Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

EiwittenDe echte bikkels in de topsport blijven gewoon trainen tot ze erbij neervallen, en doen vrolijk nog mee aan wedstrijden als ze zestig of zeventig jaar oud zijn. Ook in die groep atleten heeft een eiwitrijk dieet een positief effect, ontdekten Italiaanse onderzoekers van de universiteit van Trieste. Eiwitrijke voeding maakt de spieren van senior-atleten sterker – en heeft geen negatief effect op de gezondheid.

 

Studie

 

Lees verder…

off

Astaxanthine tegen vermoeidheid

dinsdag, december 5, 2017 @ 01:12 PM

AstaxanthineAstaxanthine in de vorm van een voedingssupplement lijkt zowel mentale als lichamelijke vermoeidheid tegen te gaan.

 

Aan dit onderzoek namen 39 personen deel. Ze hadden last van vermoeidheid, maar verkeren verder in goede gezondheid. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de ene groep kregen de proefpersonen gedurende acht weken elke dag 12 mg astaxanthine samen met 20 mg tocotriënolen (dit is een vorm van vitamine E). De controlegroep kreeg alleen 20 mg tocotriënolen.
Met een fietstest werd gekeken wat het effect was van suppletie op de fysieke vermoeidheid. Met behulp van verschillende vragenlijsten waaronder de Visueel Analoge Schaal (VAS) werd de mentale vermoeidheid getest. In vergelijking met de controlegroep bleek de suppletiegroep significant beter te scoren op stemming, motivatie, concentratie en helderheid van denken. Bovendien bleek deze groep beter te presteren op een rekentest. Bij meting van de cortisolconcentratie in het speeksel bleek ook het cortisol hier in significant lager. Dit duidt op een mindere stressgevoeligheid.
Algemeen kan worden geconcludeerd uit dit onderzoek dat astaxanthine kan bijdragen aan een vermindering van dagelijkse vermoeidheid, zowel lichamelijk als mentaal, en een vermindering van stress.

 

Referentie:

Hongo N. Randomized controlled trial of the anti-fatigue effects of astaxanthin on mental and physical loads simulating daily life. Journal of Clinical Therapeutics & Medicines 2016: 277-91

 

Bron: Ortho.nl

off

Groene thee helpt alzheimer voorkomen

vrijdag, december 1, 2017 @ 06:12 PM

Groene thee

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat groene thee goed voor de hersenen is. De antioxidatieve en ontgiftende eigenschappen van groene thee zouden fatale ziekten zoals alzheimer kunnen helpen voorkomen. Onderzoek van de McMaster University brengt nieuw licht op de onderliggende mechanismen voor het ontstaan van alzheimer. Preklinisch bewijs geeft aan dat de groene­thee­verbinding die bekend staat als epigallo­catechine­gallaat (EGCG), de vorming van giftige oligomeren (β-amyloïdpeptide) – de belangrijke veroorzaker van alzheimer – tegengaat.

 

Als de ziekte van Alzheimer zich bij patiënten ontwikkelt, dan ontstaan er ‘plaques’. Lang is gedacht dat deze plaques de oorzaak waren van het dementeringsproces, maar inmiddels wijst alles er op dat zij niet de oorzaak, maar het gevolg van een moleculaire cascade zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een cognitieve afname bij alzheimerpatiënten. Zolang het eiwit dat de plaques vormt nog oplosbaar is, wordt het een oligomeer genoemd, die toxisch kan zijn.

 

In het Journal of the American Chemical Society schrijven de wetenschappers dat zij geloven dat epigallocatechinegallaat (EGCG), de krachtigste catechine in groene thee, een laag om de giftige oligomeren heen kan leggen. Dat beperkt het vermogen van de oligomeren om te groeien en te communiceren met gezonde cellen. EGCG is echter in de huidige vorm niet geschikt om als voedingssupplement in te zetten, omdat het bij kamertemperatuur onstabiel is en moeilijk in de hersenen is af te leveren. Daarnaar is meer onderzoek nodig.

