You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for februari, 2016.

Archive for februari, 2016

Omega-3 essentieel voor effect B-vitaminen

zondag, februari 28, 2016 @ 06:02 PM
CognitieB-vitaminen kunnen cognitieve achteruitgang vertragen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Oxford werkt dit echter alleen wanneer ook de bloedwaarde omega-3 hoog genoeg is.

 

Uit eerder onderzoek bleek al dat B-vitaminen de cognitieve achteruitgang bij ouderen met milde cognitieve stoornis (MCI) kunnen vertragen. Onderzoekers van onder andere de Universiteit van Oxford stellen nu in de Journal of Alzheimer’s Disease dat B-vitaminen alleen effectief zijn bij MCI wanneer de bloedwaarde omega-3 bij voorhand hoog genoeg is.

 

Iemand met MCI vertoont cognitieve gebreken die niet passen bij de leeftijd of het opleidingsniveau. MCI wordt gezien als overgangsfase naar alzheimer en andere vormen van dementie.

 

Significante vertraging hersenatrofie

Gedurende twee jaar volgden de onderzoekers 250 personen met milde cognitieve beperkingen.  Aan het begin, tijdens en na het onderzoek werden cognitieve tests afgenomen. Ook werden de bloedwaardes van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bepaald. De ene helft kreeg twee jaar lang een B-supplement, de andere placebo.

 

Bij mensen met lage bloedwaardes omega-3 bleek suppletie met B-vitaminen weinig tot geen effect te hebben op MCI. Een heel ander beeld gaven de personen die al vanaf het begin goed in hun omega-3 zaten: daarbij bleken B-vitaminen juist erg effectief in het vertragen van hersenatrofie. Daarnaast vonden ze dat DHA wellicht iets belangrijker is voor het effect dan EPA.

 

Homocysteïne de missing link

De onderzoekers hadden eerder al ontdekt dat er een verband bestaat tussen omega-3-vetzuren, homocysteïne en hersenatrofie. Het in hoge doseringen giftige stofwisselingsproduct homocysteïne wordt al langere tijd in verband gebracht met dementie bij ouderen. Homocysteïne kan de bloedvatwand beschadigen en zo aanleiding geven tot plaquevorming en minder elastische bloedvaten. Hierdoor wordt de bloedvoorziening naar de hersenen belemmerd.

 

Naar schatting 9% van de bevolking en ongeveer 20% van de patiënten met hart- en vaatproblemen lijdt aan een genetische afwijking waardoor homocysteïne onvoldoende kan worden afgebroken. Maar minstens zo belangrijk is dat ook relatieve deficiënties van vitamine B6, vitamine B12 en vooral foliumzuur de homocysteïnegehaltes sterk kunnen verhogen.

 

Impact op de behandeling

De onderzoekers zien nieuwe behandelmogelijkheden, maar dringen aan op extra onderzoek. “De volgende stap is om te onderzoeken of suppletie van B-vitaminen en omega-3 de voortgang van MCI naar alzheimer kan vertragen. Dit zou een belangrijke stap zijn in de preventie van alzheimer. We hebben alle hoop dat zo’n onderzoek zou werken, maar het is lastig om voldoende geld aan te trekken voor dergelijk onderzoek.”

 

Wat ons betreft hoeven we niet op de uitslag te wachten. Bij cognitieve achteruitgang stellen we dan ook B-vitaminen en omega-3 voor, aangevuld met in ieder geval magnesium en vitamine D. Recent is ontdekt dat een vitamine D-tekort de cognitieve achteruitgang twee tot drie keer kan versnellen.

 

Literatuur

  1. Oulhaj, Abderrahima; | Jernerén, Fredrikb | Refsum, Helgab; c | Smith, A. Davidb | de Jager, Celeste A.d; Omega-3 Fatty Acid Status Enhances the Prevention of Cognitive Decline by B Vitamins in Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer’s Disease, vol. Preprint, no. Preprint, pp. 1-11, 2016
  2. http://www.naturafoundation.nl/monografie/Vitamine_B6_B12_en_foliumzuur.html

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

 

 

  Printversie Omega-3 essentieel voor effect B-vitaminen

off

Sneller in slaap met voedzame maaltijd

zondag, februari 28, 2016 @ 06:02 PM
SlapenGezond eten verbetert de slaapkwaliteit, blijkt uit recent onderzoek. Bovendien halveert het de tijd die nodig is om in slaap te vallen en wordt de slaap minder vaak verstoord. Een goede maaltijd is dus hét recept om uitgerust wakker te worden. 

