Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Meer omega-3 kan hoofdpijn verminderen

dinsdag, juli 20, 2021 @ 12:07 PM

Omega-3Een nieuwe studie gepubliceerd in The BMJ laat zien dat een verandering in de voeding kan leiden tot minder migraine en hoofdpijn. Een hoge inname van omega-3-vetzuren en een lage inname van omega-6-vetzuren heeft de grootste impact.

 
Het gaat hier om een driearmige, dubbelblinde, gerandomiseerde en gecontroleerde studie. Er waren 182 deelnemers (88% vrouwen, gem. leeftijd 38 jaar) met migraine op 5-20 dagen per maand, waarbij 67% voldeed aan de criteria voor chronische migraine. Naast hun actuele behandeling hielden patiënten zich gedurende 16 weken aan een van de drie diëten met verschillende hoeveelheden eicosapentaeenzuur (EPA), docosahexaeenzuur (DHA) en linolzuur:

 

  • het H3-dieet (n=61) met verhoogd EPA en DHA (tot 1,5 g per dag) en behoud van linolzuurpercentage op ongeveer 7% van de energie (7en%),
  • het H3-L6-dieet (n=61) met verhoogd EPA en DHA tot 1,5 g per dag en verlaagd linolzuur tot ≤1,8% en%, en
  • het controledieet (n=60) met behoud van EPA en DHA op <150 mg/dag en linolzuur op ongeveer 7% en%.

Alle deelnemers ontvingen voedsel dat goed was voor tweederde van de dagelijkse energiebehoefte en een elektronisch dagboek om bij te houden hoeveel uur per dag ze hoofdpijn hadden.

 

De primaire uitkomstmaten (week 16) waren de pijnstillende mediator 17-hydroxydocosahexaeenzuur (17-HDHA) in het bloed en de hoofdpijn-impacttest (HIT6), een vragenlijst met zes items die de impact van hoofdpijn op de kwaliteit van leven beoordeelt.

 

De H3-L6- en H3-interventies veranderden bioactieve mediatoren die betrokken zijn bij de pathogenese van hoofdpijn. Deelnemers in beide groepen meldden minder dagen per maand met hoofdpijn, en sommigen konden de hoeveelheid medicatie verminderen. Degenen die het dieet volgden met een hoog omega-3- en een laag omega-6-gehalte, ervoeren de grootste verbetering.

 

Echter waren de hoofdpijnscores in beide groepen niet significant verschillend van de controlegroep. Ook rapporteerden de deelnemers geen verandering in kwaliteit van leven. De auteurs wijzen erop dat in dit onderzoek gekeken is naar omega-3-vetzuren uit vis en niet uit voedingssupplementen.
 

Referentie:
Ramsden, C. E., Zamora, D., Faurot, K. R.et al. Dietary alteration of n-3 and n-6 fatty acids for headache reduction in adults with migraine: randomized controlled trial. bmj, 2021, 374.

 

off

Groene theedrinkers zijn gezonder

dinsdag, juli 20, 2021 @ 12:07 PM

groene theeVolgens een studie, waar 131.000 mensen aan deelnamen, verlaagt groene thee de niet-cardiovasculaire mortaliteit met een kwart. In niet-cardiovasculaire mortaliteit worden overlijdens geteld die niets te maken hebben met aandoeningen aan het hart en de bloedvaten.
Professor Danchin onderzocht ook de invloed van koffie: die leek het cardiovasculaire sterfterisico iets te verhogen. Vergeleken met theedrinkers, hebben zware koffiedrinkers een minder gezonde leefstijl. Het zijn vaak rokers, terwijl theedrinkers een gunstiger gezondheidsprofiel hebben. Ze doen onder meer vaker aan beweging en hebben een lagere bloeddruk.

 

Onderzoeken toonden al aan dat groene thee onder ander het antioxidant EGCG bevat, het metabolisme bevordert, het risico op sommige kankers verlaagt, beschermt tegen hersenveroudering, preventief werkt tegen ouderdomsdiabetes, het LDL-cholesterolgehalte verlaagt en helpt overgewicht tegen te gaan.

 

Referenties:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-08/esoc-dtr082614.php
A Green Tea Extract High in Catechins Reduces Body Fat and Cardiovascular Risks in Humans. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2007.176
Associations of Coffee, Tea, and Caffeine Intake with Coronary Artery Calcification and Cardiovascular Events. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27640739/
Effect of green tea on glucose control and insulin sensitivity: a meta-analysis of 17 randomized controlled trials. https://academic.oup.com/ajcn/article/98/2/340/4577179
Neurological mechanisms of green tea polyphenols in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15350981/
Cancer prevention by green tea: evidence from epidemiologic studies. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831544/
https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-green-tea

 

Bron: ABC Gezondheid

off

SojaRegelmatige consumptie van soja kan het risico op overlijden door een hartinfarct significant verminderen, zo blijkt uit een prospectief onderzoek onder bijna een half miljoen mensen.

