You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for april, 2022.

Archive for april, 2022

CitroenverbenaInname van een gestandaardiseerd citroenverbena-extract gedurende ten minste twee maanden vermindert gevoelens van stress en verbetert de slaapkwaliteit, zo blijkt uit een Spaanse studie.

 

De opzet van de studie was dubbelblind en placebogecontroleerd en duurde acht weken, gevolgd door een wash-outperiode van vier weken. In totaal deden veertig vrijwilligers mee met een gemiddelde leeftijd van een 38,7 jaar ( ± 11,5 jaar).

 

De proefpersonen kregen de instructie een capsule (verum of placebo) per dag in te nemen, een tot twee uur voor het slapen. Elke verumcapsule bevatte 400 mg van het citroenverbena-extract (Lippia citriodora met 28% fenylpropanoïde, waarvan min 24% verbacoside).  Bij elk van de drie controles (baseline, na een en na twee maanden) beoordeelden de onderzoekers het gewicht, systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, hartslag in rust, cortisol,  lengte en lichaamssamenstelling (gewicht, BMI, % vet). Elk van de vrijwilligers vulde twee vragenlijsten in, namelijk PSS (perceived stress scale) en PSQI (Pittsburgh sleep quality). Daarnaast droegen de deelnemers een Fitbit-armband gedurende zeven dagen vanaf elk van de drie tijdstippen. Na drie maanden vulden de deelnemers de vragenlijsten opnieuw in om het psychologische effect te bestuderen van vier weken zonder inname van het voedingssupplement (wash-outperiode).

 

De groep die het citroenverbena-extract nam, ervaarde na acht weken aanzienlijk minder stress, wat ook tot uiting kwam in de cortisolniveaus. Na de wash-outperiode rapporteerden de proefpersonen nog lagere stressniveaus, wellicht als gevolg van het blijvende effect van het ingrediënt. De proefpersonen die het supplement innamen, voelden zich beter uitgerust na het slapen, waarbij een sterker effect werd waargenomen bij vrouwen. De diepere slaapfasen verbeterden, met name het percentage van de tijd in diepe slaap en REM.

 

Op basis van eerdere studies is het effect vermoedelijk het resultaat van binding van het polyfenol aan GABAα-receptoren op dezelfde bindingsplaatsen als benzodiazepinen. Een van de beperkingen van het onderzoek is dat apparaten zoals Fitbit een beperkte nauwkeurigheid hebben bij het meten van slaap.

 

Referentie:
Martínez-Rodríguez A, Martínez-Olcina M, Mora J. Anxiolytic Effect and Improved Sleep Quality in Individuals Taking Lippia citriodora Extract. Nutrients, 2022, 14.1: 218

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5928

off

SeleniumstatusDe kans op een chronische leverziekte is kleiner bij een hogere seleniumstatus en een daarop afgestemde inname, mits deze beneden de veilige bovengrens blijven. Dat wijst een systematische review en meta-analyse uit van studies die het verband onderzochten met de verschillende vormen van hepatitis, cirrose en kanker van de lever. Voor leververvetting kon deze conclusie niet worden getrokken.

 

Voor ziektepreventie houdt een optimale seleniumstatus het midden tussen deficiëntie en overmaat. Dit U-vormige verband betekent dat overschrijding van de door de auteurs aangehouden norm van 400 mcg per dag een verhoogde kans geeft op oxidatieve schade en aantasting van het DNA. Een tekort is echter gerelateerd aan een hoger risico op onder meer kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Ook voor de relatie met leverziekten waren dergelijke aanwijzingen al gevonden, die in dit onderzoek zijn gesystematiseerd op basis van vijftig studies van voldoende geachte kwaliteit. Daaronder waren vier RCT’s, naast andere onderzoeksvormen zoals cohortstudies.

 

Het onderzoek omvatte 9.875 gevallen van chronische leverziekte, voornamelijk in Europese en Aziatische landen. De meeste (5.621) betroffen leververvetting, gevolgd door hepatitis (1.635), levercirrose (1.455) en leverkanker (1.164). In totaal waren er 12.975 controlepersonen. Selenium werd vooral gemeten in het bloed en in enkele gevallen in haar, nagels of de lever zelf.

