Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

VirusBèta-glucanen uit paddenstoelen lijken de kans op virusinfecties te verminderen. Bèta-glucanen uit gist hebben misschien ook een positief effect op het immuunsysteem. Ze verminderen de infectiekans niet, maar verzachten wel de symptomen van een infectie met verkoudheids- of griepvirussen.

 

Bèta-glucanen

 

Lees meer…

off

LentinanLentinan uit de shiitake paddenstoel kan kunstmatige beademing en het verblijf op de intensive care bij COPD-patiënten met een acute aanval verkorten. Dat laat een studie zien bij 72 patiënten in Shanghai.

 

Momenteel is COPD wereldwijd de vierde meest voorkomende doodsoorzaak. Een acute longaanval in combinatie met ademhalingsproblemen leidt vaak tot (hernieuwde) ziekenhuisopname.

 

Chinese arts-onderzoekers van de spoedeisende hulp van het academische ziekenhuis van de Shanghai Jiao Tong University onderzochten de toegevoegde waarde van lentinan bij de behandeling van COPD-patiënten.
Lentinan is een polysaccharide (betaglucan) uit shiitake (Lentinula edodes). Shiitake is een eetbare paddenstoel en wordt wegens zijn immuun-modulerende eigenschappen al eeuwenlang traditioneel toegepast in China.

 

Tweeënzeventig COPD-patiënten werden wegens een ernstige longaanval (acute exacerbatie) opgenomen op de intensive care en werden gedurende vier dagen behandeld met inhalatie-corticosteroïden (budesonide) en kunstmatige beademing.
Verder kregen alle patiënten hetzelfde antibioticum (een cefalosporine). De helft van de patiënten kreeg daar nog één dag 1 gram oraal lentinan bij, verdeeld over 2 doses van 0,5 gram.

 

De toevoeging van lentinan aan de behandeling resulteerde in deze studie in een significant kortere beademingsduur en verblijfsduur op de intensive care. Ook de druk die nodig was voor de beademing (dus de behoefte aan de hoeveelheid zuurstof) was significant lager dan bij de controlegroep.
Daarnaast waren de gemeten ontstekingsmarkers in de lentinangroep significant lager dan in de controlegroep en had lentinan een gunstige invloed op het immuunsysteem.

 

Zo waren de COPD-gerelateerde ontstekingsmarkers adiponectin en D-dimeer duidelijk lager in de lentinangroep. De adiponectin-spiegel heeft een voorspellende waarde voor een acute longaanval. D-dimeer is een marker voor inflammatie in de progressie van de ziekte. Ook de spiegels van interleukine-17 en high-sensitivity C-reactief proteïne waren lager.

 

Een langere duur van kunstmatige beademing kan een hoger risico geven op een infectie van de luchtwegen. Stimulering van het afweersysteem door toevoeging van lentinan aan de behandeling kan ook daarom gunstig zijn.

 

Deze studie laat zien dat (eenmalig) lentinan uit de shiitake paddenstoel de afweerfunctie en de behandeling van patiënten met een ernstige longaanval kan verbeteren. Meer onderzoek is nodig om het effect van meerdere doses vast te stellen en om de optimale dosering lentinan te kunnen bepalen bij COPD-patiënten met een exacerbatie.

 

Referentie:

Sun J, Zhao G. Clinical effects of lentinan combined with budesonide inhalation in treating acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease under mechanical ventilation. Exp Ther Med. 2019;17(3):1503–1508.

 

Bron: Springfield Nutra

off

GlutamineOvergewicht gaat gepaard met de ontsteking van wit vetweefsel. De oorzaak hiervan was tot voor kort onduidelijk. Onderzoekers hebben aangetoond dat bij overgewicht de hoeveelheid glutamine in vetcellen afneemt, waardoor verschillende ontstekingsbevorderende mechanismen geactiveerd worden.

