Vitamine B6: minder AGE’s, betere bloedvaten

bloedvatenOnderzoek uit Maastricht geeft aan dat suppletie van pyridoxamine het plasmaniveau van methylglyoxal en MG-H1 verlaagt, twee markers voor advanced glycation endproducts (AGE's). Veelbelovend is de daling van sVCAM1 en sICAM1 die hiermee gepaard gaat. Dat zijn stoffen die de bloedvaten 'kleverig' maken voor immuuncellen en dus duiden op ontsteking.

Aan de studie namen 108 mannen en vrouwen deel met 'buikobesitas'. Ze kregen een placebo, 25 mg pyridoxamine of 200 mg pyridoxamine per dag gedurende acht weken. Het supplement had geen invloed op de plasmawaarde van pyridoxine, dat in hoge concentraties toxisch is, maar wel op de actieve vormen van vitamine B6 (voornamelijk pyridoxaalfosfaat).

De hoogste dosis zorgde voor een daling in methylglyoxaal, een metaboliet afkomstig van de verbranding van glucose en lipide en dat met proteïne kan reageren. Uit die laatste reeks van reacties ontstaan AGE's. De onderzoekers zagen een significante daling van het totale aantal gemeten AGE's, met name: twee dicarbonylstoffen, twee proteïne-gebonden AGE's en de vrije AGE's in het plasma. Geen enkele van die waarden was afzonderlijk significant verminderd.

De autofluorescentie-score van de huid, die de AGE-last in het weefsel weerspiegelt, was niet significant afgenomen. In de huid veroorzaken AGE's crosslinks, maar het duurt maanden voordat er structureel iets verandert aan die AGE-gerelateerde crosslinking.

Geen effect werd gemeten op lichaamsgewicht, bloeddruk of nierfunctie. Ook had het supplement geen invloed op het glucosemetabolisme: nuchtere glucosespiegel, insuline, insulinegevoeligheid noch de orale glucosetolerantie-test. Het toont nog eens aan dat het moeilijk is om resultaten van dierstudies (met relatief veel hogere dosissen vitamine B6) te reproduceren bij mensen die nog relatief gezond zijn.

Twee markers voor endotheelfunctie werden wel beïnvloed door suppletie: intercelullair adhesiemolecule sICAM1 en vasculair celadhesiemolecule sVCAM1. De andere tests voor endotheelfunctie verbeterden niet, onder andere de test die flow-mediated dilation bepaalt. Ook hier kan lage dosis, korte studietermijn of de relatieve goede gezondheid van de deelnemers iets mee te maken gehad hebben.

Referentie:
Van den Eynde MDG, Houben AJHM, Scheijen JLJM et al. Pyridoxamine reduces methylglyoxal and markers of glycation and endothelial dysfunction, but does not improve insulin sensitivity or vascular function in abdominally obese individuals: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2023; 25(5):1280-1291 doi:10.1111/dom.14977

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6699

Comments are closed.