 

UIt de resultaten bleek dat patiënten met hepatitis, cirrose en kanker significant lagere niveaus selenium hadden in vergelijking met controlepersonen. Voor leververvetting echter waren de uitkomsten te tegenstrijdig voor conclusies. Daarmee lijkt vooral het voorkomen van verder voortgeschreden leverschade gebaat te zijn bij een hoger seleniumniveau: dat is geassocieerd met een 41% lagere incidentie.

 

Referentie:
Lin Y, He F, Lian S, et al. Selenium Status in Patients with Chronic Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Feb 23;14(5):952.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5909

off

Dementie B-vitaminenOnder de vitaminen zijn het vooral foliumzuur en in mindere mate andere B-vitaminen die het risico op dementie kunnen verlagen. Dat wordt geconcludeerd in een Duits-Spaanse meta-analyse van de rol die vitaminen spelen bij preventie c.q. uitstel van (milde of ernstige) cognitieve achteruitgang. Voor de analyse werden studies gebruikt die de laatste tien jaar zijn verschenen.

 

Van de risicofactoren voor cognitieproblemen is een groot aantal leefstijlgerelateerd, zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, alcoholisme, overgewicht, depressie en inactiviteit. Ook de voeding, waaronder een niet-optimale vitaminestatus, past in dit rijtje. In deze meta-analyse werden 27 vitaminestudies opgenomen, waarvan de meeste (veertien) betrekking hadden op vitamine B-complex, tien op vitamine D en drie op vitamine E. Door de gehanteerde criteria vielen de vitaminen A en K uit, terwijl vitamine C alleen in aanmerking kwam in combinatie met vitamine E.

 

De meeste impact had suppletie met foliumzuur: de scores op cognitieve testen waren daardoor beter dan die van controlepersonen. Ook thiamine verbeterde de cognitieve prestaties, zowel afzonderlijk als in combinatie met foliumzuur. De combinatie foliumzuur-vitamine B12 leverde echter tegenstrijdige resultaten op. Van vitamine D kon geen onverdeeld gunstig effect worden vastgesteld. De cognitie werd wel in positieve zin beïnvloed door vitamine C en een hoge dosis vitamine E, maar te weinig om als bewezen te worden beschouwd.

 

Twee conclusies springen er uit. De eerste is dat suppletie met vitamine B-complex, foliumzuur in het bijzonder, cognitief verval vóór kan zijn of het begin daarvan kan vertragen. De tweede conclusie moet luiden dat er naar de meeste vitaminen te weinig hoogwaardig onderzoek is gedaan om uitspraken over werkzaamheid te kunnen doen.

 

Referentie:
Gil Martínez V, Avedillo Salas A, Santander Ballestín S. Vitamin Supplementation and Dementia: A Systematic Review. Nutrients. 2022 Feb 28;14(5):1033.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5910

off

Vitamine CDe linkerventrikel-ejectiefractie (LVEF), het percentage dat de pompkracht van het hart aangeeft, gaat omhoog door toediening van vitamine C. Deze conclusie uit een meta-analyse kan een hoopvol teken zijn voor mensen met hartfalen, bij wie de LVEF tot een gevaarlijk laag niveau kan dalen. Het effect op de pompkracht was ook aanwezig bij mensen zonder hartklachten, maar was sterker voor hartpatiënten.

 

De motivatie voor het onderzoek ligt in de deels overlappende symptomen van vitamine C-deficiëntie en hartfalen. Verschijnselen als vermoeidheid, benauwdheid, oedeem en pijn op de borst treden niet alleen op bij verminderde pompkracht, maar ook bij een ernstig vitamine C-tekort dat een toestand van scheurbuik benadert. Daarnaast is uit dierstudies gebleken dat vitamine C de contractiliteit en mechanische efficiëntie van het hart kan verbeteren.

