You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for september, 2016.

Archive for september, 2016

Sinaasappel-met-muntAls sporters vijf minuten voordat ze gaan trainen muntolie of sinaasappelolie inhaleren neemt hun uithoudingsvermogen fors toe. Dat schrijven Palestijnse onderzoekers, verbonden aan An-Najah National University in Nablus, in de Journal of the International Society of Sports Nutrition. De Palestijnen vermoeden dat de vluchtige oliën in munt en sinaasappel de longfunctie verbeteren.

 

Studie

 

Lees meer…

off

A.s. woensdag lezing samen met Casper Beukema

dinsdag, september 27, 2016 @ 09:09 AM

0001

off

Vitamine CSporters die twee maanden lang supplementen met quercetine en vitamine C gebruiken verbeteren hun lichaamssamenstelling. Dat ontdekten voedingswetenschappers van de universiteit van Isfahan in Iran. De combinatie van quercetine en vitamine C vermindert de vetmassa met een kilootje, en laat de vetvrije massa met een ruime kilo toenemen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Vitamine DOver de hele wereld hebben veel mensen een vitamine D-tekort. Dit geldt ook voor Europeanen. In een meta-analyse zijn gegevens over de vitamine D-status bijeengebracht van veertien Europese bevolkingsstudies, waarvan twee uit Nederland, de New Hoorn Study en Longitudinal Aging Study Amsterdam. Uit deze nieuwe analyse blijkt dat maar liefst 40,4% van de Europeanen een vitamine D-tekort heeft, gedefinieerd als een serumcalcidiolspiegel lager dan 50 nmol/l. Idealiter is de calcidiolspiegel hoger dan 75 nmol/l.

 

Binnen het internationale Vitamin D Standardization Program (VDSP) zijn protocollen ontwikkeld voor het standaardiseren van gemeten serumcalcidiolwaarden in bevolkingsonderzoek, zodat de uitkomsten van studies uit verschillende landen beter naast elkaar gelegd kunnen worden. De VDSP protocollen zijn in deze meta-analyse gebruikt om het vitamine D-tekort in verschillende Europese landen (waaronder Denemarken, Noorwegen, Griekenland, Ierland, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Finland, IJsland) nauwkeuriger in kaart te brengen. De onderzoekers bekeken de vitamine D-status van 55.844 Europeanen, waaronder kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

 

Van de onderzochte Europeanen blijkt 40,4% een calcidiolspiegel < 50 nmol/l te hebben. Naar aantallen vertaald betekent dit dat 6,8 miljoen Nederlanders, 44,9 miljoen Duitsers, 2,1 miljoen Ieren, 32,6 miljoen Britten en vele miljoenen mensen in andere Europese landen een vitamine D-tekort hebben. Gemiddeld over het jaar genomen heeft 13% van de Europeanen zelfs een calcidiolspiegel < 30 nmol/l (ernstig vitamine D-tekort), terwijl tussen oktober en maart 17,7% en tussen april en november 8,3% van de mensen een calcidiolspiegel < 30 nmol/l heeft. Het percentage mensen met een donkere huidskleur dat een calcidiolspiegel < 30 nmol/l heeft, is 3 tot 71 keer hoger dan bij mensen met een lichte huidskleur. Ook hebben adolescenten meer kans op een vitamine D-tekort, zelfs meer dan ouderen. Van de Nederlanders heeft 68% een calcidiolspiegel < 75 nmol/l, 28,5% een calcidiolspiegel < 50 nmol/l, 4,6% een calcidiolspiegel < 30nmol/l en 2,4% een calcidiolspiegel < 25 nmol/l. Slechts bij 32% van de Nederlanders is sprake van een optimale vitamine D-status. Nederlandse volwassenen hebben vaker een vitamine D-tekort dan volwassenen uit Finland, Noorwegen of IJsland, zeer waarschijnlijk omdat mensen in noordelijker gelegen landen gewend zijn vitamine D-supplementen en/of vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen te gebruiken. Nederlandse kinderen en adolescenten hebben vaker een vitamine D-tekort dan leeftijdsgenoten uit zuidelijker gelegen landen zoals Italië en Spanje.

