You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for augustus, 2017.

Archive for augustus, 2017

gojiAls je anderhalve maand dagelijks 14 gram gojibessen eet, neemt de omvang van je taille enkele centimeters af. Bovendien verbetert je cholesterolhuishouding en neemt de concentratie antioxidanten in je bloed toe. Dat ontdekten Braziliaanse onderzoekers, verbonden aan de Universidade do Oeste de Santa Catarina, in een experiment waaraan vijftig proefpersonen meewerkten. Hun onderzoek verscheen in Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Sterkere spieren door vitamine D

maandag, augustus 28, 2017 @ 11:08 AM

vitamin dIn een steeds ouder wordende bevolking is het belangrijk om spierkracht te optimaliseren. Vitamine D kan daarbij helpen, volgens onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, die hun resultaten in het wetenschappelijke open access tijdschrift PLOS One publiceerden. Vrouwen met meer spiermassa en -kracht hebben hogere niveaus van actief vitamine D in hun bloed dan vrouwen met weinig spiermassa. Inactief vitamine D heeft daarentegen een sterker verband met de hoeveelheid lichaamsvet, maar kan de spierfunctie via de expressie van skeletspiergenen beïnvloeden.

 

In eerdere studies werd alleen de inactieve vormen van vitamine D in de bloedbaan bepaald om een vitamine D-tekort te meten. In deze studie was het Britse onderzoeksteam met behulp van innovatieve technologie in staat bij 116 gezonde personen (79 vrouwen, 37 mannen; 20-74 jaar) het effect van zowel inactieve als actieve vitamine D-niveaus op spierkracht te bestuderen. Vitamine D, zowel D2 als D3, is biologisch inactief totdat het geactiveerd wordt door twee enzymatische reacties: één in de lever en de andere in de nier. Naast bloedwaarden vitamine D werd ook gekeken naar lichaamssamenstelling (vet- en spiermassa), spierfunctie (kracht van het onderbeen, snelheid en spronghoogte) en expressie van skeletspiergenen.

 

Uit de metingen bleek dat vrouwen met een gezonde lichaamssamenstelling en weinig lichaamsvet vaak geen hoge niveaus van inactieve vitamine D hadden. Hoe meer lichaamsvet de vrouwen hadden, des te lager bleek de waarde inactieve vitamine D. De bloedwaarden voor actieve vitamine D bleken echter helemaal geen verband te hebben met lichaamsvet, maar wel met spiermassa. Personen met meer spiermassa hadden hogere bloedwaarden actief vitamine D. Dit suggereert dat actief vitamine D kan helpen bij het optimaliseren van de spierfunctie, dat wil zeggen kracht, snelheid en spronghoogte.

 

Referentie:
Hassan-Smith ZK, Jenkinson C, Smith DJ et al. 25-hydroxyvitamin D3 and 1,25-dihydroxyvitamin D3 exert distinct effects on human skeletal muscle function and gene expression. PLOS One, feb 2017. doi:10.1371/journal.pone.0170665

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3037

off

walnutsAls je elke dag twee handjes gepelde walnoten eet, worden je bloedvaten soepeler en neemt de concentratie van het ‘slechte cholesterol’ LDL in je bloed een beetje af. Dat blijkt uit een humane studie, die onderzoekers van de universiteit van Yale in 2015 publiceerden in BMJ Open Diabetes Research & Care. Maar dikker worden? Dat gebeurt niet.

 

Studie

 

Lees meer…

off

immuunsysteemEen goede lichamelijke conditie en een leefstijl met veel intensieve beweging maken het immuunsysteem sterker en verminderen de kans op verkoudheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Amerikaanse bewegingswetenschapper David Nieman, verbonden aan Appalachian State University, in 2010 publiceerde in de British Journal of Sports Medicine.