 

Chinese onderzoekers wilden de effecten van sojaconsumptie op het overlijdensrisico aan hart- en vaatziekten bekijken bij mensen mét en zonder geschiedenis van cardiovasculaire problematiek. Een grote groep volwassenen, 487.034 mensen, zonder hart– en vaatziekten (groep 1) en een kleinere groep met 22.923 mensen die bekend waren met cardiovasculaire problematiek (groep 2) werden gevolgd in de tijd. Op basis van een voedingsdagboek werd hun sojaconsumptie bepaald.

 

Tijdens de studie overleden 12.582 mensen aan hart– en vaatziekten in groep 1 en 2860 mensen in groep 2. Mensen die meer dan vier keer per week soja aten, hadden minder risico om te overlijden aan hart– en vaatziekten dan mensen die nooit of zelden soja aten. Met name de kans op een hartinfarct nam af.

 

Sojaconsumptie had geen invloed op het overlijdensrisico door hart– en vaatziekten bij mensen die al te maken hadden met cardiovasculaire problemen. Consumptie van soja zou dus mogelijk beschermen tegen het ontstaan van hart– en vaatziekten.

 

Referentie:
Wang X, Yu C, Lv J, et al Consumption of soy products and cardiovascular mortality in people with and without cardiovascular disease: a prospective cohort study of 0.5 million individuals. Eur J Nutr (2021).

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5526

off

ChlorellaChlorella is een voedzame zoetwateralg die invloed heeft op de vetstofwisseling, ontstekingsremmend werkt en verschillende risicofactoren op hart- en vaatziekten kan verminderen. De effecten lijken echter beïnvloed te worden door het microbioom en de darmwerking. Dat blijkt uit een Japanse gerandomiseerde cross-overstudie.

 

In de tudie werd gekeken naar de effecten van chlorella op de stoelgang, serumfolaat-concentratie en de samenstelling van het darmmicrobioom bij volwassenen met obstipatie. De deelnemers kregen gedurende vier weken een placebo, waarna een periode van vier weken zonder interventie plaatsvond, gevolgd door een periode van vier weken waarin de deelnemers chlorella gesuppleerd kregen.

 

Na analyse van de data vonden de onderzoekers geen verschillen in de stoelgang en de folaatconcentratie in het bloed. Ook de samenstelling van het microbioom veranderde niet, maar de aanwezigheid van een aantal metabolieten veranderden wel na suppletie met chlorella. Het grootste effect werd gevonden op azelaïnezuur, een metaboliet dat in dierstudies invloed op de glucosestofwisseling laat zien. Verder vertoonden de mensen die aan het begin van de studie een lage concentratie van het korteketenvetzuur proprionaat hadden, een hogere toename van dat vetzuur dan mensen die een relatief hoge concentratie in de darm hadden aan het begin van de studie.

 

Tot slot vonden de wetenschappers een positieve correlatie tussen de folaatconcentratie en de ontlastingsfrequentie. De folaatconcentratie in het bloed steeg tijdens de suppletie met chlorella meer als mensen een hogere ontlastingsfrequentie hadden. Eerder onderzoek liet zien dat mensen met obstipatie een lagere absorptiesnelheid van voedingsstoffen in de darm hebben. Dit onderzoek bevestigt dat de absorptie van nutriënten uit chlorella mogelijk afhankelijk is van de ontlastingsfrequentie.

 

De wetenschappers geven aan dat suppletie met chlorella mogelijk beter werkt als tegelijkertijd aandacht is voor de ontlastingsfrequentie. Een gepersonaliseerde aanpak op basis van de samenstelling van het microbioom is hierbij raadzaam.

 

Referentie:
Nishimoto Y, Nomaguchi T, Mori Y, et al The Nutritional Efficacy of Chlorella Supplementation Depends on the Individual Gut Environment: A Randomised Control Study. Front. Nutr. 8:648073.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5527

off

MaagMaag- en darmklachten zijn een veelvoorkomend verschijnsel in onze huidige maatschappij. Ze kunnen gepaard gaan met allerlei symptomen zoals buikpijn, een vol gevoel, misselijkheid en constipatie. Gastro-oesofageale refluxziekte (GORD) is een van de meest voorkomende oorzaken van maag- en darmklachten. Hierbij vloeit zure maaginhoud terug naar de slokdarm en geeft klachten als brandend maagzuur en zure oprispingen. Uit recent Italiaans onderzoek blijkt dat mensen met deze klachten veel baat kunnen hebben bij suppletie met een combinatie van vijgcactus- en olijfbladextract (mucosave).

