You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for april, 2021.

Archive for april, 2021

Vitamine D zwangerschapEen zojuist gepubliceerde review van o.a. hoogleraar immunologie Huub Savelkoul geeft een overzicht van het klinische en experimentele bewijs dat aantoont dat een adequate vitamine D-status tijdens de zwangerschap ontstekingsprocessen zoals allergie kan moduleren. Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende experimentele en observationele studies.

 

Wereldwijd stijgt de prevalentie van allergieën bij jonge kinderen, maar ook is er steeds meer sprake van vitamine D-tekort tijdens de zwangerschap en bij pasgeborenen. Vitamine D moduleert de ontwikkeling en activiteit van het immuunsysteem. Een lage vitamine D-status tijdens de zwangerschap en op jonge leeftijd houdt verband met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een allergie tijdens de vroege kinderjaren. Deze review bestudeert de effecten van vitamine D op de zwangerschap en het vroege leven en op de gevoeligheid voor allergieën bij zuigelingen.

 

De bioactieve vorm van vitamine D, 1,25(OH)2D resulteert in onrijpe dendritische cellen die een verminderde differentiatie van naïeve T-cellen tot effector-T-cellen veroorzaken. Daartegenover staat een verhoging van de ontwikkeling van regulatoire T-cellen en de productie van interleukine-10. Als gevolg van dit effect ontwikkelt zich een meer tolerante immuunrespons tegen antigenen.

 

Ten tweede induceert binding van 1,25(OH)2D aan epitheelcellen de expressie van tight junction-eiwitten, wat resulteert in een verbeterde epitheliale barrièrefunctie.

 

Ten derde verhoogt 1,25(OH)2D de expressie van antimicrobiële peptiden door epitheelcellen wat ook het verdedigingsmechanisme tegen pathogenen bevordert.

 

De auteurs concluderen dat immuuninterventie door vitamine D-suppletie de ziektelast door astma en allergie vermindert. Een voldoende vitamine D-status tijdens de zwangerschap en het vroege leven kan de gevoeligheid voor het ontwikkelen van een allergie bij zuigelingen verlagen, hoewel er behoefte blijft aan meer causaal bewijs. Aanvulling met 1000 IU (25 mcg) per dag zal 50% van de bevolking op een adequaat vitamine D-niveau brengen, maar een orale inname van 2200 IE (55 mcg) vitamine D kan ook nodig zijn om een ​​adequate vitamine D-status te bereiken, aldus de auteurs.

 

Referentie:
Briceno Noriega, D., & Savelkoul, H. F. Vitamin D and Allergy Susceptibility during Gestation and Early Life. Nutrients, 2021, 13.3: 1015

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5412

MigraineMigraine is een veelvoorkomende klacht bij kinderen en adolescenten. De reguliere behandeling ervan kan zowel preventief zijn, om de ernst en frequentie van de migraineaanvallen te beperken, als acuut, ter vermindering van de pijn. Omdat de hierbij voorgeschreven medicatie niet altijd vrij van bijwerkingen is en gecontroleerde studies vaak ontbreken, wordt gezocht naar natuurlijke en veilige alternatieven hiervoor. Een recente Italiaanse pilotstudie heeft mogelijk een interessant alternatief gevonden in palmitoylethanolamide (PEA). Preventief gebruik van PEA bleek niet alleen de frequentie en duur van migraineaanvallen bij kinderen te verminderen, maar ook de ernst ervan.

 

PEA staat bekend als een lichaamseigen pijnstiller omdat het deel uitmaakt van een natuurlijk antipijnsysteem in ons lichaam. PEA kan in veel cellen aangemaakt worden en heeft belangrijke neuroprotectieve, ontstekingsremmende en pijnstillende effecten. Als supplement wordt het ingezet bij uiteenlopende aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn. PEA blijkt zelfs vaak effectiever dan de reguliere pijnmedicatie. Nadat eerder onderzoek een positief effect liet zien op migraine bij volwassenen, wilden Italiaanse onderzoekers de effectiviteit van PEA bij kinderen met migraine onderzoeken.

