You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for maart, 2022.

Archive for maart, 2022

Vitamines voor Covid

woensdag, maart 30, 2022 @ 11:03 AM

VitaminesNu corona vrij veel voorkomt om ons heen is het goed mensen met de infectie te ondersteunen door middel van suppletie. Meervoudige immuunondersteuning met vitamine C en D staat hierin centraal, in alle fases van het ziekteproces.

 

Vitamine C en D hebben een welbekende immuunondersteunende rol, waarbij tekorten aan beide vitamines predisponeren voor een verhoogd risico op en de ernst van infecties van de luchtwegen. Talrijke studies hebben aangetoond dat toediening van deze vitaminen, vooral aan mensen met een tekort, het risico en de ernst van infecties van de luchtwegen kan verminderen. In een recent overzicht van vitaminedeskundigen Carr en Gombart worden de huidige onderzoeksgegevens over de verschillende niveaus van immuunondersteuning door vitamine C en D belicht. Dit doen ze in de context van algemene infecties van de luchtwegen en met nadruk op de huidige SARS-CoV-2-pandemie. Het gaat hierbij om: preventie van infectie, verzachting van de symptomen en de ernst van de infectie, aanvullende therapie bij ernstige ziekte, verzachting van de langdurige gevolgen (long Covid) en ondersteuning van de effectiviteit van vaccinatie. Hoewel sommige van deze onderwerpen met betrekking tot SARS-CoV-2 en Covid-19 nog niet diepgaand zijn onderzocht, geeft de publicatie een handvat voor toepassing van deze twee vitaminen bij corona.

 

Referentie:
Carr, A. C., & Gombart, A. F. (2022). Multi-Level Immune Support by Vitamins C and D during the SARS-CoV-2 Pandemic. Nutrients, 14(3), 689.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/vitamines-voor-covid

off

Vitamine CHeb je moeite om je te concentreren op je werk? Of met het uitvoeren van taken waarbij je aan meerdere dingen tegelijkertijd moet denken? Misschien helpt extra vitamine C.

 

Studie

 

Lees meer…

off

VoedingsvezelsJapans onderzoek laat zien dat voedingsvezels mogelijk het risico op dementie beperken. Het verband werd onderzocht tussen de inname van vezels en het vóórkomen van dementie voor zover die invaliderend is en medische steun behoeft. De negatieve associatie, die al gevonden is met onder meer hart- en vaatziekten en diabetes, zou betekenen dat voedingsvezels ook een gezond brein bevorderen.

 

Het onderzoek maakte deel uit van het langlopende onderzoeksproject Circulatory Risk in Communities Study. Er namen 3.739 Japanners tussen 40 en 64 jaar aan deel. Hun vezelinname werd in de periode 1985-1999 bepaald via gestructureerde interviewmethoden (24-hour dietary recall). Er was een follow-up van gemiddeld 19,7 jaar, tot in 2020, waarin het aantal gevallen van invaliderende dementie duidelijk werd. Dat trof 670 personen.

 

Inname van voedingsvezels bleek negatief geassocieerd met het dementierisico. Het onderscheid dat daarbij werd gemaakt tussen kwartielen van inname wees uit dat het risico verder daalde bij een hogere inname. Het verband was lineair: de hazard ratio bedroeg ten opzichte van het laagste kwartiel inname respectievelijk 0,83, 0,81 en 0,74 voor het tweede, derde en vierde kwartiel.

 

De negatieve associatie was er alleen bij dementie die niet door een beroerte was voorafgegaan. De associatie was bovendien het sterkste voor oplosbare vezels, bijvoorbeeld uit aardappelen of peulvruchten. Voor onoplosbare vezels, zoals uit volle granen en groenten, was dat minder het geval.

