Lactoferrine remt Alzheimer-cascade

AlzheimerLactoferrine kan mogelijk een bijdrage leveren aan de bescherming tegen de ziekte van Alzheimer en tegen cognitieve achteruitgang. Dit is het verrassende resultaat van een nieuwe studie. Lactoferrine blijkt in staat te zijn om de pathologische cascade bij Alzheimer te beïnvloeden. Suppletie met lactoferrine laat hoopvolle resultaten zien bij patiënten met Alzheimer.

Lactoferrine is een lichaamseigen en multifunctioneel glycoproteïne met onder meer immuunmodulerende eigenschappen. In supplementen wordt lactoferrine gewonnen uit koemelk gebruikt.

Egyptische onderzoekers voerden een pilotstudie uit bij vijftig patiënten met Alzheimer met matige cognitieve achteruitgang (MMSE-score van gemiddeld 19,15) [1].
De ene helft kreeg alleen standaardtherapie (groep 1), de andere helft kreeg 250 mg lactoferrine per dag (groep 2), gedurende drie maanden. Vijfentwintig gezonde ouderen fungeerden als controlegroep. De deelnemers waren ouder dan 65 jaar.

Verbetering cognitieve functie

Na drie maanden waren de cognitieve scores verbeterd in groep 2 ten opzichte van groep 1. Dit werd gemeten met de MMSE-vragenlijst (Mini-Mental State Examination) en de ADAS-COG 11-vragenlijst (Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale 11-item). De MMSE-score verbeterde met 10,4% en de ADAS-COG 11-score met 22,5%.

Vergeleken met de controlegroep hadden de patiënten sterk verlaagde spiegels van de neurotransmitters acetylcholine (5 maal lager) en serotonine (4,6 maal lager), wat kenmerkend is voor Alzheimer.
In de lactoferrinegroep waren deze spiegels duidelijk verbeterd. Acetylcholine was 2,3 maal en serotonine 3 maal hoger dan bij groep 1.

Verder was de hoeveelheid bèta-amyloïd met meer dan de helft afgenomen en was de aanmaak van het eiwit tau met 84% verminderd na suppletie met lactoferrine.
Ophoping van bèta-amyloïd en eiwitkluwens van het tau eiwit in de hersenen zijn zeer schadelijk voor hersencellen en kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer.

Bovendien waren de sterk verhoogde markers voor oxidatieve stress (MDA en NO) aanzienlijk afgenomen in groep 2 en waren het antioxidant glutathion, evenals de totale antioxidantcapaciteit, toegenomen. Ook markers voor inflammatie verbeterden, met een afname van het pro-inflammatoire cytokine IL-6 en een toename van het anti-inflammatoire IL-10.

Beïnvloeding pathologische cascade

De onderzoekers brengen de gunstige resultaten van lactoferrine-suppletie in verband met een invloed op een cascade van processen die bijdragen aan de ontwikkeling van Alzheimer, de pAkt/PTEN-signaalroute [1]. Bij de patiënten in groep 2 bleek lactoferrine namelijk in staat om deze ontregelde signaalroute te modificeren, leidend tot de gemeten klinische en biochemische verbeteringen.

Anti-agings eigenschappen

Ook in breder verband laat lactoferrine veelbelovende effecten zien op veroudering en ouderdoms-gerelateerde aandoeningen. Het ligt in de verwachting dat de pleiotrope eigenschappen van lactoferrine het geschikt maken voor toepassing als anti-agings supplement [2].

Referenties:

  1. Mohamed WA, Salama RM, Schaalan MF. A pilot study on the effect of lactoferrin on Alzheimer’s disease pathological sequelae: Impact of the p-Akt/PTEN pathway. Biomed Pharmacother. 2019 Mar;111:714-723.
  2. Li B, Zhang B, Liu X, et al. The effect of lactoferrin in aging: role and potential. Food Funct. 2022 Jan 24;13(2):501-513.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.