 

Een nieuwe studie laat zien dat het eten van minder vezels, meer verzadigd vet en meer suiker leidt tot een minder diepe slaap. Hierdoor wordt men ook minder uitgerust wakker.

 

Bij het onderzoek werden 26 gezonde personen vijf dagen lang gevolgd in een slaaplaboratorium. Per nacht werd gemiddeld 7 uur en 35 minuten geslapen. Na drie dagen op een gecontroleerd dieet werden de slaapgegevens verzameld met een polysomnograaf.

 

Uit de gegevens blijkt dat een grotere inname van vezels ervoor zorgde dat men meer tijd doorbracht in diepe slaap. Een grotere inname van energie uit verzadigd vet voorspelde daarentegen een minder diepe slaap. Een grotere inname van suiker zorgde ervoor dat men ’s nachts vaker wakker werd.

 

De studie liet verder zien dat de deelnemers sneller in slaap vielen wanneer ze een speciaal samengestelde voeding kregen. Deze voeding was armer aan verzadigd vet en bevatte meer eiwitten dan de voeding die de deelnemers zelf kozen. Wanneer men zelf mocht kiezen, duurde het gemiddeld 29 minuten om in slaap te vallen. Bij de samengestelde voeding was dit slechts 17 minuten.

 

“Het inzicht dat voeding ons slaappatroon kan beïnvloeden heeft grote implicaties voor onze gezondheid; het wordt steeds duidelijker dat slaap een rol speelt bij de ontwikkeling van chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten”, aldus de onderzoekers.

 

Eerder liet epidemiologisch onderzoek gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition al zien dat er een verband bestaat tussen voeding en slaapkwaliteit. Voor het onderzoek werd bij 15.000 mensen gekeken hoeveel men sliep en of er een verband bestond met de inname van vet, eiwitten en koolhydraten.

 

Het bleek dat jongvolwassenen die minder verzadigd vet aten meer slaapuren rapporteerden dan zij die meer verzadigd vet aten. Oudere vrouwen die meer sliepen bleken minder koolhydraten en meer meervoudig onverzadigde vetzuren te eten. In tegenstelling tot verzadigde vetzuren kunnen meervoudig onverzadigde vetzuren dus mogelijk bijdragen aan een betere slaapkwaliteit.

 

Literatuur

  1. Dashti et al., Habitual sleep duration is associated with BMI and macronutrient intake and may be modified by CLOCK genetic variants, Am J Clin Nutr 2015 101: 1 135-143
  2. Marie-Pierre St-Onge, Amy Roberts, Ari Shechter, Arindam Roy Choudhury, Fiber and Saturated Fat Are Associated with Sleep Arousals and Slow Wave Sleep, Journal of Clinical Sleep Medicine, Volume 12, No. 2, January 2016

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

 

  Printversie Sneller in slaap met voedzame maaltijd

off

Ashwagandha-extract potentieel sportsupplement

vrijdag, februari 19, 2016 @ 07:02 PM

AshwagandhaSuppletie met een ashwagandha-supplement kan volgens een nieuwe gerandomiseerde, prospectieve, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische studie onder andere bijdragen aan het verbeteren van spierkracht, -grootte en -herstel. Ashwagandha kan verder uitkomst bieden als ondersteuning bij stress en slaap, het draagt bij aan het verbeteren van de hormoonbalans, de seksuele functie en de vruchtbaarheid, het helpt bij gewichtsbeheersing en ondersteunt daarnaast de stofwisseling en de bijnierfunctie.

 

In een recente studie met een specifiek ashwagandha-extract (KSM-66, gestandaardiseerd op 5% withanolides) werd acht weken suppletie met ashwagandha in combinatie met een krachttrainingsprogramma geassocieerd met aanzienlijk lagere niveaus van door inspanning geïnduceerde spierbeschadiging, significant grotere gehalten testosteron in het bloed, een significant grotere toename van spiermassa in armen en borst en een significant grotere afname van lichaamsvet in vergelijking met een placebo.

