Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Flavanolen uit chocolade verbeteren cognitie

zondag, augustus 20, 2017 @ 09:08 AM

chocolade-hersenenChocolade is niet zomaar een traktatie, maar beschermt de cognitieve functies, dankzij de oxidatieve en zenuwbeschermende eigenschappen van cacaoflavanolen. Italiaanse onderzoekers onderzochten in hun review de beschikbare literatuur over de effecten van kort en langdurig gebruik van cacaoflavanolen op verschillende cognitieve functies. Met andere woorden, wat gebeurt er binnen een paar uur na inname van cacaoflavanolen en wat zijn de gevolgen van een dieet rijk aan cacaoflavanolen? Zij publiceerden hun positieve resultaten in het tijdschrift Frontiers in Nutrition.

 

Naar het acute effect ofwel kort gebruik van cacaoflavanolen is weinig onderzoek gedaan, maar de meeste gerandomiseerde gecontroleerde studies daarover wijzen op een gunstig effect op cognitieve prestaties: verbetering van werkgeheugenprestaties en visuele informatieverwerking. Vrouwen die na een slapeloze nacht chocolade aten, konden daardoor verlies van cognitieve prestaties, zoals het minder nauwkeurig uitvoeren van taken, voorkomen. De effecten bleken wel afhankelijk van de gebruikte cognitieve testen in de studies. Vooral bij jonge en cognitief gezonde vrouwen was een cognitieve test van hoge kwaliteit nodig om de subtiele acute effecten te kunnen meten.

 

Langdurig gebruik van cacaoflavanolen, variërend van vijf dagen tot drie maanden, is het meest bij ouderen onderzocht. Dagelijkse inname van cacaoflavanolen zorgde bij ouderen voor verbetering van cognitieve prestaties, zoals aandacht, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en vloeiend spreken. Deze effecten waren echter het meest uitgesproken bij oudere volwassenen met beginnende geheugenafname of andere milde cognitieve stoornissen. Cacaoflavanolen zouden de cognitieve prestaties van deze kwetsbare groep weleens kunnen beschermen.

 

De onderzoekers verklaren de effecten door te kijken naar het onderliggende mechanisme. Cacaoflavanolen hebben een gunstig effect op de cardiovasculaire gezondheid en kunnen het cerebrale bloedvolume in de dentate gyrus van de hippocampus verhogen. Die structuur raakt met name aangetast door veroudering en kan de bijbehorende geheugenafname verklaren.

 

Zijn deze resultaten een reden om dagelijks chocolade te eten? Daarvoor moet naast de gunstige effecten ook naar de mindere aspecten gekeken worden, zoals de hoge voedingswaarde, aanwezigheid van suiker en melk, additieven en chemische verbindingen als cafeïne en theobromine. Chocola is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar, maar vooral heel pure chocolade is een rijke bron van cacaoflavanolen.

 

Referentie:
Socci V, Tempesta D, Desideri G et al. Enhancing Human Cognition with Cocoa Flavonoids. J. Front. Nutr; mei 2017 doi:10.3389/fnut.2017.00019

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3014

CrohnLage vitamine D niveaus komen bij de ziekte van Crohn frequent voor. Dit heeft te maken met malabsorptie in de dunne darm door verzwering van het darmslijmvlies ter plekke. Deze malabsorptie is ongewenst want vitamine D heeft bij auto-immunologische aandoeningen een immuunregulerende werking (Jørgensen et al., 2010).

 

De Deense internist Jorgenson publiceerde in 2010 al data waaruit bleek dat mensen in remissie van de ziekte van Crohn ongeveer vijftig procent minder kans hadden op terugval naar de acute opvlammingsfase. De Deen suppleerde 1200 ie vitamine D3 per dag gedurende een jaar. Na drie maanden was hierdoor het gemiddelde niveau van vitamine D in het bloed gestegen van 69 nmol/L (SD 31 nmol/L) naar 96 nmol/L (SD 27 nmol/L) (P < 0.001). In de vitamine D3 groep viel na een jaar 13% terug naar opvlamming, ten opzichte van 29% in de placebogroep (P=0.06).

 

Onlangs voerde de groep van Narula een kleinschalig onderzoek uit bij mensen in remissie van de ziekte van Crohn. Hij was op zoek naar de best beschermende dosering/ optimale vitamine D niveaus. Hij vergeleek de werking van een hoge dosis vitamine D (10.000 ie per dag gedurende een jaar) met een lage dosis vitamine D (1000 ie per dag gedurende een jaar). De 25-hydroxy-vitamin D niveaus veranderden van gemiddeld 73.5 nmol/L (SD 11.7 nmol/L) tot 160.8 nmol/L (SD 43.2 nmol/L).

