Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Co-enzym Q10 voor betere veiligheid NSAID’s?

woensdag, oktober 6, 2021 @ 10:10 AM

Co-enzym-Q10-voor-betere-veiligheid-NSAIDsNSAID’s behoren wereldwijd tot de meest voorgeschreven medicijnen. Een bekend probleem van deze middelen zijn echter de (soms ernstige) gastro-intestinale bijwerkingen. De meeste NSAID’s verstoren de mitochondriale functie. Dit verklaart voor een deel de bijwerkingen. In experimentele studies kunnen quercetine en co-enzym Q10 dit tegengaan.

 

Gastro-intestinale bijwerkingen van NSAID’s, met in ernstige gevallen erosies en ulcers van maag- en darmslijmvlies, zijn onder meer het gevolg van een niet-selectieve remming van cyclo-oxygenases (COX-1, COX-2), waardoor onbedoeld ook de productie van mucosa-beschermende prostaglandines geremd worden en niet alleen van de prostaglandines die pijn en ontsteking veroorzaken. Samenhangend hiermee veroorzaken NSAID’s tegelijkertijd oxidatieve schade aan mitochondriën, DNA en andere celstructuren in mucosacellen van maag en darm.

 

Remming complex I

Het is al langer bekend dat NSAID’s ook dysfunctie van de mitochondriën veroorzaken via verstoring van de ademhalingsketen [1]. Chileense onderzoekers hebben ontdekt dat NSAID’s de werking van complex I verhinderen [2]. Dit bleek uit hun proef (in vitro) waarin ze geïsoleerde mitochondriën uit epitheelcellen van de dunne darm blootstelden aan aspirine, diclofenac, ibuprofen, indomethacine, naproxen en piroxicam. De sterkte van het effect was afhankelijk van de concentratie en type NSAID. Blootstelling van intacte darmepitheelcellen (Caco-2 cellen) gaf dezelfde resultaten.

 

Complex I staat aan het begin van de elektronentransportketen (ademhalingsketen) die zorgt voor de productie van cellulaire energie in de vorm van ATP. Remming van complex I leidt tot verbreking (ontkoppeling) van de keten, met als gevolg een gebrek aan ATP, schadelijke oxidatieve stress in de mitochondriën en uiteindelijk celdood, schade aan de maag- en darmmucosa en aantasting van de darmbarrière [1,2].

 

Quercetine en co-enzym Q10-achtige werking

Toegevoegd co-enzym Q10 bleek het schadelijke effect van NSAID’s op complex I te kunnen tegengaan [2]. Co-enzym Q10 maakt onderdeel uit van de elektronentransportketen waar het een essentiële rol speelt voor de overdracht van electronen. Ook quercetine bleek de remming van de activiteit van complex I door NSAID’s te herstellen, waarbij het een ‘co-enzym Q-nabootsende’ eigenschap vertoonde [2].
Waarschijnlijk verhinderen NSAID’s de activiteit van complex I door verdringing van co-enzym Q10 van zijn bindingsplaats op complex I, wat hersteld kan worden door toevoeging van co-enzym Q10 of quercetine [2].

 

Co-enzym Q10 vermindert bijwerkingen NSAID

Piroxicam bleek een van de sterkste remmers van complex I te zijn [2]. Inderdaad veroorzaakt piroxicam veel (ernstige) bijwerkingen en wordt het veel minder voorgeschreven dan de andere NSAID’s.
In een recente in vivo studie kon ernstige maag-, lever- en nierschade door piroxicam grotendeels voorkomen worden door suppletie met co-enzym Q10, in doses die overeenkomen met gebruikelijke humane doses [3]. Maagulcers bijvoorbeeld, konden voor 67% voorkomen worden met co-enzym Q10 in een dosis die overeenkomt met een humane dosis van ongeveer 100 mg/d (1,62 mg/kg lichaamsgewicht). Bij een tweemaal hogere dosis was het preventieve effect 74% [3]. Een opmerkelijk resultaat, gelet op de dosering van piroxicam die omgerekend een stuk hoger was dan de maximale humane dosis.
Het toxische effect van piroxicam zou volgens de onderzoekers voornamelijk toe te schrijven zijn aan dysfunctie van de mitochondriën door oxidatieve stress. Het gunstige effect van co-enzym Q10 verklaren ze door de antioxidant functie [3].
Hoewel een effect op het functioneren van complex 1 niet werd onderzocht in deze studie, is het niet ondenkbaar dat dit een rol heeft gespeeld.
Verder ligt het in de lijn der verwachting dat hetzelfde beschermende effect van co-enzym Q10-suppletie ook bij andere NSAID’s gevonden zou zijn.