 

Opzet van de pilotstudie
Het onderzoek werd opgezet als een open-label-studie. Aan de studie namen 69 kinderen deel, in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Alle kinderen waren gediagnosticeerd met episodische migraine zonder aura. Episodische migraine kenmerkt zich door aanvallen variërend in duur (4 tot 72 uur), waarbij er tussen de aanvallen geen sprake is van symptomen. De frequentie van de aanvallen kan wisselen, van één per maand tot meerdere per week. De kinderen uit deze studie hadden gemiddeld 4 tot 15 aanvallen per maand. Tijdens de studie kregen zij gedurende 3 maanden tweemaal daags 300 mg PEA. Deze hoeveelheid werd gebaseerd op de minimale effectieve doseringen, die gerapporteerd werden bij andere studies met PEA bij chronische pijnklachten. De onderzoekers vergeleken de frequentie en intensiteit van de migraineaanvallen na 3 maanden met die van de uitgangssituatie. Om de intensiteit aan te geven, werd een schaalverdeling van 1-3 gebruikt, waarbij 1 een milde aanval betekende, 2 een matige en 3 een ernstige aanval. Tijdens de migraineaanvallen mochten NSAID’s zoals ibuprofen en diclofenac, of paracetamol gebruikt worden.

 

Resultaten
Na 3 maanden dagelijks gebruik van PEA bleek de frequentie van de migraineaanvallen bij 64% van de kinderen met meer dan 50% per maand te zijn afgenomen. Het aantal aanvallen daalde hiermee significant. Daarnaast nam de gemiddelde intensiteit van de aanvallen af. Het aantal kinderen in de categorie met de ernstigste aanvallen daalde van 8,2% naar 1,6%. Ook bleek minder medicatie nodig bij een aanval dan voor het gebruik van PEA.

 

Conclusie
Volgens de studie verminderde het gebruik van PEA de frequentie, duur en ernst van migraine bij kinderen aanzienlijk en was er minder gebruik van reguliere medicatie nodig. Hoewel het hier om een pilotstudie ging, gaven de onderzoekers aan dat preventieve behandeling met PEA veelbelovend kan zijn bij de behandeling van migraine bij kinderen. Bovendien werd PEA goed verdragen.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196162/

 

Bron: OrthoKennis

off

DarmenEr is steeds meer bewijsvoering dat een goede spijsvertering en darmmicrobioom essentieel zijn voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Een mogelijkheid om de darmfunctie te optimaliseren is het gebruik van een prebioticum zoals guarboonvezels. Deze staan bekend om hun sterkere prebiotische werking ten opzichte van andere prebiotische vezels, ze zijn werkzaam in een lagere dosis en worden bovendien uitstekend verdragen. Om deze reden gebruikten Japanse onderzoekers guarboonvezels om het effect ervan te onderzoeken op de stoelgang bij gezonde volwassenen met een neiging tot diarree en prikkelbaredarmsyndroom (PDS)-achtige klachten zoals buikpijn en winderigheid.De resultaten bleken veelbelovend.

 

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, klinisch onderzoek met parallelle groepen. De onderzoeksgroep bestond uit 44 mannelijke en vrouwelijke gezonde volwassenen (20-49 jaar). De deelnemers hadden ten minste 7 keer ontlasting per week, waarbij meer dan 50% van hun ontlasting een BSS had van 5 of 6. BSS of Bristol Stoelgangschaal is een overzicht waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt onderverdeeld van losse, harde keutels tot waterige, vloeibare ontlasting. Deze score van 5 of 6 betekent zachte keutels met duidelijke randen of papperige, brijige ontlasting. Gedurende 3 maanden kreeg de helft van de deelnemers dagelijks 5 gram guarboonvezels, de andere helft van de groep ontving een placebo. Tijdens het onderzoek hielden de proefpersonen een dagboek bij waarin het ontlastingspatroon en geestelijk welbevinden werd bijgehouden.

 

Resultaten
Het gebruik van guarboonvezels gedurende 3 maanden normaliseerde de consistentie van de ontlasting significant (BSS 3 of 4), terwijl de frequentie gelijk bleef. Uitgebreide analyse van het darmmicrobioom liet een significante toename zien van de concentratie gunstige bifidobacteriën en butyraatproducerende bacteriën (Ruminococcus, Megasphaera). Het gevoel van welbevinden verbeterde significant in de guarvezelgroep.