 

Verdere voordelen van ashwagandha voor de gezondheid zijn onder andere ondersteuning bij stress, ondersteuning van de cognitieve functie, ondersteuning bij slaap, ondersteuning van de stofwisseling, ondersteuning van de bijnierfunctie en de seksuele functie, en meer.

 

Andere gepubliceerde studies toonden eerder de werkzaamheid van ashwagandha in relatie tot toenemende kracht en uithoudingsvermogen, echter is dit de eerste studie waarbij een specifiek gestandaardiseerd ashwagandha-extract met 5% withanolides gebruikt werd en er significante effecten gevonden zijn op spierkracht, spiergrootte en spierherstel. Deze studie bevestigt daarnaast ook de resultaten van een eerder gepubliceerde klinische studie welke aantoont dat ashwagandha effectief is in het verhogen van de natuurlijke testosteronproductie bij mannen.

 

Er deden 57 deelnemers mee aan de studie, de mannen waren tussen de 18 en 50 jaar oud en hadden weinig tot geen ervaring met krachttraining. Ze werden gerandomiseerd naar placebo of het ashwagandha-supplement (in een dosering van twee keer daags 300mg). De studie duurde acht weken. Er werden significante verschillen waargenomen in de groep van mannen die het supplement met ashwagandha gebruikten. Deelnemers in de ashwagandha-groep hadden een significant grotere toename in spierkracht, – grootte en -herstel, ook de testosterongehalten waren significant hoger in de ashwagandha-groep vergeleken met de placebogroep.

 

Alhoewel deze resultaten zeer duidelijk en positief zijn zou het goed zijn meer onderzoek uit te voeren met ashwagandha op dit gebied. Hierbij zou men een grotere steekproefomvang kunnen kiezen en de duur van de onderzoeksperiode kunnen verlengen. Onderzoek moet daarnaast gedaan worden voor verschillende populaties, dus zowel mannen als vrouwen, en ook oudere volwassenen van beide geslachten.

 

Referentie:
Wankhede S et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Nov 25;12:43. doi: 10.1186/s12970-015-0104-9. http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0104-9

 

Bron: Orthokennis.nl

 

 Printversie Ashwagandha-extract potentieel sportsupplement

off

Voordelen van biologische landbouw

vrijdag, februari 19, 2016 @ 06:02 PM

BiologischSignificante en betekenisvolle voordelen van biologische landbouw vergeleken met niet-biologische voedingsmiddelen.

 

De steeds grotere vraag naar biologische landbouw komt gedeeltelijk uit de perceptie dat biologische producten voedzamer zijn. De wetenschappelijke opinie is verdeeld over de vraag of er voedingsverschillen zijn tussen biologisch geteelde voedingsmiddelen en niet-biologisch geteelde voedingsmiddelen.
Nieuw literair onderzoek met meta-analyses gebaseerd op  343 peer-reviewed publicaties, wijzen op statistische significante en betekenisvolle verschillen in samenstelling van biologisch geteelde voedingsmiddelen en niet-biologisch geteelde voedingsmiddelen.

 

De concentraties van een aantal antioxidanten zoals polyfenolen, fenolische zuren, flavonen, flavonolen waaronder quercetine, stilbenen waaronder salvestrolen, en anthocyanen bleken aanzienlijk hoger in biologisch geteelde plantaardige voeding. Veel van deze verbindingen zijn eerder gelinkt in epidemiologische studies aan verminderd risico op chronische ziekten, inclusief  beroerte (CVA), neurodegeneratieve ziekten en bepaalde vormen van kanker.

 

In de niet-biologisch geteelde voedingsmiddelen bleek de frequentie van residuen van bestrijdingsmiddelen vier keer hoger, bovendien werden er ook aanzienlijk hogere concentraties van het giftige metaal cadmium gevonden. Er werden ook significante verschillen voor vitaminen en mineralen ontdekt.

