Fosfatidylserine verbetert het geheugen

GeheugenOuder worden kan gepaard gaan met onder andere achteruitgang van geheugen en neurocognitieve stoornissen zoals dementie. Door de toenemende vergrijzing wordt steeds meer onderzoek gedaanin naar supplementen die het verouderingsproces kunnen ondersteunen. Japans onderzoek onder ouderen met een milde cognitieve stoornis heeft aangetoond dat zes maanden gebruik van fosfatidylserine een positieve werking heeft op geheugenfuncties.

 

Fosfatidylserine is een fosfolipide die een onderdeel vormt van de celmembraan. Het is vooral overvloedig aanwezig in de hersenen. Het reguleert onder andere de afgifte van neurotransmitters en de signaaloverdracht. Tijdens een studie onder Japanse ouderen met een milde cognitieve stoornis werd het effect van fosfatidylserine bestudeerd. Bij een dergelijke stoornis kan er sprake zijn van geheugenproblemen en kan er moeite zijn met het uitvoeren van bepaalde handelingen of informatieverwerking. Het kan een voorstadium van dementie zijn, maar dit hoeft niet.

 

Opzet van de studie 
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 78 personen in de leeftijd van 50 tot 69, met milde geheugenklachten. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld in drie groepen. Gedurende zes maanden kreeg men dagelijks respectievelijk 300 mg fosfatidylserine, 100 mg of een placebo. Deze hoeveelheid werd verdeeld over negen capsules. Na elke maaltijd nam men drie capsules. Na deze periode werden onder andere de cognitieve functies geëvalueerd. Om te onderzoeken of de behaalde resultaten standhielden na het staken van de inname, volgde een additionele follow-up na drie maanden.

 

Resultaten
Bij de proefpersonen met een relatief lage baselinescore bleken de geheugenscores van de met fosfatidylserine behandelde groepen significant verhoogd. Die van de placebogroep bleven ongewijzigd. De geheugenverbeteringen werden voornamelijk toegeschreven aan de toename van uitgestelde verbale herinnering. Dit effect werd zowel waargenomen bij een lage dosis (100 mg/dag) als bij een hoge dosis (300 mg/dag). Daarnaast werd de veiligheid van fosfatidylserine bevestigd. De onderzoekers concluderen dat fosfatidylserine mogelijk ingezet kan worden ter voorkoming van de ontwikkeling van dementie bij mensen met geheugenklachten.

 

Referentie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2966935/ 

 

Bron: OrthoKennis

Comments are closed.