 

Gezien de impact op de gezondheid is het verontrustend te constateren dat zoveel Europeanen een vitamine D-tekort hebben. Het is van groot belang dat op Europees niveau maatregelen worden getroffen om het wijdverbreide vitamine D-tekort in te dammen.

 

Referentie
Cashman KD et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr. 2016;103(4):1033-44.

 

Bron: Stichting OrthoKennis

 

  Printversie vitamine-d-tekort-nog-steeds-wijdverbreid-onder-europeanen

off

Minder kans op astma-aanval door vitamine D

donderdag, september 15, 2016 @ 11:09 AM

AstmaHet gebruik van vitamine D suppletie naast de standaard astmamedicatie verlaagt de kans op een astma-aanval significant. Dat blijkt een review van onderzoekers van het Asthma UK Centre for Applied Research van de Queen Mary University of London (Engeland), die gepubliceerd werd in Cochrane Library. De review omvatte zeven trials met 435 kinderen en twee studies met 658 volwassenen. Alle studies vergeleken vitamine D met een placebo en hadden een duur van zes tot twaalf maanden. Deelnemers hadden een milde tot gemiddelde vorm van astma, een minderheid had een ernstige vorm van astma.

 

De onderzoekers wilden weten of gebruik van vitamine D een astma-aanval zou kunnen voorkomen. Maar ook of vitamine D zou kunnen zorgen voor een betere controle over de astmasymptomen, omdat het infecties van de bovenste luchtwegen zou verminderen. Uit de resultaten bleek dat degenen die vitamine D slikten minder astma-aanvallen hadden: het gemiddelde aantal ging van 0,44 naar 0,28 (per persoon per jaar). Ook hadden zij minder kans (van 6 % naar 3 %) op ziekenhuisbezoek vanwege een acute astma-aanval. Vitamine D had geen effect op de longfunctie of dagelijkse symptomen.

 

De conclusies gelden alleen voor deelnemers met een milde of gemiddelde vorm van astma. Vitamine D biedt mogelijk ook bescherming tegen aanvallen bij ernstige astma bij kinderen en volwassenen, maar hierover konden de wetenschappers geen uitspraak doen omdat deze doelgroep in de bekeken studies ondervertegenwoordigd was. Aanvullende studies zijn nodig alvorens definitieve klinische aanbevelingen kunnen worden gedaan.

 

Referentie:
Martineau AR, Cates AJ, Griffiths CJ et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library, 2016 doi: 10.1002/14651858.CD011511.pub2

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2444

  Printversie minder-kans-op-astma-Printversie aanval-door-vitamine-d

off

Nederlandse topsportersZeventig procent van de Nederlandse topsporters heeft te weinig vitamine D in het bloed. Dat schrijven voedingsonderzoekers van de universiteit van Wageningen binnenkort in de European Journal of Clinical Nutrition. Het tekort is eenvoudig op te vijzelen door suppletie met 2200 eenheden vitamine D3. Dat is hetzelfde als 55 microgram vitamine D3. Al na drie maanden is de vitamine D-status op een voldoende hoog niveau.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Vitamine DGeef een groep gezonde mensen twee weken lang elke dag 50 microgram vitamine D3, en hun uithoudingsvermogen neemt significant toe. Ze ervaren tijdens lichamelijke inspanning minder vermoeidheid en leggen meer meters af, hun bloeddruk wordt lager en de concentratie cortisol in hun lichaam neemt af. Dat schrijven Schotse onderzoekers, verbonden aan Queen Margaret University, in Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Veiligheid vitamine B6

vrijdag, september 9, 2016 @ 10:09 AM

Vitamine B6Op maandag 5 september is in het TV programma Radar aandacht besteed aan vitamine B6. Hierbij is vitamine B6 in een negatief daglicht gezet.

