Vitamine D volgens umbrella review effectief tegen corona

vitamin-d-covidNa het uitdoven van de COVID-19-epidemie leveren Italiaanse wetenschappers bewijs dat bij deze ziekte optimale vitamine D-niveaus gerelateerd zijn aan een lagere infectiekans, betere herstelvooruitzichten en minder sterfte. Bovendien is suppletie gecorreleerd met deze gunstige uitkomsten. De positieve rol van vitamine D was al uit veel afzonderlijke studies gebleken. Dit onderzoek was een ‘umbrella review’, waarin de reviews en meta-analyses van deze studies werden opgenomen.

De studies werden gevonden in MEDLINE, Embase en de Cochrane Library tot en met 31 mei 2022. Het waren 27 meta-analyses van prospectieve of retrospectieve observatiestudies en van RCT’s, met een totaal aantal deelnemers van 12.767.045. Van deze meta-analyses waren er vijf van hoge kwaliteit, negen van matige kwaliteit en de dertien andere in meer of mindere mate van lage kwaliteit.

Er waren vijf uitkomstmaten, waarvan drie de associatie betroffen tussen vitamine D en infectierisico, ernst van de infectie (ofwel noodzaak tot IC-opname) en sterfte. De andere twee gingen over de mogelijke effecten van suppletie op infectie-ernst en op sterfte. De kracht van de bewijsvoering werd gecategoriseerd als sterk, hoog-suggestief, suggestief, zwak of niet-significant. Uit de resultaten bleek dat bij álle vijf de uitkomstmaten de associaties ‘hoog-suggestief’ waren.

‘Insufficient vitamin D3 may increase COVID-19 infection risk, severity, and mortality, in addition to showing a highly suggestive association between vitamin D3 supplementation and reduced severity and mortality among infected patients’, zo luidt de conclusie van deze meest omvangrijke studie naar deze verbanden sinds de corona-uitbraak begin 2020. De auteurs bepleiten aanvullend onderzoek voor het bepalen van de optimale dosis, timing en duur van een therapie met vitamine D.

Referentie:
Petrelli F, Oldani S, Borgonovo K, et al. Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Antioxidants (Basel). 2023 Jan 22;12(2):247.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6529

Comments are closed.