Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

YoghurtErgens in de middag, zo’n drie uur nadat je hebt gelunchd en nog voordat je toe bent aan je avondeten, snack je waarschijnlijk iets. Als dat een eiwitrijke snack is, zoals een kop magere yoghurt, dan eet je ’s avonds spontaan 100 kilocalorieën minder dan als je jezelf verwent met traditionele koolhydraat- en vetrijke snacks. Die afslanktip publiceerden voedingswetenschappers van de University of Missouri in Nutrition Journal.

 

Studie

 

Lees meer…

off

AromatherapiePost-covidpatiënten voelen hun energiepeil toenemen door dagelijks het aroma van essentiële oliën te inhaleren. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers achterhaald in een dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek met veertig patiënten. Het waren patiënten die na minstens vijf maanden na een COVID-19-infectie nog steeds niet volledig de oude waren.

 

Patiënten in de interventiegroep werden gevraagd om twee keer per dag 15 minuten lang de geur te inhaleren van een blend van essentiële oliën van tijm, sinaasappelschil, kruidnagel en boswellia. De placebogroep diende hetzelfde te doen met geurloze kokosolie.

 

Na twee weken was er sprake van minder vermoeidheid volgens de multidimensional fatigue symptom inventory. De mentale vermoeidheid was de belangrijkste factor hierin. Ook de scores voor algemene vermoeidheid, globale vermoeidheid, ‘gedragsvermoeidheid’ en vitaliteit waren significant beter.

 

Een groot aantal patiënt herstelt niet volledig na een COVID-19-episode. Ze blijven symptomen ondervinden zoals vermoeidheid, verstandelijke problemen, hoofdpijn, last van de ademhaling, hoge bloeddruk enzovoort. Van vermoeidheid is er in 58% van de gevallen sprake.

 

Referentie:
Hawkins J, Hires C, Keenan L, Dunne E. Aromatherapy blend of thyme, orange, clove bud, and frankincense boosts energy levels in post-COVID-19 female patients: A randomized, double-blinded, placebo controlled clinical trial. Complement Ther Med. 2022 Aug;67:102823. doi: 10.1016/j.ctim.2022.102823

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6032

off

Waarom de overgang hartziekte bevordert

dinsdag, juni 14, 2022 @ 10:06 AM

HartziekteHet gehalte aan LDL-cholesterol stijgt tijdens de menopauze. Tien procent van deze stijging is te wijten aan verschuivingen in de geslachtshormonen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat recent gepubliceerd is in het European Journal of Preventive Cardiology.

 

In deze studie leggen onderzoekers een verband tussen hormonale veranderingen tijdens de menopauze en metabole veranderingen die hartziekten bevorderen. Eerdere studies maakten geen onderscheid tussen menopauzale effecten en veroudering.

 

In het onderzoek waren 218 perimenopauzale vrouwen geïncludeerd die bij aanvang geen HRT (hormoonvervangende therapie) gebruikten. De gemiddelde leeftijd bij baseline was 51,7 jaar en de mediane follow-up was 14 maanden. De onderzoekers stelden niveaus vast van 180 metabolieten (lipiden, lipoproteïnen en aminozuren) en twee hormonen (oestradiol en FSH). Ze namen bloedmonsters af bij aanvang en elke drie tot zes maanden tot de vroege postmenopauze. Menstruatiedagboeken in combinatie met FSH-waarden in het bloed gaven informatie over de fase in de menopauze; geen menstruatie gedurende meer dan zes maanden en verhoogde FSH-spiegels, betekende vroege menopauze. In totaal begonnen 35 vrouwen (15%) met HRT tijdens het onderzoek. De onderzoekers voerden gedetailleerde statistische analyses uit om te bepalen welke veranderingen optraden in metabolietspiegels en of deze veranderingen verband hielden met de verschuiving in geslachtshormoonspiegels. Zij testten ook of het metaboliettraject verschilde tussen HRT-gebruikers en niet-HRT-gebruikers.

