Kalium verbetert de endotheelfunctie

KaliumEndotheeldisfunctie is een vroege voorspeller voor hart- en vaatziekten. Verstoringen in het functioneren van bloedvatepitheel kunnen leiden tot een hoge bloeddruk. Kalium is een belangrijke regulator van de vaatspanning. Een voldoende hoge kaliumspiegel ontspant de bloedvaten en kan zo hypertensie verminderen. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers D’Elia et al. na het uitvoeren van een review van het beschikbare klinische onderzoek.

De endotheelfunctie wordt bepaald via de biomarker flow-mediated vasodilatatie (FMD). Een verminderde FMD is in verband gebracht met bijvoorbeeld atherosclerose en hypertensie. De onderzoekers bekeken vijf studies waaraan zowel mannen als vrouwen deelnamen. Door middel van de hoeveelheid kalium in 24-uurs urine werd berekend hoeveel kalium de deelnemers dagelijks binnen kregen. Ook de natriuminname werd op deze manier bepaald. Er was een duidelijk verband tussen de kaliuminname en een hogere FMD. Een inname van 4500 mg kalium per dag leidde tot een gunstige FMD en kan zo de kans op hart – en vaatziekten verminderen. De effecten van kalium waren groter bij mensen die niet overmatig natrium (keukenzout) binnenkregen via de voeding. Bovendien vonden de onderzoekers dat mensen met een hoge bloeddruk voorafgaand aan de studie meer baat hadden bij kaliumsuppletie dan mensen zonder hoge bloeddruk.

Een voldoende hoge kaliumspiegel verbetert de productie van stikstofoxide door het bloedvatepitheel (stikstofoxide werkt vaatontspannend) en vermindert het ontstaan van vrije radicalen waardoor oxidatieve stress in het bloedvat afneemt. Laboratoriumonderzoek laat daarnaast zien dat kalium bloedvatstijfheid vermindert. De wetenschappers concluderen dat de kaliuminname gemonitord dient te worden ter preventie, en bij mogelijke behandeling, van hart – en vaatziekten. Een inname van minimaal 4500 mg (uit voeding) lijkt optimaal te zijn. Aanvullende suppletie kan zinvol zijn, waarbij het ontstaan van hyperkaliëmie vanzelfsprekend voorkomen dient te worden.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
D’Elia, L., Cappuccio, F. P., et al. (2023). Effect of Potassium Supplementation on Endothelial Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Intervention Studies. Nutrients, 15(4), 853.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/kalium-verbetert-de-endotheelfunctie

Comments are closed.