 

Opzet van de studie 
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 100 gezonde personen met maag- en darmklachten. 60 personen kregen gedurende 8 weken dagelijks capsules met in totaal 130 mg vijgcactus- en 90 mg olijfbladextract. De capsules werden na de avondmaaltijd ingenomen. De resterende 40 deelnemers kregen een placebo. Om de effecten van de behandeling te evalueren, werd de deelnemers gevraagd een dagboek bij te houden en diverse gevalideerde vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten hadden betrekking op de ernst van de maag- en darmklachten en het effect hiervan op de kwaliteit van leven. De vragenlijsten werden ingevuld bij aanvang van de studie, na 4 weken suppletie en na afloop van het onderzoek.

 

Resultaten 
Na 4 weken suppletie met het vijgcactus- en olijfbladextract, bleken alle symptomen, waaronder zuurbranden, oprispingen, buikpijn, winderigheid en constipatie, significant afgenomen. Deze positieve effecten werden na 8 weken nog steeds waargenomen. Het algemeen welbevinden bleek zelfs vanaf de eerste dag dat het supplement gebruikt werd, significant toe te nemen.

 

Conclusie 
De onderzoekers suggereren dat klachten die samenhangen met het terugvloeien van zure maaginhoud in de slokdarm, significant kunnen verbeteren met een supplement met vijgcactus- en olijfbladextract. Tevens geven zij aan dat er een positieve werking is bij andere maag- en darmklachten zoals buikpijn en winderigheid, en een gunstige invloed op de kwaliteit van leven.  Deze positieve effecten  maken de combinatie van vijgcactus- en olijfbladextract tot een veelbelovend fytotherapeuticum bij maag- en darmklachten.

 

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33724592/

 

Bron: Orthokennis

off

MaagzuurremmersEen veelvoorkomende aandoening is functionele dyspepsie. Dit zijn spijsverteringsklachten in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal (slokdarm, maag, twaalfvingerige darm) zonder aanwijsbare oorzaak. Functionele dyspepsie kan klachten geven als een opgeblazen gevoel, snel ‘vol zitten’, oprispingen, winderigheid, buikpijn, en soms misselijkheid en braken. Een interessante Italiaanse studie met gember- en artisjokextract (prodigest) laat veelbelovende resultaten zien bij deze vorm van dyspepsie.

 

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een prospectief, dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 126 personen met functionele dyspepsie, in leeftijd variërend van 18 tot 70 jaar. De ene helft van de groep kreeg gedurende vier weken tweemaal per dag een supplement met 100 mg artisjokextract en 20 mg gemberextract. Men nam het supplement voor de lunch en avondmaaltijd in. De andere groep kreeg een placebo.

 

Resultaten
Na veertien dagen bleek de ernst van de functionele dyspepsie in de groep die het gember- en artisjokextract ontving, significant verminderd te zijn vergeleken met de placebogroep. Daarnaast was er sprake van een significante afname van specifieke symptomen zoals misselijkheid, het gevoel snel vol te zitten, maagpijn en een opgeblazen gevoel. Ook na 4 weken bleven deze resultaten gehandhaafd.

 

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat suppletie met gember- en artisjokextract zeer effectief kan zijn bij klachten van functionele dyspepsie. Tevens geven zij aan dat het supplement veilig te gebruiken is, zonder noemenswaardige bijwerkingen.

 

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411465/

 

Bron: OrthoKennis

off

WortelsMannen die relatief veel wortels en tomatensap consumeren hebben minder kans op een hartinfarct dan mannen die dat niet doen. Dat suggeert een epidemiologische studie die Finse epidemiologen hebben gepubliceerd in de European Journal of Public Health. De Finnen ontdekten dat een hoge spiegel van lycopeen – een carotenoid in tomaten – en bèta-caroteen – een carotenoid in wortels – beschermen tegen hartinfarct.

 

Studie

 

Lees meer…

off

CordycepsExtracten van de paddenstoelen Cordyceps sinensis en Ganoderma lucidum verhogen de testosteronspiegel van sporters. Bovendien verlagen ze de cortisolspiegel. Hoe fitter sporters zijn, hoe sterker is het positieve effect van de extracten. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Pavia in Italië, die Cordyceps sinensis en Ganoderma lucidum aan 7 wielrenners gaven.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Gezonde hersenenWat is nu het allerbelangrijkste dat je op middelbare leeftijd kunt doen om je geheugen scherp en je cognitieve vermogens op peil te houden?
Gezonde voeding, vertelt een metastudie die in 2015 verscheen in Climacteric.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Meer rode peper, langer leven

woensdag, juli 14, 2021 @ 07:07 PM

Rode peperHoe vaker je chili, sambal of verse rode pepers eet, hoe langer je waarschijnlijk zult leven. Volgens een nog niet gepubliceerde Amerikaanse metastudie vermindert frequente consumptie van rode peper de kans op overlijden door hart- en vaatziekten en kanker.

 

Studie

 

Lees meer…

off