Probiotica verbeteren cognitie bij Alzheimer

probioticaIraanse wetenschappers van Kashan University of Medical Sciences claimen als eerste een duidelijk effect te hebben gevonden van de inname van probiotica op de cognitie van alzheimerpatiënten. Van een groep van 60 mensen (48 vrouwen, 12 mannen, 60-95 jr) met vergevorderde alzheimer dronk de helft twaalf weken lang elke dag een glas (200 ml/dag) melk verrijkt met probiotica: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus fermentum (elk 2 × 109 CFU/g). De andere helft van de groep kreeg pure melk.

 

Bij aanvang en na twaalf weken werden markers in bloed gemeten en werd de cognitieve functie van patiënten met de MMSE (Mini-Mental State Examination) vastgesteld. De MMSE omvatte taken zoals het noemen van de actuele datum, terugtellen vanaf 100 met sprongen van zeven, het benoemen van objecten en het herhalen van een zin. Na twaalf weken toediening van probiotica bleek bij de interventiegroep een significante verbetering van cognitie, terwijl de andere groep min of meer stabiel was gebleven. In het bloed bleken ook de waarden van een aantal markers significant verbeterd: malondialdehyde (MDA, oxidatieve stress), high-sensitivity CRP (ontsteking), HOMH-IR en HOMA-B (insulinemetabolisme) en VLDL (triglyceriden, vetmetabolisme).

 

Beperking van deze studie was dat de cognitie alleen gemeten werd door middel van de MMSE-test. Om de relatie tussen probiotica en cognitie te bevestigen waren metingen van aanwezige bacteriën in de ontlasting voor en na de probiotische suppletie in de alzheimerpatiënten nuttig geweest. Het was de onderzoekers echter niet gelukt deze te verzamelen. Daarnaast zou bepaling van markers voor oxidatieve stress en ontsteking zoals interleukine-6 (IL6), tumornecrosefactor-alfa (TNFα), catalase en superoxide-dismutase (SOD) veel informatie geven.

 

De onderzoekers zoeken de verklaring van de verbeterde cognitie in de uitgesproken rol die het microbioom speelt bij synaptische transmissie. Talrijke eerdere studies hebben het vermogen van bacteriën aangetoond om neurotransmitters en neuromodulators te produceren zoals gamma-aminoboterzuur (GABA), noradrenaline, serotonine, dopamine en acetylcholine. Om de potentiële effecten bij de behandeling van psychische stoornissen te benadrukken, worden probiotica ook wel 'psychobiotica' genoemd.

 

Referentie:
Akbari E, Asemi Z, Salami M et al. Effect of Probiotic Supplementation on Cognitive Function and Metabolic Status in Alzheimer's Disease: A Randomized, Double-Blind and Controlled Trial. Frontiers in Aging Neuroscience, nov. 2016. doi: 10.3389/fnagi.2016.00256

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2561

Comments are closed.