You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for februari, 2022.

Archive for februari, 2022

Koffie-theeEen recent onderzoek laat zien dat koffie en thee beide een preventief effect kunnen hebben op het krijgen van een beroerte of de ontwikkeling van dementie. De prospectieve cohortstudie werd tussen 2006 tot 2010 uitgevoerd door Chinese wetenschappers op basis van gegevens uit de Britse Biobank. Koffie komt er nog iets beter af omdat het gunstige effect ook meetbaar was bij dementie die soms ná een beroerte ontstaat.

De 365.682 deelnemers hadden een leeftijd tussen 50 en 74 jaar en zij bleven gevolgd worden tot 2020. Na een gemiddelde follow-up van 11,4 jaar ontwikkelden 5.079 van hen dementie en kregen er 10.053 een beroerte.

 

Het dagelijks drinken van twee of drie koppen koffie en twee of drie koppen thee betekende in vergelijking met degenen die geen van beide dronken een risicoverlaging van 32% voor beroerte en 28% voor dementie. De combinatie van de twee dranken was bovendien geassocieerd met een kleinere kans op de subcategorieën ischemische beroerte en vasculaire dementie. De combinatie was tevens gerelateerd aan een kleinere kans op post-stroke dementie, met de grootste risicoreductie bij drie tot zes koppen thee en koffie per dag. Dat laatste verband bleef overeind bij consumptie van alleen koffie, maar niet van alleen thee.

 

Concluderend geeft dagelijkse consumptie twee tot drie koppen koffie of drie tot vijf koppen thee de laagste kans op beroerte en dementie. Als beperkingen noemen de auteurs dat de consumptie van koffie en thee was gebaseerd op zelfrapportage en dat gegevens uit de Biobank betrekking hebben op mensen met een betere gezondheid dan gemiddeld. Dat beperkt de generalisatie­mogelijkheden van de uitkomsten.

 

Referentie:
Zhang Y, Yang H, Li S, et al. Consumption of coffee and tea and risk of developing stroke, dementia, and poststroke dementia: A cohort study in the UK Biobank. PLoS Med. 2021 Nov 16;18(11):e1003830.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5849

off

SeleniumEen voldoende serumniveau selenium verlaagt de kans op hartfalen en sterfte, althans bij niet-rokers. Dat wijst een Nederlandse cohortstudie1 uit, die eind 2021 verscheen in het European Journal of Heart Failure. Het belang van het sporenelement blijkt ook uit resultaten van een Chinees onderzoek,2 in januari 2022 gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition. Want ook diabetici lijken hun overlijdensrisico, al dan niet als gevolg van hartaandoeningen, te kunnen beperken door een goede serumconcentratie selenium.

 

Voor de Nederlandse studie werden gegevens gebruikt van 5.973 personen met een gemiddelde leeftijd van 53,6 jaar. De follow-up lag rond 8,4 jaar. Hun gemiddelde concentratie selenium was 84,6 µg/L, hoger dan het minimaal noodzakelijk geachte niveau van 70 µg/l. Een lage seleniumstatus ging vaker samen met bloedarmoede, ijzertekort, hoger CRP-niveau en een hogere BMI. Er was een sterk verband met roken en wanneer afzonderlijk werd gekeken naar niet-rokers – ongeveer 72% van de deelnemers – bleek selenium het risico te verkleinen op het ontstaan van hartfalen en op overlijden. Voldoende selenium in het bloed is in Nederland extra van belang vanwege de relatief lage bodemconcentratie.

 

De Chinese studie betrof 3.199 volwassenen met diabetes type 2, die een gemiddelde serumconcentratie selenium hadden van 127,0 µg/L. Na een follow-up van gemiddeld 12,6 jaar waren 1.693 van hen overleden, onder wie 425 als gevolg van hartaandoeningen. Deelnemers met een seleniumstatus in het hoogste kwartiel hadden ten opzichte van degenen in het laagste kwartiel een 31% verlaagde kans op sterfte. Dat risicoverschil was 34% voor sterfte als gevolg van hartziekten. Bovendien was er een lineaire dosis-responsrelatie tussen serumconcentratie selenium en sterfte. Door rekening te houden met leeftijd, sekse, ras, rookstatus, BMI, fysieke activiteit, duur van de diabetes en de HbA1c-concentratie trad in deze verbanden geen wezenlijke verandering op.

 

Referenties:
1 Al-Mubarak AA, Grote Beverborg N, Suthahar N, et al. High selenium levels associate with reduced risk of mortality and new-onset heart failure: data from PREVEND. Eur J Heart Fail. 2021 Dec 20.