 

Het aantal mensen met dementie in Nederland is door de vergrijzing vervijfvoudigd van 50.000 in 1950 tot 270.000 in 2016. De verwachting is dat dit aantal de komende 25 jaar verdubbeld naar meer dan een half miljoen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70 %). Aangezien hiervoor geen genezing bestaat, is preventie de beste optie. 15 – 25 jaar voor het ontstaan van symptomen zou er begonnen kunnen worden met het gebruiken van groenethee-extract. Samen met beweging en een gezonde leefstijl vergroot dat de kans op gezond ouder worden.

 

Referentie:
Ahmed R, Van Schouwen B, Jafari N et al. Molecular Mechanism for the (−)-Epigallocatechin Gallate-Induced Toxic to Nontoxic Remodeling of Aβ Oligomers. Journal of the American Chemical Society. 2017

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3275

off

Vitamine D vermindert insulineresistentie

maandag, november 27, 2017 @ 11:11 AM

vitamine dSuppletie met vitamine D kan de gevoeligheid van lichaamscellen voor insuline verbeteren, zo blijkt uit een Japanse studie.

 

Er namen 96 gezonde volwassenen deel aan de studie, waarvan er 81 het onderzoek voltooiden. De proefpersonen kregen willekeurig gedurende een jaar dagelijks een supplement met 420 IE (10,5 mcg) vitamine D of een placebo. Aan het begin en einde van de studie werd de nuchtere insuline- en glucosespiegel bepaald. Tevens werd rekening gehouden met de mate van fysieke activiteiten en met de hoeveelheid buikvet.

 

Suppletie leidde tot een significante toename van de vitamine D-spiegel met gemiddeld 26 nmol/l. Onder invloed van suppletie nam de nuchtere glucosespiegel significant af van gemiddeld 4,9 mmol/l naar 4,7 mmol/l. De insulineresistentie nam eveneens significant af van gemiddeld 1,17 naar 0,84 volgens het HOMA-IR model. In de placebogroep werden geen veranderingen gezien voor wat betreft de glucosespiegel en insulineresistentie. De resultaten werden niet beïnvloed door de mate van fysieke activiteiten en de hoeveelheid buikvet.

 

De resultaten bevestigen de bevindingen van eerdere studies. Uit laboratoriumstudies blijkt bovendien dat de actieve vorm van vitamine D leidt tot een verhoogde expressie van insulinereceptoren.

 

 
Referentie:
Sun X, Cao ZB, [..], Higuchi M. Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in Japanese adults: a secondary analysis of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition Research 2016
Bron: Ortho.nl
off

probioticaFitnessfanaten, bodybuilders en andere krachtsporters herstellen sneller van hun trainingen als ze bij hun eiwitpreparaten ook probiotica gebruiken. Dat ontdekten onderzoekers van de particuliere onderzoeksorganisatie Increnovo en de universiteit van Tampa.

 

Studie

 

Lees meer…

off

SlapenEen leefstijl met voldoende slaap vermindert in ieder geval bij mannen, en misschien ook bij vrouwen, de kans op overgewicht. Maar als mannen te weinig slapen, dan kunnen ze zichzelf tegen overgewicht beschermen als ze via hun voeding voldoende vitamine A, C en binnenkrijgen. Dat schrijven Koreaanse voedingswetenschappers van Ewha Womans University in Nutrients.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Pure chocolade gunstig bij inspanning

dinsdag, november 14, 2017 @ 11:11 AM

CacaoDe consumptie van pure chocolade kan effectief de inspanningscapaciteit verbeteren.

 

Er namen negen matig getrainde mannen deel aan het onderzoek. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende twee weken dagelijks 40 gram pure en witte chocolade met een tussenperiode van een week. Aan het begin van de studie en na iedere suppletieperiode werd de inspanningscapaciteit bepaald door middel van een test op een fietsergometer waarbij het zuurstofverbruik, de hartslag en de lactaatconcentratie in het bloed werden gemeten. De deelnemers fietsten gedurende twintig minuten op een tempo van 80% van hun maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2max), gevolgd door een tijdrit van twee minuten.

 

De consumptie van pure chocolade leidde tot een significante verbetering van de zogenaamde gasuitwisselingsdrempel (Gas Exchange Threshold, GET). Deze verbeterde met 11% ten opzichte van de consumptie van witte chocolade en met gemiddeld 21% ten opzichte van het begin van de studie. GET is een maat voor de fitheid en het uithoudingsvermogen. Tevens werd er een significant betere tijdrit neergezet door de deelnemers onder invloed van de consumptie van pure chocolade. De consumptie leidde bovendien tot een significante toename van de VO2max met gemiddeld 6%. De verschillende soorten chocolade hadden geen invloed op de hartslagfrequentie en de lactaatconcentratie.