 

Bedrijven met vitamine B6 producten zijn tevoren uitgenodigd om in de studio aanwezig te zijn. Gezien de aard van het programma Radar, waar vrijwel geen ruimte is voor wederhoor en wetenschappelijke onderbouwing, heeft de branche er gezamenlijk de voorkeur aan gegeven zich aan te sluiten bij een schriftelijke reactie van de branchevereniging NPN.

 

Deze reactie is echter maar voor een klein deel aan bod gekomen. NPN reageerde dan ook vandaag op de uitzending. www.npninfo.nl/…/Reactie-NPN-Uitzending-Radar-5-september-16

 

Ook op de Solgar website staat meer informatie over het veilig gebruik van vitamine B6: www.solgar.nl/nieuws/vitamine-b-6-factsheet/

 

Bron: Solgar

 

Wouter de Jong: Mijn mening is dat de actieve vorm pyridoxaal-5-fosfaat (P5P) superieur – en (velen malen) veiliger – is ten opzichte van gewone B6 (pyridoxine).

Zie ook dit eerdere blog: https://www.sportengezond.nl/veiligheid-vitamine-b6/

off

Betere sportprestatie met groene thee-extract

dinsdag, september 6, 2016 @ 02:09 PM

Groene theeSuppletie met een cafeïnevrij groene thee-extract verbetert de verbranding en de sportprestatie van recreatiesporters.

 

Er namen veertien actieve mannen aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, een gemiddeld gewicht van 76 kg en een vetpercentage van gemiddeld 17%. De mannen kregen willekeurig gedurende vier weken een groene thee-extract of een placebo. Het extract bevatte 571 mg groene thee (cafeïnevrij) met 400 mg van de werkzame stof EGCG. De mannen werd gevraagd om driemaal per week gedurende een uur te fietsen met een matige intensiteit. Voor aanvang van de studie, na twee en vier weken voerden de mannen een inspanningstest van veertig minuten uit. Met behulp van indirecte calorimetrie werd de verbranding van vetten en koolhydraten gemeten. In het bloed werd voor en na de inspanning de totale vetzuurconcentratie bepaald.

 

De snelheid van de vetzuuroxidatie nam na vier weken onder invloed van het groene thee-extract significant met 25% toe. De placebo was niet van invloed op de verbranding van vetten en koolhydraten. In vergelijking met de placebo leidde suppletie met het groene thee-extract tot een significante afname van het vetpercentage van gemiddeld 1,6%. Het supplement was niet van invloed op de totale vetzuurconcentratie in het bloed of op de bloeddruk van de mannen. Wel leidde suppletie na vier weken tot een significante verbetering van de fietsafstand met gemiddeld 11%.

 

De onderzoekers vermoeden dat een efficiëntere energievoorziening verantwoordelijk is voor de verbetering van de sportprestatie onder invloed van het groene thee-extract.

 

Roberts JD, Roberts MG, [..], Thomas CH. The effect of a decaffeinated green tea extract formula on fat oxidation, body composition and exercise performance. J Int Soc Sports Nutr 2015;12(1):1

 

Bron: https://www.ortho.nl/orthomoleculaire-bibliotheek/artikel/9593/Betere-sportprestatie-met-groene-thee-extract

 

 

Printversie Betere sportprestatie met groene thee-extract

off

krachttrainingMannen die aan krachttraining doen houden op de langere termijn makkelijker hun vetpercentage laag dan mannen die aan hardlopen, fietsen of een andere aerobe bewegingsvorm doen. Dat concluderen epidemiologen van de universiteit van Harvard die 10.500 mannen 12 jaar achtereen hebben gevolgd.

 

Krachttraining en lichaamsvet

 

Lees meer…

off