2 Qiu Z, Geng T, Wan Z, et al. Serum selenium concentrations and risk of all-cause and heart disease mortality among individuals with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2022 Jan 11;115(1):53-60.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5848

off

Effect ginseng op cardiometabolisme diabetici

zondag, februari 27, 2022 @ 02:02 PM

GinsengEen combinatie-extract van Amerikaanse en Koreaanse ginseng kan de bloeddruk verder verlagen bij diabetespatiënten die reeds medicatie voor hun bloeddruk nemen. Daarnaast noteerden de Canadese onderzoekers een betere controle over de suikerspiegel en een reductie in bloedvetten.

 

De bloeddrukverlaging betrof enkel de systoledruk en bedroeg -4 mmHg na 12 weken behandeling. Bloeddrukverlaging is een van de belangrijkste behandelpunten bij diabetici, mogelijk zelfs belangrijker dan de suikerspiegel, schrijven de onderzoekers. Zij noteerden ook een sterkere reductie van Hb1Ac, totaal cholesterol, triglyceriden en LDL-cholesterol dan in de placebogroep.

 

De Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius) en de Koreaanse ginseng (Panax ginseng) hebben een ander fytochemisch profiel, waardoor ze net iets andere, zelfs aanvullende effecten zouden hebben. De Amerikaanse ginseng lijkt insulinesecretie te stimuleren, terwijl de Koreaanse insulinegevoeligheid zou verhogen. Ginsenosiden versoepelen ook de verwijding en vernauwing van de fijnere bloedvaten.

 

Aan het onderzoek deden 80 diabetici met hypertensie deel. Patiënten die geen placebo namen, namen dagelijks 1,5 g Amerikaanse ginseng en 0,75 g Rg3-verrijkte Koreaanse (rode) ginseng (75 mg Rg3 en 375 mg totale ginsenosiden). De dosis werd verdeeld over drie tijdstippen van de dag.

 

Referentie:
Jovanovski E, Smircic-Duvnjak L, Komishon A et al. Effect of coadministration of enriched Korean Red Ginseng (Panax ginseng) and American ginseng (Panax quinquefolius L) on cardiometabolic outcomes in type-2 diabetes: A randomized controlled trial. J Ginseng Res. 2021; 45(5):546-554 doi:10.1016/j.jgr.2019.11.005

 

off

Effect van granaatappel op menopauzale klachten

dinsdag, februari 22, 2022 @ 12:02 PM

GranaatappelVoor veel vrouwen brengt de menopauze allerlei klachten met zich mee. In de traditionele Perzische geneeskunde maken behandelaren gebruik van granaatappel om deze vervelende overgangsklachten te verlichten. In hoeverre een supplement met granaatappel menopauzale vrouwen kan helpen, werd onlangs in een Iraanse studie onderzocht.

 

Aan de gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie deden 78 gezonde vrouwen mee. Zij werden tijdens de studie drie keer geïnterviewd: voor de start van de studie, kort na afloop van de vier weken durende behandeling met een supplement/placebo en opnieuw drie weken na de interventie. De participanten vulden de modified-Kupperman index en de Menopause-Specific Quality of Life (MENQOL) vragenlijst in.

 

Daaruit bleek dat de vrouwen die het supplement met granaatappel ontvingen beter scoorden dan de placebogroep; bij hen verminderden de overgangsklachten significant. Dit was direct na de behandeling zo, en na drie weken nog steeds. De onderzoekers concluderen dat een behandeling met granaatappel belastende symptomen van menopauze significant vermindert en de kwaliteit van leven van deze vrouwen verbetert.

 

Referentie:
Adel-Mehraban, M.S. et al. Effects of pomegranate supplement on menopausal symptoms and quality of life in menopausal women: A double-blind randomized placebo-controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 46, February 2022, 101544.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/effect-van-granaatappel-op-menopauzale-klachten.html

off

CholineUit recent onderzoek blijkt dat choline-suppletie tijdens de zwangerschap cognitieve prestaties bij kinderen verbetert. De cognitieve en neuroprotectieve voordelen van choline zijn eerder ook in diermodellen gevonden.

 

In deze cohortstudie vergeleken onderzoekers de cognitieve prestaties van kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap de aanbevolen hoeveelheid choline consumeerde met die van moeders die de dubbele aanbevolen dosis innamen. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft voor zwangere vrouwen een adequate inname vastgesteld van 480 milligram choline per dag.