 

De menopauze bleek geassocieerd met een statistisch significante verandering in de niveaus van 85 metabolieten. Een verkennende analyse toonde aan dat de menopauzale hormonale verschuiving de verandering in 64 van de 85 metabolieten direct verklaarde, met effectgroottes variërend van 2,1% tot 11,2%. Het ging om LDL-cholesterol, triglyceriden, vetzuren en aminozuren. De analyses werden gecorrigeerd voor leeftijd bij aanvang, duur van de follow-up, opleidingsniveau, rookstatus, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en kwaliteit van de voeding. Een tweede verkennende analyse toonde aan dat HRT geassocieerd was met een verhoging van het HDL-cholesterol en een verlaging van het LDL-cholesterol.

 

Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat het starten van HRT tijdens de overgang naar de menopauze het grootste cardioprotectieve effect biedt. Echter op basis van deze observationele studie alleen kunnen geen zeer sterke conclusies worden getrokken, aangezien het aantal vrouwen dat met therapie begon, klein was en het soort geneesmiddel niet werd gecontroleerd. De onderzoekers geven aan dat het mogelijk is dat de ongunstige metabolietverschuiving ook kan worden verminderd door gezond te eten en lichamelijk actief te zijn.

 

Referentie:
Karppinen JE, Törmäkangas T, Kujala UM, et al. Menopause modulates the circulating metabolome: evidence from a prospective cohort study. Eur J Prev Cardiol., 2022

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/waarom-de-overgang-hartziekte-bevordert

off

HartinfarctDe factoren die een verhoogd risico geven op een acuut hartinfarct, verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze zijn in kaart gebracht in een case-controlstudie, met de gegevens van zo’n viereneenhalfduizend personen van wie de helft wel en de helft geen hartinfarct had gehad. De conclusies sluiten aan bij ons congres Man vs. Vrouw, personalised health (2020), waar sekseverschillen bij hartproblemen besproken werden.

 

Het onderzoek begint met de vaststelling dat (in de Verenigde Staten) er een relatieve toename te zien is van ziekenhuisopnames wegens een hartinfarct onder vooral jonge vrouwen (< 55 jaar). Daarom is gekeken welke risicofactoren vooral mannen en welke vooral vrouwen treffen. Aan de naar sekse en tevens naar leeftijd, ras en etniciteit gematchte studie namen 4.528 personen tussen 18 en 65 jaar deel. De helft van hen had een hartinfarct gehad, de andere helft fungeerde als controlegroep. De onderzoeksgroep bestond voor 68,9% uit vrouwen.

 

Er waren zeven risicofactoren die verreweg het grootste deel van het risico verklaarden: diabetes, depressie, hypertensie, roken, een familiegeschiedenis van vroegtijdig hartinfarct, laag inkomen, hypercholesterolemie. Tezamen waren deze verantwoordelijk voor 83,9% van het totale risico voor vrouwen en voor 85,1% voor dat van mannen. Afzonderlijk bezien, was er sprake van significante verschillen in risicofactoren naar sekse. Voor vrouwen waren de risico’s van diabetes, roken, depressie en hypertensie groter dan bij mannen. Een familiegeschiedenis van vroegtijdig hartinfarct en hypercholesterolemie droeg bij mannen meer bij dan bij vrouwen.

 

Referentie:
Lu Y, Li SX, Liu Y, et al. Sex-Specific Risk Factors Associated With First Acute Myocardial Infarction in Young Adults. JAMA Netw Open. 2022 May 2;5(5):e229953.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6014

off

Olijfbladextract heelt de wonden

dinsdag, juni 14, 2022 @ 10:06 AM

OlijfbladEen gel met olijfbladextract bespoedigt de heling van doorligwonden en diabetische voetzweren. Volgens een Spaanse studie kromp het wondoppervlak van een doorligwonde na acht weken gemiddeld met 64% (mediaan: 79%), een beter resultaat dan klassieke verzorging met ‘VariHesive’ (37%). Een derde van patiënten bereikte complete genezing, in de controle groep lag dat percentage op 24%. Dat laatste was niet statistisch significant.

 

De onderzoekers deinzen er niet voor terug de term ‘mijlpaal’ in hun bespreking van hun studieresultaten te gebruiken. Het is de eerste keer dat een amorfe hydrogel in een klinische studie doeltreffend bleek en dat superioriteit van een hydrogel over een andere bewezen werd.