 

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat guarboonvezels het microbioom zodanig reguleren dat de consistentie van de ontlasting verbetert. Dit maakt suppletie met guarboonvezels bij uitstek geschikt om de stoelgang van gezonde personen met een tendens tot diarree en PDS-achtige klachten te verbeteren.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6769658/

 

Bron: Orthokennis

off

StressFosfatidylserine is het meest voorkomende membraanfosfolipide in de hersenen. Voedingssupletie met fosfatidylserine kan geheugenfuncties verbeteren bij ouderen met een verminderd geheugen. Hierbij ligt de werking van fosfatidylserine in een verbetering van structurele veranderingen in hersencellen waarmee ouderdom gepaard gaat. Verder is uit onderzoek gebleken dat fosfatidylserine een gunstig effect heeft op het stresshormoon.

 

Ook van omega 3-vetzuren wordt verondersteld dat ze een gunstige werking hebben op stress.
Duitse onderzoekers in Trier bekeken het effect van fosfatidylserine met omega 3-vetzuren op de stressrespons [1]. Deze Duitse onderzoekers zijn gespecialiseerd in onder andere stressdiagnose en onderzoek naar middelen tegen stress.

 

Bij 60 gezonde mannen (30-60 jaar) werden testen gedaan om het effect van fosfatidylserine in combinatie met omega 3-vetzuren (PS/omega 3-vetzuren) op acute en chronische stress te bepalen. Er werd gebruik gemaakt van de Trierer Inventar zum chronischen Stress en de Trier Social Stress Test, voorafgaand aan de suppletie en na een suppletieperiode van 12 weken. De ene helft van de proefpersonen kreeg placebo en de andere helft kreeg het voedingssupplement met PS/omega 3-vetzuren.

 

Bij proefpersonen met een hoge mate van chronische stress had het voedingssupplement een duidelijk stressverlagend effect. Het effect van PS/omega 3-vetzuren kwam tot stand door verbetering van de cortisol respons en daaruit volgende verbetering van een verstoorde stress-regulatie via de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as.

 

Fosfatidylserine is een fosfolipide dat twee vetzuurmoleculen bevat. De vetzuurmoleculen in het fosfatidylserine dat in deze studie werd gebruikt bestond uit omega 3-vetzuren.

 

Eerdere studies met een complex van fosfolipiden met fosfatidylserine en fosfatidezuur uit sojalecithine hebben eveneens bij mensen een remmend effect laten zien op het stresshormoon cortisol.
In een studie door dezelfde hoofdonderzoeker is het effect van dit fosfolipidencomplex onderzocht op de hypofyse-bijnieractiviteit (ACTH en cortisol) en op de psychologische respons tijdens en na een mentale en emotionele stresstest [2].

 

De behandeling met vier capsules met 100 mg fosfatidylserine en 100 mg fosfatidezuur per capsule resulteerde in een uitgesproken vermindering van de ACTH- en cortisolrespons tegenover de stressoren.
Hogere doseringen fosfolipidencomplex bleken minder effectief dan de (lagere) dosering van vier capsules. In de placebogroep noteerde men de hoogste cortisol- en ACTH-activiteit na de test.

 

Deze studie toont aan dat 400 milligram fosfatidylserine (uit een specifiek fosfolipidencomplex) per dag een selectief stressverminderend effect heeft.

 

Referenties:

  1. Hellhammer J, Hero T, Franz N, et al. Omega-3 fatty acids administered in phosphatidylserine improved certain aspects of high chronic stress in men. Nutr Res. 2012 Apr;32(4):241-50.
  2. Hellhammer, J., E. Fries, C. Buss, et al., Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and Psychological responses to mental stress. Stress, 2004. 7(2): p. 119-26.

 

Bron: Springfield Nutra

off

SpierenHet verlies van spiermassa bij ouderen krijgt weinig aandacht. Onterecht, volgens Engelse onderzoekers. Spierverlies leidt namelijk ook tot metabole verstoringen, wat minder bekend is, en kan insulineresistentie geven. Een voedingspatroon met een toereikende hoeveelheid vitamine C kan helpen om de achteruitgang van spiermassa bij ouderen tegen te gaan. Een cohortstudie vond een verband tussen vitamine C en spiermassa bij ouderen.