 

Beweging & immuunsysteem

 

Lees meer…

off

Flavanolen uit chocolade verbeteren cognitie

zondag, augustus 20, 2017 @ 09:08 AM

chocolade-hersenenChocolade is niet zomaar een traktatie, maar beschermt de cognitieve functies, dankzij de oxidatieve en zenuwbeschermende eigenschappen van cacaoflavanolen. Italiaanse onderzoekers onderzochten in hun review de beschikbare literatuur over de effecten van kort en langdurig gebruik van cacaoflavanolen op verschillende cognitieve functies. Met andere woorden, wat gebeurt er binnen een paar uur na inname van cacaoflavanolen en wat zijn de gevolgen van een dieet rijk aan cacaoflavanolen? Zij publiceerden hun positieve resultaten in het tijdschrift Frontiers in Nutrition.

 

Naar het acute effect ofwel kort gebruik van cacaoflavanolen is weinig onderzoek gedaan, maar de meeste gerandomiseerde gecontroleerde studies daarover wijzen op een gunstig effect op cognitieve prestaties: verbetering van werkgeheugenprestaties en visuele informatieverwerking. Vrouwen die na een slapeloze nacht chocolade aten, konden daardoor verlies van cognitieve prestaties, zoals het minder nauwkeurig uitvoeren van taken, voorkomen. De effecten bleken wel afhankelijk van de gebruikte cognitieve testen in de studies. Vooral bij jonge en cognitief gezonde vrouwen was een cognitieve test van hoge kwaliteit nodig om de subtiele acute effecten te kunnen meten.

 

Langdurig gebruik van cacaoflavanolen, variërend van vijf dagen tot drie maanden, is het meest bij ouderen onderzocht. Dagelijkse inname van cacaoflavanolen zorgde bij ouderen voor verbetering van cognitieve prestaties, zoals aandacht, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en vloeiend spreken. Deze effecten waren echter het meest uitgesproken bij oudere volwassenen met beginnende geheugenafname of andere milde cognitieve stoornissen. Cacaoflavanolen zouden de cognitieve prestaties van deze kwetsbare groep weleens kunnen beschermen.

 

De onderzoekers verklaren de effecten door te kijken naar het onderliggende mechanisme. Cacaoflavanolen hebben een gunstig effect op de cardiovasculaire gezondheid en kunnen het cerebrale bloedvolume in de dentate gyrus van de hippocampus verhogen. Die structuur raakt met name aangetast door veroudering en kan de bijbehorende geheugenafname verklaren.

 

Zijn deze resultaten een reden om dagelijks chocolade te eten? Daarvoor moet naast de gunstige effecten ook naar de mindere aspecten gekeken worden, zoals de hoge voedingswaarde, aanwezigheid van suiker en melk, additieven en chemische verbindingen als cafeïne en theobromine. Chocola is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar, maar vooral heel pure chocolade is een rijke bron van cacaoflavanolen.

 

Referentie:
Socci V, Tempesta D, Desideri G et al. Enhancing Human Cognition with Cocoa Flavonoids. J. Front. Nutr; mei 2017 doi:10.3389/fnut.2017.00019

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3014

off

CrohnLage vitamine D niveaus komen bij de ziekte van Crohn frequent voor. Dit heeft te maken met malabsorptie in de dunne darm door verzwering van het darmslijmvlies ter plekke. Deze malabsorptie is ongewenst want vitamine D heeft bij auto-immunologische aandoeningen een immuunregulerende werking (Jørgensen et al., 2010).

 

De Deense internist Jorgenson publiceerde in 2010 al data waaruit bleek dat mensen in remissie van de ziekte van Crohn ongeveer vijftig procent minder kans hadden op terugval naar de acute opvlammingsfase. De Deen suppleerde 1200 ie vitamine D3 per dag gedurende een jaar. Na drie maanden was hierdoor het gemiddelde niveau van vitamine D in het bloed gestegen van 69 nmol/L (SD 31 nmol/L) naar 96 nmol/L (SD 27 nmol/L) (P < 0.001). In de vitamine D3 groep viel na een jaar 13% terug naar opvlamming, ten opzichte van 29% in de placebogroep (P=0.06).

 

Onlangs voerde de groep van Narula een kleinschalig onderzoek uit bij mensen in remissie van de ziekte van Crohn. Hij was op zoek naar de best beschermende dosering/ optimale vitamine D niveaus. Hij vergeleek de werking van een hoge dosis vitamine D (10.000 ie per dag gedurende een jaar) met een lage dosis vitamine D (1000 ie per dag gedurende een jaar). De 25-hydroxy-vitamin D niveaus veranderden van gemiddeld 73.5 nmol/L (SD 11.7 nmol/L) tot 160.8 nmol/L (SD 43.2 nmol/L).