 

Een voedingspatroon en leefstijl waarbij een overschot aan calorieën wordt gegeten en er weinig lichaamsbeweging plaatsvindt, leidt tot overgewicht. De extra calorieën worden in het lichaam in wit vetweefsel opgeslagen als triglyceriden. Hierdoor groeien de vetdeeltjes en ontstaat er een laaggradige ontsteking die een negatieve impact op verschillende lichaamsfuncties heeft. Complicaties bij overgewicht zijn bijvoorbeeld insulineresistentie, diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen.

 

Glutamine in vetcellen

De oorzaak van het ontstaan van ontstekingen in wit vetweefsel was tot voor kort onduidelijk. Onderzoekers van het Karolinska Instituut (Stockholm, Zweden) hebben hierin verandering gebracht.
Door het analyseren van metabolieten uit vetweefsel kwamen zij tot de conclusie dat het gehalte van het aminozuur glutamine in vetcellen significant lager was van mensen met overgewicht. Dit liet hun onderzoek zien bij een groep van 81 vrouwen, waarvan 29 zonder en 52 met overgewicht. Er bleek een verband te zijn tussen het gehalte van glutamine en het percentage lichaamsvet en de grootte van vetcellen.
In experimenteel vervolgonderzoek toonden zij aan dat een tekort aan glutamine resulteert in een toename van ontstekingsbevorderende stoffen. De inzet van glutamine zou daarom een interessante behandeloptie kunnen zijn bij overgewicht.

 

Glutamine remt overgewicht

Bovenstaande bevindingen zijn in lijn met een dierstudie die de wetenschappers uitgevoerd hebben waarbij muizen gedurende vijf weken op een dieet met een hoog vetgehalte werden gezet. Tijdens de laatste twee weken kregen zij daarnaast glutamine of een placebo.
Zoals verwacht nam het lichaamsgewicht van de muizen toe. Echter, de muizen die behandeld werden met glutamine lieten een lagere gewichtstoename zien, dan de muizen die placebo gekregen hadden. Bovendien waren de nuchtere glucosewaarde en HOMA-IR (een maat voor insulineresistentie) gunstiger in de behandelde dieren en waren de vetcellen minder groot.

 

In een andere studie, waarbij de dieren gedurende acht weken een behandeling met glutamine kregen, resulteerde de toediening van glutamine tevens in een afname van wit vetweefsel en hyperglycaemie. Dit geeft aan dat langer gebruik meer gezondheidsvoordeel oplevert.
Deze bevindingen worden verder ondersteund door resultaten uit bevolkingsonderzoek waaruit blijkt dat een lage concentratie glutamine een voorspellende factor is voor het ontstaan van diabetes type 2.

 

Glutamine remt ontsteking

De onderzoekers van het Karolinska instituut vonden dat vetcellen in de aanwezigheid van voldoende glutamine, het aminozuur als energiebron gebruiken. Bij een tekort aan glutamine schakelt de cel echter over naar glycolyse, waarbij suiker als energiebron wordt gebruikt. Dit resulteert in de aanmaak van ontstekingsbevorderende stoffen, zoals de cytokinen CCL2, interleukine (IL) 1B en IL-6. Door glutamine toe te voegen aan de vetcellen verminderde de glycolyse en werden ontstekingsprocessen geremd, waarbij een hogere concentratie glutamine een groter ontstekingsremmend effect had.

 

Het aminozuur glutamine is het meest voorkomende aminozuur in het menselijk lichaam en essentieel onder bepaalde omstandigheden. Uitgebreid onderzoek laat zien dat glutamine een ontstekingsremmende werking heeft in zowel wit vetweefsel als afweercellen, waaronder T-cellen en macrofagen.

 

Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen of suppletie met glutamine zinvol is bij het reguleren van de glucosehuishouding en het remmen van laaggradige ontsteking bij overgewicht.

 

Referentie:

Petrus P, Lecoutre S, Dollet L, et al. Glutamine Links Obesity to Inflammation in Human White Adipose Tissue. Cell Metab. 2020 Feb 4;31(2):375-390.e11.