 

Spiermassa betrokken bij metabole homeostase

Verminderde spiermassa en -functie (sarcopenie) is een geleidelijk proces dat op middelbare leeftijd begint, maar vanaf het zestigste jaar sneller verloopt.
Aandacht voor sarcopenie is tot nu toe hoofdzakelijk gericht op de functionele consequenties van spierverlies bij het ouder worden, zoals verminderde mobiliteit en een toename in valincidenten en fracturen.

 

Engelse onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor het metabole en homeostatische belang van skeletspieren.
Leeftijdsgebonden verlies van spiermassa kan de glucosehomeostase ontregelen, insulineresistentie doen toenemen en de benutting van macronutriënten veranderen. Uiteindelijk kan spierverlies bijdragen tot de ontwikkeling van diabetes type 2 en overgewicht [1,2].

 

Gezien de vergrijzing zal sarcopenie naar verwachting in de komende dertig jaar verdubbelen [2]. Daarom pleiten de onderzoekers tevens voor de ontwikkeling van voedingsadviezen, specifiek voor het behoud van spiermassa bij het ouder worden [2].
Er zijn aanwijzingen dat bepaalde vitaminen en mineralen hierbij van belang zouden zijn, zoals vitamine C, carotenoïden en magnesium [2].

 

Verband tussen vitamine C en het behoud van spiermassa

De onderzoekers vonden in een cohort van meer dan 13.000 (in het algemeen gezonde) deelnemers van 42 tot 82 jaar een verband tussen vitamine C en spiermassa [1]. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,5 jaar (vrouwen) en 62,9 jaar (mannen).
Personen met een hogere inname van vitamine C uit voeding en met hogere plasmaspiegels van vitamine C hadden een significant hogere spiermassa.

 

De gemiddelde inname van vitamine C varieerde van 36,6 tot 171 mg per dag. Van de mannen had een derde (34,7%) een insufficiënte vitamine C-spiegel (<50 μmol/l) en bij de vrouwen was dat bij 16,8% het geval.
Personen met insufficiënte vitamine C-spiegels hadden een significant lagere spiermassa dan personen met sufficiënte spiegels (≥50 μmol/l).
Het positieve verband tussen vitamine C en spiermassa gold zowel voor personen van middelbare leeftijd (<65 jaar), als voor ouderen boven de 65 jaar [1].

 

Vitamine C, carnitine en collageen

Vitamine C heeft verschillende functies die relevant zijn voor het metabolisme en de fysiologie van spieren en die leeftijdsgebonden spierverlies zouden kunnen tegengaan. Vitamine C is bijvoorbeeld nodig voor de lichaamseigen synthese van carnitine en collageen. Daarnaast vermindert het oxidatieve schade aan het spierweefsel en vermindert het inflammatoire cytokines [1].
Collageen is belangrijk als structureel bestanddeel van spieren en pezen en carnitine is essentieel voor de energieproductie in spierweefsel. Bovendien gaat vitamine C op DNA-niveau spieratrofie tegen [1].

 

Referenties:

  1. Lewis LN, Hayhoe RPG, Mulligan AA, et al. Lower Dietary and Circulating Vitamin C in Middle- and Older-Aged Men and Women Are Associated with Lower Estimated Skeletal Muscle Mass. J Nutr. 2020 Oct 12;150(10):2789-2798.
  2. Welch AA, Hayhoe RPG, Cameron D. The relationships between sarcopenic skeletal muscle loss during ageing and macronutrient metabolism, obesity and onset of diabetes. Proc Nutr Soc. 2020 Feb;79(1):158-169.

 

Bron: Springfield Nutra

off

NierenDiabetespatiënten met een verminderde nierfunctie, die gedurende een aantal maanden een supplement gebruiken met tocotriënolenrijke vitamine E, zien de nierfunctie verbeteren. Vooral patiënten met een verminderde filtratiesnelheid zouden baat kunnen hebben bij suppletie met tocotriënolen. Zo blijkt uit een recente klinische studie.

