Europees onderzoek naar psychedelica

PsilocybinEen Europees samenwerkingsverband van negentien organisaties ontvangt ruim € 6,5 miljoen van de Europese Unie voor onderzoek naar het gebruik van psilocybine als psychische ondersteuning bij mensen met ongeneeslijke, progressieve ziekten. Dit is de eerste financiering van de EU voor een klinische studie naar psychedelica-ondersteunde therapie. De combinatie van professionele psychotherapie met de toediening van psilocybine in een veilige omgeving, introduceert een nieuwe therapeutische benadering die niet alleen symptomen van depressie en angst aanpakt, maar ook spiritueel welzijn en de kwaliteit van leven kan bevorderen.

Het programma PsyPal, gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderzoekt de effectiviteit van psilocybine (de werkzame stof in psychedelische paddenstoelen) bij het verlichten van psychische problematiek bij patiënten met COPD, MS, ALS en de ziekte van Parkinson. Begin 2024 zal het onderzoek van start gaan op vier locaties in Europa. Meer dan honderd patiënten zullen worden behandeld. Deelnemers zullen twee therapiesessies ondergaan waarin ze psilocybine of een placebo krijgen toegediend. Eerdere pilotstudies hebben positieve effecten aangetoond, waaronder vermindering van depressie en angst bij terminaal zieke patiënten.
PsyPal is de eerste klinische studie die de veiligheid en langetermijneffecten van psilocybine onderzoekt bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen voor niet-kankergerelateerde aandoeningen. De impact van dergelijke ziekten op het welzijn van patiënten is aanzienlijk. Een grote groep patiënten krijgt tijdens het ziekteproces te maken met depressie en angst. Bestaande behandelingen schieten vaak tekort, waardoor er een dringende behoefte is aan nieuwe, effectieve behandelingen zoals psilocybinetherapie. Het onderzoeksprogramma combineert psychotherapie en farmacotherapie om de behoeften van patiënten met terminale ziekten aan te pakken.

Referentie:
Rijksuniversiteit Groningen. (2024, 24 januari). Europese Unie financiert baanbrekend onderzoek naar therapie met psychedelica. Geraadpleegd op 2 april 2024, van www.rug.nl/europese-unie-financiert-baanbrekend-onderzoek-naar-therapie-met-psychedelica

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/europees-onderzoek-naar-psychedelica

Comments are closed.