 

Als alleen de mensen die de studie in haar geheel volbrachten werden vergeleken met elkaar (per protocol analyse), was er geen terugval te zien bij de hoge dosis vitamine D, en wel bij de lage dosis vitamine D (0/12 of 0% vergeleken met 3/8 of 37.5%) (p = 0.049) (Narula et al., 2017).

 

Het lijkt erop dat een hoge dosis/hoger niveau van vitamine D mensen in remissie van de ziekte van Crohn betere bescherming tegen opvlamming biedt, ten opzichte van geen of een lagere dagelijkse dosering vitamine D.

 

Referenties:
Jørgensen, S. P., Agnholt, J., Glerup, H., Lyhne, S., Villadsen, G. E., Hvas, C. L., … Dahlerup, J. F. (2010). Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn’s disease – a randomized double-blind placebo-controlled study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 32(3), 377–383.

Narula, N., Cooray, M., Anglin, R., Muqtadir, Z., Narula, A., & Marshall, J. K. (2017). Impact of High-Dose Vitamin D3 Supplementation in Patients with Crohn’s Disease in Remission: A Pilot Randomized Double-Blind Controlled Study. Digestive Diseases and Sciences, 62(2), 448–455.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/minder-kans-opvlamming-crohn-hoge-doses-vitamine-d3/

off

Vaatfunctie verbetert met bietensap

dinsdag, augustus 8, 2017 @ 12:08 PM

BietensapEen adequate inname van nitraat door middel van de consumptie van bietensap leidt tot een verbetering van de vaatfunctie bij personen met een verhoogd cholesterolgehalte.

 

Er namen 69 proefpersonen aan de studie deel met een te hoog cholesterolgehalte. De personen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks 250 ml nitraatrijk of -arm bietensap.

 

In de suppletiegroep werd een significante verbetering van 24% gezien van de Flow-Mediated Dilatation (FMD) ten opzichte van het begin van de studie. FMD is een maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding (vasodilatatie). In de placebogroep werd juist een verslechtering gezien van de FMD. Ook werd er onder invloed van het nitraatrijke bietensap een kleine verbetering gezien van de polsgolfsnelheid in de aorta; de snelheid waarmee de bloeddrukgolf zich door de aorta beweegt. Tevens leidde inname van het nitraatrijke bietensap tot een significante afname van de plaatjesaggregatie met 8%, terwijl deze significant toenam in de placebogroep met gemiddeld 10%. Er werden geen bijwerkingen gemeld door de proefpersonen. Opvallend was dat onder invloed van het nitraatrijke sap de samenstelling van het microbioom in de mond veranderde, zoals bleek uit het aandeel van 78 bacteriesoorten in de mondflora. Dit was niet het geval bij het nitraatarme bietensap.

 

De vaatfunctie van personen met een te hoog cholesterolgehalte kan verbeteren onder invloed van nitraatrijk bietensap. De verbetering gaat gepaard met een verandering van de mondflora.

 

Referentie:
Velmurugan S, Gan JM, [..], Ahluwalia A. Dietary nitrate improves vascular function in patients with hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Am J Clin Nutr 2016; 103(1):25-38

 

Bron: Ortho.nl

off

Thee en koffie houden de lever gezond

dinsdag, augustus 8, 2017 @ 12:08 PM

KoffieHet ‘westers dieet’ richt schade aan in de lever, maar consumptie van koffie en thee kan ons ertegen beschermen. Regelmatig een kopje koffie of thee drinken verlaagt het risico op fibrose in de lever, dit is vorming van littekenweefsel. Zelfs voor kleine hoeveelheden vonden de onderzoekers een statistisch significant verband. Voor leververvetting vonden ze dan weer geen verband.

 

Leververvetting is een eerste fase van leverziekte en is een van de mogelijke oorzaken van leverfibrose. Leverfibrose treedt dus later op, wanneer de leverschade onomkeerbaar is. Consumptie van veel suiker en vet, zoals in het westers dieet vaak het geval is, is een directe oorzaak van leververvetting. Dit onderzoek suggereert dat koffie en thee de progressie naar leverfibrose zou vertragen, maar meer onderzoek is nodig. Onder de noemer van thee viel niet enkel groene thee en zwarte thee, maar ook diverse vormen van kruidenthees.