 

Er zijn aanwijzingen gevonden dat de hogere concentraties van antioxidanten en lagere concentraties van cadmium zijn gekoppeld aan specifieke landbouwmethodes. Bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In de biologische landbouw wordt er voornamelijk in de volle grond geteeld en is er veel aandacht voor een gezond bodemleven en compost als voedingsbodem.
Kunstmatige bemesting geeft de plant de mineralen die nodig zijn voor snelle groei (stikstof, fosfor en kalium), maar door een gebrek aan het gehele spectrum van mineralen gaat uiteindelijk de kwaliteit en daarmee de voedingswaarde van het gewas achteruit.

 

Carlo Leifert, professor Ecologische landbouw aan de universiteit van Newcastle, stelde: “Deze studie laat zien dat de keuze voor voedsel dat volgens biologische normen geteeld is, kan leiden tot een verhoogde inname van wenselijke antioxidanten en een verminderde blootstelling aan zware metalen”.

 

Twee zeer recente studies (februari 2016) laten  eveneens zien dat er voordelen zijn van het gebruik van biologische zuivelproducten en biologisch vlees in plaats van conventionele producten, zoals een gunstiger vetzuursamenstelling en een grotere hoeveelheid gezonde omega 3-vetzuren.

 

Referenties:

Baranski M et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. Br J Nutr. 2014 Sep 14;112(5):794-811.

Średnicka-Tober D et al. Higher PUFA and n-3 PUFA, conjugated linoleic acid, α-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic milk: a systematic literature review and meta- and redundancy analyses. Br J Nutr. 2016 Feb 16:1-18. [Epub ahead of print]

Średnicka-Tober D et al. Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. Br J Nutr. 2016 Feb 16:1-18. [Epub ahead of print]

In het onderstaand filmpje (The Organic Effect) is te zien hoe snel het eten van biologische voeding positieve resultaten heeft op ons lichaam.

http://www.foodlog.nl/artikel/drie-weken-biologisch-eten-en-alle-pesticiden-zijn-uit-je-bloed/

 

Bron: Orthokennis.nl

 

  Printversie Voordelen van biologische landbouw

off

Zeaxanthine en luteïne voor ogen

vrijdag, februari 19, 2016 @ 12:02 PM

OogSuppletie met de carotenoïden zeaxanthine en luteïne verbetert de visuele verwerkingssnelheid bij gezonde jonge personen.

 

Er werden 64 personen verdeeld in drie groepen. De personen in de eerste groep kregen 20 mg zeaxanthine per dag, personen in de tweede groep kregen dagelijks een supplement met 26 mg zeaxanthine, 8 mg luteïne en 190 mg omega 3-visvetzuren. Personen in de derde groep kregen een placebo. In de macula (gele vlek) werd de pigmentdichtheid bepaald als maat voor de concentraties van beide carotenoïden in het brein. Tevens werd de zogenaamde ‘flicker fusion threshold’ bepaald. Hierbij worden lichtflitsen snel achtereen geprojecteerd en wordt bepaald wanneer de persoon de lichtflitsen als een continue licht ziet. Ook werd de motorisch, visuele reactiesnelheid gemeten.

 

Personen met een hogere pigmentdichtheid in de macula hadden ook een hogere ‘flicker fusion threshold’ en een betere visueelmotorische reactiesnelheid. Suppletie met zeaxanthine – al dan niet in combinatie met luteïne en omega 3-visvetzuren – leidde na vier maanden tot een significante toename van de ‘flicker fusion threshold’ met gemiddeld 12% en een significante toename van de reactiesnelheid met gemiddeld 10% in vergelijking met de placebo.

 

Suppletie met de carotenoïden zeaxanthine en luteïne leidt bij jonge personen tot een snellere verwerking van visuele prikkels, zo blijkt uit de resultaten.

 

Bovier ER, Renzi LM, Hammond BR. A double-blind, placebo-controlled study on the effects of lutein and zeaxanthin on neural processing speed and efficiency. PLoS One 2014; 9(9):e108178

 

Bron: Ortho.nl

 

  Printversie Zeaxanthine en luteïne voor ogen

off

Vitamine B6 & parkinson

dinsdag, februari 16, 2016 @ 04:02 PM

B6Een gebrek aan vitamine B6 verhoogt het risico op parkinson. De actieve vorm van vitamine B6, pyridoxal-‘5-fosfaat, is nodig voor de aanmaak van dopamine uit zijn voorloper L-dopa en een gebrek aan vitamine B6 veroorzaakt motorische stoornissen (Tang FI, 2004).

