You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for juni, 2020.

Archive for juni, 2020

Esprico supplementEen supplement met visvetzuren, GLA, zink en magnesium maakt hyperactieve kinderen oplettender en geeft ze meer focus. Psychiaters van de Duitse Johannes Gutenberg-University testten in 2010 het supplement Esprico uit op ruim achthonderd drukke kinderen waarvan de ouders de hulp van artsen hadden ingeroepen.

 

Studie

 

Lees meer…

 

off

Falcarinol falcarindiolIn wortels zitten verschillende groepen stoffen die en positief effect op de gezondheid hebben – en eentje die waarschijnlijk erg veel gewicht in de schaal legt is die van de polyacetylenen. Als je wortels schilt, gooi je de helft van die polyacetylenen weg, rapporteerden Deense onderzoekers in 2008.

 

Lees meer…

off

CBDEen supplement met CBD, de niet-psychoactieve stof in cannabis, is in sommige gevallen misschien een alternatief voor farmacologische slaapmiddelen en angstremmers. Dat ontdekten psychiaters van de University of Colorado, die proeven deden met 72 proefpersonen met angststoornissen en slaapproblemen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

GemberGember bestrijdt de symptomen van hooikoorts net zo goed als loratidine, de actieve stof in anti-allergische medicijnen als Claritin of Allerfre. Dat blijkt uit een humane studie die onderzoekers van Thammasat University in Thailand publiceerden in BMC Complementary Medicine and Therapies.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Verse tomaten verhogen HDL

dinsdag, juni 30, 2020 @ 09:06 AM

TomatenAls je vier weken lang elke dag drie ons verse tomaten eet, dan stijgt de concentratie HDL – ‘het goede cholesterol’ – in je bloed met 14 procent. Dat ontdekten onderzoekers van het Mexicaanse Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran in een gecontroleerde medische trial.

 

HDL verhogen

 

Lees meer…

off

MSM capsulesMSM, een spotgoedkope organische zwavelverbinding die je bij bijna elke drogist kunt kopen, is een skinceutical. Amerikaanse onderzoekers experimenteerden met mensen van 35-69 jaar, en ontdekten dat zelfs bij een bescheiden inname van 1 gram MSM per dag rimpels in het gezicht kleiner worden, en zelfs helemaal kunnen verdwijnen.

 

Lees meer…

off

Gebruik gember, denk sneller

dinsdag, juni 30, 2020 @ 09:06 AM

GeheugenAls je lang moet nadenken om je de naam van iemand te herinneren, of je merkt dat het nemen van eenvoudige beslissingen je te veel tijd kost, dan heb je misschien baat bij gember. Thaise onderzoekers van Khon Kaen University gaven supplementen met gemberextract aan vrouwen van 50-60 jaar, en ontdekten dat de vrouwen daardoor sneller gegevens uit hun geheugen konden oproepen en sneller beslissingen konden nemen.

 

Studie

 

Lees meer…

off
cholineSuppletie van choline tijdens het derde trimester van de zwangerschap verbetert de snelheid van het verwerken van informatie bij baby’s. Dit blijkt uit een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek van de Cornell University gepubliceerd in The Faseb Journal.
 
Voor de prenatale ontwikkeling is choline een essentiële voedingsstof die onder andere nodig is bij de vorming van acetylcholine (ACh, een belangrijke neurotransmitter) en de methylering van DNA (methylgroepdonor). Daarnaast vormt choline een belangrijk onderdeel van fosfatidylcholine (fosfolipide in celmembraan) en sfingomyeline (fosfolipide in myelineschede), wat van belang is voor de geleidingssnelheid van neuronen, de ontwikkeling van de hersenen en de prenatale groei. Tijdens de zwangerschap is zelfs extra veel choline nodig. Vanwege de snelle groei van de foetus en placenta, de eerder genoemde DNA-methylatie en andere fysiologische processen. Voldoende cholinesuppletie is daarom juist in deze fase essentieel.
 
In eerdere studies met knaagdieren werd al aangetoond dat maternale suppletie van choline voor het nageslacht een beter ruimtelijk inzicht bood, een betere concentratie en vermindering van leeftijdsgerelateerde achteruitgang van cognitieve functies. Deze cognitieve voordelen zijn vermoedelijk zelfs levenslang.
 
Opzet van de studie
Voor dit onderzoek werden 24 zwangere vrouwen willekeurig onderverdeeld in twee groepen. Alle vrouwen kregen tijdens het derde trimester gedurende minimaal 12 weken een gestandaardiseerd dieet dat 380 mg choline per dag bevatte met daarnaast een supplement van 100 ofwel 550 mg choline per dag. In totaal kreeg de ene groep dus 480 mg choline per dag binnen en de andere groep 930 mg choline per dag. Daarnaast kregen beide groepen dagelijks een zwangerschapsmultivitamine, een DHA-supplement en driemaal per week een kalium/magnesium-supplement. Het effect van de choline-suppletie werd gemeten door middel van een visuele aandachtstest bij de kinderen op de leeftijd van 4, 7, 10 en 13 maanden. Daarbij werden de oogbewegingen van de kinderen gevolgd bij het verschijnen van afbeeldingen op een scherm. De tijd die nodig was om tot een fixatiepunt (de afbeelding) te komen werd geregistreerd. Deze reactieve saccades (snelle oogbewegingen om tot een fixatiepunt te komen) hebben een voorspellende waarde voor de informatieverwerkingssnelheid en IQ scores op latere kinderleeftijd.
 