 

De wetenschappers concluderen dat pure chocolade het zuurstofverbruik tijdens matige inspanning kan verminderen en zodoende de inspanningscapaciteit kan verbeteren.

 

Referentie:
Patel RK, Brouner J, Spendiff O. Dark chocolate supplementation reduces the oxygen cost of moderate intensity cycling. J Int Soc Sports Nutr 2015; 12:47

 

Bron: Ortho.nl

off

kaneelEen half theelepeltje kaneel per dag verlaagt bij mensen met diabetes type-2 – en die daarvoor medicijnen gebruiken – de glucose- en triglyceridenspiegel met ongeveer 20 procent. Dat ontdekten voedingswetenschappers van de NWFP Agricultural University in Pakistan. De onderzoekers vermoeden dat gezonde mensen op dezelfde manier op kaneel reageren.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Betere gemoedstoestand met saffraan-extract

zondag, november 12, 2017 @ 11:11 AM
SaffraanEen betere gemoedstoestand in 4 weken met saffraanextract (Crocus sativus L.)

 

Recent gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek heeft opnieuw bevestigd dat een gestandaardiseerd saffraanextract kan bijdragen aan het behoud van een goede gemoedstoestand. Eerdere onderzoeken waarbij dagelijks 30 mg saffraan werd gebruikt voor een periode van zes tot acht weken toonden dit al aan. De onderzoekers waren nu benieuwd of een lagere dosering en een kortere gebruiksperiode net zo effectief zouden zijn.

 

Voor dit onderzoek werden 128 gezonde personen geselecteerd in de leeftijd van 18 tot 77 jaar die zichzelf classificeerden als personen met een minder positieve gemoedstoestand. De groep werd in drieën gesplitst en de subgroepen kregen dagelijks een dosering van 22 mg saffraan, 28 mg saffraan of een placebo. De stemming werd aan het begin en aan het eind van de studie gemeten. Na 4 weken werd in de 28 mg-groep een significant betere gemoedstoestand waargenomen. De deelnemers uit deze groep scoorden namelijk vele malen beter op het gebied van spanning, depressieve gevoelens, boosheid, vermoeidheid, verwarring, angst, stress en daadkracht. De onderzoekers concludeerden dat het onderzochte saffraanextract effectief en veilig ingezet kan worden ter verbetering van de algehele gemoedstoestand. Dit saffraanextract is al werkzaam binnen vier weken en bij een relatief lage dosering.

 

Referentie
G. Kell et al. Affron a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med. 2017 Aug;33:58-64. doi: 10.1016/j.ctim.2017.06.001. Epub 2017 Jun 13.

 

off

Groenten en fruitIn The Lancet verscheen een eerste globale bevolkingsstudie die de relatie tussen groente-fruit-en-peulvrucht-inname en hartziekte becijferde. Volgens de PURE-studie, die tussen 2003 en 2013 135.335 deelnemers uit 18 landen ronselde, kunnen we het risico op hart- en vaatziekte, beroerte, overlijden aan een hartziekte en overlijden aan eender welke doodsoorzaak substantieel verlagen door voldoende groente en fruit te eten. Het optimum lag bij een inname tussen 375 en 500 gram groente, fruit en peulvruchten per dag. Meer eten leek geen zin te hebben.

 

In de analyse hielden de onderzoekers rekening met leeftijd, geslacht, calorie-inname, rookstatus, woongebied (platteland of stad), beweging, diabetes, opleiding en andere dieetparameters (rood vlees, granen, brood). Na correctie voor al die factoren waren enkel twee sterftecijfers (algemeen en niet-cardiovasculair) significant verlaagd.

 

Van sommige landen kunnen de inwoners zich geen groenten en fruit veroorloven. Voor een globaal beleid is het iedereen voorzien van 375 gram groenten en fruit daarom een verantwoorde, minimale doelstelling.

 

Referentie:
Miller V, Mente A et al. Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Aug 28. pii: S0140-6736(17)32253-5

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3256

off