 

De studie omvatte een follow-up van zeven jaar van 20 kinderen van vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap en 4.315 tests om de effecten van choline-inname op de cognitie van kinderen te evalueren. De zwangere vrouwen werden gerandomiseerd om 480 mg choline per dag of 930 mg choline per dag te consumeren tijdens het derde trimester. De onderzoekers beoordeelden de aandachtsspanne bij de kinderen op de leeftijd van zeven jaar met behulp van een signaaldetectie-taak.

 

De onderzoekers merkten op dat kinderen in de hogere maternale cholinegroep superieure prestaties vertoonden op de sustained attention task-score en een superieur vermogen om correcte signaaldetecties (hits) te blijven geven gedurende de sessie van 12 minuten, wat wijst op verbeterde aanhoudende aandacht.

 

Het team concludeerde dat de bevindingen consistent zijn met die van een muismodel en suggereren dat veel andere voordelen van maternale cholinesuppletie gedocumenteerd voor knaagdieren ook kunnen worden vertaald naar mensen.

 

Referentie:
Bahnfleth CL, Strupp BJ, Caudill MA et al. Prenatal choline supplementation improves child sustained attention: A 7‐year follow‐up of a randomized controlled feeding trial. The FASEB Journal, 2022, 36.1: e22054.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5781

off

Ketamine kan gedachten aan zelfmoord wegnemen

dinsdag, februari 22, 2022 @ 12:02 PM

KetamineIn een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT laten wetenschappers zien dat ketamine suïcidale gedachten tempert. Het middel is bekend als recreatieve drug en wordt in de reguliere geneeskunde en de diergeneeskunde ingezet als verdovingsmiddel. In eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat ketamine een antidepressieve werking heeft. Voordelig is dat gewenste effecten opvallend snel optreden.

 

Deelnemers aan de studie waren 156 mensen tussen 18 en 76 jaar met ernstige mentale problemen en daaruit voortvloeiende suïcidale gedachten. Zij waren vrijwillig opgenomen in zeven academische ziekenhuizen in Frankrijk. Van de rekrutering waren personen uitgesloten met een geschiedenis van psychotische stoornissen als schizofrenie, met problematisch middelengebruik of met een contra-indicatie voor ketamine. De patiënten werden gerandomiseerd naar een ketaminegroep (n=73) en een placebogroep (n=83) en gestratificeerd naar diagnose: bipolaire, depressieve of andere stoornis. De ketamine werd intraveneus toegediend met twee infusies van veertig minuten, evenals de placebo in de vorm van een zoutoplossing.

 

In de ketaminegroep bereikte 63% na drie dagen volledige remissie van de gemeten suïcidegedachten, tegenover 31,6% in de placebogroep. Na zes weken was het effect in de twee groepen afgenomen naar een niet-significant verschil van 69,5% vs. 56,3%. De bijwerkingen van ketamine waren niet ernstig en betroffen verschijnselen als misselijkheid en duizeligheid. Het middel lijkt suïcide te kunnen voorkomen via het stillen van mentale pijn.

 

Het effectverschil was groot bij een bipolaire stoornis, maar veel minder duidelijk bij depressieve of andere stoornissen. De auteurs geven aan dat ketamine voor bipolaire personen een alternatief kan zijn voor antidepressiva, die bij hen niet gunstig uitpakken. Die werken bovendien langzamer, evenals een middel als lithium dat bij deze stoornis kan worden ingezet.

 

Referentie:
Abbar M, Demattei C, El-Hage W, et al. Ketamine for the acute treatment of severe suicidal ideation: double blind, randomised placebo controlled trial. BMJ. 2022 Feb 2;376:e067194.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5833

off

HibiscusHibiscus sabdariffa, de meest gebruikte hibiscus-soort om thee van te zetten, heeft een gunstige invloed op de bloeddruk en andere cardiovasculaire markers. Dat toont een review/meta-analyse aan, gebaseerd op zeventien RCT’s die deels dubbelblind werden uitgevoerd en/of vergeleken waren met placebo of een regulier medicijn.