 

Als alleen de mensen die de studie in haar geheel volbrachten werden vergeleken met elkaar (per protocol analyse), was er geen terugval te zien bij de hoge dosis vitamine D, en wel bij de lage dosis vitamine D (0/12 of 0% vergeleken met 3/8 of 37.5%) (p = 0.049) (Narula et al., 2017).

 

Het lijkt erop dat een hoge dosis/hoger niveau van vitamine D mensen in remissie van de ziekte van Crohn betere bescherming tegen opvlamming biedt, ten opzichte van geen of een lagere dagelijkse dosering vitamine D.

 

Referenties:
Jørgensen, S. P., Agnholt, J., Glerup, H., Lyhne, S., Villadsen, G. E., Hvas, C. L., … Dahlerup, J. F. (2010). Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn’s disease – a randomized double-blind placebo-controlled study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 32(3), 377–383.

Narula, N., Cooray, M., Anglin, R., Muqtadir, Z., Narula, A., & Marshall, J. K. (2017). Impact of High-Dose Vitamin D3 Supplementation in Patients with Crohn’s Disease in Remission: A Pilot Randomized Double-Blind Controlled Study. Digestive Diseases and Sciences, 62(2), 448–455.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/minder-kans-opvlamming-crohn-hoge-doses-vitamine-d3/

off

Vaatfunctie verbetert met bietensap

dinsdag, augustus 8, 2017 @ 12:08 PM

BietensapEen adequate inname van nitraat door middel van de consumptie van bietensap leidt tot een verbetering van de vaatfunctie bij personen met een verhoogd cholesterolgehalte.

 

Er namen 69 proefpersonen aan de studie deel met een te hoog cholesterolgehalte. De personen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks 250 ml nitraatrijk of -arm bietensap.

 

In de suppletiegroep werd een significante verbetering van 24% gezien van de Flow-Mediated Dilatation (FMD) ten opzichte van het begin van de studie. FMD is een maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding (vasodilatatie). In de placebogroep werd juist een verslechtering gezien van de FMD. Ook werd er onder invloed van het nitraatrijke bietensap een kleine verbetering gezien van de polsgolfsnelheid in de aorta; de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door de aorta beweegt. Tevens leidde inname van het nitraatrijke bietensap tot een significante afname van de plaatjesaggregatie met 8%, terwijl deze significant toenam in de placebogroep met gemiddeld 10%. Er werden geen bijwerkingen gemeld door de proefpersonen. Opvallend was dat onder invloed van het nitraatrijke sap de samenstelling van het microbioom in de mond veranderde, zoals bleek uit het aandeel van 78 bacteriesoorten in de mondflora. Dit was niet het geval bij het nitraatarme bietensap.

 

De vaatfunctie van personen met een te hoog cholesterolgehalte kan verbeteren onder invloed van nitraatrijk bietensap. De verbetering gaat gepaard met een verandering van de mondflora.

 

Referentie:
Velmurugan S, Gan JM, [..], Ahluwalia A. Dietary nitrate improves vascular function in patients with hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Am J Clin Nutr 2016; 103(1):25-38

 

Bron: Ortho.nl

off

Thee en koffie houden de lever gezond

dinsdag, augustus 8, 2017 @ 12:08 PM

KoffieHet ‘westers dieet’ richt schade aan in de lever, maar consumptie van koffie en thee kan ons ertegen beschermen. Regelmatig een kopje koffie of thee drinken verlaagt het risico op fibrose in de lever, dit is vorming van littekenweefsel. Zelfs voor kleine hoeveelheden vonden de onderzoekers een statistisch significant verband. Voor leververvetting vonden ze dan weer geen verband.

 

Leververvetting is een eerste fase van leverziekte en is een van de mogelijke oorzaken van leverfibrose. Leverfibrose treedt dus later op, wanneer de leverschade onomkeerbaar is. Consumptie van veel suiker en vet, zoals in het westers dieet vaak het geval is, is een directe oorzaak van leververvetting. Dit onderzoek suggereert dat koffie en thee de progressie naar leverfibrose zou vertragen, maar meer onderzoek is nodig. Onder de noemer van thee viel niet enkel groene thee en zwarte thee, maar ook diverse vormen van kruidenthees.

 

Referentie:
Alferink LJM, Fittipaldi J, Kiefte-de Jong JC et al. Coffee and herbal tea consumption is associated with lower liver stiffness in the general population: The Rotterdam study. J Hepatol. 2017 May 21. pii: S0168-8278(17)30147-2.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

BosbessenSporters zijn pal na een intensieve trainingssessie verhoogd kwetsbaar voor ziektekiemen. Toevoeging van een redelijke portie bosbessen aan hun dieet kan die kwetsbaarheid misschien reduceren. Volgens een humane studie die de Amerikaanse voedingswetenschapper Lisa McAnulty in 2011 publiceerde in Applied Physiology Nutrition and Metabolism kunnen bosbessen de concentratie Natural Killer Cells in het bloed van atleten verhogen.

