You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for november, 2013.

Archive for november, 2013

L-carnitine verhoogt sportprestaties

woensdag, november 20, 2013 @ 06:11 PM

FietsinspanningSuppletie met L-carnitine verbetert de sportprestatie, blijkt uit een Nederlandse studie. Mannen die twee gram L-carnitine kregen, verbruikten 55% minder spierglycogeen tijdens een fietsinspanning op de helft van hun VO2max. Een VO2max meet het maximale zuurstofopnamevermogen, en is een indicatie van iemands fysieke conditieniveau.
Bij 80% van hun VO2max bleek de hoeveelheid melkzuur in de spieren 44% lager na inname van L-carnitine. De verbeteringen, die de onderzoekers hebben gemeten, gaan hand in hand met een betere sportprestatie.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht vonden dat twee gram L-carnitine de sportprestatie met 11% kan verhogen.

14 Gezonde mannen van gemiddeld 26 jaar en een BMI van 23 voerden een sporttest uit.
Hiertoe moesten ze:
– 30 minuten fietsen op 50% van hun VO2max,
– vervolgens 30 minuten op 80% en hierna
– 30 minuten zo intensief als ze vol konden houden.
Deze test deden de mannen drie keer met een tussentijd van 12 weken.

Na de eerste fietstest kreeg de helft van de mannen gedurende 24 weken 2x daags een drank met 80 gram koolhydraten. De andere mannen kregen dezelfde drank met daarbij 2 gram L-carnitine.

In de carnitinegroep nam de hoeveelheid carnitine in de spieren toe met 21%, bij de controlegroep
bleef dit hetzelfde.
Bij de fietsinspanning op de helft van hun VO2max gebruikte de groep, die L-carnitine kreeg, 55% minder spierglycogeen vergeleken met de controlegroep. Spierglycogeen is een belangrijke branstofbron voor de spieren.
Bij 80% van hun VO2max bleek de hoeveelheid lactaat (melkzuur) in de spieren 44% lager.

Het laatste deel van de test werd 11% beter uitgevoerd door de groep die L-carnitine kreeg.

Dit is de eerste studie die laat zien dat de hoeveelheid carnitine in skeletspieren bij mensen kan toenemen na orale suppletie. Suppletie van L-carnitine resulteert in een glycogeensparend effect bij matige inspanning (door ondersteuning vetverbranding), en in een betere afstemming van de mitochondriale flux bij intensieve lichamelijk inspanning / training.

Bron:
Wall BT, Stephens FB, Constantin-Teodosiu D, et al. Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. J Physiol. 2011 Feb 15;589(Pt 4):963-73

 

Printversie L-carnitine verhoogt sportprestaties

off

Vitamine B12 uitgelicht

maandag, november 18, 2013 @ 04:11 PM

Vitamine B12 tekortVitamine B12 is een uniek en veelzijdig vitamine, maar ook de meest gecompliceerde. Een tekort van dit nutriënt is lastig te diagnosticeren, de opname is complex en er zijn vele factoren die deze kunnen beïnvloeden. Men moet alert zijn; wanneer een B12-deficiëntie onopgemerkt blijft, kan dit blijvende gevolgen hebben voor het zenuwstelsel.

Zo wordt vitamine B12 opgenomen

In de maag wordt vitamine B12 onder invloed van maagzuur en gastrine uit de voeding losgeweekt en gebonden aan zogenaamde R-eiwitten. Maagwandcellen maken intrinsieke factor aan. In de dunne darm maakt het pancreassap vitamine B12 los van R-eiwitten, zodat het zich kan binden aan de intrinsieke factor. Hierdoor kan opname plaatsvinden. Wanneer vitamine B12 eenmaal door de darmmucosacel geloodst is, zorgen zogenaamde transcobalaminen voor transport door het lichaam. In het lichaam is 1-10 mg vitamine B12 aanwezig, waarvan 50-80% in de lever voornamelijk in de vorm van co-enzym B12 (adenosyl- en methylcobalamine) en de rest als methylcobalamine voor transport. Vitamine B12 is de enige B-vitamine waar het lichaam een voorraad van aanlegt.

Wat doet B12 en waar zit het in?

