Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

hersenenDoor het verouderingsproces krimpen je hersenen, en dat proces heeft alles te maken met de negatieve mentale effecten van veroudering – zoals een afname van de geheugenwerking en een afname van de snelheid waarmee je hersenen problemen oplossen. Een Nederlands onderzoek, dat epidemiologen van Erasmus University Medical Center binnenkort publiceren in Neurology, suggereert dat een gezond voedingspatroon dat proces afremt.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Vitamine D vermindert insulineresistentie

zaterdag, mei 26, 2018 @ 12:05 PM

Vitamine DSuppletie met vitamine D kan de gevoeligheid van lichaamscellen voor insuline verbeteren, zo blijkt uit een Japanse studie.

 

Er namen 96 gezonde volwassenen deel aan de studie, waarvan er 81 het onderzoek voltooiden. De proefpersonen kregen willekeurig gedurende een jaar dagelijks een supplement met 420 IE (10,5 mcg) vitamine D of een placebo. Aan het begin en einde van de studie werd de nuchtere insuline- en glucosespiegel bepaald. Tevens werd rekening gehouden met de mate van fysieke activiteiten en met de hoeveelheid buikvet.

 

Suppletie leidde tot een significante toename van de vitamine D-spiegel met gemiddeld 26 nmol/l. Onder invloed van suppletie nam de nuchtere glucosespiegel significant af van gemiddeld 4,9 mmol/l naar 4,7 mmol/l. De insulineresistentie nam eveneens significant af van gemiddeld 1,17 naar 0,84 volgens het HOMA-IR model. In de placebogroep werden geen veranderingen gezien voor wat betreft de glucosespiegel en insulineresistentie. De resultaten werden niet beïnvloed door de mate van fysieke activiteiten en de hoeveelheid buikvet.

 

De resultaten bevestigen de bevindingen van eerdere studies. Uit laboratoriumstudies blijkt bovendien dat de actieve vorm van vitamine D leidt tot een verhoogde expressie van insulinereceptoren.

 

Referentie:
Sun X, Cao ZB, [..], Higuchi M. Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in Japanese adults: a secondary analysis of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition Research 2016

 

 

Bron: Ortho.nl

off

Vitamine B3 & leverschade

dinsdag, mei 15, 2018 @ 10:05 AM

NiacinVitamine B3 (niacine) wordt in hoge doses gebruikt voor het verlagen van triglyceriden, cholesterol en LDL-cholesterol en het verhogen van HDL-cholesterol. Vitamine B3 is het enige ‘medicijn’ dat lipoproteïne a aanzienlijk kan verlagen. Lipoproteïne a is een risicofactor voor atherosclerose. Bovendien is niacine het beste middel om HDL-cholesterol, de zogenaamde goede cholesterol, te verhogen.

 

Er wordt vaak gewaarschuwd dat hoge doses niacine leverschade kunnen veroorzaken. Daardoor vermijden veel mensen hoge doses vitamine B3 en durven artsen geen hoge doses niacine voorschrijven bij patiënten met een slechte leverfunctie of mensen met een verhoogd risico op leverschade, zoals alcoholisten.

 

Hoge doses niacine veroorzaken een ‘flush’ of een warmteopwelling, waarbij je helemaal warm en rood wordt. Hoewel men er vooral in de beginfase van de therapie last van heeft en het na een tijd vermindert of verdwijnt, stoppen veel mensen met de suppletie omdat het een heel vervelende – en soms zelfs pijnlijke – bijwerking is.

 

Daarom heeft men medicijnen ontwikkeld die niet alle niacine ineens vrijgeven, maar heel geleidelijk. Dat noemt men niacine met gecontroleerde afgifte (sustained release). Het is deze vorm van niacine die leverschade kan veroorzaken.

 

Suppletie met gewone niacine – met onmiddellijke afgifte – kan in hoge doses (meer dan 500 mg per dag) in veel gevallen wel tijdelijk de leverenzymen verhogen. Dit komt vooral voor bij doses van meer dan drie gram per dag. De waarden verhogen niet extreem (zoals bij leverschade) en dalen na een tijdje weer, ook als men niacine blijft nemen.

 

Drie patiënten die leverontsteking kregen door niacine met gecontroleerde afgifte, kregen na het stoppen met de medicatie – en het herstellen van de leverschade – gewone niacine in dezelfde of een hogere dosis. Ze kregen niet opnieuw leverschade (Henkin Y, 1990).