 

Bron: Springfield Nutra

off

MicrobioomIn de afgelopen jaren zijn meerdere dierstudies gepubliceerd over de relatie tussen het microbioom en het gedrag. Echter, in hoeverre deze relatie ook bestaat bij de mens is tot nu toe nog niet heel duidelijk. Een nieuwe studie biedt interessante inzichten. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de samenstelling van het microbioom als de diversiteit in het microbioom van gezonde mensen, van invloed is op de persoonlijkheid, waaronder sociaal gedrag. Tot nu toe waren er voornamelijk verbanden gevonden tussen het microbioom en extreme gedragskenmerken zoals autisme of depressie, maar nu blijkt dus ook dat het microbioom een veel mildere invloed kan hebben op het gedrag bij gezonde mensen.

 

Groot sociaal netwerk: diverser microbioom

Ook ontdekten de onderzoekers dat mensen met een groot sociaal netwerk een meer divers microbioom hebben dan mensen zonder een groot netwerk. Eerder onderzoek onder primaten wees ook al uit dat sociale interacties de diversiteit van het microbioom vergroten. De resultaten uit het nieuwe onderzoek passen bij deze eerdere bevindingen. Een grote diversiteit is gerelateerd aan een betere darmgezondheid en een betere algemene gezondheid. Deze resultaten laten echter geen oorzaak-gevolg verband zien.

 

Voeding in kinderjaren heeft lange termijn effect op de darmgezondheid

Een andere opvallende uitkomst was dat volwassenen die als kind flesvoeding gekregen hebben in plaats van borstvoeding op latere leeftijd een minder divers microbioom hebben. Het is de eerste keer dat is aangetoond dat voeding tijdens de vroege kinderjaren lange termijn effecten lijkt te hebben op de darmgezondheid.

 

Voeding en het microbioom

Natuurlijke probiotica, zoals gefermenteerde kaas, zuurkool en kimchi, en prebiotica lijken ook gerelateerd aan een meer divers microbioom. Stress en angst hebben juist een negatief effect op de diversiteit van het microbioom.

 

Stress, omgeving en voeding

De huidige tijd lijkt nadelig voor het microbioom: we zijn meer gestrest, hebben minder sociale interacties en spenderen minder tijd in de natuur. Onze voeding bevat weinig vezels (prebiotica), we wonen in super-hygiënische omstandigheden en zijn afhankelijk van antibiotica. Al deze factoren beïnvloeden het microbioom en hiermee mogelijk ook het gedrag en het mentaal welzijn.

 

Referenties:
Stewart. Gut Microbiome may be linked to personality and social behavior. Today’s Practitioner.
URL: https://todayspractitioner.com/gut-microbiome/gut-microbiome-may-be-linked-to-personality-and-social-behavior/#.Xk_5MWhKhhG
Beschreven onderzoek: Nog niet gepubliceerd. University of Oxford, Department of Experimental Psychology.

 

Bron: Educatie Atrium Innovations

off
Berberis bessen

Berberine, een plantaardige stof met medicinale eigenschappen, kan de kans verkleinen op terugkeer van adenomen in de darmen. Wetenschappers hebben dit vastgesteld in een double blind RCT. Zij deden hun onderzoek onder een kleine 1100 personen in China, waar berberine een lange traditie kent van inzet tegen maagdarminfecties en diarree.

 

De studie liep van november 2014 tot december 2016 en vond plaats onder mensen tussen de 18 en 75 jaar. Zij hadden ten minste eenmaal een darmadenoom gehad die bij hen minimaal zes maanden voor de start van het onderzoek verwijderd was. De in totaal 1108 deelnemers waren behandeld in zeven ziekenhuizen in zes Chinese provincies en werden nu verdeeld in twee groepen.

 

Aan 553 mensen werd tweemaal per dag 0,3 gram berberine gegeven, de 555 anderen kregen een placebo. Voor de uiteindelijke analyse bleven respectievelijk 429 en 462 personen over. De deelnemers ondergingen na één jaar een onderzoek aan de dikke darm. Wanneer zij schoon waren gebleven, werd deze coloscopie een jaar later herhaald.

