Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

ZinkUit recent onderzoek, gepubliceerd in het internationale voedingsvaktijdschrift Nutrients, blijkt dat een zinkdeficiëntie vaak voorkomt bij Nederlandse, Duitse of Engelse jonge kinderen. In een groep van 278 jonge kinderen uit deze West-Europese landen in de leeftijd van een tot drie jaar bleek een derde een zinktekort te hebben. Zinkdeficiëntie heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid zoals een groeistoornis en een afname van de afweer.

 

Jonge kinderen hebben een verhoogd risico om een zinkdeficiëntie te ontwikkelen omdat ze bij een groeispurt zeer veel zink verbruiken. Een zinkdeficiëntie werd gedefinieerd als een serum zinkconcentratie <9.9 µmol/L. Een totaal van 278 kinderen werden geïncludeerd met een mediane leeftijd van 1,7 jaar (Q1-Q3: 1,2-2,3). De prevalentie van zinkdeficiëntie was 31,3%.

 

Vreemd genoeg was de zinkinname via de voeding niet geassocieerd met een zinkdeficiëntie in deze studie; die was namelijk voldoende bij deze groep kinderen. De samenstelling van het dieet zou de intestinale zinkabsorptie kunnen beïnvloeden. Zo belemmeren fytaatzuren uit granen de zinkopname. En bevordert eiwit, met name dierlijk eiwit ten opzichte van plantaardig eiwit, de zinkabsorptie. Dit zou (gedeeltelijk) kunnen verklaren waarom er geen verband werd gevonden tussen zinkdeficiëntie en de inname van zink via het dieet.

 

De complete tekst van het onderzoek vindt u hier.

 

Referentie:
Vreugdenhil M., Akkermans M.D., Merwe L.F. van der et al. (2021). Prevalence of zinc deficiency in healthy 1-3-year-old children from three western European countries. Nutriënts13: 3713, 1-9.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/zinkdeficientie-komt-vaak-voor-bij-jonge-kinderen.html

off

Melisse bij hoge bloeddruk

zondag, januari 9, 2022 @ 01:01 PM

MelisseKruiden zijn heel geschikt om in te zetten bij klachten waar wat aan moet gebeuren zonder direct op medicatie over te gaan. Zoals bij een milde essentiële hypertensie, een hoge bloeddruk van onbekende oorzaak. Essentiële hypertensie komt veel voor en moet behandeld worden. Een hoge bloeddruk, hoewel iemand hier vrijwel geen last van kan hebben, is een risicofactor voor de ontwikkeling van verschillende hart- en vaatziekten.

 

Melissa officinalis (M. officinalis) wordt al lange tijd gebruikt voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Het heeft een kalmerende, rustgevende en angstremmende werking. Onlangs publiceerden Iraanse wetenschappers de resultaten van een studie die erop gericht was de effecten van M. officinalis op de systolische en diastolische bloeddruk te evalueren bij patiënten met essentiële hypertensie. Zij voerden een dubbelblind, gecontroleerd, gerandomiseerd cross-over klinisch onderzoek uit bij 49 patiënten die gedurende een periode van vier weken driemaal daags M. officinalis capsules (400 mg/d; n = 23) of een placebo (n = 26) kregen. Na een uitwasperiode (rust) van twee weken kreeg gedurende vier weken de M. officinalis-groep een placebo en de andere groep M. officinalis. De systolische en diastolische bloeddruk werden eenmaal gemeten op het beginpunt en vervolgens om de twee weken gedurende tien weken.

 

De systolische en diastolische bloeddruk daalde significant na gebruik van M. officinalis, vergeleken met placebo. De systolische en diastolische bloeddruk in groep A was aan het begin van het onderzoek respectievelijk 152,30 ± 5,312 mmHg en 95,52 ± 1,988 mmHg, en bereikte na de eerste fase (medicijngebruik) respectievelijk 129,88 ± 9,009 mmHg en 80,13 ± 5,488 mmHg. De systolische en diastolische bloeddruk in groep B aan het begin van de studie was respectievelijk 152,26 ± 5,640 mmHg en 94,44 ± 2,607 mmHg, en na de tweede fase (medicijngebruik) bereikte deze 131,77 ± 8,091 mmHg en 81,46 ± 7,426 mmHg, (p = .005), respectievelijk. Tijdens het onderzoek werden er geen significante bijwerkingen waargenomen.

 

Volgens de resultaten kan M. officinalis de systolische en diastolische bloeddruk van de patiënten met essentiële hypertensie verlagen.

