Monthly Archives: februari 2019

Als je meer van deze voedingsmiddelen eet, leef je langer

Hoe meer voedingsmiddelen als espresso, blauwe bessen, frambozen, olijven, paprika's en spinazie je dagelijks binnenkrijgt, hoe langer zul je leven. De antioxidanten in die producten verminderen de kans op dodelijke vormen van kanker en hart- en vaatziekten. Dat suggereert een metastudie die epidemiologen van de Tehran University of Medical Sciences binnenkort publiceren in de European…

Lees meer

Gekwetste gevoelens? Paracetamol helpt

Pijnstillers als paracetamol verminderen niet alleen pijn met een fysieke oorzaak, zoals een barstende koppijn na een avondje doorzakken of pijnlijke vingers na een akkefietje met een dumbbell. Paracetamol vermindert ook de geestelijke pijn die ontstaat doordat mensen in je omgeving je niet voor vol aanzien, je negeren of niks meer met je te maken…

Lees meer

Suppletie voor adequate jodiumstatus rond zwangerschap

Jodium is een belangrijk sporenelement dat tijdens de zangerschap cruciaal is voor de (hersen)ontwikkeling van de foetus. Uit studies is herhaaldelijk gebleken dat zwangere vrouwen moeilijk aan de aanbevolen norm komen. In Nederland geldt voor hen echter geen suppletieadvies. Dat is wel het geval in de Verenigde Staten en ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Australische…

Lees meer

Lager risico op beroerte door sauna

Frequent gebruik van de sauna kan het risico op een beroerte verminderen, zo meldt een recente studie uit Finland. Hoe vaker iemand gebruikmaakt van de sauna, hoe lager het risico. Mannen en vrouwen die vier tot zeven keer per week een saunabad nemen hebben 60 procent minder kans een beroerte te krijgen ten opzichte van…

Lees meer

Prenatale suppletie omega-3 vetzuren en hersenvolume

Al langer is bekend dat een lage omega 3-vetzuurstatus bij zwangere vrouwen gezondheidsrisico’s geven voor moeder en kind. Nieuw is dat voor pasgeboren jongetjes de vetzuurstatus van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed kan zijn op het hersenvolume. Bij meisjes bleek dit niet het geval. Een interessante studie-uitkomst, tegen de achtergrond van het feit…

Lees meer

Co-enzym Q10 bij behandeling bipolaire depressie

Neuropsychiatrische aandoeningen hebben vaak een ontstekingscomponent. De oxidatieve stress waarmee dit gepaard gaat heeft een negatieve invloed op het beloop van de ziekte. Iraanse onderzoekers bekeken of co-enzym Q10 van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de behandeling van patiënten met bipolaire stoornis.   Bipolaire stoornissen komen naar schatting voor bij 1,2% van de algemene…

Lees meer

Grotere kans op hyperfiltratie nieren bij vitamine D-tekort

Veel mensen met chronische ziekten krijgen er mee te maken, ook al zullen ze de term niet altijd kennen: de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR). Daarmee wordt aangegeven met welke snelheid de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. Een verlaagde GFR geeft aan dat er iets mis is met het functioneren van de nieren. Maar het kan…

Lees meer

Het belang van vis en omega-3 aangetoond na zestien jaar durend onderzoek

Het belang van vis en omega 3-vetzuren voor de gezondheid, aangetoond na zestien jaar durend onderzoek onder 421.309 deelnemers.   De NIH-AARP Diet and Health Study is opgezet door het Amerikaans Nationaal Kanker Instituut, onderdeel van het Nationaal Gezondheidsinstituut, met als doel het in kaart brengen van de relatie tussen gezondheid en voeding. Deelnemers konden…

Lees meer