You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for juli, 2020.

Archive for juli, 2020

Glas tomatensap maakt beweging nog gezonder

donderdag, juli 30, 2020 @ 07:07 PM

TomatensapBeweging is zonder meer gezond, maar intensieve fysieke inspanning verhoogt de aanmaak van agressieve moleculen die het erfelijk materiaal kunnen beschadigen. Onderzoekers van Stockholm University ontdekten dat ze de mogelijke schadelijke effecten van beweging konden reduceren als ze proefpersonen elke dag een glas tomatensap lieten drinken.

 

Vrije radicalen

 

Lees meer…

off

ParanotenEen dieet met voldoende selenium kan je helpen om je spierkracht op niveau te houden als de jaren klimmen. Die suggestie wekt een epidemiologische studie die Engelse onderzoekers van Newcastle University hebben gepubliceerd in Nutrients.

Studie

 

Lees meer…

off

Melisse en lavendel bij depressie

woensdag, juli 29, 2020 @ 07:07 AM

MelisseMelissa officinalis L en Lavandula angustifolia Mill worden in Azië traditioneel gebruikt bij de behandeling van depressie. Ook in Perzische kruidenboeken worden de planten genoemd tegen neerslachtigheid. Uit een recente klinische studie blijkt dat de planten op de korte termijn even goed werken bij depressie als het antidepressivum fluoxetine.

 

Aan het onderzoek namen 45 volwassenen deel met een milde tot matige depressie volgens de DSM-5. De deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen. Een groep kreeg tweemaal daags 1 gram gedroogd melisseblad, een groep kreeg tweemaal daags 1 gram gedroogde lavendel en een controlegroep kreeg tweemaal daags 10 mg fluoxetine, een antidepressivum van het type SSRI. De studie duurde acht weken. De mate van depressie werd na twee, vier en acht weken bepaald. Gedurende de acht weken waren melisse en lavendel even effectief in het verminderen van depressieve klachten als het antidepressivum fluoxetine. Mensen die melisse hadden gebruikt, hadden geen last van bijwerkingen. Eén persoon die lavendel gebruikte, kreeg last van slaperigheid.

 

Het onderzoek laat zien dat naast sint-janskruid ook lavendel en melisse mogelijk effectieve antidepressiva van plantaardige oorsprong zijn. Dierstudies tonen aan dat melisse zijn antidepressieve werking mogelijk ontleent aan remming van monoamine oxidase (MAO) of stimulering van noradrenaline. Het werkingsmechanisme van lavendel is nog grotendeels onbekend, ondanks het brede gebruik bij stemmingsstoornissen. De wetenschappers geven aan dat langdurige studies met een placebogroep nodig zijn om de effecten van de planten bij depressie nader te bepalen. Temeer omdat bij kortdurend gebruik, zoals in deze pilotstudie, een significant placebo-effect niet uit te sluiten is.

 

Referentie
Araj-Khodaei, M., Noorbala, A. A., Yarani, R., Emadi, F., Emaratkar, E., Faghihzadeh, S., … & Naseri, M. (2020). A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression. BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 1-9.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/melisse-en-lavendel-bij-depressie/

off

Risicofactoren vitamine C-tekort

woensdag, juli 29, 2020 @ 07:07 AM

Vitamine CEen wereldwijde analyse laat zien dat het aantal mensen met een lage vitamine C-status groot is. Specifieke subgroepen in ontwikkelde landen hebben een verhoogd risico op een vitamine C-tekort. Veel factoren kunnen de vitamine C-status beïnvloeden, waaronder voeding, geslacht en leeftijd. Maar ook luchtvervuiling, lichaamsgewicht en leefstijl spelen een rol.