 

Referentie:
Yamagishi K, Maruyama K, Ikeda A, et al. Dietary fiber intake and risk of incident disabling dementia: the Circulatory Risk in Communities Study. Nutr Neurosci. 2022 Feb 6:1-8.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5891

off

Vitamine K2 verbetert soepelheid bloedvaten

dinsdag, maart 22, 2022 @ 11:03 AM

Vitamine K2 bloedvatenOnderzoek bevestigt het belang van vitamine K voor de gezondheid van bloedvaten.
Bij een onderzoek kregen bijna 250 vrouwen (55-65 jaar) een supplement met vitamine K of placebo. Na drie jaar noteerden de onderzoekers een toename van de soepelheid van de bloedvaten. In de placebogroep was die gedaald. De dosis die de deelnemers dagelijks namen, bedroeg 180 microgram.

 

Deze studie toont aan dat vitamine K2 op termijn de cardiovasculaire gezondheid verbetert. Eerdere bevolkingsstudies hadden wel al een verband tussen vitamine K2 en cardiovasculair risico waargenomen. De onderzoekers tonen hiermee aan dat vitamine K2 gunstiger voor de bloedvaten is dan vitamine K1.

 

Referentie:
Knapen MH, Braam LA, Drummen NE et al. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women: double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 15 02 19;113(5).
Drummen NEA, Bakker SJL et al. Prevalence and Effects of Functional Vitamin K Insufficiency: The PREVEND Study. Nutrients 2017; 9(12):1334.
Schellinger N et al. Arterial Stiffness in the Context of Healthy Aging. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2019;39:1301–1306.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Meer bessen, minder cholesterol

maandag, maart 21, 2022 @ 11:03 AM

VlierbessenEen voedingspatroon met vlierbessen, arionabessen, cranberries en blauwe bessen zou de cholesterolhuishouding wel eens kunnen verbeteren. Die boute uitspraak baseren we op een Chinese metastudie, waarin suppletie met anthocyanines de concentratie triglyceriden en LDL in het bloed vermindert, en die van HDL juist verhoogt.

 

Anthocyanines

 

Lees meer…

off

SpinazieVijftigplussers bouwen beter spieren op door krachttraining wanneer ze daarbij ook een spinazie-extract nemen. Dat blijkt uit Spaans onderzoek waar acht mannen en 37 vrouwen aan deelnamen, die niet op regelmatige basis aan sport deden. Er was ook sprake van toename in ‘spierkwaliteit’ dankzij het extract.

 

De spiermassa van het dominante been nam in gelijke mate toe in zowel de placebo- als de spinaziegroep, maar in de spinaziegroep nam de spierkracht meer uitgesproken toe. De toename in spierkracht zoals die gemeten werd in de knieën, is daarom niet zozeer het gevolg van aanmaak van spiermassa, maar wel van spierkwaliteit.

 

Op handgreepkracht, vetmassa of levenskwaliteit had het supplement geen invloed.

 

Het te testen voedingssupplement bestond uit vier capsules van 500 mg spinazie-extract per dag. De onderzoekers achten twee bioactieve stoffen verantwoordelijk voor het effect op de spieren: nitraat (het supplement droeg bij aan een extra inname van 14 mg nitraat per dag) en 20-hydroxy-ecdyson, een fyto-ecdysteroïde, of kortweg een plantensterol.

 

Ecdysteroïden hebben een adaptogene, anabole en prestatieverhogende werking.2

 

Referenties:
Pérez-Piñero S, Ávila-Gandía V, Rubio Arias JA et al. A 12-Week Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial, Evaluating the Effect of Supplementation with a Spinach Extract on Skeletal Muscle Fitness in Adults Older Than 50 Years of Age. Nutrients. 2021; 13(12) doi:10.3390/nu13124373

Isenmann E, Ambrosio G, Joseph JF et al. Ecdysteroids as non-conventional anabolic agent: performance enhancement by ecdysterone supplementation in humans. Arch Toxicol. 2019; 93(7):1807-1816 doi:10.1007/s00204-019-02490-x

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5863

off

StressStress hoort bij het leven en is niet per definitie ongezond. Wanneer stress lang aanhoudt, vaak voorkomt en er tussentijds onvoldoende gelegenheid is om te herstellen, heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid en kunnen er allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Een recente Canadese studie onderzocht de effectiviteit en veiligheid van L-theanine bij volwassenen die geconfronteerd werden met een acute stressfactor.