 

Een defect aan het enzym pyridoxal kinase is een genetische factor bij het ontstaan van parkinson (Elstner M, 2009). Pyridoxal kinase is het enzym dat vitamine B6 (pyridoxal) omzet in zijn actieve vorm pyridoxal-‘5-fosfaat.

 

In 1941 werd in het medische tijdschrift JAMA een studie gepubliceerd die aantoonde dat suppletie met vitamine B6 bij 25% van de parkinsonpatiënten een blijvende verbetering van de symptomen gaf (Baker AB, 1941). In de jaren 1940 tot ’60 werden daarom hoge doses vitamine B6 aanbevolen voor de behandeling van parkinson (Finke H, 1956; Christiansen J, 1962).

 

Sinds de komst van het medicijn L-dopa wordt B6 afgeraden bij parkinson. Dat komt omdat vitamine B6 het extern toegediende L-dopa in het bloed omzet in dopamine, nog voor het de hersenen bereikt heeft. Dopamine kan niet door de bloedhersenbarrière, L-dopa wel. L-dopa werkt dus niet (goed) wanneer tegelijk hoge doses B6 genomen worden. Bovendien geeft een verhoogde aanmaak van dopamine buiten de hersenen (organen, maagdarmstelsel) bijwerkingen. Het veroorzaakt vooral misselijkheid.

 

Om de omzetting van L-dopa naar dopamine in het bloed te blokkeren wordt tegelijk met L-dopa het medicijn carbidopa gegeven. Carbidopa inactiveert pyridoxalfosfaat – maar verstoort ook alle functies waarvoor B6 nodig is (meer dan 300 enzymen en eiwitten) en het put de pyridoxalfosfaat reserves in het lichaam uit. B6 is essentieel voor alle belangrijke metabole routes, de detoxificatie, het zenuwstelsel, de aanmaak van hormonen en neurotransmitters (ook serotonine, noradrenaline en adrenaline) en de activiteit van genen. Bij mensen die voldoende vitamine B6 reserves hebben, kan het jaren duren voor al deze functies verstoord worden door het gebruik van carbidopa, bij mensen die een gebrek aan vitamine B6 hebben, kan dat al na enkele dagen beginnen (Hinz M, 2014).

 

Het gebruik van L-dopa en carbidopa – én het advies om suppletie met vitamine B6 te vermijden – is volgens Dr. Marty Hinz verantwoordelijk voor het feit dat parkinson een progressieve ziekte is, die niet genezen kan worden, maar steeds erger wordt (Hinz M, 2014).

 

 

Literatuur

1. Baker AB. Treatment of paralysis agitans with vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) JAMA. 1941;116(22):2484–2487.

2. Christiansen J. Treatment of paralysis agitans with vitamin B6 (pyridoxine). Ugeskr Laeger. 1962 Dec 21;124:1887.

3. Elstner M, Morris CM, Heim K, et al. Single-cell expression profiling of dopaminergic neurons combined with association analysis identifies pyridoxal kinase as Parkinson’s disease gene. Ann Neurol. 2009 Dec;66(6):792-8.

4. Finke H. Treatment of Parkinson’s syndrome with massive doses of vitamin B6. Munch Med Wochenschr. 1954 May 28;96(22):637-9.

5. Hinz M, Stein A, Cole T. The Parkinson’s disease death rate: carbidopa and vitamin B6. Clin Pharmacol. 2014 Oct 21;6:161-9.

6. Tang FI, Wei IL. Vitamin B-6 deficiency prolongs the time course of evoked dopamine release from rat striatum. J Nutr. 2004 Dec;134(12):3350-4.

 

Bron: PlaceboNocebo

 

 Printversie Vitamine B6 & parkinson

off

Gezond eten maakt je beter in álles

donderdag, februari 11, 2016 @ 10:02 AM

Wouter de Jong“Voeding is niet alles, maar zonder gezonde voeding is alles niets” – Wouter de Jong, voedings- en gezondheidsexpert, spreker, docent, natuurgeneeskundig therapeut, diëtist en (top)sportconsultant.

