentratie dan in het fysiologische bereik blijft.

Dat is wellicht de reden waarom de onderzoekers voor een lage dosis van het supplement kozen: 150 mcg natrium-molybdeen, terwijl de sla voor 8 mg natrium-molybdeen zorgde. Volgens de EFSA is 65 mcg per dag een gezonde inname voor volwassenen en mag ze de grens van 0,9 mg per kg lichaamsgewicht niet overschrijden. Te hoge serumniveaus kunnen immers toxisch uitdraaien en in deze studie werd getracht ver van de toxische inname te blijven.

Het viel op dat een inname van 150 mcg nog weinig teweegbracht. De onderzoekers speculeren dat een inname vele malen hoger dan aanbevolen nodig is om ver­ouderings­verschijnselen tegen te gaan. De molybdeenrijke sla lijkt in eerste instantie veilig: het serumniveau steeg naar 7 µg/L, ruim onder de toxische grens van 31 µg/L.

Referentie:
Vasto S, Baldassano D, Sabatino L et al. The Role of Consumption of Molybdenum Biofortified Crops in Bone Homeostasis and Healthy Aging. Nutrients. 2023; 15(4) doi:10.3390/nu15041022

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/news/invloed-van-molybdeen-op-botmetabolisme

Comments are closed.