Pluchea indicaDiabetes mellitus en dyslipidemie komen helaas steeds meer voor en reguliere medicijnen zijn vaak beperkt werkzaam. Pluchea indica thee (PIT) is een thee die veel wordt gedronken in Zuidoost-Azië vanwege de gezondheidsbevorderende effecten. Pluchea indica L. Less is een plant uit de asterfamilie. Onlangs is onderzocht of de thee ook gunstig kan zijn bij dyslipidemie en hyperglykemie en is gekeken naar de mogelijke toxiciteit van PIT.

De studie betrof een gerandomiseerde klinische trial in Thailand waaraan 45 mensen met prediabetes deelnamen. Zij werden verdeeld in drie groepen en kregen twaalf weken lang dagelijks willekeurig PIT, een placebothee of groene thee. Voor en na de behandeling werden allerlei metingen gedaan: een orale glucosetolerantietest, totaalcholesterol, LDL, HDL, triglyceriden, bloed-ureumstikstof, creatinine, alanine transaminase, alkalische fosfatase en een compleet bloedbeeld.

De resultaten toonden aan dat PIT de hyperglykemie significant verbeterde en zorgde voor significant minder triglyceriden in het bloed dan werd waargenomen bij de placebo- en de groene thee-groep. Daarnaast bleek het HDL in de PIT-groep significant hoger dan in de placebogroep. Verder liet een test naar toxiciteit geen significant verschil zien tussen de drie groepen in bloed-ureumstikstof, creatine, alanine transaminase, alkalische fosfatase en het complete bloedbeeld.

Deze resultaten tonen aan dat PIT hyperglykemie en dyslipidemie bij mensen met prediabetes kan verbeteren. Bovendien is het vermoedelijk niet toxisch voor de nieren, lever en het bloed. De onderzoekers concluderen dat PIT een gezondheidsbevorderende thee kan zijn voor mensen met prediabetes.

Referentie:
Kittipot Sirichaiwetchakoon et al. The Effect of Pluchea indica (L.) Less. Tea on Blood Glucose and Lipid Profile in People with Prediabetes: A Randomized Clinical Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 27, No. 8 Original Articles Published Online:16 Aug 2021.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/is-thee-van-pluchea-indica-gunstig-bij-prediabetes.html