 

Voeding bepaalt in hoge mate ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Werkdruk, stress, vermoeidheid en ziekten, we proberen dit op allerlei manieren te voorkomen. In onze moderne, drukke maatschappij speelt voeding een belangrijker rol voor en in ons functioneren. In mijn praktijk Pro Active Medicine heb ik meer dan 1300 mensen ontvangen met allerlei gezondheidsvragen die ik de goede weg heb gewezen door hun voedingspatroon te optimaliseren.

 

Maar welke voeding is gezond?

De supermarkten bieden ons een woud aan producten aan, voor ieder wat wils. Tussen dat overdadige aanbod zit echter ook veel lekkere, maar ongezonde voeding. Het is daarom belangrijk om goed op te letten wat er in zit. Want willen we ons lichaam alleen vullen, of ons lichaam juist goed voeden?

Onze voeding moet voldoende vitaminen en mineralen bevatten, evenals hoogwaardige eiwitten, vezels en de juiste goede vetten.

Bij de keuze hebben voedingsmiddelen prioriteit die onbewerkt zijn, (liefst) zonder toevoegingen, bij voorkeur biologisch. Natuurlijk groente en fruit, maar ook gedroogde varianten en noten, zaden en pitten tellen mee, aangevuld met enkele dierlijke producten.
Biologische varianten zijn vrij van pesticiden en andere kunstmatige aanvullingen. Let eens op in de supermarkt welke producten vrij zijn van E621.
E-nummers zijn een Europese aanduiding, maar bieden geen garantie op gezond eten!

 

Water
Naast voeding is voldoende vochtinname minstens zo belangrijk voor een optimale gezondheid. (Gefilterd) water, verse (zelf geperste) sappen, thee en kokoswater behoren tot de meest gezonde dranken die genuttigd kunnen worden.

Mijn advies is om ’s ochtends eerst een halve liter water op kamertemperatuur te drinken voor een gezonde start. Dat lijkt wel heel veel maar echt, het is uitermate goed voor je darmen en daarmee de rest van je lichaam. Daarna zal de eerste maaltijd (het breken van het vasten – break-fast) zorgen voor de eerste belangrijke energievoorziening van de dag.

 

De beste investering is die in je gezondheid
Gezonde voeding verhoogt in grote mate de kwaliteit van ons welzijn: prestatieverbetering, energietoename, versterking van het immuunsysteem, verhoogde concentratie en uithoudingsvermogen. Wij hebben allemaal een eigen gezondheidsbankrekening: hoe meer wij eraan doen, hoe gezonder wij zijn en hoe hoger het saldo op je rekening. Gezonde mensen hebben veel wensen, zieken hebben er maar één… Want als je ziek wordt besef je pas hoe rijk je bent als je gezond eet en leeft!

 

Kortom: Gezond eten maakt je beter in álles!

 Printversie Gezond eten maakt je beter in álles

off

TienerDe onderzoekers deelden in totaal 196 tieners (tussen de 13 en 16 jaar oud) op in 2 groepen en gaven hen dagelijks een multivitaminen en -mineralenpreparaat in combinatie met een dosis omega-3 vetzuren (165 mg EPA en 116 mg DHA), of een placebo.

 

De bloedwaarden van omega-3 en -6 vetzuren, vitaminen en mineralen werden gemeten en waren bij alle tieners aan het begin van de studie extreem laag. Gedragsveranderingen werden bijgehouden met behulp van schoolgegevens en de zogeheten Conners’ teacher ratings. De laatste methode wordt vaker gebruikt om gedragsproblematiek van kinderen te meten.

 

Na het suppleren van de multivitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren bleken de bloedwaarden van omega-3 vetzuren, vitamine C en D significant verbeterd te zijn. De hoeveelheid ijzer en ferritine bleef echter ongewijzigd. De groep tieners die gesuppleerd werd met multivitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren, boekte betere resultaten op de Conners’ disruptive behaviour scale dan degenen die een placebo ontvingen.