 

Chronische wonden – diabeteszweren en doorligwonden – zijn een uitdaging in de geriatrie. De Spaanse onderzoekers schrijven dat het gebruik van courante topicale middelen en dressings de heling van doorligwonden en diabeteszweren niet versnellen. Voor wat hydrogels betreft is er geen duidelijke voorkeur die door meta-analysen voorgedragen wordt. Innovatieve verbandmiddelen zijn daarom nodig, die de ‘micro-omgeving’ van de wonde genezen gedurende het volledige genezingsproces. Met de micro-omgeving wordt onder meer bedoeld hardnekkige ontsteking, onvoldoende bevochtiging, defecten in de extracellulaire matrix, alkalinisatie, zuurstofgebrek en oxidatieve stress.

 

Een amorfe hydrogel met extract van olijfblad werd ontwikkeld om die micro-omgeving aan te pakken. Net als elke andere hydrogel zorgt de gel voor een barrière en continue bevochtiging, maar met het extract zou ook de pH verlaagd worden en de oxidatieve stress bekampt worden. Oleuropeïne is een belangrijk bioactief polyfenol in dit verhaal.

 

De studie was niet geblindeerd voor de patiënt, wel voor de onderzoeker die de metingen verrichtte. Als controlebehandeling werd een courant gebruikte gel ingezet. In beide groepen werd de wond verzorgd volgens de regels van de kunst: indien nodig compressietherapie, wond schoonmaken, ontsmettingsmiddelen, verbandmiddelen enzovoort. Bijna 200 patiënten met doorligwonde, diabetische voetzweer of veneuze beenzweer hebben aan de studie deelgenomen.

 

Referentie:
Verdú-Soriano J, de Cristino-Espinar M, Luna-Morales S et al. Superiority of a Novel Multifunctional Amorphous Hydrogel Containing Olea europaea Leaf Extract (EHO-85) for the Treatment of Skin Ulcers: A Randomized, Active-Controlled Clinical Trial. J Clin Med. 2022; 11(5) doi:10.3390/jcm11051260

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6031

off

PolyfenolenEen capsule met voornamelijk polyfenolen in combinatie met een probioticamix, helpt het herstel van long covid te versnellen. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd door het Addenbrooke’s Hospital in Cambridge, Engeland, gepubliceerd in COVID.

 

Naar schatting 60% van de gediagnosticeerden met COVID-19 heeft na het virus opgelopen te hebben nog steeds klachten. Deze studiegroep bestond uit 147 deelnemers met long covid. Ze kregen ofwel een placebo of een capsule met plantenbestanddelen (citrusbioflavonoïden, resveratrol, granaatappel, kurkuma en kamille) gedurende 30 dagen. Daarnaast kregen alle deelnemers een probioticum met overwegend lactobacillen en inuline (10 miljard kve en 200 mg inuline). De meest voorkomende symptomen die de deelnemers rapporteerden, waren vermoeidheid, kortademigheid, pijn, veranderde reukzin en darmklachten.

 

De hele groep ondervond aanzienlijke verbeteringen, met name op het gebied van vermoeidheid, hoest en algemeen welbevinden. Deelnemers die de plantenbestanddelen innamen, hadden een bijna tweevoudige vermindering van de gemiddelde vermoeidheidsscore in vergelijking met placebo, een drievoudige vermindering van de hoestscore en meer dan een verdubbeling van de algemene welzijnsscores. Darmsymptomen verbeterden bij 25 van de 31 deelnemers (82%). Hoewel sommige deelnemers die nog niet zo lang ziek waren, wellicht spontaan zouden zijn genezen, zagen de onderzoekers een snelle verbetering bij de meerderheid van de deelnemers, die gemiddeld 108 dagen klachten hadden.

 

Dysbiose komt veel voor bij COVID-patiënten, vooral bij mensen met spijsverteringssymptomen. De onderzoekers nemen aan dat dit komt doordat het virus inflammatie van de darm veroorzaakt, wat leidt tot een disbalans in de microbiota. Vermoedelijk zijn mensen met dysbiose vatbaarder voor het oplopen van COVID-19. Polyfenolen zoals curminoïden, ellaginezuur, quercetine en resveratrol verminderen de overmatige inflammatie van weefsel, maar hebben ook positieve effecten op de gezondheid van de darmen.

