Vooral B-vitaminen kunnen dementierisico afremmen

Dementie B-vitaminenOnder de vitaminen zijn het vooral foliumzuur en in mindere mate andere B-vitaminen die het risico op dementie kunnen verlagen. Dat wordt geconcludeerd in een Duits-Spaanse meta-analyse van de rol die vitaminen spelen bij preventie c.q. uitstel van (milde of ernstige) cognitieve achteruitgang. Voor de analyse werden studies gebruikt die de laatste tien jaar zijn verschenen.
Van de risicofactoren voor cognitieproblemen is een groot aantal leefstijlgerelateerd, zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, alcoholisme, overgewicht, depressie en inactiviteit. Ook de voeding, waaronder een niet-optimale vitaminestatus, past in dit rijtje. In deze meta-analyse werden 27 vitaminestudies opgenomen, waarvan de meeste (veertien) betrekking hadden op vitamine B-complex, tien op vitamine D en drie op vitamine E. Door de gehanteerde criteria vielen de vitaminen A en K uit, terwijl vitamine C alleen in aanmerking kwam in combinatie met vitamine E.

De meeste impact had suppletie met foliumzuur: de scores op cognitieve testen waren daardoor beter dan die van controlepersonen. Ook thiamine verbeterde de cognitieve prestaties, zowel afzonderlijk als in combinatie met foliumzuur. De combinatie foliumzuur-vitamine B12 leverde echter tegenstrijdige resultaten op. Van vitamine D kon geen onverdeeld gunstig effect worden vastgesteld. De cognitie werd wel in positieve zin beïnvloed door vitamine C en een hoge dosis vitamine E, maar te weinig om als bewezen te worden beschouwd.

Twee conclusies springen er uit. De eerste is dat suppletie met vitamine B-complex, foliumzuur in het bijzonder, cognitief verval vóór kan zijn of het begin daarvan kan vertragen. De tweede conclusie moet luiden dat er naar de meeste vitaminen te weinig hoogwaardig onderzoek is gedaan om uitspraken over werkzaamheid te kunnen doen.

Referentie:
Gil Martínez V, Avedillo Salas A, Santander Ballestín S. Vitamin Supplementation and Dementia: A Systematic Review. Nutrients. 2022 Feb 28;14(5):1033.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5910

Comments are closed.