 

Natural Killer Cells

 

Lees meer…

off

Bloedwaarde vitamine D belangrijk voor geheugen

woensdag, augustus 2, 2017 @ 01:08 PM
vitamine dEen voldoende hoge bloedwaarde vitamine D op middelbare leeftijd is gerelateerd aan een beter geheugen op latere leeftijd. Omgekeerd is een lage bloedwaarde bij ouderen gerelateerd aan een versnelde cognitieve achteruitgang. Dit blijkt uit onderzoeken gepubliceerd in JAMA Neurology en de British Journal of Medical Nutrition.

 

Een voldoende hoge bloedwaarde vitamine D op middelbare leeftijd blijkt gerelateerd aan een beter geheugen op latere leeftijd. Dit geldt in ieder geval voor personen met een laag opleidingsniveau, aldus de onderzoekers in JAMA Neurology. Er werden gegevens gebruikt over de bloedwaarden vitamine D3 bij 1009 personen tussen de 45 en 60 jaar.

 

Bij personen met een laag opleidingsniveau werd een significante relatie gevonden tussen de vitamine D-spiegel en het kortetermijngeheugen en werkgeheugen. Hoe hoger de vitamine D-spiegel op middelbare leeftijd, hoe beter het geheugen op hogere leeftijd.

 

Andersom blijkt een tekort aan vitamine D bij ouderen gerelateerd aan een versnelde cognitieve achteruitgang. De wetenschappers onderzochten een groep van 382 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar. De proefpersonen werden gemiddeld gedurende vijf jaar gevolgd. Aan het begin werd de vitamine D-status bepaald en jaarlijks werd het cognitief functioneren gemeten.

 

Bij aanvang van de studie had de helft van de deelnemers een normale cognitie. Bij ongeveer 17 procent was er sprake van dementie en bij 33 procent van verminderd cognitief functioneren. De gemiddelde vitamine D-spiegel bedroeg 49 nmol/L. Bij 26 procent van de proefpersonen was sprake van een vitamine D-tekort (<30 nmol/L) en bij 35 procent van een inadequate vitamine D-spiegel (30 tot 50 nmol/L).

 

Het bleek dat de gemiddelde vitamine D-spiegel in de dementiegroep significant lager was in vergelijking met de groep personen met een verminderde of goede cognitie. Bij een vitamine D-tekort gingen bepaalde geheugenfuncties twee tot drie keer sneller achteruit dan bij een adequate vitamine D-status (80 nmol/L of meer).

 

Het is dus extra belangrijk om goed te letten op de vitamine D-status bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen, bijvoorbeeld met behulp van een bloedtest.

 

Referenties:

  1. Assmann KE, Touvier M, Andreeva VA, Deschasaux M, Constans T, Hercberg S, Galan P, Kesse-Guyot E, Midlife plasma vitamin D concentrations and performance in different cognitive domains assessed 13 years later, Br J Nutr. 2015 May 28;113(10):1628-37.
  2. Miller JW, et al., Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults, JAMA Neurol 2015; sep 14
  3. Ortho 5-2015, p 171.

 

Bron: Naturafoundation.nl

off

BCAAHet is in het Blogland maintenant reuze hip om BCAA’s als krachtsportsupplement door het putje te halen, maar dat is niet helemaal terecht. Dat blijkt een humaan onderzoek, dat een groep van Engelse bewegingswetenschappers, onder leiding van Kevin Tipton, heeft gepubliceerd in Frontiers in Physiology. Volgens die studie stimuleert een inname van een paar gram BCAA’s na een workout wel degelijk de synthese van spiermassa. Maar krachtsporters die uitsluitend BCAA’s gebruiken rond hun training, en die niet aanvullen met volledige eiwitten of essentiële aminozuren, die missen een heleboel.

 

Studie

 

Lees meer…

off

vastenIn het orthomoleculaire werkveld is al lang de notie doorgedrongen dat vasten cliënten uitstekende gezondheidsvoordelen oplevert als het gaat om preventie van chronische ziekte. Een onlangs verschenen studie van de University of Southern California verifieert die notie verder. Uit hun studie blijkt dat een vijfdaagse vast één keer per maand niet alleen tot gewichtsverlies kan leiden, maar bovendien iemands risico op chronische ziekte vermindert (Wei, 2017).