 

Referentie:
Shekarriz, Z., Shorofi, S. A., Nabati, M., Shabankhani, B., & Yousefi, S. S. (2021). Effect of Melissa officinalis on systolic and diastolic blood pressures in essential hypertension: A double-blind crossover clinical trial. Phytotherapy research : PTR, 10.1002/ptr.7251. Advance online publication.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/melisse-bij-hoge-bloeddruk.html

off

Visolie helpt tegen ernstige acne

zondag, januari 2, 2022 @ 02:01 PM

VisolieTegen een milde vorm van acne zijn capsules met een EPA-rijke visolie nutteloos, maar tegen serieuze vormen van acne is visolie waarschijnlijk wel effectief. Die voorzichtige conclusie kun je trekken uit een kleine humane studie die voedingswetenschappers van California State Polytechnic University publiceerden in Lipids in Health and Disease.

 

Acne & voeding

 

Lees meer…

off

Afslanken met chlorophyl

zondag, januari 2, 2022 @ 02:01 PM

SpinazieIn groene groenten als spinazie, boerenkool en andijvie, en ook in super foods als spirulina, chlorella en wheat grass, zit chlorophyl. Neem je daarvan enkele dag een paar gram, dan wordt afslanken een stuk makkelijker. Dat blijkt uit een humane studie die onderzoekers van de universiteit van Lund hebben gepubliceerd in Appetite. De Zweden gaven 53 zware vrouwen van 40-65 jaar elke dag 5 gram chlorophylhoudende thylakoïden uit spinazie, en zagen dat daardoor hun trek in snoep en chips fors verminderde.

 

Chlorophyl, thylakoïden en chloroplasten

 

Lees meer…

off

Depressie en dementie door hersenontstekingen

dinsdag, december 28, 2021 @ 03:12 PM

DepressieHersenontstekingen zijn een belangrijke oorzaak van depressie en dementie. Het ontstekingsniveau zou bij patiënten met zware depressie een derde hoger liggen dan normaal. Visolie bevat vetzuren die deze ontstekingen kunnen remmen, waardoor de hersenen zich beter kunnen herstellen. Vooral het omega-3-vetzuur EPA (Eicosapentaeenzuur) wordt meer en meer erkend als remedie tegen depressie.

 

In de hersenen worden uit EPA en DHA (Docosahexaeenzuur) signaalstoffen aangemaakt, die zeer gericht ontstekingen kunnen afstoppen. In feite horen deze vetzuren tot het normale metabolisme in de hersenen. Omdat we een tekort aan die vetzuren hebben, hebben ontstekingsreacties meer vrij spel in de hersenen (en de rest van het lichaam). Lichaamsbeweging kan ook ontstekingen normaliseren, terwijl stress hersenontstekingen aanwakkert.

 

Referenties:
Depression, dementia and immune dysregulation. Shawn Hayley, Antoine M Hakim, Paul R Albert. Brain, Volume 144, Issue 3, March 2021, Pages 746–760, https://doi.org/10.1093/brain/awaa405
Long-chain omega-3 fatty acids and the brain. Simon C. Dyal. Front Aging Neurosci. 2015; 7: 52. Published online 2015 Apr 21.
Ellulu MS, Khaza’ai H, Abed Y et al. Role of fish oil in human health and possible mechanism to reduce the inflammation. Inflammopharmacology. 15 02 14

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Meditatie houdt hersenen fit

zaterdag, december 25, 2021 @ 07:12 PM

MeditatieMannen en vrouwen die regelmatig mediteren hebben meer grijze stof in de hersenen. Dat hebben wetenschappers vastgesteld door bij 100 vrijwilligers hersenscans te doen. De wetenschappers waren verrast door de grote impact die meditatie uitoefende. De effecten waren niet beperkt tot kleine delen van de hersenen, ze waren meetbaar doorheen de hele hersenpan.

 

Door veroudering neemt het volume aan grijze stof in de hersenen af, waardoor bepaalde hersenfuncties kunnen gaan aftakelen. We leven gemiddeld zo’n tien jaar langer dan pakweg 50 jaar geleden, we mogen ons in de nabije toekomst dan ook aan meer hersenziekten verwachten. Meditatie lijkt dus een veelbelovend middel te zijn om de hersengezondheid gedurende al die jaren te ondersteunen. Begin er vroeg genoeg mee, want deelnemers van deze studie deden al gemiddeld 20 jaar aan meditatie!