 

Opzet van de studie

Aan de studie namen 16 gezonde mannen en vrouwen tussen de 19 en 60 jaar deel, die matige stress ervaarden. De ene helft van de groep proefpersonen kreeg een enkele dosis van 200 mg L-theanine en de andere helft een placebo. Om bij de deelnemers stress op te wekken, werd er voor en na inname een hoofdrekentest afgenomen. Na 7 dagen werd het onderzoek herhaald waarbij de groep L-theanine-gebruikers een placebo kreeg en de andere groep L-theanine. De onderzoeksresultaten werden onder andere beoordeeld aan de hand van eeg-onderzoek (elektro-encefalografie) en metingen van cortisol, bloeddruk en hartslag. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd naar hun stressbeleving.

 

Resultaten

Een enkele dosis L-theanine bleek een significant positief effect op de alfagolven in de hersenen, speekselcortisol en zelfgerapporteerde angst te hebben in vergelijking met de placebo. Deze veranderingen zijn indicatief voor ontspanning in de hersenen en suggereren een kalmerende reactie bij een gematigd gestresste maar verder gezonde populatie.

 

Conclusie

De onderzoekers suggereren dat L-theanine acute stress kan verminderen bij gezonde volwassenen. Zij geven aan dat L-theanine mogelijk ook van toegevoegde waarde is bij kwetsbare populaties met gediagnosticeerde stressgerelateerde stoornissen, zoals algemene angststoornis, maar dat verder onderzoek hiernaar wenselijk is. L-theanine bleek veilig in gebruik en werd goed door de deelnemers verdragen.

 

Referentie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8475422/

 

Bron: OrthoKennis

off

PCOSUbiquinol verbetert effectiviteit vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen met PCOS

Vrouwen met PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom) die zwanger willen worden, moeten vaak vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Ubiquinol blijkt de kans van slagen van een vruchtbaarheidsbehandeling te vergroten bij vrouwen met PCOS bij wie eerdere pogingen niet slaagden.

 

Opzet van de studie

PCOS is een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid. De veiligste en meest gebruikte methode voor het opwekken van een eisprong is clomifeencitraat, een niet-hormonaal middel voor ovulatie-inductie dat de afgifte van LH (luteïniserend hormoon) en FHS (follikelstimulerend hormoon) stimuleert. Het opwekken van een eisprong met clomifeen bij vrouwen met PCOS als onderdeel van een vruchtbaarheidsbehandeling zorgt bij het merendeel van de vrouwen voor voldoende rijpe eicellen. Een deel van de vrouwen met PCOS (15-40%) reageert echter niet op behandeling met clomifeen. Het alternatief voor deze vrouwen, gonadotrofine-injecties, heeft grote nadelen ten opzichte van clomifeen. Naast dat het moet worden geïnjecteerd, moeten vrouwen ook veel vaker naar het ziekenhuis voor onderzoek en is het risico op ovarieel hyperstimulatiesyndroom en meerlingzwangerschappen aanzienlijk groter. Een gerandomiseerd onderzoek werd uitgevoerd naar het effect van het toevoegen van ubiquinol, de biologisch actieve vorm van co-enzym Q10, aan clomifeen bij clomifeen-resistente vrouwen met PCOS.

In totaal namen 148 vrouwen met PCOS in de vruchtbare leeftijd deel aan de studie. Groep A (n=75) kreeg clomifeencitraat in combinatie met ubiquinol (100 mg/dag), groep B (n=73) kreeg enkel gonadotrofine-injecties. Vrouwen die na één behandelcyclus niet zwanger bleken te zijn, konden in totaal nog twee cycli ondergaan. De primaire uitkomstmaten waren het percentage vrouwen met 1-3 rijpe follikels, dikte van het baarmoederslijmvlies en serumprogesteronconcentratie. Secundaire uitkomstmaten waren het aantal positieve zwangerschapstesten en het percentage klinisch bevestigde zwangerschappen in beide groepen na drie behandelcycli.