 

Opvallende bevindingen waren het vitamine C-tekort bij passieve rokers, gehospitaliseerde mensen, mensen met hart- en vaatziekten, hartfalen, kanker, reumatoïde artritis en diabetes. Twaalf procent van de volwassenen en kinderen die blootgesteld worden aan sigarettenrook heeft een verlaagde vitamine C-status. Ook andere luchtvervuiling kan door het verhogen van oxidatieve stress de vitamine C-status negatief beïnvloeden. Onderzoeken laten zien dat in deze gevallen suppletie met vitamine C en andere antioxidanten de oxidatieve belasting verlaagt. Ook mensen met overgewicht hebben een lagere vitamine C-status. Dit lijkt niet alleen te komen door een verminderde inname uit voeding, maar tevens door een veranderde distributie in het lichaam, die te maken heeft met een verhoogd vetpercentage. Onderzoekers pleiten dan ook voor een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C per kilogram lichaamsgewicht. Dit lijkt ook verstandig met het oog op de wereldwijde toename van mensen met overgewicht.

 

Een langdurig ernstig vitamine C-tekort leidt tot scheurbuik, maar kleine tekorten kunnen een rol spelen bij het ontstaan van onder andere hart- en vaatziekten en neerslachtigheid. De wetenschappers geven aan dat 10 mg per dag het ontstaan van scheurbuik tegengaat, maar dat 200 mg vitamine C per dag een adequate inname is voor het behoud van een optimale gezondheid. Mensen met een acute infectie of aandoening waarbij oxidatieve stress een rol speelt, wordt aangeraden een hogere dagdosering in te nemen uit voeding of suppletie.

 

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

Referentie:
Carr, A. C., & Rowe, S. (2020). Factors Affecting Vitamin C Status and Prevalence of Deficiency: A Global Health Perspective. Nutrients 2020, 12(7), 1963

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/risicofactoren-vitamine-c-tekort/

off

BetaïneAls je niet zwaar fysiek werk doet, of traint met gewichten, verlies je na het dertigste levensjaar elk jaar een beetje spiermassa. Volgens een Chinese epidemiologische studie, die is verschenen in de British Journal of Nutrition, kun je dat proces afremmen en misschien zelfs omkeren als je je inname van betaïne verhoogt.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Sterke spieren, sterk immuunsysteem

zaterdag, juli 25, 2020 @ 02:07 PM

immuunsysteemAls je de leeftijd van de uitzonderlijk sterken hebt bereikt, gaat je immuunsysteem elk jaar een beetje belabberder functioneren. Op een gegeven moment werkt het zo slecht dat een verkoudheid je einde kan betekenen. In 1999 publiceerden onderzoekers van de universiteit van Bologna in Italië een epidemiologisch onderzoek dat suggereert dat je de achteruitgang van je immuunsysteem een halt kunt toeroepen door krachttraining. En het slikken van extra vitamine D.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Fosfatidylserine verbetert het geheugen

vrijdag, juli 24, 2020 @ 06:07 AM

GeheugenOuder worden kan gepaard gaan met onder andere achteruitgang van geheugen en neurocognitieve stoornissen zoals dementie. Door de toenemende vergrijzing wordt steeds meer onderzoek gedaanin naar supplementen die het verouderingsproces kunnen ondersteunen. Japans onderzoek onder ouderen met een milde cognitieve stoornis heeft aangetoond dat zes maanden gebruik van fosfatidylserine een positieve werking heeft op geheugenfuncties.

 

Fosfatidylserine is een fosfolipide die een onderdeel vormt van de celmembraan. Het is vooral overvloedig aanwezig in de hersenen. Het reguleert onder andere de afgifte van neurotransmitters en de signaaloverdracht. Tijdens een studie onder Japanse ouderen met een milde cognitieve stoornis werd het effect van fosfatidylserine bestudeerd. Bij een dergelijke stoornis kan er sprake zijn van geheugenproblemen en kan er moeite zijn met het uitvoeren van bepaalde handelingen of informatieverwerking. Het kan een voorstadium van dementie zijn, maar dit hoeft niet.