 

Referentie:
Luders E, Cherbuin N, Kurth F. Forever Young(er): potential age-defying effects of long-term meditation on gray matter atrophy. Front Psychol. 15 01 21;5:1551

 

Bron: ABC Gezondheid

off

VirusLichaamsbeweging en meditatie zijn twee maatregelen die je kunt nemen om een verkoudheid te vermijden. Milde lichaamsbeweging zorgt bijvoorbeeld voor 27% minder verkoudheid. Gemiddeld zijn sportieve mensen 3,5 dagen per jaar minder lang ziek door een virale infectie. De verklaring hiervoor is niet eenvoudig. Zware inspanningen zetten de afweer even onder druk, wat je net gevoeliger maakt voor virussen. Maar op lange termijn hou je er wel een stevigere afweer aan over.

 

Meditatie, bijna het tegengestelde van sporten, beschermt ook tegen verkoudheid. Dat heeft alles met stress te maken, die de afweer sterk onderdrukt. Onder stress verstaan we ook negatieve emoties en het gebrek aan sociale steun (eenzaamheid). In een studie zorgde meditatie voor een daling van verkoudheid van 33 %, wat zelfs iets meer was dan lichaamsbeweging. De ernst van de symptomen van verkoudheid daalde bovendien met 60%!

 

Referenties:
Lee HK, Hwang IH, Kim SY, Pyo SY. The effect of exercise on prevention of the common cold: a meta-analysis of randomized controlled trial studies. Korean J Fam Med. 14 May;35(3):119-26
Barrett B, Hayney MS, Muller D et al. Meditation or exercise for preventing acute respiratory infection: a randomized controlled trial. Ann Fam Med. 12 07-08;10(4):337-46.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Alfaliponzuur bij onbegrepen pijn

zaterdag, december 25, 2021 @ 06:12 PM

PijnHet is bekend dat alfaliponzuur effectief ingezet kan worden bij diabetische neuropathie (zenuwpijn). Het vetzuur blijkt echter ook pijnklachten te kunnen verminderen bij mensen met een normale insulinestofwisseling en onbegrepen pijn.

 

Aan het onderzoek namen 210 mannen en vrouwen deel met milde tot gemiddeld ernstige onbegrepen pijnklachten (neuropathie, gewrichtspijn met onbekende oorsprong en idiopathische myalgie) die geen pijnstillers wilden of konden gebruiken. Pijnklachten werden niet veroorzaakt door bijvoorbeeld ontsteking of weefselschade. De deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen, waarbij een groep een placebo kreeg, een groep gebruikte 400 mg alfaliponzuur per dag en een groep kreeg 800 mg alfaliponzuur per dag. De looptijd van de studie was twee maanden. Aan het begin en eind van de studie werden pijnklachten gescoord door middel van twee gevalideerde vragenlijsten (numerical rating scale (NRS) en visual analogue scale (VAS)).

 

Na twee maanden ervaarden de mensen die alfaliponzuur hadden gebruikt significant minder pijn dan de mensen die placebo hadden gekregen. Zowel de NRS- als VAS-score waren significant en klinisch relevant lager. Bij de mensen die de hogere dosering alfaliponzuur hadden gebruikt, was het effect groter dan bij de mensen die de lagere dosering hadden gekregen. Het pijnstillende effect trad op ongeacht de aangedane plek. De wetenschappers geven echter aan dat de groep mensen met idiopathische myalgie te klein was om er harde conclusies uit te trekken.
Geen enkele deelnemer had last van bijwerkingen door alfaliponzuur. Aangezien pijnstillers, waaronder NSAID’s en milde opioïden, een groter bijwerkingenprofiel kennen, kan gebruik van alfaliponzuur bij milde en gemiddeld ernstige onbegrepen pijnklachten de voorkeur hebben. Bovendien treedt het pijnstillende effect ook op bij mensen zonder (pre)diabetes.

 

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Esposito, C., Garzarella, E. U., Santarcangelo, C., Di Minno, A., Dacrema, M., Sacchi, R., … & Daglia, M. (2021). Safety and efficacy of alpha-lipoic acid oral supplementation in the reduction of pain with unknown etiology: A monocentric, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Biomedicine & Pharmacotherapy, 144, 112308.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/alfaliponzuur-bij-onbegrepen-pijn.html

off

Omega-3De omega 3-vetzuren EPA en DHA zijn uitgebreid onderzocht op hun vermogen om de cardiovasculaire gezondheid te bevorderen. De vetzuren werken ontstekingsremmend en verminderen bij voldoende inname de kans op hartfalen, aandoeningen van de bloedvaten van het hart en hartinfarcten. Recent is beter gekeken naar de effecten van omega 3-vetzuren op het functioneren van het gunstige HDL-cholesterol.