 

In een later onderzoek vergeleek men het effect van twee vormen van niacine (gecontroleerde afgifte en gewone, onmiddellijke afgifte) in oplopende doses (500, 1.000, 1.500, 2.000 en 3.000 mg per dag) gedurende zes weken. Niemand in de groep die de gewone niacine kreeg, ontwikkelde leverschade, terwijl in de groep die niacine met gecontroleerde afgifte kreeg 52% leverschade ontwikkelde. De gewone niacine had in hoge doses ook wel bijwerkingen, zoals een flush, vermoeidheid en verdikking van de huid in de huidplooien (acanthosis nigricans).

 

De gewone niacine was minder effectief voor het verlagen van LDL-cholesterol, maar deed HDL-cholesterol veel beter stijgen dan niacine met gecontroleerde afgifte (McKenney JM, 1994).

 

Ondertussen heeft men nog een derde vorm op de markt gebracht, met een zogenaamde verlengde afgifte (extended release). Het is een vorm die tussen de twee inzit wat betreft de snelheid van afgifte en dus minder kans op een flush geeft en minder risico op leverschade (Pieper JA, 2002).

 

Referenties:

1. Henkin Y, Johnson KC, Segrest JP. Rechallenge with crystalline niacin after drug-induced hepatitis from sustained-release niacin. JAMA. 1990 Jul 11;264(2):241-3.

2. McKenney JM, Proctor JD, Harris S, et al. A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained- vs immediate-release niacin in hypercholesterolemic patients. JAMA. 1994 Mar 2;271(9):672-7.

3. Pieper JA. Understanding niacin formulations. Am J Manag Care. 2002 Sep;8(12 Suppl):S308-14.

 

Bron: PlaceboNocebo

off

BloedvatenAls je jezelf wilt beschermen tegen hart- en vaatziekten, haal je vetten dan vooral uit olijfolie, noten en avocado’s. Zo’n voedingspatroon beschermt je vaatwanden en stimuleert tegelijkertijd de verjonging van de vaatwandweefsels. Dat blijkt uit een humane studie die Engelse voedingswetenschappers binnenkort publiceren in de American Journal of Clinical Nutrition.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Koffie beschermt DNA

woensdag, mei 9, 2018 @ 12:05 PM

KoffieRegelmatige consumptie van koffie beschermt tegen DNA-schade. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift European Journal of Nutrition.

 

Er werden 84 gezonde mannen willekeurig in twee groepen verdeeld. Ze consumeerden gedurende vier weken dagelijks 750 ml koffie (6 kopjes per dag) of eenzelfde hoeveelheid water met een tussenperiode van een maand. De koffie bevatte een hoge concentratie van cafeylquininezuren (gemiddeld 10 mg per gram) en het bestanddeel N-methylpyridinium (gemiddeld 1 mg per gram) dat ontstaat tijdens het roosteren. Met behulp van geavanceerde techniek werd voor en na beide interventieperiodes de DNA-schade bepaald aan de hand van het aantal gebroken DNA-strengen in witte bloedcellen.

 

Aan het begin van de studie was het aantal beschadigde DNA-strengen nagenoeg gelijk in beide groepen. Onder invloed van de consumptie van koffie was het aantal beschadigingen significant minder dan onder invloed van de waterconsumptie. Koffieconsumptie leidde tot een significante afname van DNA-schade van 27%. Er waren geen significante verschillen in de voedingspatronen tussen beide groepen. Beide interventies leidden niet tot een veranderd lichaamsgewicht van de deelnemers.

 

De huidige resultaten bevestigen de antioxidatieve werking van koffie. Al eerder werd aangetoond dat de consumptie van koffie leidt tot een afname van oxidatieve schade in de witte bloedcellen.

 

Referentie:

Bakuradze T, Lang R, [..], Richling E. Consumption of a dark roast coffee decreases the level of spontaneous DNA strand breaks: a randomized controlled trial. Eur J Nutr 2015; 54(1):149-56.

 

Bron: Ortho.nl

off

VisolieVerhoogde spiegels van triglyceriden zijn net als een verhoogd cholesterol een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Statinen zijn de sterkst werkzame cholesterolverlagers, maar hebben een minder sterk effect op verhoogde triglyceridenspiegels. Daarom gaven Zuid-Koreaanse cardiologen omega 3- vetzuren aan hun patiënten om te zien of dit de behandeling met statinen zou verbeteren.