 

Opzet van de studie 
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 78 personen in de leeftijd van 50 tot 69, met milde geheugenklachten. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld in drie groepen. Gedurende zes maanden kreeg men dagelijks respectievelijk 300 mg fosfatidylserine, 100 mg of een placebo. Deze hoeveelheid werd verdeeld over negen capsules. Na elke maaltijd nam men drie capsules. Na deze periode werden onder andere de cognitieve functies geëvalueerd. Om te onderzoeken of de behaalde resultaten standhielden na het staken van de inname, volgde een additionele follow-up na drie maanden.

 

Resultaten
Bij de proefpersonen met een relatief lage baselinescore bleken de geheugenscores van de met fosfatidylserine behandelde groepen significant verhoogd. Die van de placebogroep bleven ongewijzigd. De geheugenverbeteringen werden voornamelijk toegeschreven aan de toename van uitgestelde verbale herinnering. Dit effect werd zowel waargenomen bij een lage dosis (100 mg/dag) als bij een hoge dosis (300 mg/dag). Daarnaast werd de veiligheid van fosfatidylserine bevestigd. De onderzoekers concluderen dat fosfatidylserine mogelijk ingezet kan worden ter voorkoming van de ontwikkeling van dementie bij mensen met geheugenklachten.

 

Referentie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2966935/ 

 

Bron: OrthoKennis

off

Ginkgo bilobaADHD is een gedragsstoornis die regelmatig voorkomt bij kinderen. Medicatie die ingezet wordt bij ADHD kan negatieve bijwerkingen geven. Daarom wordt steeds meer onderzoek gedaan naar alternatieven hiervoor. Een interessante Japanse overzichtsstudie laat zien dat Ginkgo biloba een positief effect kan hebben op symptomen van ADHD.

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een neurobiologische stoornis, waarbij iets niet goed gaat in de hersenen. Er is sprake van een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Deze neurotransmitters zorgen er normaal gesproken voor dat informatie van de ene op de andere zenuwcel goed verloopt. Door een tekort hieraan verloopt dit proces bij ADHD niet optimaal. Wat kan leiden tot allerlei problemen als hyperactief gedrag, impulsiviteit, slaap- en leerproblemen, etc. Een andere neurotransmitter die een rol speelt bij ADHD is serotonine. Deze neurotransmitter regelt het dopamine-systeem.

 

Studie
In een Japanse overzichtsstudie uit 2020, is gekeken naar het potentieel van Ginkgo biloba bij ADHD-achtige symptomen. Hierin werd ook het mogelijke farmacologische werkingsmechanisme van Ginkgo biloba meegenomen. Uit de verschillende studies die gebruikt werden, kwam naar voren dat Ginkgo biloba een regulerende werking zou kunnen hebben op het zenuwstelstel bij ADHD. De neurotransmitters dopamine, serotonine en noradrenaline leken meer in balans. Er werden onder andere significante verbeteringen van hyperactiviteit en concentratie gezien, terwijl er geen aantoonbare bijwerkingen optraden. Verder werden er antioxidatieve en neuroprotectieve effecten waargenomen. Deze werden toegeschreven aan flavonglycosiden en terpeenlactonen, de meest werkzame bestanddelen van Ginkgo biloba.

 

Conclusie
Volgens de onderzoekers kan Ginkgo biloba veelbelovend zijn bij de behandeling van ADHD-klachten. Men vermoedt dat dit veroorzaakt wordt door een modulerend effect op de neurotransmittersystemen. Er is echter meer gecontroleerd klinisch onderzoek nodig om de exacte werkingsmechanismen te achterhalen die ten grondslag liggen aan het neuroprotectieve potentieel van Gingko biloba en de effectiviteit bij ADHD.