 

Veertig procent van de mensen met diabetes ontwikkelen op den duur een nierziekte waarbij de nierfunctie langzaam achteruit gaat. Het is nog onduidelijk hoe de aandoening precies ontstaat, maar wetenschappers vermoeden dat chronische hyperglycaemie leidt tot schade aan de kleine bloedvaatjes in de nieren. Met name nuclear factor kB (NFkB) en protein kinase C (PKC) zouden betrokken zijn bij dit proces.
Momenteel bestaat de therapie uit de behandeling van symptomen en nierdialyse, wat belastend is voor de patiënt en een negatieve impact heeft op de kwaliteit van leven.
Gebruik van tocotriënolenrijke vitamine E kan mogelijk ondersteunend worden ingezet vanwege de antioxidante- en ontstekingsremmende eigenschappen [1].

 

Beschermend effect op de nieren

Aan het onderzoek namen 59 diabetes type 2-patiënten deel met een matig gestoorde nierfunctie (stadium 3 chronische nierschade), gedefinieerd als een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (eGFL 30-60 mL/min/1,73 m2) of het bestaan van eiwitten in de urine (microalbuminurie, UACR > 20-200 mg/mmol).

 

De deelnemers werden in twee groepen gedeeld, waarbij de ene groep tweemaal daags 200 mg tocotriënolenrijke vitamine E kreeg. De andere groep gebruikte een placebo.
Het supplement werd gedurende een jaar gebruikt en elke twee maanden vond er een analyse plaatst van de nierfunctie, leverfunctie en de bloedsuikerspiegel.

 

Na zes maanden waren verschillende parameters significant verbeterd bij de mensen die tocotriënolen hadden gebruikt. Het serum creatinine was afgenomen en de glomerulaire filtratie was toegenomen.
Na acht maanden was de nierfunctie significant verbeterd ten opzichte van de mensen die placebo hadden gebruikt.
De creatinine/albuminie-ratio veranderde gedurende de studieperiode niet.
Na twaalf maanden was het verschil in de totale onderzoekspopulatie niet meer waarneembaar.

 

Subgroepanalyse laat echter zien dat mensen met een verminderde filtratiesnelheid wel baat blijven houden bij de suppletie met tocotriënolenrijke vitamine E. Hun filtratiesnelheid nam toe, terwijl deze in de placebogroep verslechterde.
Het serumcreatinine nam af met 7,75 umol/L in de interventiegroep en de filtratiesnelheid nam met 4,83 mL/min/1,73 m2 toe.

 

Tocotriënolen-rijke vitamine E

De studie van Koay is het eerste onderzoek dat uitgevoerd is met tocotriënolenrijke vitamine E bij chronische nierziekten door diabetes type 2.
Vitamine E komt voor in twee verschillende vormen, tocoferolen en tocotriënolen. In voedingssupplementen komt vaak uitsluitend het α-tocoferol voor. Echter, tocotriënolen zijn vijftig keer effectiever als antioxidant in het celmembraan dan tocoferolen [1].

 

Referentie:

Koay YY, Tan GCJ, Phang SCW, et al. A Phase IIb Randomized Controlled Trial Investigating the Effects of Tocotrienol-Rich Vitamin E on Diabetic Kidney Disease. Nutrients. 2021 Jan 18;13(1):258.

 

Bron: Springfield Nutra

off

Fitter door magnesium

dinsdag, april 6, 2021 @ 02:04 PM

MagnesiumEen dagelijks magnesiumsupplement stimuleert de fitheid van gezonde oudere vrouwen. Vrouwen (gemiddeld 71 jaar) die 300 mg magnesium namen, gingen kwieker wandelen en konden sneller rechtop staan van een stoel. De Italiaanse onderzoekers die de studie volgden, vonden dat de verbeteringen substantieel waren.

 

Deze studie suggereert dat magnesiumsupplementen een rol hebben om fysieke aftakeling te bestrijden. Veroudering betekent minder activiteit en minder spiermassa, en vooral dat laatste verhoogt de kans op ziekte en leed. Vooral vrouwen met een lage magnesiuminname boekten het meest resultaat. Cijfers uit de VS tonen aan dat bijna 80% van de vrouwen lijdt aan een magnesiumtekort.