 

In de Zuid-Koreaanse multi-center studie werd gekeken naar het effect van omega 3-vetzuren als toevoeging aan de behandeling met rosuvastatine bij patiënten met een verhoogd cholesterol en een hoog risico op hart- en vaatziekten. Rosuvastatine is de sterkst werkende statine dat doorgaans pas wordt toegepast wanneer andere statinen te weinig effect hebben. De maximale respons wordt gewoonlijk binnen vier weken bereikt.

 

Aan de studie namen 201 patiënten van middelbare leeftijd deel waarbij de triglyceridenspiegels, ondanks vier weken behandeling met rosuvastatine (20 mg/d), nog te hoog waren gebleven. Een normale triglyceridenwaarde is 1,7 mmol/l, terwijl de deelnemers aan het onderzoek een waarde hadden tussen de 2,3 en 5,6 mmol/l.

De LDL-spiegels van de deelnemers moesten wel onder controle gekomen zijn (< 2,85 mmol/l).

De helft van deze patiënten zette de behandeling gedurende nog eens vier weken voort met een combinatie van 20 mg rosuvastatine met 4 gram omega 3-vetzuren per dag en een placebo voor rosuvastatine.

De vetzuurdosis leverde 1840 mg EPA en 1520 mg DHA per dag. De overige patiënten kregen rosuvastatine (20 mg/d) en een placebo voor de vetzuur/rosuvastatine-combinatie.

 

TOEGEVOEGDE WAARDE OMEGA 3-VETZUREN

De toevoeging van de omega 3-vetzuren aan de behandeling leidde tot een significant grotere afname van de triglyceriden- en cholesterolspiegels dan de behandeling met de statine alleen. In de vetzuur/rosuvastatine-groep daalden de triglyceridenspiegels met 26,3%, terwijl in de rosuvastatinegroep een daling van 11,4% werd bereikt.

De spiegels van ongunstige cholesterolfracties (niet-HDL- cholesterol) daalden met 10,7% in de vetzuur/rosuvastatine- groep en met 2,2,% in de rosuvastatinegroep.

 

Het effect van de omega 3-vetzuren was het grootst bij patiënten met de hoogste beginwaarden van triglyceriden en niet-HDL- cholesterol en een lage BMI. Daarbij was het effect op niet-HDL- cholesterol het sterkst bij patiënten met diabetes.

Niet-HDL-cholesterol is met name verhoogd bij patiënten met diabetes en is bij hen een sterke voorspeller van hart- en vaatziekten. De auteurs benadrukken daarom vooral voor mensen met diabetes het belang van de toevoeging van omega 3-vetzuren aan de behandeling van verhoogd cholesterol.

 

VERHOOGDE TRIGLYCERIDENSPIEGELS KOMEN VEEL VOOR

Volgens Amerikaanse cijfers uit de Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) hebben 35% van de mannen en 25% van de vrouwen verhoogde trigylceridenspiegels. In Korea is dit bij 38%, respectievelijk 20% het geval. Bij diabeten kan dit oplopen tot 49% van de patiënten.

 

Meer onderzoek is nog nodig om vast te kunnen stellen of de gunstige effecten van omega 3-vetzuren op het lipidenprofiel ook leidt tot de preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen.

 

Referentie:

Kim CH, Han KA, Yu J, et al. Efficacy and Safety of Adding Omega-3 Fatty Acids in Statin-treated Patients with Residual Hypertriglyceridemia: ROMANTIC (Rosuvastatin-OMAcor iN residual hyperTrIglyCeridemia), a Randomized, Double-blind, and Placebo-controlled Trial. Clin Ther. 2018 Jan;40(1):83-94.

 

Bron: Springfield nutraceuticals

off

MaculaSuppletie met luteïne en zeaxanthine remt de progressie naar een ernstige vorm van ouderdomsmaculadegeneratie (AMD) bij mensen die al matig-ernstige AMD hebben. Een onlangs gepromoveerde Rotterdamse oogarts heeft laten zien dat ook voor mensen die geen AMD hebben, maar wel een hoog genetisch risico, de kans om ooit AMD te krijgen kleiner is bij een hogere inname van luteïne en zeaxanthine.