Vitamine B12 is nodig voor de vorming van methionine, een aminozuur dat essentieel is voor de eiwitsynthese, de methylering van DNA dat belangrijk is bij celdeling (aanmaak van rode bloedcellen en slijmvliezen) en de vorming van myeline (eiwit dat de zenuwimpulsgeleiding versnelt). Vitamine B12 is ook betrokken bij de stofwisseling van foliumzuur. Vitamine B12 (cobalamine) is een in water oplosbare vitamine en wordt door micro-organismen geproduceerd. Ook door de bacteriën in de dikke darm, maar daar is het helaas al te laat voor absorptie. We zijn voor de vitamine B12 voorziening volledig afhankelijk van voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees, vis, melk en eieren. Lever en leverproducten bevatten zeer grote hoeveelheden vitamine B12. In sommige algen en zeewieren komt wel een stof voor die op vitamine B12 lijkt, maar deze stof is inactief als vitamine.

Symptomen bij tekort

Omdat vitamine B12 essentieel is voor celdeling ondervinden lichaamscellen die actief delen de eerste problemen bij een tekort. Zoals bij de aanmaak van rode bloedcellen en de vernieuwing van slijmvliezen. Dat uit zich in symptomen zoals vermoeidheid, gebrek aan eetlust en hoofdpijn. Door de rol van vitamine B12 bij de vorming van myeline treden er eerst veranderingen op in de isolatie van de lange zenuwbanen die naar voeten en handen lopen. Voeten en handen gaan tintelen en worden uiteindelijk gevoelloos. Later treden ook geheugenproblemen en coördinatiestoornissen op.

Oorzaak vitamine B12-tekort

Een kwart van de 65-plussers heeft door een verminderde opname een verlaagd vitamine B12-gehalte of echt een tekort. Over de hele Nederlandse populatie is dat naar schatting 10%. De meest voorkomende oorzaak van een vitamine B12-tekort is een verstoorde opname. Wanneer bijvoorbeeld het maagslijmvlies beschadigd is, ontstaat er op den duur een vitamine B12-tekort, omdat het lichaam geen maagzuur, pepsine en/of intrinsieke factor kan aanmaken. Wees daarom alert bij mensen met  hypo- en achloorhydrie, atrofische gastritis, maagresectie, deficiëntie van de intrinsieke factor of pancreasenzymen, coeliakie, bacteriële overgroei in de dunne darm en parasitaire infecties zoals giardia lamblia. Ook het gebruik van metformine (antidiabeticum) of langdurig gebruik van een protonpompremmer (maagzuurremmers), kan een vitamine B12-deficiëntie veroorzaken. Een vitamine B12-deficiëntie kan ook, zij het zelden, ontstaan bij een voedingsdeficiëntie ten gevolge van een streng vegetarisch dieet.

Wat te doen bij een tekort?

Pas als de eerste klinische symptomen zich voordoen, kan de diagnose worden gesteld. Omdat 20-25% van de patiënten met een vitamine-B12-deficiëntie geen anemie heeft, wordt de diagnose vaak niet tijdig gesteld. Er zijn verschillende manieren om een B12-tekort vast te stellen.

Patiënten met opnamestoornissen worden vaak behandeld met B12-injecties rechtstreeks in de spieren, waarvoor ze op regelmatige tijdstippen naar de huisarts of het ziekenhuis moeten. Dat is niet altijd nodig. Het lichaam kan vitamine B12 ook passief opnemen over de lengte van het hele maag-darmkanaal. Er is dan geen intrinsieke factor nodig. Patiënten kunnen dus ook geholpen worden met hooggedoseerde B12-supplementen, waarvan ongeveer 1% passief wordt opgenomen. Op die manier wordt er toch voldoende vitamine B12 opgenomen in het lichaam.

De vitamine B12-vormen

Vitamine B12 komt in de voeding voor in de co-enzymatische vormen 5-deoxyadenosyl- en methylcobalamine, gebonden aan eiwitten. In deze actieve vorm is vitamine B12 noodzakelijk als co-factor van een aantal belangrijke enzymen. In het bloedplasma vindt men voornamelijk methylcobalamine, in het weefsel voornamelijk adenosycobalamine. In voedingssupplementen en in klinisch onderzoek wordt meestal gebruik gemaakt van cyanocobalamine, omdat dit een stabiele vorm is. In het lichaam kan deze vorm van cobalamine, net als alle andere vormen omgezet worden naar de co-enzymatische vormen methyl- of 5-deoxyadenosylcobalamine. Vitamine B12 wordt verminderd omgezet bij teveel aan stikstofoxide stress (bijvoorbeeld bij migraine, hart- en vaatziekten of na een narcose), bij bepaalde genetische polymorfismen en bij geneesmiddelgebruik zoals een aantal anticonvulsiva. De praktijk leert dat deze mensen het beste reageren op de co-enzymatische vormen van B12.  Er is geen verschil in absorptie tussen de verschillende vormen van cobalamine. Tenslotte is er hydroxycobalamine dat wordt toegepast in injecties.