 

Hoewel het nog niet is onderzocht bij mensen, wijzen bovengenoemde studies erop dat suppletie met co-enzym Q10 in potentie het gebruik van NSAID’s veiliger zou kunnen maken (in aanvulling op bestaande maatregelen). Vooral wanneer een NSAID voor langere tijd gebruikt wordt of in een hogere dosering en/of bij gebruik van een NSAID met een lange halfwaardetijd (meloxicam, piroxicam, e.a.).

 

Referenties:

  1. Wang X, Tang Q, Hou H, et al. Gut Microbiota in NSAID Enteropathy: New Insights From Inside. Front Cell Infect Microbiol. 2021 Jul 6;11:679396.
  2. Sandoval-Acuña C, Lopez-Alarcón C, Aliaga ME, et al. Inhibition of mitochondrial complex I by various non-steroidal anti-inflammatory drugs and its protection by quercetin via a coenzyme Q-like action. Chem Biol Interact. 2012 Jul 30;199(1):18-28.
  3. Abdeen A, Abdelkader A, Elgazzar D, et al. Coenzyme Q10 supplementation mitigates piroxicam-induced oxidative injury and apoptotic pathways in the stomach, liver, and kidney. Biomed Pharmacother. 2020 Oct;130:110627.

 

Bron: Springfield Nutra

off

Fosfatidylserine en aandachtstekort

woensdag, oktober 6, 2021 @ 09:10 AM

FosfatidylserineOngeveer 20-30% van de kinderen met ADHD verbetert niet met methylfenidaat of verdraagt de behandeling niet vanwege bijwerkingen. Fosfatidylserine is een membraan-fosfolipide dat een gunstige invloed heeft op de dopamine neurotransmissie en andere neurotransmitter systemen. Een nieuwe review laat zien dat suppletie met fosfatidylserine mogelijk positieve effecten kan hebben op aandachtstekort bij kinderen met ADHD.

 

Fosfatidylserine is een natuurlijk membraanfosfolipide dat wordt beschouwd als een van de meest belangrijke nutriënten voor de hersenen. Het moduleert de activiteit van receptoren en enzymen en beïnvloedt membraaneigenschappen die betrokken zijn bij de signaaloverdracht in hersencellen [1].

 

Amerikaanse onderzoekers voerden een reviewstudie uit naar het effect van suppletie met fosfatidylserine bij kinderen met ADHD. Alleen gerandomiseerde, gecontroleerde studies bij kinderen tussen 6-18 jaar met een officiële ADHD-diagnose kwamen in aanmerking voor de review [2].
Drie studies met in totaal 216 deelnemers konden worden geïncludeerd voor een meta-analyse. Uit deze meta-analyse kwam ten opzichte van placebo een significant, maar klein tot middelmatig effect naar voren op aandachtstekort, na suppletie met 200-300 mg fosfatidylserine per dag. Het effect op overall ADHD-symptomen en hyperactiviteit was niet significant [2].

 

In een eerdere, placebo-gecontroleerde studie bij 36 kinderen van 4-14 jaar gaf suppletie met fosfatidylserine, naast een verbetering van totale ADHD-symptomen, ook een duidelijke verbetering van aandacht en het korte-termijn auditief geheugen. In deze studie kregen de kinderen 200 mg fosfatidylserine per dag (afkomstig uit soja) [1].

 

Referenties:

  1. Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, et al. The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Hum Nutr Diet. 2014 Apr;27 Suppl 2:284-91.
  2. Bruton A, Nauman J, Hanes D, et al. Phosphatidylserine for the Treatment of Pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Altern Complement Med. 2021 Apr;27(4):312-322.

 

Bron: Springfield Nutra

off

DHEA-crème stopt huidveroudering

zondag, oktober 3, 2021 @ 02:10 PM

DHEADHEA is niet alleen actief als je het slikt. Je kunt het prohormoon ook in een gel, olie of crème stoppen en dan op je huid smeren. Volgens een humane studie die onderzoekers van L’Oréal publiceerden in Maturitas stop je daarmee de veroudering van je huid – en draai je de huidveroudering op punten terug.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Besmet met corona? Aan de vitamine C!

zondag, oktober 3, 2021 @ 02:10 PM

Vitamine CAls je dagelijks een stevige hoeveelheid vitamine C binnenkrijgt, zou je daardoor wel eens beschermd kunnen zijn tegen de negatieve impact van een coronabesmetting.

 

Studies

 

Lees meer…

off

Carnitine vermindert autisme

zondag, oktober 3, 2021 @ 02:10 PM

CarnitineSuppletie met een alleszins redelijke dosis L-carnitine kan autististische symptomen verzachten. Dat blijkt uit een al wat oudere Amerikaanse trial, die in 2011 verscheen in Medical Science Monitor.