 

Na voltooiing van het onderzoek leek het alsof suppletie geen effect had. De onderzoekers zagen een verergering in het gedrag van beide groepen tieners van maar liefst 25%. Echter, deze verergering is meer gangbaar in scholen dan menigeen denkt en keert elk schooljaar terug. Na de tieners te hebben ingedeeld op beginwaarden (het aantal overtredingen binnen de school) kwam er een mogelijk effect van suppletie naar voren. Het bleek dat tieners met een hoog aantal overtredingen een grotere verbetering in gedrag hadden na het gebruik van de supplementen dan tieners met een laag aantal overtredingen. De ontdekkingen vallen in lijn met bevindingen van andere studies naar de suppletie en gedrag.

 

Een insufficiënte voedingsstatus bij kinderen wordt geassocieerd met gedragsproblemen zoals gebrek aan concentratie, agressie en gebrekkige sociale vaardigheden. DHA heeft een structurele rol in de ontwikkeling van zenuwen en is daarom van groot belang tijdens de puberteit. Mensen met een tekort aan micronutriënten en meervoudig onverzadigde vetzuren zijn meer geneigd tot asociaal gedrag en agressie.

 

Tieners uit een achtergesteld milieu hebben vaak door een voedingsarm dieet, extreem lage waarden van DHA, EPA en andere micronutriënten in hun bloed. Adequate voeding en suppletie kunnen deze waarden verhogen en het storende gedrag reduceren. Een kanttekening hierbij is dat suppletie mogelijkerwijs vooral effectief is bij tieners die al veel problematisch gedrag vertoonden.

 

Referentie
Tammam, J.D., et al., A randomised double-blind placebo-controlled trial investigating the behavioural effects of vitamin, mineral and n-3 fatty acid supplementation in typically developing adolescent schoolchildren. Br J Nutr, 2016. 115(2): p. 361-73.

 

Bron: Stichting Atrium Innovations

off
Vitamine DDe rol van vitamine D is niet beperkt tot spieren en botten. Het wordt steeds duidelijker dat ook onze hersenen ervan afhankelijk zijn voor een goede gezondheid. Nu blijkt dat een vitamine D-tekort de cognitieve achteruitgang bij ouderen ‘substantieel’ kan versnellen.

 

Onderzoek uit 2015 liet al zien dat een betere vitamine D-status in de leeftijd 40-65 jaar kan bijdragen aan een betere hersenfunctie op latere leeftijd. Vooral het werkgeheugen en verbaal geheugen bleken daarvan te profiteren. Recent onderzoek uitgevoerd aan het Alzheimer’s Disease Centre in Sacramento (VS) toont aan dat een tekort aan vitamine D de cognitieve achteruitgang bij ouderen versnelt.

 

Twee tot drie keer zo snel

Aan het onderzoek deden 382 mannen en vrouwen mee van gemiddeld 76 jaar oud. In de groep zaten zowel cognitief gezonde personen als personen met matige cognitieve beperkingen en dementie. De groep werd vijf jaar lang gevolgd.

 

Aan het begin van het onderzoek had 26 procent van de deelnemers een vitamine D-deficiëntie (<50 nmol/L). Nog eens 35 procent had een vitamine D-tekort (50-75 nmol/L). Een normaal niveau is 80 nmol/L of meer. Aan het eind van het onderzoek bleek dat de snelheid van cognitieve achteruitgang twee tot drie keer zo hoog was bij de vitamine D-deficiënte groep.

 

Neurologische aandoeningen

De onderzoekers noemen de resultaten een risicofactor voor neurologische aandoeningen. “Vitamine D-tekort bleek verband te houden met een substantieel snellere achteruitgang op het gebied van het episodisch geheugen en executieve functies. Dit zou kunnen corresponderen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer en dementie”, zeggen de onderzoekers.

 

Naast cognitieve achteruitgang en alzheimer, wordt ook het verband tussen vitamine D-tekort en andere neurologische aandoeningen steeds duidelijker. Eerder onderzoek liet bijvoorbeeld al zien dat schizofreniepatiënten vrijwel altijd een vitamine D-tekort hebben. Bij mensen met autisme worden eveneens vaak vitamine D-tekorten gevonden. Tot slot vertonen stemmingsstoornissen en depressie een duidelijke correlatie met vitamine D-tekort.