Is hoog doseren veilig?

Het lichaam kan bij een hoge inname zelf de opname van vitamine B12 uit de voeding beperken. Er zijn daarnaast geen nadelige effecten op het lichaam bekend van een hoge vitamine B12-inname. Het opnamepercentage van vitamine B12 neemt af bij toenemende inname. Bij een inname van 1 microgram wordt 50% opgenomen, bij een inname van 25 microgram is dit slechts 5%.

Bronnen:
1. Long, A.N. et al. Vitamin B(12) deficiency associated with concomitant metformin and proton pump inhibitor use. Diabetes Care, 2012. 35(12): p. e84.
2. Waijers, P. et al. Methode voor schatting van de prevalentie van inadequate innemingen van micronutrienten – Toepassing: Foliumzuur
3. Fowler B. Genetic defects of folate and cobalamin metabolism, Eur J Pediatr, 157 Suppl 2, apr, S60-6
4. Spence, J.D. B vitamin therapy for homocysteine: renal function and vitamin B12 determine cardiovascular outcomes. Clin Chem Lab Med. 51(3): p. 633-7.
5. Wijngaarden van, J.P. et al.Vitamin B12, Folate, Homocysteine, and Bone Health in Adults and Elderly People: A Systematic Review with Meta-Analyses. Journal of Nutrition and Metabolism, 2013. 2013: p. 19.
6. Duyvendak, M. and G.J. Veldhuis. Oral better than parenteral supplementation of vitamin B12. Ned Tijdschr Geneeskd, 2009. 153: p. B485.

 

Printversie Vitamine B12 uitgelicht

off

Vitamine C, zink en verkoudheid

dinsdag, november 12, 2013 @ 03:11 PM

SnotneusVitamine C en zink zijn twee opperbelangrijke voedingsstoffen voor de immuniteit tegen infectieuze indringers. Bovendien zijn het twee belangrijke antioxidanten die het gevoelige redox-evenwicht in immuuncellen moeten bewaren. Immuuncellen moeten in barre omstandigheden werken: ze produceren vrije radicalen om de indringer te vernietigen, maar liefst gaan ze er zelf niet te snel aan ten onder. Tekorten aan zink en vitamine C zijn dan ook schadelijk voor de immuniteit op alle vlakken.

De idee datvitamine C verkoudheid kan remediëren, werd lange tijd versleten als onzin, gewoon omdat een gebrekkige review uit 1975 dat zo beweerde. Die review bracht ook kleine dosissen in rekening, 25 tot 50 mg/dag. Wanneer de betere studies weerhouden worden, met dosissen van meer dan 1 gram, dan zien we wel een effect: reductie van symptomen van 23 %. Twintig studies tonen inderdaad een duidelijke trend: hoe hoger de dosis, hoe groter de benefit. De duidelijkste resultaten kwamen naar voren bij marathonlopers die hun sport in subarctische omstandigheden uitoefenden: preventieve inname van vitamine C verlaagt risico op een verkoudheid in dat geval met 50 %.

Zink is ook een complex verhaal. Met een beetje goede wil kan aangetoond worden dat bepaalde vormen van zink helpen. Alle studies bij elkaar genomen tonen geen significant effect. Kijken we naar zinkacetaat, dan komen we aan een reductie van de duur van symptomen van 42 %. Alle zinkzouten bij elkaar genomen geven een reductie van 20 %.

Verkoudheid is een plaag: twee tot vier verkoudheden per jaar voor volwassenen. Voor kinderen loopt dat op tot 6 à 10 keer per jaar! Voor Bayer was dit een reden om hun eigen voedingssupplement ‘Redoxon Double action’ onder de aandacht te brengen. In het verleden hebben ze twee studies laten uitvoeren met hun formule: vitamine C (1000 mg ascorbinezuur) en 10 mg zink (zinkcitraat). Hun resultaten waren gunstig maar niet overweldigend: niet-significante reductie van symptomen.