 

Studie

 

Lees meer…

off

PaddenstoelenMannen die minstens 3 keer per week paddenstoelen eten, reduceren hun kans op prostaatkanker met 17 procent. Vooral mannen die de 50 zijn gepasseerd, kunnen profiteren van dat effect.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Ioniserende stralingIoniserende straling, zoals röntgenfoto’s of bestraling als onderdeel van antitumortherapie, kunnen een negatieve impact hebben op de samenstelling en diversiteit van het darmmicrobioom. Blootstelling aan ioniserende straling kan bijwerkingen hebben, waaronder gastro-intestinale toxiciteit bij radiotherapie van de buikholte of het bekken. Er zijn aanwijzingen dat het microbioom invloed heeft op de effectiviteit van radiotherapie en het ontstaan van gastro-intestinale toxiciteit. Beïnvloeding vindt mogelijk plaats via ontstekingsreacties, het verstoren van de darmbarrièrefunctie, het verminderen van herstel van het darmepitheel en het stimuleren van het immuunsysteem in de darmen.

 

In een recente review hebben wetenschappers gekeken naar de effecten van radiotherapie op het microbioom. Bij alle elf de geïncludeerde studies werden veranderingen in de samenstelling gevonden. Bestraling leidde met name tot een verhoging van het aantal proteobacteriën. Dit zijn gramnegatieve bacteriën waaronder een aantal pathogene soorten, zoals Escherichia spp. Het aantal gunstige bacteriën nam juist af, waaronder lactobacillen en Faecalibacterium prausnitzii. In enkele studies werd ook een afname van bifidobacteriën gevonden. Het effect van de verstoringen is vermoedelijk groter bij een hogere dosering en langere duur van de blootstelling. Op basis van de geanalyseerde studies valt dat niet goed te zeggen, omdat in de studies vergelijkbare doses en aantal sessies werden gebruikt.

 

De wetenschappers concluderen dat ioniserende straling verstorend werkt op het microbioom door het aantal gunstige bacteriën te verlagen en de groei van pathogene soorten te stimuleren. Meer onderzoek is nodig om preventieve maatregelen tegen gastro-intestinale toxiciteit te nemen. Het gebruik van prebiotica en specifieke probiotica in combinatie met voeding rijk aan vezels rondom radiotherapie ligt hierbij voor de hand.

 

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Fernandes, A., Oliveira, A., Soares, R., & Barata, P. (2021). The Effects of Ionizing Radiation on Gut Microbiota, A Systematic Review. Nutrients, 13(9), 3025.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/ioniserende-straling-beschadigt-het-darmmicrobioom.html

off

Vitamine C voor mentale vitaliteit

zondag, oktober 3, 2021 @ 02:10 PM

Vitamine CVitamine C speelt een belangrijke rol in de hersenfunctie. De hoogste concentratie vitamine C in het lichaam wordt dan ook gevonden in de hersenen. Vitamine C beschermt neuronen tegen oxidatieve stress en heeft een regulerende rol op de neurotransmittersfuncties van onder andere serotonine en glutamaat. Een ongezonde voeding en leefstijl kan de vitamine C-status negatief beïnvloeden. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de relatie tussen vitamine C en de mentale vitaliteit bij gezonde volwassenen.

 

Gezonde volwassenen tussen de 20 en 39 jaar namen deel aan het onderzoek. De deelnemers hadden geen acute of chronische ziekten zoals hypertensie, diabetes of darmklachten. De 214 deelnemers ondergingen een bloedonderzoek nadat ze 12 uur voorafgaand aan de bloedafname hadden gevast. De BMI werd bepaald en rookgedrag, alcoholconsumptie en gebruik van een vitamine C-supplement werden uitgevraagd. Door middel van een vragenlijst werd de mentale vitaliteit van de deelnemers bepaald. Vervolgens namen de deelnemers met een lage vitamine C-status (n=50) nog deel aan een interventieonderzoek waarbij zij gedurende vier weken tweemaal daags 500 mg vitamine C gebruikten of een placebo. Ook na deze periode werd de mentale vitaliteit bepaald.

 

Deelnemers met een hogere vitamine C-status konden hun aandacht beter bij hun werk houden dan mensen met een lage vitamine C-status. Suppletie met vitamine C verhoogde de bloedconcentratie vitamine C en verbeterde de aandacht en het ‘opgaan’ in het werk en de cognitieve functie. Er werd geen relatie gevonden met stress, depressie of angstige gevoelens.