 

Werkingsmechanisme

Onderzoekers denken dat vitamine D wellicht de hersenontwikkeling moduleert en neuronen beschermt. Vitamine D blijkt ook betrokken te zijn bij de regulatie van Nerve Growth Factor (NGF): een belangrijke stof voor de groei, ontwikkeling, onderhoud en overleving van neuronen. Bovendien is vitamine D belangrijk voor de synthese van serotonine, een belangrijke neurotransmitter voor een goede geestelijke balans.

 

Ongeacht het exacte werkingsmechanisme, blijkt een goede vitamine D-status essentieel voor een goede geestelijke gezondheid en een normale cognitieve functie. Zeker bij ouderen en iedereen die aanleg heeft voor psychische problematiek is het extra belangrijk om te zorgen voor een vitamine D-status van minimaal 80 nmol/L.

 

Literatuur

  1. Karen E. Assmanna, Mathilde Touviera, Valentina A. Andreevaa, Mélanie Deschasauxa, Thierry Constansa, Serge Hercberga, Pilar Galana and Emmanuelle Kesse-Guyota, Midlife plasma vitamin D concentrations and performance in different cognitive domains assessed 13 years later, British Journal of Nutrition, 2015 May;113(10):1628-37.
  2. J.W. Miller, D.J. Harvey, L.A. Beckett, et al., Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults, JAMA Neurology, Published online, doi:10.1001/jamaneurol.2015.2115
  3. Harms, L. R., Burne, T. H. J., Eyles, D. W., & McGrath, J. J. (2011). Vitamin D and the brain. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism, 25(4), 657-69. Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.beem.2011.05.009
  4. Garcion, E., Wion-barbot, N., Montero-menei, C. N., Berger, F., & Wion, D. (2002). New clues about vitamin D functions in the nervous system. Trends Endocrinol Metab. 2002 13(3):100-105.

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

off

Omega-3 verbetert lipidenprofiel ouderen

dinsdag, februari 9, 2016 @ 05:02 PM
Omega-3Ook ouderen hebben nog baat bij een extra hoge dosis omega-3-vetzuren, zo blijkt uit onderzoek. Hoe meer omega-3 zeventigplussers in hun bloed hebben, hoe lager de triglyceridewaarden en hoe beter het cholesterol.

 

Omega-3-vetzuren horen op het menu van iedereen die gezond oud wil worden. Maar ook wanneer men al wat ouder is kunnen ze nog gezondheidsvoordelen opleveren. Onderzoek aan de Universiteit van Newcastle (Australië) laat zien dat ouderen met betere omega-3-waarden ook betere triglyceride- en cholesterolwaarden hebben.

 

Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 276 mensen met een leeftijd van gemiddeld 77,6 jaar. De omega-3-waarden bleken omgekeerd evenredig met de triglyceridewaarden en recht evenredig met het HDL-cholesterol. Oftewel: hoe meer omega-3-vetzuren in het bloed, hoe lager de triglyceridewaarden en hoe beter de verhouding HDL-cholesterol ten opzichte van totaalcholesterol.

 

“De associatie die we hebben gevonden tussen omega-3-waarden en triglyceridewaarden in het plasma bevestigt eerder onderzoek en laat zien dat deze ook bij ouderen blijft bestaan”, aldus de onderzoekers. Ze wijzen erop dat dit ook op hoge leeftijd nog kan bijdragen aan een beter cardiovasculair vooruitzicht.

 

Opvallend zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Enerzijds kwam naar voren dat vrouwen sowieso betere omega-3-waarden hadden dan mannen. Anderzijds bleek dat vrouwen met de laagste inname van omega-3-vetzuren de grootste kans hadden op verhoogde triglyceridenwaarden. Dit fenomeen moet nog verder onderzocht worden. Volgens de onderzoekers zouden de vrouwelijke hormonen een rol kunnen spelen.

 

Literatuur

J.J.A. Ferguson, M. Veysey, M. Lucock, S. Niblett, K. King, L. MacDonald-Wicks, M.L. Garg., Association between omega-3 index and blood lipids in older Australians, The Journal of Nutritional Biochemistry, Volume 27, Issue null, Pages 233-240

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

 

  Printversie Omega-3 verbetert lipidenprofiel ouderen

off