Ondanks het feit dat Bayer zelf een review liet publiceren over zink en vitamine C, is hun supplement niet de meest geschikte vorm. De dosis van 1000 mg vitamine C is mogelijk nog te laag, zoals klinische trials suggereren. Een onafhankelijke onderzoeker, Eby, betwijfelt of zinkcitraat geschikt is om verkoudheid te behandelen. Hij suggereert zuigtabletten die ionische zink vrijgeven, zoals zinkacetaat (100 % ionisch zink) of zinkgluconaat (72 %). Zinkcitraat geeft bijna geen ionische zink vrij bij pH van 7,4. Een interessante hypothese, die overigens enkel op behandeling van verkoudheid van toepassing is, niet op zinksuppletie.

Bronnen:
1. Robohm C, Ruff C. Diagnosis and treatment of the common cold in pediatric patients. JAAPA. 2012 Dec;25(12):43-7
2. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD000980
3. Eby G. Zinc for colds? Yes, but don’t swallow whole! J Fam Pract. 2012 Jan;61(1):9; author reply 9-10.
4. Eby GA 3rd. Zinc lozenges as cure for the common cold–a review and hypothesis. Med Hypotheses. 2010 Mar;74(3):482-92

 

 

Printversie Vitamine C Zink en verkoudheid

off

Usain Bolt at 100 kipnuggets per dag

maandag, november 11, 2013 @ 06:11 PM

Usain BoltBolt: ‘Ik at 100 kipnuggets per dag’

Diëten zijn niet voor sprinter Usain Bolt weggelegd. De Jamaicaan laat in zijn biografie ‘Faster than Lightning’ weten dat hij tijdens de Olympische Spelen in Peking van 2008 in tien dagen maar liefst 1000 kipnuggets verorberde.

Zijn passie voor de kipsnack begon tijdens de Spelen na zijn eerste doos van twintig nuggets. ‘Ik had mijn eerste kipnugget voor lunch, daarna bestelde ik meteen een doos voor het avondeten. De dag erna at ik veertig nuggets voor ontbijt. Ik nam er zelfs friet en een appeltaartje bij. Uiteindelijk at ik er honderd per dag.’, laat Bolt weten.

De toen 22-jarige Bolt brak door op de Spelen van Peking. Hij won alle sprintnummers met overmacht dankzij drie wereldrecords. Bolt begon pas kipnuggets te eten omdat hij het Chinese voedsel ‘apart’ vond. Toch is het een regelrecht wonder dat de sprinter zo goed presteerde met dit allesbehalve gezonde dieet. Een doos met twintig kipnuggets bevat namelijk 940 kilocalorieën en 59 gram vet. Bolt at vijf dozen op een dag, daarmee zou hij alleen al voor ongeveer 5.000 kilocalorieën per dag binnenkrijgen.

De nu 27-jarige Bolt gaf in september aan te willen stoppen, maar kwam daar snel van terug. ‘Ik heb dan eens goed nagedacht, misschien doe ik er nog een jaar bij om iedereen te plezieren’, zei hij toen.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1802/Atletiek/article/detail/3538797/2013/11/04/Bolt-Ik-at-100-kipnuggets-per-dag.dhtml

 

Printversie Usain Bolt at 100 kipnuggets per dag

off

Wouter de Jong bij “De Dokters” op RTL4

maandag, november 4, 2013 @ 06:11 PM

Wouter op tv RTL4Op maandag 25 november om 16.30 uur is Wouter de Jong te zien bij “De Dokters” op RTL4. Item heet: “Gezondheid, slaan we door?!”

De uitzending begint met sport (insanity training), dan voeding (Superfoods), en dan komt Wim Hof (The Iceman) over het mentale aspect van gezondheid.

Voor de uitzending werd thuis gefilmd bij Wouter waarbij hij liet zien hoe je een smoothie maakt met Superfoods. Daarbij werden diverse superfoods gebruikt zoals cacao(poeder), maca, kokosrasp, kokoswater, goji bessen, hennepzaden, Keltisch zeezout en honing.
De presentratrice die het interview afnam vond de uiteindelijke smoothie erg lekker, de cameraman moeste er nog even aan wennen.

 

Bekijk de uitzending hier.

 

TV opname De DoktersTV opname 2 De Dokters

 

 

 

 

 

 

 

Printversie Wouter de Jong bij de dokters op rtl 4

off