 

De relatie tussen vitamine C en LVEF kwam aan de orde in vijftien studies, waarvan er twaalf in de meta-analyse werden opgenomen. Zes daarvan betroffen in totaal 246 mensen met hartproblemen, de andere zes 177 mensen die deze niet hadden. Bij aanvang van het onderzoek lag de LVEF in de eerste groep tussen 35 en 62%, in de tweede groep tussen 56 en 66%. In acht van de twaalf onderzoeken werd vitamine C intraveneus toegediend, in de vier andere gebeurde dat oraal.

 

Vitamine C verhoogde de LVEF bij hartpatiënten met gemiddeld 12,0%. Bij patiënten zonder hartklachten was dat 5,3%. Deze uitkomsten waren niet verschillend naar toedieningsweg, wat suggereert dat er geen hoge, intraveneuze doses nodig zijn om effect te sorteren. Om rekening te houden met methodologische zwaktes werd een aparte analyse gemaakt van de vier kwalitatief beste onderzoeken, alle bij hartpatiënten. Daardoor veranderden de uitkomsten niet wezenlijk.

 

Uit eerdere studies was al gebleken dat mensen met hartfalen lagere niveaus vitamine C hadden dan gezonde controlepersonen, maar dat de verklaring daarvoor niet ligt in een lagere inname via de voeding. Vooral in een ernstige fase van de ziekte is hartfalen zelf geassocieerd met minder vitamine C in het plasma. Volgens de auteurs is een waarschijnlijke verklaring dat hartfalen gerelateerd is aan oxidatieve stress. De daardoor toegenomen metabolische consumptie van vitamine C zou dan de verklaring zijn voor de uitputting van de plasmavoorraad.

 

Referentie:
Hemilä H, Chalker E, de Man AME. Vitamin C May Improve Left Ventricular Ejection Fraction: A Meta-Analysis. Front Cardiovasc Med. 2022 Feb 25;9:789729.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5927

off

Alpha-Lipoic Acid verbetert werking creatine

zaterdag, april 23, 2022 @ 07:04 PM

LiponzuurSpieren nemen creatine beter op als je creatine inneemt met koolhydraten, en zeker als je dat mengsel na je training binnenkrijgt. Die truc werkt beter als je daarbij een supplement met alpha-lipoic acid gebruikt. Dat ontdekten bewegingswetenschappers van St. Francis Xavier University in Canada.

 

R-(+)- en S-(-)-alpha-lipoic acid

 

Lees meer…

off

Co-enzym Q10Patiënten met hartfalen hebben baat bij suppletie met Q10, concludeert de grootste en meest zorgvuldig uitgevoerde metastudie tot nu toe. Q10 verbetert het functioneren van het hart en de overlevingskansen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

WalnotenMet elke drie walnoten die je dagelijks eet, vermindert je kans op diabetes daardoor misschien met de helft. Dat maken we op uit een Amerikaanse epidemiologische studie, die in 2018 is verschenen in Diabetes | Metabolism Research and Reviews.

 

Studie

 

Lees meer…

off

CreatineBodybuilders en andere krachtsporters die tijdens hun workout creatine gebruiken – omdat hun spiercellen het energiesupplement op dat moment beter kunnen opnemen – hebben meer baat bij inname na de training dan daarvoor. Dat melden onderzoekers van Nova Southeastern University in de Journal of the International Society of Sports Nutrition.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Resveratrol voor sterke botten

dinsdag, april 19, 2022 @ 05:04 PM

ResveratrolSuppletie met resveratrol zou wel eens veroudering kunnen afremmen, vermoeden sommige wetenschappers. Of dat echt zo is, is onderwerp van discussie. Volgens een humane studie, die in 2020 verscheen in de Journal of Bone and Mineral Research, remt resveratrol in ieder geval de veroudering van het skelet.

 

Studie

 

Lees meer…

off

CreatineKrachtsporters die hun creatine oplossen in een vloeistof reageren een beetje beter op het supplement dan sporters die hun creatine als poeder slikken. Dat ontdekten Britse bewegingswetenschappers van University College Chichester twintig jaar geleden. Volgens de Britten neemt het lichaam creatine in een oplossing twintig procent beter op dan creatine als poeder.

 

Creatine oplossen

 

Lees meer…

off