 

Verminderde vitaliteit wordt gekarakteriseerd als een toename in vermoeidheidsklachten, verminderde motivatie en cognitieve achteruitgang. Dit zijn tevens de eerste symptomen van scheurbuik, een ernstig vitamine C-tekort dat vandaag de dag in de westerse wereld zelden meer voorkomt. Een lage vitamine C-status komt onder jong volwassenen echter geregeld voor door ongunstige voeding en leefstijl. Suppletie met 1000 mg vitamine C zou zinvol kunnen zijn om de mentale vitaliteit te verbeteren als er sprake is van een tekort.

 

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier lezen.

 

Referentie:
Sim, M., Hong, S., Jung, S., Kim, J. S., Goo, Y. T., Chun, W. Y., & Shin, D. M. (2021). Vitamin C supplementation promotes mental vitality in healthy young adults: results from a cross-sectional analysis and a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. European Journal of Nutrition, 1-13.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/vitamine-c-voor-mentale-vitaliteit.html

off

Humane studie: fitter door Gotu Kola

maandag, september 27, 2021 @ 11:09 AM

Gotu kolaDrie maanden suppletie met een extract van de longevity herbal Gotu Kola – wetenschappelijke naam: Centella asiatica – maakt 65-plussers fitter. Na drie maanden suppletie kunnen ze sneller lopen en is de spierkracht in hun benen toegenomen. Dat is de uitkomst van een experiment dat onderzoekers van Khon Kaen University in Thailand publiceerden in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

 

Gotu Kola

 

Lees meer…

off

CovidQuercetine is een van de belangrijkste en best onderzochte bioflavonoïden en een veelbelovende, veelzijdige fytonutriënt voor de preventie en behandeling van uiteenlopende aandoeningen. Quercetine staat bekend om haar antioxidatieve, ontstekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen. Bovendien is het veilig in gebruik. Een interessante studie toont aan dat suppletie met quercetine in een vroeg stadium bij COVID-19, mogelijk ernstige COVID-19 kan voorkomen. Omdat de biologische beschikbaarheid van quercetine laag is, gebruikten de onderzoekers een quercetine met een sterk verbeterde opname (Quercetine Phytosome).

 

Opzet van de studie
Het onderzoek werd opgezet als een gecontroleerde gerandomiseerde open-label studie. De onderzoeksgroep bestond uit 152 personen met milde COVID-19-symptomen en een positieve PCR-test. De ene helft van de groep proefpersonen kreeg een bij COVID-19 standaardbehandeling, die kon bestaan uit pijnstillers, koortsremmers, antibiotica en orale corticosteroïden. De andere helft kreeg naast de standaardbehandeling, gedurende 30 dagen tweemaal daags 500 mg fytosomale quercetine (Quercetine Phytosome). Dit is een homogeen mengsel van quercetinedeeltjes en fosfolipiden, waarvan de opname vele malen beter is dan van pure quercetine. Een dagdosering van dit mengsel bevatte in totaal 400 mg quercetine. Tijdens de behandeling verbleven de deelnemers thuis, tenzij ziekenhuisopname vereist was.

 

Resultaten
Na 30 dagen bleek niet alleen het aantal ziekenhuisopnames significant lager in de groep quercetine-gebruikers, maar ook de opnameduur was aanzienlijk korter. Van de groep die de standaardbehandeling kreeg, werd bijna 30% in het ziekenhuis opgenomen, met een gemiddelde opnameduur van circa een week. In de groep quercetine-gebruikers was dit slechts 9% met een gemiddelde opnameduur van anderhalve dag. In deze groep bleken bovendien een significant lager aantal personen non-invasieve beademing nodig te hebben: slechts 1,3% ten opzichte van bijna 20% in de groep die geen quercetine gebruikte. Van de quercetine-gebruikers overleed niemand, noch vonden er IC-opnames plaats. In de groep die uitsluitend de standaardbehandeling kreeg, werd ruim 10% opgenomen op de IC, waarvan 3 personen overleden. Het merendeel van de quercetine-gebruikers rapporteerden een afname van vermoeidheidsklachten en verbetering van de eetlust.

 

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat fytosomale quercetine mogelijk veelbelovend therapeutisch ingezet kan worden in een vroeg stadium van COVID-19. Het lijkt de klachten te kunnen verminderen en ernstige klachten te kunnen voorkomen, waardoor significant minder en korter durende ziekenhuisopnames nodig zouden zijn. IC-opnames en overlijdens kunnen hierdoor mogelijk beperkt worden. Bovendien is quercetine veilig in gebruik en wordt goed verdragen zonder ernstige bijwerkingen.

 

De onderzoekers suggereren dat een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie wenselijk is om de resultaten te bevestigen.

 

Referentie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8197660

 

Bron: OrthoKennis

off