 

Dat hibiscus ook een plaats heeft in traditionele geneesmethoden uit Afrikaanse en Aziatische landen, heeft enige wetenschappelijke onderbouwing. Hibiscus blijkt de systolische bloeddruk significant te verlagen in vergelijking met placebo en wel met gemiddeld 7,92%. De diastolische bloeddruk ging niet-significant met 6,84% naar beneden. Deze antihypertensieve effecten traden vooral op waar het nodig is: bij degenen waar de bloeddruk bij aanvang te hoog was. Deze effecten waren ongeveer even gunstig als die van medicatie. Beperkt bewijs was er voor de mogelijk gunstiger uitkomst afhankelijk van dosis en tijdsduur. Verder werd ook het LDL-cholesterol door hibiscus verlaagd, zowel in vergelijking met een placebo als met andere theesoorten.

 

Regelmatige consumptie van hibiscus kan door de effecten op bloeddruk en cholesterol het cardiovasculaire risico beperken. Gedacht wordt dat carotenoïden, vitamine C en polyfenolen zoals tanninen daarin een rol spelen omdat ze oxidatie en inflammatie tegengaan.

 

Referentie:
Ellis LR, Zulfiqar S, Holmes M, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of Hibiscus sabdariffa on blood pressure and cardiometabolic markers. Nutr Rev. 2021 Dec 20:nuab104.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5800

off

B-vitamines verminderen diabetische neuropathie

woensdag, februari 16, 2022 @ 12:02 PM

Vitamine BPerifere neuropathische klachten komen veel voor bij diabetes type 2. Door een langdurig hoge bloedsuikerspiegel kan er zenuwschade ontstaan. Perifere neuropathie leidt tot veranderingen in gevoel, bijvoorbeeld tintelingen, en beweging en kan tevens pijn veroorzaken. Behalve handhaving van een gezonde bloedsuikerspiegel zijn er momenteel geen goede behandelingen tegen de aandoening. Suppletie met B-vitamines kan mogelijk uitkomst bieden.

 

Wetenschappers kwamen tot deze conclusie na analyse van veertien gerandomiseerde klinische studies waaraan totaal 997 mensen hadden deelgenomen. Suppletie met B-vitaminen had een aantal belangrijke effecten op de functie van het zenuwstelsel. Mensen die B-vitamines gebruikten, hadden drie keer minder last van pijn en tintelingen. Gebruik van de vitamines verbeterde de functie van sensorische zenuwen, bovendien konden de zenuwen sneller informatie verwerken.1

 

De resultaten zijn in lijn met een eerdere analyse uit 2021. Onderzoekers vonden op basis van 46 observationele en zeven interventiestudies dat B-vitaminen een rol spelen bij het ontstaan van diabetische neuropathie. Mensen met neuropathische klachten hadden vaker een lage vitamine B12-plasmaconcentratie en een verhoogde homocysteïne- en methylmalonzuurconcentratie. Welke B-vitamines in het bijzonder belangrijk zijn is nog niet goed duidelijk. Suppletie met vitamine B12 gaf bijvoorbeeld een niet-significante verbetering. Vitamine B1 lijkt daarentegen belangrijker te zijn.2 Omdat de B-vitamines zeer nauw met elkaar samenwerken in het lichaam, is suppletie met een B-complex aan te bevelen.

 

Referentie:
1. Farah, S., & Yammine, K. (2022). A systematic review on the efficacy of vitamin B supplementation on diabetic peripheral neuropathy. Nutrition reviews.
2. Stein, J., Geisel, J., & Obeid, R. (2021). Association between neuropathy and B-vitamins: A systematic review and meta‐analysis. European Journal of Neurology, 28(6), 2054-2064.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/b-vitamines-verminderen-diabetische-neuropathie.html

off

PDS, neurotransmitters en het microbioom

dinsdag, februari 15, 2022 @ 06:02 PM
MicrobioomEmotionele stress, angsten en depressie komen geregeld tezamen voor met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). De hersen-darmas lijkt hier een sleutelrol te spelen, waarbij neurotransmitters en darmbacteriën elkaar kunnen beïnvloeden. Wetenschappers hebben nu gekeken naar mogelijke associaties tussen neurotransmitterconcentraties en de samenstelling van het microbioom bij PDS’ers met psychische klachten. Hieruit blijkt dat het microbioom invloed heeft op de concentratie serotonine en noradrenaline in het lichaam. 