 

Referentie:
Alferink LJM, Fittipaldi J, Kiefte-de Jong JC et al. Coffee and herbal tea consumption is associated with lower liver stiffness in the general population: The Rotterdam study. J Hepatol. 2017 May 21. pii: S0168-8278(17)30147-2.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

BosbessenSporters zijn pal na een intensieve trainingssessie verhoogd kwetsbaar voor ziektekiemen. Toevoeging van een redelijke portie bosbessen aan hun dieet kan die kwetsbaarheid misschien reduceren. Volgens een humane studie die de Amerikaanse voedingswetenschapper Lisa McAnulty in 2011 publiceerde in Applied Physiology Nutrition and Metabolism kunnen bosbessen de concentratie Natural Killer Cells in het bloed van atleten verhogen.

 

Natural Killer Cells

 

Lees meer…

off

Bloedwaarde vitamine D belangrijk voor geheugen

woensdag, augustus 2, 2017 @ 01:08 PM
vitamine dEen voldoende hoge bloedwaarde vitamine D op middelbare leeftijd is gerelateerd aan een beter geheugen op latere leeftijd. Omgekeerd is een lage bloedwaarde bij ouderen gerelateerd aan een versnelde cognitieve achteruitgang. Dit blijkt uit onderzoeken gepubliceerd in JAMA Neurology en de British Journal of Medical Nutrition.

 

Een voldoende hoge bloedwaarde vitamine D op middelbare leeftijd blijkt gerelateerd aan een beter geheugen op latere leeftijd. Dit geldt in ieder geval voor personen met een laag opleidingsniveau, aldus de onderzoekers in JAMA Neurology. Er werden gegevens gebruikt over de bloedwaarden vitamine D3 bij 1009 personen tussen de 45 en 60 jaar.

 

Bij personen met een laag opleidingsniveau werd een significante relatie gevonden tussen de vitamine D-spiegel en het kortetermijngeheugen en werkgeheugen. Hoe hoger de vitamine D-spiegel op middelbare leeftijd, hoe beter het geheugen op hogere leeftijd.

 

Andersom blijkt een tekort aan vitamine D bij ouderen gerelateerd aan een versnelde cognitieve achteruitgang. De wetenschappers onderzochten een groep van 382 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar. De proefpersonen werden gemiddeld gedurende vijf jaar gevolgd. Aan het begin werd de vitamine D-status bepaald en jaarlijks werd het cognitief functioneren gemeten.

 

Bij aanvang van de studie had de helft van de deelnemers een normale cognitie. Bij ongeveer 17 procent was er sprake van dementie en bij 33 procent van verminderd cognitief functioneren. De gemiddelde vitamine D-spiegel bedroeg 49 nmol/L. Bij 26 procent van de proefpersonen was sprake van een vitamine D-tekort (<30 nmol/L) en bij 35 procent van een inadequate vitamine D-spiegel (30 tot 50 nmol/L).

 

Het bleek dat de gemiddelde vitamine D-spiegel in de dementiegroep significant lager was in vergelijking met de groep personen met een verminderde of goede cognitie. Bij een vitamine D-tekort gingen bepaalde geheugenfuncties twee tot drie keer sneller achteruit dan bij een adequate vitamine D-status (80 nmol/L of meer).

 

Het is dus extra belangrijk om goed te letten op de vitamine D-status bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen, bijvoorbeeld met behulp van een bloedtest.

 

Referenties:

  1. Assmann KE, Touvier M, Andreeva VA, Deschasaux M, Constans T, Hercberg S, Galan P, Kesse-Guyot E, Midlife plasma vitamin D concentrations and performance in different cognitive domains assessed 13 years later, Br J Nutr. 2015 May 28;113(10):1628-37.
  2. Miller JW, et al., Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults, JAMA Neurol 2015; sep 14
  3. Ortho 5-2015, p 171.

 

Bron: Naturafoundation.nl

off