 

In de berberine-groep kregen 155 mensen opnieuw een adenoom en in de placebogroep waren dat er 216. Dat kwam overeen met percentages van 36 en 47%. Hoewel adenomen een verhoogd risico op darmkanker geven, werd dat bij geen van de deelnemers vastgesteld. Er deden zich geen noemenswaardige bijwerkingen van berberine voor, behoudens verstopping bij een klein aantal mensen: in de berberinegroep 1% en in de placebogroep minder dan 0,5%.

 

Berberine kon daarmee als veilig en werkzaam worden beschouwd. Na verwijdering van adenomen komt het fytonutriënt in aanmerking om een recidief te voorkomen, zo menen de auteurs.

 

Referentie:
Chen YX, Gao QY, Zou TH, Wang BM, Liu SD, Sheng JQ, Ren JL, Zou XP, Liu ZJ, Song YY, Xiao B, Sun XM, Dou XT, Cao HL, Yang XN, Li N, Kang Q, Zhu W, Xu HZ, Chen HM, Cao XC, Fang JY. Berberine versus placebo for the prevention of recurrence of colorectal adenoma: a multicentre, double-blinded, randomised controlled study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Mar;5(3):267-275. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31926918

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4898

off

CoeliakieEen overgevoeligheid voor gluten heeft niet alleen gevolgen voor de spijsvertering, maar beïnvloedt ook het psychisch functioneren. In een meta-analyse is in kaart gebracht welke psychiatrische stoornissen samenhangen met deze glutenintolerantie, ook bekend onder de naam coeliakie. De gevonden associaties betekenen dat behandeling van dit ziektebeeld meer omvat dan alleen het tegengaan van spijsverteringsklachten.

 

Ongeveer 1% van de westerse bevolking heeft coeliakie, een diagnose die de laatste jaren vaker wordt gesteld. Waarschijnlijk niet zozeer omdat het ook meer voorkomt, maar door gerichte screening en vergemakkelijking van de diagnosestelling. Gluten is de verzamelnaam voor eiwitten die voorkomen in een aantal graansoorten als tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Bij coeliakie keert het lichaam zich tegen deze gluten: het is een auto-immuunziekte. Bij consumptie daarvan, bijvoorbeeld in de vorm van pasta of brood, loopt het slijmvlies aan de binnenkant van de dunne darm schade op en worden voedingsstoffen minder goed opgenomen. Coeliakie leidt tot darm-, buik- en stoelgangklachten en soms tot gewichtsverlies of huidklachten. Ook vermoeidheid is een symptoom. Om klachtenvrij te raken, moeten alle glutenbevattende producten worden gemeden.

 

Tot zover de fysieke verschijnselen. Coeliakie houdt echter ook verband met psychiatrische aandoeningen. Behalve door de sociale en emotionele impact op het psychisch functioneren, worden deze aandoeningen ook wel verklaard doordat afwijkende processen in de darmen de hersenen anders doen functioneren en tot gedragsverandering kunnen leiden (de hersen-darm-as).

 

Het onderhavige onderzoek, een meta-analyse op basis van 37 relevante studies, toont in vergelijking met gezonde controlepersonen een risicoverhoging bij coeliakie aan voor een aantal psychische aandoeningen. Dat zijn autismespectrumstoornis (ASS), aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD), depressiviteit, angsten en eetstoornissen. Voor bipolaire stoornis en schizofrenie werd geen verband gevonden. De onderzoekers haasten zich echter te zeggen dat er geen duidelijkheid bestaat in hoeverre glutenvrij eten invloed heeft op deze aandoeningen.

 

Referentie:
Clappison E, Hadjivassiliou M, Zis P. Psychiatric Manifestations of Coeliac Disease, a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2020 Jan 4;12(1). https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/142/htm

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4897

off

Multiple scleroseN-acetylcysteïne (NAC), verbetert het hersenmetabolisme en cognitieve functie bij patiënten met multiple sclerosis, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie in Frontiers in Neurology.