 

LUTEÏNE EN ZEAXANTHINE REMMEN PROGRESSIE VAN AMD

De grootschalige, Amerikaanse Age-Related Eye Disease Study (AREDS) heeft een remmend effect laten zien van een voedingssupplement met beta-caroteen en andere antioxidanten op de progressie van AMD. Vervanging van beta-caroteen door 10 mg luteïne met 2 mg zeaxanthine in een vervolgstudie (AREDS2) liet een even goed of een iets beter remmend effect zien op de verergering van AMD [1]. Bij een kwart van de mensen met een hoog risico (op grond van het klinische beeld), vertraagde suppletie met luteïne en zeaxanthine – in combinatie met de andere antioxidanten (vitamine C, vitamine E en zink) – de progressie naar een ernstige vorm van AMD.

 

De CREST-studie (Central Retinal Enrichment Supplementation Trials) bevestigt dat suppletie met luteïne en zeaxanthine, met of zonder meso-zeaxanthine (in combinatie met vitamine C, E en zink), bij mensen met een nog niet ernstige vorm van AMD de pigmentdichtheid van de macula vergroot en verbeteringen geeft in de contrastscherpte en diverse andere metingen van het gezichtsvermogen [2]. Meer maculapigment – dat bestaat uit luteïne, zeaxanthine en mesozeaxanthine – is gerelateerd aan betere visuele functies.

Voor mensen met een vroeg stadium of met de droge vorm van AMD zijn preventieve maatregelen momenteel de enige optie, zoals stoppen met roken, gezonde voeding en suppletie met antioxidanten [3].

 

MODIFICERENDE INVLOED VAN LUTEÏNE EN ZEAXANTHINE OP AMD-GERELATEERDE GENVARIANTEN

Oogarts Gabriëlle Buitendijk en collega’s, verbonden aan het Erasmus MC (Rotterdam), hebben in het kader van haar promotieonderzoek laten zien dat luteïne en zeaxanthine niet alleen de progressie remt, maar ook het risico op het krijgen van AMD verlaagt. De invloed van luteïne en zeaxanthine bleek daarbij samen te hangen met het genetische risico op AMD [3].

 

In de cohorten van de grootschalige Blue Mountains Eye Study en de Rotterdam Studie, keken zij naar de interactie tussen voedingsfactoren (inname van antioxidanten en vis) en genvarianten die gerelateerd zijn aan een hoog risico op AMD. Van de antioxidanten werd alleen van luteïne en zeaxanthine gevonden dat een hogere inname het totale risico op AMD kan verlagen. De risicovermindering op het krijgen van AMD of op enige vorm van AMD was 20% lager bij de deelnemers met de hoogste inname van luteïne en zeaxanthine. Ook bij wekelijkse consumptie van vis was het risico verlaagd. Bij personen met een laag genetisch risico werd geen verband gevonden tussen de inname van luteïne en zeaxanthine en het risico op AMD [3].

 

Referenties

  1. The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA 2013;309(19):2005-15.
  2. Akuffo KO, Beatty S, Peto T, et al. The Impact of Supplemental Antioxidants on Visual Function in Nonadvanced Age-Related Macular Degeneration: A Head-to-Head Randomized Clinical Trial. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017 Oct 1;58(12):5347-5360.
  3. Buitendijk GHS. Age-related Macular Degeneration: from risk profiles towards prediction models. Proefschrift, Erasmus Universiteit, 2018.

 

Bron: Springfield nutraceuticals

off

ProstaatkankerEen gecombineerd preparaat van Serenoa repens, selenium en lycopeen is even effectief in de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathypertrofie dan het geneesmiddel tadalafil, zo blijkt uit een Italiaanse studie (Morgia et al., 2018).

 

Een recent gepubliceerde systematische review van 27 primaire studies toonde aan dat dit specifieke zaagpalmextract (Serenoa repens) effectiever was dan placebo en andere geneesmiddelen (tamsulosin en finasteride) geïndiceerd bij klachten door prostaathypertrofie (Vela-Navarrete et al., 2018).

 

Naar aanleiding van een systematische review in 2012 van de Cochrane Collaboration werd besloten dat Serenoa repens niet werkzaam zou zijn voor de behandeling van lage urinewegsymptomen bij benigne prostaathyperplasie. Een belangrijke kanttekening daarbij was dat het op basis van deze studie echter niet duidelijk was of dit gold voor alle extracten van Serenoa repens. Om hierover uitsluitsel te kunnen geven waren degelijke klinische studies van lange duur nodig, waarin gestandaardiseerde extracten van Serenoa repens vergeleken worden met placebo of een actief vergelijkend geneesmiddel (MacDonald, Tacklind, Rutks, & Wilt, 2012). Beide studies uit 2018 zijn daar voorbeelden van.