 

Referentie:
Thomas R, Williams M, Aldous J et al. A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Evaluating Concentrated Phytochemical-Rich Nutritional Capsule in Addition to a Probiotic Capsule on Clinical Outcomes among Individuals with COVID-19—The UK Phyto-V Study. COVID, 2022, 2.4: 433-449.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5986

off

Multiple sclerosisDe combinatie van EGCG en kokosolie verhoogt de functionele capaciteit van MS-patiënten. Daarnaast verlaagt de interventie bij hen de vetmassa en het ontstekingsniveau. De onderzoekers namen ook een toename van twee enzymen waar, butyrylcholinesterase en paraoxonase-1.

 

MS is inflammatoir van aard. Zenuwbanen worden aangetast maar verlies van spiermassa en toename van vetmassa kenmerken de ziekte ook. Het polyfenol uit groene thee, bekend onder de afkorting EGCG, staat erom bekend ontsteking en het lichaamsvetpercentage te verlagen. Kokosolie werkt ketogeen: ook in deze studie zorgde het voor een serumtoename van het ketonlichaam bètahydrobutyraat, dat zenuwbeschermende eigenschappen heeft.

 

De onderzoekers zagen een toename in butyrylcholinesterase, een enzym dat MS in de hand zou werken. Het breekt acetylcholine af, en bevordert zo ontsteking en afbraak van myeline. Een toename van dit enzym is niet wat de onderzoekers hadden gehoopt, maar het enzym is ook betrokken in lipideafbraak in het bloed. De stijging van butyrylcholinesterase had dus meer te maken met zijn activiteit in het bloed dan zijn activiteit in het zenuwstelsel.

 

De toename van PON1 geeft een betere antioxidantstatus weer. Naar het ontstekingsniveau werd gepeild met interleukine-6.

 

Aan het onderzoek namen 51 patiënten deel. De interventiegroep kreeg dagelijks 800 mg EGCG en 60 ml kokosolie. Alle deelnemers kregen ook gespecialiseerd voedingsadvies, opdat de controlegroep geen kokosolie of andere ketogene voedingsmiddelen zou gebruiken.  Alle deelnemers volgenden daardoor een gelijkaardig mediterraan-achtig voedingspatroon.

 

Referentie:
de la Rubia Ortí JE, Platero JL, Yang IH et al. Possible Role of Butyrylcholinesterase in Fat Loss and Decreases in Inflammatory Levels in Patients with Multiple Sclerosis after Treatment with Epigallocatechin Gallate and Coconut Oil: A Pilot Study. Nutrients. 2021; 13(9) doi:10.3390/nu13093230

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6033

off

ZittenUit een drie maanden durende RCT1 komt naar voren dat het voor de gezondheid van hart en vaten niet voldoende is om alleen aan de bewegingsnormen te voldoen. Want genoeg lichte tot matige lichaams­beweging kan evengoed betekenen dat men buiten de daaraan bestede tijd een zittend bestaan leidt. Door ook dan meer in beweging te komen, verbeteren cardio­vasculaire markers. In andere studies is teveel zitten ook al een risico­factor voor kanker gebleken.2

 

Aan het onderzoek namen 64 volwassenen van middelbare leeftijd deel. Zij hadden kenmerken van het metabool syndroom, bewogen te weinig en besteedden relatief veel tijd zittend. De interventiegroep van 33 personen kreeg de instructie minder te zitten en in plaats daarvan te staan of te bewegen. Degenen uit de controlegroep (n=31) veranderden hun gedrag niet. De tijd besteed aan zitten, staan en bewegen werd bepaald met behulp van een op de heup gedragen versnellingsmeter. Aan het begin van de studie en na drie maanden werd een nuchtere bloedafname gedaan, bloeddruk gemeten en werden lichaams­samenstelling en –verhoudingen vastgelegd.