Resultaten
Uiteindelijk bleek dat de groep met de hoogste choline-suppletie van 930 mg per dag een gemiddelde reactietijd had die significant (P=0,03) korter was dan het gemiddelde van de groep die 480 mg choline per dag kreeg. De reactietijd was niet alleen gemiddeld korter, maar ook korter bij alle meetmomenten, duidend op een blijvend positief cognitief effect van een hogere choline-inname voor minimaal het eerste levensjaar van het kind. Een bijkomend effect dat de onderzoekers alleen konden vinden in de groep met de lage dosis choline was dat hoe langer de suppletie gegeven werd, des te korter de reactietijd. Dit effect werd mogelijk veroorzaakt doordat deze vrouwen voor aanvang van de studie al een te lage inname van choline hadden.
 
Uit de bevindingen van het onderzoek bleek dat het laatste trimester van de zwangerschap een gevoelige periode vormt voor de functionele effecten van choline-suppletie op de cognitieve ontwikkeling. Dit stemt overeen met de onderzoeksresultaten bij dieren.
 
Tot slot suggereert de studie dat de aanbevolen hoeveelheid choline voor zwangere vrouwen (480 mg per dag) niet voldoende is voor een optimale hersenontwikkeling van het kind.
 
Bron: OrthoKennis
off

Voeding en autisme

vrijdag, juni 19, 2020 @ 08:06 PM

AutismeRuim 1 procent van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Autisme kenmerkt zich door problemen in sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.1 Omdat de aandoening niet genezen kan worden, richt de behandeling zich op een verbetering van sociaal gedrag en een verhoging van de kwaliteit van leven.

 

Op basis van verschillende studies wordt aangenomen dat er bij autisme sprake is van een verstoring in het lichaamseigen antioxidantsysteem en de methylatie in het lichaam; zowel glutathion als S-adenosylmethionine (SAM) zijn significant verlaagd bij mensen met autisme. Daarnaast hebben mensen met autisme vaker last van maagdarmproblemen en er zijn bij deze groep tevens verstoringen in het darmmicrobioom aangetoond. Zowel voedingsinterventies, waaronder een glutenvrij, caseïnevrij en ketogeen dieet, als voedingssuppletie, met bijvoorbeeld probiotica, visolie en vitaminen, worden genoemd als mogelijk effectieve behandelingen.2

 

Een review van Karhu en collega’s gaat in op de rationale achter deze interventies en hun werkzaamheid. Een gecombineerd glutenvrij en caseïnevrij voedingspatroon zou kunnen resulteren in een afname van klachten, mits voldoende lang gevolgd. Probiotica hebben een groot potentieel bij de behandeling, evenals suppletie met visolie. Bewijs voor het gebruik van vitamine A, B6, magnesium, B12 en foliumzuur is minder sterk, al zijn er indicaties voor de effectiviteit. De auteurs geven aan dat vervolgonderzoek zich met name zou moeten richten op het definiëren van de juiste subgroepen waarvoor een specifieke interventie zinvol kan zijn.

 

De volledige publicatie van Karhu en collega’s kunt u hier lezen.

 

Referenties:

  1. www.autisme.nl
  2. Karhu, E., Zukerman, R., Eshraghi, R. S., Mittal, J., Deth, R. C., Castejon, A. M., … & Eshraghi, A. A. (2019). Nutritional interventions for autism spectrum disorder. Nutrition Reviews.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/voeding-en-autisme/

off

IJzerstatusEen goede ijzerstatus van een zwangere vrouw is van belang voor de hersenontwikkeling van het ongeboren kind en tijdens de eerste levensjaren. Zowel een ijzertekort als een hoge ijzerstatus zijn in verband gebracht met een verminderde cognitieve ontwikkeling van het kind op de korte termijn. Een recente publicatie van Arija en collega’s beschrijft de effecten van de ijzerstatus tijdens de zwangerschap op de lange termijn.

 

In de studie werd het verband tussen de maternale ijzerstatus en de cognitieve ontwikkeling van het 7-jarige kind bekeken. De ijzerinname werd berekend op basis van een voedingsdagboek en de ijzerstatus werd vastgesteld door de concentratie ferritine en hemoglobine in het bloedserum te bepalen. De cognitieve ontwikkeling van het kind werd gemeten door middel van gedragstesten die onder andere de mate van concentratie en het geheugen bepalen. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap een normale ijzerstatus hadden, presteerden beter dan kinderen waarvan de moeder een te lage of juist een hoge ijzerstatus had. Een normale ijzerstatus komt overeen met een serumconcentratie ferritine tussen 12-60 mg/L die bereikt wordt met een totale dagelijkse ijzerinname van 14,5-30 mg uit voeding en suppletie. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een optimale ijzerinname tijdens de zwangerschap lijkt te zijn en dat een goede ijzerstatus tevens op de lange termijn invloed heeft op de hersenontwikkeling van het kind.

 

De volledige publicatie kunt u hier vinden.

 

Referentie:

Arija, V., Hernández-Martínez, C., Tous, M., Canals, J., Guxens, M., Fernández-Barrés, S., … & Vioque, J. (2019). Association of Iron Status and Intake During Pregnancy with Neuropsychological Outcomes in Children Aged 7 Years: The Prospective Birth Cohort Infancia y Medio Ambiente (INMA) Study. Nutrients, 11(12), 2999.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/ijzerstatus-zwangere-vrouw-en-ontwikkeling-van-het-kind/

off