Probioticum verbetert cognitie bij ouderen

ProbioticaVolgens een nieuwe studie kan dagelijkse suppletie met een specifieke Bifidobacterium longum-stam de cognitieve functie van zestigplussers, waaronder geheugen en aandacht, verbeteren. Het inzetten van probiotica kan dus een strategie zijn om gezond ouder worden te bevorderen. Dit onderzoek bevestigt opnieuw het bestaan van de microbiota-darm-brein-as.

Aan de studie deden zestig gezonde ouderen mee. De wetenschappers maten de significante effecten van probiotica op de cognitieve functie met een kortdurende interventie. De ene helft kreeg het probioticum in een dagelijkse dosis van 50 miljard kolonievormende eenheden (kve) en de andere helft kreeg acht weken lang een placebo. Vijftig mensen voltooiden het onderzoek. De onderzoekers maakten gebruik van de zogenaamde ‘Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)’, die twaalf cognitieve items bevat, verdeeld over vijf globale domeinen: recent geheugen, visuele ruimte/structuur, taal, aandacht en vertraagd geheugen.

De onderzoekers stelden in de probioticagroep significante verbeteringen vast in de totale RBANS-score, waarbij de globale score met bijna 19 punten meer toenam dan bij de placebogroep. Bij zeven van de twaalf items zagen de onderzoekers grotere verbeteringen. Deze verbeteringen golden voor vier van de vijf domeinen, waarbij alleen taal niet significant verschilde tussen de groepen.

Bij de probiotische groep bleek na analyse van de darmmicrobiota dat er een toename was van nuttige bacteriën die zijn geassocieerd met betere resultaten in relatie tot angst, depressie, de ziekte van Parkinson, psychiatrische stoornissen en de ziekte van Alzheimer. Aan de andere kant verminderde het probiotica-supplement ook de bacteriën die verband houden met ontstekingsziekten, neuro-inflammatie, depressief gedrag en metabole stoornissen bij patiënten met postpartum-depressie.

Hoewel de cognitieve functies aanzienlijk verbeterden, waren de veranderingen in sommige cognitieve domeinen en de darmmicrobiota niet significant. Acht weken studie is misschien niet voldoende om deze resultaten waar te nemen. Daarom is nader onderzoek met een langere duur gewenst.

Referentie:
Shi S, Zhang Q, Sang Y, et al. Probiotic Bifidobacterium longum BB68S Improves Cognitive Functions in Healthy Older Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 2023, 15.1: 51.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6376

Comments are closed.