 

Na afloop van de onderzoeksperiode bleken in de interventiegroep een vermindering van zittend gedrag met 50 minuten per dag en vermeerdering van lichte of intensieve beweging een gunstige invloed te hebben op cardiovasculaire markers. De gemeten waarden staken voor nuchtere insuline en insulineresistentie positief af bij die in de controlegroep. Datzelfde gold voor het leverenzym alanine-aminotransferase.

 

Referenties:
1 Garthwaite T, Sjöros T, Laine S, et al. Effects of reduced sedentary time on cardiometabolic health in adults with metabolic syndrome: A three-month randomized controlled trial. J Sci Med Sport. 2022 Apr 7:S1440-2440(22)00083-4.
2 https://voedingsgeneeskunde.nl/vg-22-6/lichaamsbeweging-verkleint-kans-op-meerdere-typen-kanker

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6043

off

Carnitine nuttig bij artrose

zaterdag, juni 11, 2022 @ 08:06 PM

ArtroseVrouwen die last hebben van kniepijn door artrose worden goed geholpen met carnitine. Dat bleek uit een gecontroleerde studie waarin 72 vrouwen 750 mg carnitine per dag of een placebo namen. Carnitine halveert klachten van pijn, stijfheid en disfunctie aan de knieën. Een belangrijke vaststelling, want farmaceutische middelen slagen er enkel in om de pijnsymptomen te verlichten.

 

Carnitine is een natuurlijke stof die het lichaam zelf aanmaakt en die belangrijk is voor het energiemetabolisme van elke cel. In laboratoriumexperimenten hadden Italiaanse onderzoekers al waargenomen dat carnitine cellen ondersteunt die het kraakbeen herstellen. Kraakbeen bestaat vooral uit bindweefsel en is arm aan bloedvaten en steuncellen. Om die redenen kunnen ze extra ondersteuning zeker gebruiken.

 

Referenties:
Stoppoloni D, Politi L, Dalla Vedova P et al. L-carnitine enhances extracellular matrix synthesis in human primary chondrocytes. Rheumatol Int. 13 09;33(9):2399-403. doi: 10.1007/s00296-012-2373-9.
Kolahi S, Mahdavi AM et al. Effect of L-Carnitine Supplementation on Clinical Symptoms in Women with Osteoarthritis of the Knee: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. European Journal of Integrative Medicine. 24 04 15

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Antioxidanten bij maculadegeneratie

zaterdag, juni 11, 2022 @ 08:06 PM

MaculaMaculadegeneratie is een leeftijdsgebonden oogziekte waarbij het centrale gezichtsveld onscherp wordt tot verdwijnt. Voor mensen die deze ziekte in het beginstadium hebben is er een beetje hoop dankzij een niet-toxische cocktail van voedingssupplementen.
Italiaanse wetenschappers vroegen aan 27 proefpersonen, die aan de oogziekte leden, om gedurende 12 maanden ofwel een neppil (placebo) in te nemen of een voedingssupplement dat bestond uit 180 milligram vitamine C, 30 milligram vitamine E, 22.5 milligram zink, 1 milligram koper, 10 milligram luteïne, 1 milligram zeaxanthine et 4 milligram astaxanthine.

 

De groep die de supplementen innam verklaarde dat de kwaliteit van het centrale zichtvermogen verbeterde. Die bewering werd bevestigd door de wetenschappers die via
onderzoeken de verbeteringen in het centrum van de retina (van nul tot vijf graden) konden meten. De antioxidanten veranderden niets aan de kwaliteit van het zijzicht.

 

Referenties:
Vincenzo Parisi, Massimiliano Tedeschi, Geltrude Gallinaro, Monica Varano, Sandro Saviano and S. Piermarocchi. Carotenoids and Antioxidants in Age-Related Maculopathy Italian Study: Multifocal Electroretinogram Modifications after 1 Year / Ophtalmology, 02 08, vol. 1 15, issue 2,Pages 324-333.e2
Hock Eng Khoo et al. Nutrients for Prevention of Macular Degeneration and Eye-Related Diseases. 2019 Apr 2. doi: 10.3390/antiox8040085
Jennifer R Evans, John G Lawrenson. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. 2017 Jul 31;7(7):CD000254. doi: 10.1002/14651858.CD000254.pub4.

 

Bron: ABC Gezondheid

off