 

Aan het onderzoek namen veertig PDS’ers deel (gemiddelde leeftijd 21 jaar) met onder andere angsten en depressieve klachten. Een groep van twintig gezonde volwassenen vormde de controlegroep. De concentratie serotonine en noradrenaline werd gemeten in het bloed. Verder werden er ontlastingsmonsters genomen. De hoeveelheid psychische klachten was beduidend hoger bij de mensen met PDS. Ook hun microbioom verschilde significant met dat van de gezonde controlegroep, zowel de alfa- als de bèta-diversiteit waren afgenomen (de alfa-diversiteit is een maat voor de rijkdom en gelijkmatigheid van de microbiota, terwijl de bèta-diversiteit iets zegt over de mate waarin de compositie van twee microbiomen overeenkomen). De concentratie serotonine en noradrenaline was duidelijk, maar niet significant, verlaagd. Een relatief hoge concentratie noradrenaline correleerde met een lagere alfa-diversiteit van de darmflora. Mensen met een hogere concentratie noradrenaline hadden meer Bacteroidetes in de darm, maar juist minder Firmicutes. Een positieve associatie werd gevonden tussen serotonine en de aanwezigheid van Proteobacteria.

 

De onderzoekers geven aan dat veranderingen in het microbioom invloed kunnen hebben op de biosynthese, afgifte en heropname van neurotransmitters. Mogelijk kan dit leiden verstoringen in het centrale en enterische zenuwstelsel wat het ontstaan van psychische klachten in de hand werkt.

 

De volledige publicatie kunt u hier lezen.

 

Referentie:
Barandouzi, Z. A., Lee, J., del Carmen Rosas, M., Chen, J., Henderson, W. A., Starkweather, A. R., & Cong, X. S. (2022). Associations of neurotransmitters and the gut microbiome with emotional distress in mixed type of irritable bowel syndrome. Scientific Reports, 12(1), 1-11.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/pds-neurotransmitters-en-het-microbioom.html

 

off

Groene shakeEen caloriebeperkte ‘extra groene mediterrane voeding’ verrijkt met specifieke polyfenolen en zonder rood en bewerkt vlees is nog effectiever in het remmen van leeftijdsgerelateerde hersenatrofie dan een traditionele mediterrane voeding. Zeker wanneer je het combineert met fysieke activiteit, zo blijkt uit een recente publicatie in The American Journal of Clinical Nutrition.

 

Wetenschappers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev in Israël hebben samen met verschillende internationale teams van hersenexperts het effect van deze ‘extra groene mediterrane voeding’ op leeftijdsgerelateerde hersenatrofie onderzocht in een 18 maanden durende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie met 224 deelnemers.

 

De vrijwilligers werden willekeurig ingedeeld bij een van de drie interventiegroepen: een groep met richtlijnen voor gezonde voeding (GV), een groep met een traditioneel mediterraan dieet (MED) en een groep met een extra groen mediterraan dieet (Green-MED). Alle groepen kregen een gratis lidmaatschap van de sportschool. De MED- groep volgde een traditionele, caloriearme mediterrane voeding, arm aan enkelvoudige koolhydraten en rijk aan groenten. Rund- en lamsvlees werden gedeeltelijk vervangen door gevogelte en vis. Ze aten dagelijks 28 g walnoten met 440 mg polyfenolen. De Green-MED-deelnemers moesten bewerkt en rood vlees helemaal vermijden, ze dronken 3-4 kopjes groene thee per dag en een dagelijkse groene shake van mankai-eendenkroos ter vervanging van het avondmaal. Samen zorgden deze groene componenten voor een extra dagelijkse inname van 800 mg polyfenolen in vergelijking tot het MED-dieet. Voor en na de proef werden MRI-metingen van de hersenen gedaan. Atrofie van de hippocampus (HA) en lateraal-ventrikelvolume (LVV) werden gemeten als indicatoren van hersenatrofie en voorspellers van toekomstige dementie.

 

Na 18 maanden vertoonde 66% van de deelnemers een afname in HA. De afname was het meest uitgesproken bij de 50-plussers, van wie 79% een HA-daling vertoonde. Bij de 50-plussers was de afname van HA en toename van LVV minder aanzienlijk bij deelnemers van de mediterrane diëten. De laagste daling in HA werd waargenomen bij degenen die het extra groene mediterrane dieet volgden.

 

Verhoogde urinespiegels van de van mankai-polyfenolen urolithine-A en tyrosol waren significant geassocieerd met een lagere HA-afname. Deze resultaten zijn in overeenstemming zijn met eerder bewijs dat een mindere naleving van het mediterrane dieet geassocieerd is met leeftijdsgebonden hersenatrofie bij ouderen.

 

Referentie:
Kaplan, A., Zelicha, H., Meir, A. Y.,et al. The effect of a high-polyphenol Mediterranean diet (GREEN-MED) combined with physical activity on age-related brain atrophy: the DIRECT PLUS randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5798

off