 

Resultaten

Het aantal vrouwen met rijpe follikels was vergelijkbaar in beide groepen, evenals het aantal vrouwen met een positieve zwangerschapstest en klinisch bevestigde zwangerschap. Het percentage meerlingzwangerschappen was 5,5% in groep B en 2,6% in groep A. Conclusie Toevoeging van 100 mg ubiquinol aan clomifeen bij clomifeen-resistente vrouwen verbetert de effectiviteit van de clomifeenbehandeling aanzienlijk en maakt deze even effectief als de veel belastender behandeling met gonadotrofinen.

 

Referentie
https://mefj.springeropen.com/articles/10.1186/s43043-021-00070-7

 

Bron: OrthoKennis

off

β-glucanen bij chronische nierziekte

dinsdag, maart 15, 2022 @ 10:03 AM

BglucaanDialyseren is zeer ingrijpend voor nierpatiënten. Het is daarom van groot belang dit zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Uit Zuid-Afrikaans onderzoek blijkt dat het gebruik van prebiotische vezels dit wellicht mogelijk kan maken voor nierpatiënten die nog net niet hoeven te dialyseren. Het in het onderzoek geteste bètaglucaan-prebioticum veranderde de uremische toxinegehaltes van intestinale oorsprong aanzienlijk. Bètaglucanen zijn complexe vezels (polysachariden) uit de celwand van haver, gerst en vele medicinale paddenstoelen, zoals maitake en shiitake.

 

Negenenvijftig deelnemers werden gerandomiseerd naar ofwel de bètaglucaan-prebioticum interventiegroep (n = 30) of de controlegroep (n = 29) gedurende veertien weken. Er was in de interventiegroep sprake een significante verlaging van de uremische toxineniveaus en een trend naar verbetering van nierfunctie, hoewel deze niet significant was. Het vezelpreparaat had ook een gunstige invloed op het microbioom van de darm. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat darmdysbiose bijdraagt aan de progressie van chronische nierziekten. Een gezond microbioom neutraliseert nierbelastende ureumtoxines. Het produceert stoffen die het immuunsysteem versterken, een effect waar ook de nieren van profiteren.

 

Referentie:
Ebrahim, Z., Proost, S., Tito, R. Y., Raes, J., Glorieux, G., Moosa, M. R., & Blaauw, R. (2022). The Effect of ß-Glucan Prebiotic on Kidney Function, Uremic Toxins and Gut Microbiome in Stage 3 to 5 Chronic Kidney Disease (CKD) Predialysis Participants: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 14(4), 805.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/CEB2-glucanen-bij-chronische-nierziekte

off

Pepermuntolie op de spoedeisende hulp

dinsdag, maart 15, 2022 @ 10:03 AM

PepermuntolieDe geur van pepermunt helpt hartpatiënten op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Onlangs werd in het vaktijdschrift Complementary therapies in clinical practice onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat inhalatie van de essentiële olie van pepermunt de angst van patiënten met acuut coronair syndroom op de spoedeisendehulpafdeling significant vermindert.

 

Angst is bij deze patiënten niet alleen een mentaal probleem, ook fysiek legt het extra druk op het hart. De zuurstofbehoefte stijgt door angst, net zoals de hartslag en de bloeddruk. En dat is juist ongewenst in spoedsituaties gerelateerd aan hartproblemen.

 

In de studie werden 64 patiënten met acuut coronair syndroom willekeurig verdeeld in een interventie- en een controlegroep. In de interventiegroep werd een katoenen bal gedrenkt in 100% pepermunt essentiële olie ongeveer twintig centimeter van de neus van de patiënt geplaatst gedurende een uur, terwijl in de controlegroep de katoenen bal werd gedrenkt in water. Angst werd gemeten voor en na de interventie. Na de behandeling met pepermuntgeur was de angst significant lager in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep (P = 0,021).

 

Referentie:
Soleimani, M., Kashfi, L. S., Mirmohamadkhani, M., & Ghods, A. A. (2022). The effect of aromatherapy with peppermint essential oil on anxiety of cardiac patients in emergency department: A placebo-controlled study. Complementary therapies in clinical practice, 46, 101533.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/pepermuntolie-op-de-spoedeisende-hulp

off