 

De huidige behandeling van multiple sclerose is gericht op het vertragen van het ziekteproces. Deze benadering doet echter niets voor de neuronen die al zijn aangedaan door het ziekteproces. Eerdere studies laten zien dat toepassing van NAC de glutathionspiegels in de hersenen verhoogt. Omdat glutathion een antioxidant is, vermoeden de onderzoekers dat NAC de oxidatieve stress door de immuunreactie kan verminderen. Het is echter niet duidelijk of NAC ook de functie van de neuronen kan verbeteren. In de huidige studie testen de onderzoekers of dit het geval is door het cerebrale glucosemetabolisme te volgen op een Positron Emission Tomography (PET)-scan.

 

24 patiënten met multiple sclerosis werden onderverdeeld in twee groepen. Ze bleven hun standaardbehandeling volgen. De eerste groep kreeg een combinatie van oraal en intraveneus (IV) NAC gedurende twee maanden. Ze kregen 1 keer per week 50 mg/kg NAC intraveneus en 500 mg NAC oraal 2x per dag op de dagen dat ze geen intraveneuze dosis kregen. De tweede groep, de controlegroep, kreeg alleen de standaardbehandeling gedurende twee maanden.

 

Alle patiënten ondergingen PET-scans waarmee het glucosemetabolisme in de neuronen van de hersenen gevolgd werd. Hiermee konden de onderzoekers de mate van neuronaal herstel bepalen. Dit gebeurde aan het begin van het onderzoek en na twee maanden. Ook vond er een klinische evaluatie plaats voor het vaststellen van hersenfunctie en kwaliteit van leven.

 

De onderzoekers zagen  bij de patiënten die NAC kregen significante verbeteringen in het metabolisme van specifieke hersengebieden vergeleken met de controlegroep. Deze gebieden zijn belangrijk in de ondersteuning van cognitie en aandacht. Dit werd bevestigd door de deelnemers die vragenlijsten invulden over algehele gezondheid en kwaliteit van leven.

 

De auteurs concluderen dat de huidige studie laat zien dat NAC mogelijk een positieve impact heeft op het cerebrale glucosemetabolisme bij patiënten met MS, wat geassocieerd lijkt met verbeterde cognitieve vaardigheden en alertheid. De volgende stap is een grotere gerandomiseerde, placebogecontroleerde dubbelblinde studie. Vervolgens zijn objectieve metingen op het gebied van cognitie en aandacht nodig om de impact van NAC op symptomen bij MS vast te kunnen stellen.

 

Referentie:

Monti, D. A., et al. N-acetyl Cysteine Administration Is Associated With Increased Cerebral Glucose Metabolism in Patients With Multiple Sclerosis: An Exploratory Study. Frontiers in Neurology, 2020, 11: 88.https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00088

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4896

off

FucoidanIn eetbare algen zit fucoidan, de marine tegenhanger van de bèta-glucanen in paddenstoelen, gist en granen. En net als bèta-glucanen kan fucoidan het immuunsysteem beter laten functioneren. Dat blijkt uit een Japanse studie, die in 2013 verscheen in de Journal of Nutrition.

 

Fucoidan

 

Lees meer…

off

PaddenstoelenEen supplement met bèta-glucanen uit oesterzwammen beschermt kinderen met een kwakkelend immuunsysteem tegen verkoudheids- en griepvirussen. Dat blijkt uit een studie, die Slowaakse immunologen van Comenius University in 2013 publiceerden in de International Immunopharmacology.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Mucuna pruriens maakt grijs haar weer donker

donderdag, maart 12, 2020 @ 04:03 PM

Grijs haarEerder hebben we bericht dat para-aminobenzoic acid [PABA] in een dosis van enkele honderden milligrammen per dag volgens ietwat dubieuze studies uit de vorige eeuw grijs haar zijn oorspronkelijke kleur teruggeeft. Een ander supplement dat de vergrijzing van haar kan tegengaan is Mucuna pruriens, ontdekten twee Braziliaanse neurologen.

 

Mucuna pruriens
De neurologen ontdekten de bijwerking toen ze een vrouw van 85, die leed aan de ziekte van Parkinson, gingen behandelen met Mucuna pruriens.

 

Haarkleur

 

Lees meer…

off