 

Referentie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329705/

 

Bron: OrthoKennis

off

Choline cruciaal voor de baby

dinsdag, juli 21, 2020 @ 10:07 AM

slimme babyEen optimale voeding gedurende de eerste ‘1000 dagen’ (vanaf conceptie tot de tweede verjaardag) is essentieel voor een goede ontwikkeling van de baby. Het is bepalend voor zijn gezondheid en verstandelijke ontwikkeling. Maar de gangbare ‘Westerse’ eetstijl is allesbehalve ‘optimaal’ om het kind te voorzien van alles wat het nodig heeft.

 

Bekend is dat foliumzuur/folaat als ‘methyldonor’ cruciaal is om geboorteafwijkingen te voorkomen. (De methylgroepen zijn nodig om de genen correct te beheren.)
Maar ook choline is een belangrijke methyldonor, en is bovendien het enige nutriënt dat 100% onvervangbaar is. Tekort tijdens de zwangerschap verstoort de neurologische ontwikkeling én is al vóór de geboorte oorzaak van een vetlever.

 

Recente studies focussen vooral op het belang van choline voor de ontwikkeling van de neuronen en hun beschermende myelineschede. Uit een klinische studie bleek dat de hoogste cholinesuppletie (930mg/dag) de beste resultaten gaf voor intelligentie, aandachtscapaciteit en reactiesnelheid bij de kinderen later.

 

Referenties:
Beluska-Turkan K et al. Nutritional Gaps and Supplementation in the First 1000 Days. 2019 Nov 27;11(12):2891.
Korsmo HW et al. Choline: Exploring the Growing Science on Its Benefits for Moms and Babies. Nutrients 2019 Aug 7;11(8):1823.
Bekdash RA. Neuroprotective Effects of Choline and Other Methyl Donors. Nutrients 2019; Dec 6;11(12):2995.
Radziejewska A, Chmurzynska A. Folate and Choline Absorption and Uptake: Their Role in Fetal Development. Biochimie. 2019 May;160:129.
Caudill MA et al. Maternal choline supplementation during the third trimester of pregnancy improves infant information processing speed: a randomized, double-blind, controlled feeding study. FASEB J 2018; 32(4):2172-2180.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Knoflook effectief bij hypertensie

woensdag, juli 15, 2020 @ 11:07 AM

Knoflook-hypertensieUit analyse van verscheidene studies met knoflooksupplementen blijkt knoflook de bloeddruk te kunnen verlagen met 8 mmHg (systolische bloeddruk). Ze doen het daarmee even goed als farmaceutische bloeddrukverlagers. Een recente studie toonde dat knoflook ook effect had bij patiënten met hypertensie (>140 mmHg, systolische) die hun bloeddruk maar niet verlaagd kregen met andere bloeddrukverlagers!
Een bloeddrukdaling van 5 mmHg vermindert het risico op cardiovasculaire aandoeningen met 8 tot 20%!

 

Uit deze studies blijkt dat ‘aged garlic extract’ (AGE, gefermenteerde knoflook) als knoflooksupplement de meest betrouwbare vorm is.
Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Bloeddrukverlagers schieten vaak tekort: 60% van de patiënten krijgt er hun bloeddruk niet mee onder controle!

 

Referenties:
Ried K, Frank OR, Stocks NP. Aged garlic extract lowers blood pressure in patients with treated but uncontrolled hypertension. Maturitas 67 (2010) 144-150
Ried K. Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis and Review. J Nutr. 2016 Feb;146(2):389S-396S.
Xionga XJ, Wang PQ, Wang J et al. Garlic for hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytomedicine, 15 maart 2015, 22(3):352–361. doi:10.1016/j.phymed.2014.12.013
Ried K, Travica N, Sali A. The effect of aged garlic extract on blood pressure and other cardiovascular risk factors in uncontrolled hypertensives: the AGE at Heart trial. Integrated Blood Press Control, 27 januari 2016; 9:9-21. doi: 10.2147/IBPC.S93335

 

Bron: ABC Gezondheid

off