 

Voor 71 volwassen deelnemers aan de studie van de USC Leonard Davis School voor gerontologie, bleek het vijfdaagse vasten een keer per maand cardiovasculaire risicofactoren te verminderen. Het betrof de bloeddruk, de ontstekingsmarker C – reactief proteïne, evenals bloedsuikerspiegels en verlagingen van het hormoon IGF-1. Het vijfdaagse vasten, iedere maand gedurende drie maanden resulteerde verder in kleinere tailles, gewichtsverlies en een lager vetpercentage lichaamsvet, maar wel met behoud van spiermassa. Volgens de studie verminderde het risico op kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en andere aan leeftijd gerelateerde aandoeningen.

 

‘Deze studie levert het bewijs dat mensen aanzienlijke gezondheidsvoordelen kunnen verkrijgen door middel van periodiek vasten. Het is een voedingspatroon dat calorische restrictie nabootst en is ontworpen om op te treden tegen het verouderingsproces’, zei Valter Longo, directeur van het USC Longevity Instituut. Voorafgaande studies hebben een aantal voordelen voor de gezondheid van muizen aangegeven, maar dit is de eerste gerandomiseerde klinische studie met voldoende deelnemers om aan te tonen dat het dieet haalbaar, effectief en veilig voor de mens is.

 

Referentie:
Min Wei, Valter D. Longo et al. Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging, diabetes, cancer, and cardiovascular disease. Science Translational Medicine, 2017; 9 (377)

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/vasten-vermindering-chronische-ziekte/

off

VegetarischDiabetespatiënt verliezen dubbel zo veel gewicht met een vegetarisch voedingspatroon dan met een conventioneel ‘diabetesdieet’. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie met 74 deelnemers waarin twee diëten met gelijk aantal calorieën met elkaar werden vergeleken. De ‘vegetarische proefpersonen’ verloren gemiddeld 6,2 kg, dat was 3,0 kg meer dan in de andere groep.

 

De onderzoekers volgden ook de ontwikkelingen in het vetweefsel. Beide voedingspatronen verlaagden onderhuids vetweefsel even sterk, maar het vegetarische voedingspatroon verlaagde sterker vetmassa in de subfasciale laag (laag tussen huid en spieren) en vetweefsel in de spieren. Wetenschappers geloven dat terugdringing van die vetweefsels gunstig is voor beter glucosecontrole en meer spierkracht.

 

Het vegetarische dieet bestond uit groenten, granen, peulvruchten, fruit en noten. Dierlijke voedingsmiddelen waren beperkt tot hoogstens eenmaal yoghurt per dag. Het diabetesdieet was zoals voorgeschreven door de Diabetes and Nutrition Study Group van de European Association for the Study of Diabetes. Het vegetarische dieet was gemakkelijker vol te houden. Alle deelnemers volgden ook een programma voor lichaamsbeweging.

 

Referentie:
Kahleova H, Klementova M, Herynek V et al. The effect of a vegetarian vs conventional hypocaloric diabetic diet on thigh adipose tissue distribution in subjects with type 2 diabetes: A randomized study. J Am Coll Nutr. 2017 Jun 10:1-6

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2985

off

Mooiere huid met astaxanthine

dinsdag, juli 11, 2017 @ 03:07 PM

AstaxanthineIn Japan zijn twee cosmetische onderzoeken gedaan met astaxanthine. Het ene onderzoek betrof 30 gezonde vrouwen in de leeftijd van 20 tot 55 jaar, de andere betrof een dubbel blind placebo gecontroleerde studie onder 36 gezonde mannen. De vrouwen kregen gedurende 10 weken 6 mg astaxanthine en dagelijks 2 ml crème voor op het gezicht met 78,9 uM astaxanthine. Bij de mannen kregen 18 personen gedurende 6 weken 6 mg astaxanthine per dag en 18 mannen kregen een placebo.

 

Na 4 weken werd al bij de vrouwen een verbetering van de huidtextuur waargenomen. Na 8 weken was er een zichtbare verbetering van de huid op het gebied van kraaienpootjes, ouderdomsvlekjes, vochtgehalte in de bovenste huidlaag en elasticiteit van de huid.

 

Bij de mannen werd een huidmeting gedaan bij de start en na afloop van het onderzoek. Na 6 weken was ook hier een duidelijke verbetering te zien. Minder kraaienpootjes, verbeterde elasticiteit en minder transepidermaal waterverlies (TEWL).

 

Het onderzoek suggereert dat suppletie met 6 mg astaxanthine per dag een positief effect kan hebben op de hoornlaag, epidermis en dermis zowel bij mannen als vrouwen.

 

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22428137?dopt=Abstract

 

Bron: Orthokennis

off