 

De deelnemers aan het onderzoek (n=147) hadden allen een hoog cardiovasculair risicoprofiel. Zij werden gerandomiseerd in twee groepen. Een groep kreeg driemaal daags 1 gram visolie met daarin 370 mg EPA en 230 mg DHA (dagdosering EPA en DHA totaal 1800 mg). De controlegroep kreeg driemaal daags 1 gram zonnebloemolie met daarin 760 mg van het omega 6-vetzuur linolzuur (totale dagdosering 2280 mg linolzuur). Bij de aanvang van de studie en na acht weken werd er bloed afgenomen om de samenstelling van de vetten in het bloed en het glucosemetabolisme te bepalen. In het bijzonder werd gekeken naar de HDL-functionaliteit, de grootte van de HDL-cholesteroldeeltjes, antioxidanten en enzymen. Deelnemers waren nuchter tijdens de bloedafname.

 

De inname van omega 3-vetzuren deed de concentratie van het gunstige grote HDL-cholesterol met 28,7 procent stijgen. Tegelijkertijd nam het HDL-cholesterol met relatief kleine deeltjes juist met 10,6 procent af. Dit type cholesterol wordt gezien als minder gunstig. Ook het aandeel niet-veresterde vetzuren in de HDL-deeltjes nam significant af, een teken dat de functionaliteit van het HDL-cholesterol verbeterde. Daarnaast vonden de wetenschappers dat verschillende enzymen beter functioneerden waardoor het aandeel EPA en DHA in het HDL-cholesterol hoger werd. De onderzoekers concluderen dat de omega 3-vetzuren EPA en DHA effectief het risico op cardiovasculaire aandoeningen kunnen verminderen door de functionaliteit van het HDL-cholesterol te verbeteren.

 

Referentie:
Damasceno NR, Cartolano FD, Miyamoto S, & Dias GD. (2021). Omega-3 Fatty Acids Improve Functionality of High-Density Lipoprotein in Individuals with High Cardiovascular Risk: A Randomized, Parallel, Controlled and Double-Blind Clinical Trial. Frontiers in Nutrition.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/omega-3-vetzuren-verbeteren-functionaliteit-hdl-cholesterol.html

off

Bifidobacterium brevePsychobiotica, oftewel probiotica die via de hersen-darmas werken, lijken veelbelovend te zijn bij de behandeling van verschillende psychiatrische aandoeningen. Verschillende onderzoeken laten zien dat probiotica bij een milde depressie behorende klachten kunnen verminderen. Recent onderzoek laat zien dat een specifiek probioticum met een Bifidobacterium breve-stam ook effectief is bij ernstige depressie.

 

Aan het onderzoek namen 45 mensen met een ernstige depressie deel. Vijfentwintig deelnemers kregen gedurende vier weken een placebo en twintig mensen kregen 1010 CFU probiotica met daarin Bifidobacterium breve CCFM1025. Tijdens het onderzoek werden de ernst van depressie en de mate van darmklachten bijgehouden. Daarnaast werd er bloedonderzoek gedaan waarbij verschillende stress-, neurotransmitter- en ontstekingsmarkers werden geanalyseerd.

 

In beide groepen ervaarden de deelnemers een vermindering van hun depressieve klachten na vier weken. Echter, het verschil was significant groter bij de mensen die het probioticum hadden gebruikt ten opzichte van placebo. Ook verbeterden de darmklachten bij de mensen die de bifidobacterie hadden gebruikt. Analyse van de overige markers toonde aan dat de emotionele en gastro-intestinale klachten mogelijk voortkomen uit een verstoring in de serotoninestofwisseling, die gecorrigeerd kan worden door het gebruik van probiotica. De bifidostam was in grote mate in staat om de serotonineomzetting te vertragen. De wetenschappers geven aan dat het effect van het probioticum voortkomt uit het verbeteren van de samenstelling van het darmmicrobioom en de beïnvloeding van de tryptofaanstofwisseling in de darm.

 

Referentie:
Tian, P., Chen, Y., Zhu, H., Wang, L., Qian, X., Zou, R., … & Chen, W. (2021). Bifidobacterium breve CCFM1025 Attenuates Major Depression Disorder via Regulating Gut Microbiome and Tryptophan Metabolism: A Randomized Clinical Trial. Brain, Behavior, and Immunity. Dec 4;S0889-1591(21)00626-7.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/bifidobacterium-breve-vermindert-ernstige-depressie.html

off