 

Bij mannelijke patiënten met symptomen van urinewegklachten door benigne prostaathyperplasie (n=427) werd het effect van Serenoa repens, selenium en lycopeen gedurende zes maanden vergeleken met het geneesmiddel tadalafil op de primaire klinische uitkomstmaat IPSS (de International Prostate Symptom Index) en op secundaire uitkomstmaten zoals mictie-piekstroom, prostaatvolume en bijwerkingen. Een tablet bevatte 320 mg Serenoa repens Co2-extract gestandaardiseerd op 85% vetzuren en fytosterolen, 50 mcg selenium en 5 mg lycopeen. Het tablet werd eenmaal daags bij de maaltijd ingenomen.

 

In beide groepen verbeterde de IPSS-score en was er sprake van vermindering van lage urinewegsymptomen. In de groep mannen die zaagpalmextract gebruikten werden minder bijwerkingen geobserveerd.

 

Referenties:
MacDonald, R., Tacklind, J. W., Rutks, I., & Wilt, T. J. (2012). Serenoa repens monotherapy for benign prostatic hyperplasia (BPH): an updated Cochrane systematic review. BJU International, 109(12), 1756–1761.

Morgia, G., Vespasiani, G., Pareo, R. M., Voce, S., Madonia, M., Carini, M., … SPRITE investigators. (2018). Serenoa repens + selenium + lycopene vs tadalafil 5 mg for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic obstruction: a Phase IV, non-inferiority, open-label, clinical study (SPRITE study). BJU International.

Vela-Navarrete, R., Alcaraz, A., Rodríguez-Antolín, A., Miñana López, B., Fernández-Gómez, J. M., Angulo, J. C., … Ficarra, V. (2018). Efficacy and safety of a hexanic extract of Serenoa repens (Permixon®) for the treatment of lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH): Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. BJU International.

 

Bron: Orthofyto

off

Omega-3Een adequate inname van omega 3-visvetzuren beschermt diabetespatiënten tegen het risico van retinopathie. Bij diabetische retinopathie zijn kleine bloedvaatjes in het netvlies van het oog beschadigd.

 

Als onderdeel van de Spaanse PREDIMED-studie werden in de periode van 2003 tot 2009 meer dan 3600 diabetespatiënten geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van 55 tot 80 jaar en hadden diabetes type-2. Bij de deelnemers werd informatie verzameld over hun inname van omega 3-visvetzuren. Dit werd gerelateerd aan het risico van ernstige retinopathie waarbij het gezichtsvermogen wordt bedreigd. Van 3482 deelnemers waren alle gegevens beschikbaar voor analyse.

 

Van de proefpersonen haalde 75% (2611 personen) de noodzakelijke hoeveelheid omega 3-visvetzuren van 500 mg per dag. Tijdens de volgperiode van gemiddeld zes jaar werd bij 69 deelnemers (opnieuw) een ernstige vorm van retinopathie vastgesteld. Na correctie voor beïnvloedende factoren zoals de leeftijd, het geslacht en de leefstijl bleek dat diabetespatiënten die bij aanvang van de studie een adequate inname hadden van omega 3-visvetzuren (≥500 mg per dag) met 48% significant minder kans hadden op de aandoening in vergelijking met personen die een te lage inname van deze vetzuren hadden. Het verband tussen de omega 3-visvetzuren en het risico van retinopathie werd sterker naarmate ook in opeenvolgende jaren sprake was van een adequate inname van deze vetzuren.

 

Het netvlies bevat van nature een hoge concentratie omega 3-visvetzuren. Deze vetzuren met een ontstekingsremmende werking blijken het netvlies van diabetespatiënten te beschermen. De consumptie van twee porties vette vis per week is voldoende om in de behoefte van omega 3-visvetzuren te voorzien.

Referentie:

Bron: Ortho.nl

off

eiwitshakeFitnessfanaten en bodybuilders die spiermassa willen opbouwen kunnen hun eiwitshakes en -repen net zo goed tussen de maaltijden door consumeren als tijdens de maaltijden. Dat maakt niet uit, schrijven Amerikaanse voedingswetenschappers in Nutrition Reviews. Maar als ze vetmassa willen verliezen, kunnen ze hun eiwitsupplementen beter tijdens hun maaltijden gebruiken.

 

Studie

 

Lees meer…

off