 

Referenties:
Veronese N, Berton L, Carraro S et al. Effect of oral magnesium supplementation on physical performance in healthy elderly women involved in a weekly exercise program: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 14 07 9. pii: ajcn.080168. [Epub ahead of print]
Reffelmann T, Ittermann T et al. Low serum magnesium concentrations predict cardiovascular and all-cause mortality. Atherosclerosis 219 (11) 280–284

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Speciale vetzuren voor crohnpatiënten

dinsdag, april 6, 2021 @ 02:04 PM

CLAGeconjugeerd linolzuur (CLA) houdt de ziekte van Crohn in toom. Crohn wordt gekenmerkt door hevige darmontstekingen die blijvende schade aan de darmen kunnen aanrichten. De onderzoekers vonden dat de impact van CLA vergelijkbaar was met het medicament rosiglitazon.

 

De ziekte van Crohn is in principe ongeneeslijk, al kunnen de meeste patiënten de ziekte goed onder controle houden met medicatie. Extra hulpmiddelen die geen bijwerkingen veroorzaken, kunnen crohnpatiënten goed gebruiken.
CLA is een natuurlijk vetzuur dat in kleine hoeveelheden in melk aanwezig is. Het activeert dezelfde receptor als enkele medicamenten die tegen deze ziekte voorgeschreven worden.

 

Referentie:
Bassaganya-Riera J, Hontecillas R, Horne WT et al. Conjugated linoleic acid modulates immune responses in patients with mild to moderately active Crohn’s disease. Clin Nutr. 2012 Oct;31(5):721-7. doi: 10.1016/j.clnu.2012.03.002. Epub 12 04 20.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Omega-3-gezonde-zwangerschapSuppletie van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bij zwangere vrouwen met overgewicht heeft een gunstige invloed op de groei van de baby en kan mogelijk vroeggeboorte voorkomen. De effecten zijn sterker bij vrouwen die een overschot aan omega-6-vetzuren consumeren.

 

De effecten van suppletie met omega-3-vetzuren specifiek bij vrouwen met overgewicht was nog niet eerder onderzocht. Aan het onderzoek namen 72 zwangere vrouwen deel. Allen hadden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap overgewicht (BMI > 25). De vrouwen werden verdeeld in twee groepen. De helft van de groep gebruikte tijdens het tweede trimester van de zwangerschap een supplement met 2 gram DHA en EPA en de andere helft kreeg een placebo.

 

Suppletie met de omega-3-vetzuren leidde tot een lagere vetvrije massa bij de baby. Ook duurde de zwangerschap een week langer bij de vrouwen die omega-3 hadden gebruikt, gemiddeld 40 weken ten opzichte van 39 weken in de placebogroep. Vrouwen die een hoge omega-6/3-ratio consumeerden hadden meer baat bij de suppletie van omega-3.

 

Overgewicht bij de zwangere vrouw kan leiden tot een verstoorde vetstofwisseling in de placenta wat overgewicht bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Echter, kan overgewicht bij de moeder ook leiden tot ontstekingen in de placenta, waardoor er juist groeirestrictie optreedt.

 

De omega-3-vetzuren EPA en DHA werken ontstekingsremmend en kunnen ontstekingsreacties moduleren. De wetenschappers geven aan dat suppletie met omega-3-vetzuren bij zwangere vrouwen met overgewicht zinvol kan zijn, mits deze vrouwen een overschot aan omega-6-vetzuren consumeren. Er zijn namelijk aanwijzingen dat inname van omega-3-vetzuren door zwangere vrouwen met een gezonde omega-3-status de kans op vroeggeboorte juist kan verhogen. Bepaling van de vetzuurstatus vóór aanvang van suppletie is in de praktijk dan ook zinvol.

 

Referentie:
Monthé-Drèze C, Sen S, Hauguel-de Mouzon S, et al Effect of Omega-3 Supplementation in Pregnant Women with Obesity on Newborn Body Composition, Growth and Length of Gestation: A Randomized Controlled Pilot Study. Nutrients 2021 Feb 9;13(2):578.

 

off

VisolieHebben je ogen moeite hebben met het overschakelen van licht naar donker? Kun je niet goed zien in een donkere omgeving als je zojuist in een goed verlichte omgeving was? Misschien kun je daar iets aan doen als je visoliecapsules gebruikt.

 

Studie

 

Lees meer…

off