You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for december, 2015.

Archive for december, 2015

Een multivitamine is zo gek nog niet

donderdag, december 31, 2015 @ 02:12 PM

multivitamineDuizenden sporters slikken elke dag een multivitaminepreparaat. Zo weten ze zeker dat ze al hun vitamines en mineralen binnenkrijgen. Volgens een studie van het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO uit 1988 hebben ze een punt. Een dieet met te weinig vitamine B1, B2, B6 en C vermindert al binnen enkele weken het prestatievermogen, aldus TNO.

 

Lees meer…

off

Met pieken en dalen streven naar sportinnovatie

woensdag, december 23, 2015 @ 11:12 AM
Peter Blangé InnoSportLab”Als je het niet probeert, ga je nooit weten of iets een succes gaat worden.’’ Zo kijkt oud-volleyballer Peter Blangé (50) naar sportinnovatie. Jarenlang was hij topsporter bij het Nederlands volleybalteam, tegenwoordig werkt hij als manager bij het InnoSportLab in Papendal. De afgelopen jaren zijn hier ruim zestig projecten uitgezet om sport te vernieuwen. De één met beter resultaat dan de ander. ”Ik kan er zo vijf uitlichten die een klapper zijn geweest, maar ook een aantal die niks zijn geworden.’’
 

In een klein, warm kamertje waar je het geschreeuw van trainende topsporters hoort, vertelt de lange ex-volleyballer dat het succes van de projecten alles te maken heeft met de weerbarstigheid van innovatie. ”Het zal een utopie zijn als ieder project dat hier start een succes zal zijn. We hebben wel eens dat we ons achter de oren krabben en ons afvragen hoe het verder moet”, vertelt hij na een flinke slok duurzame koffie die op tafel staat. ‘’Soms moet je gewoon je gang gaan en hopen dat uiteindelijk het voortschrijdend inzicht je het besef geeft of een project kans van slagen heeft of niet. Als één project echt een succes is, bewijst dat je bestaansrecht’’, zegt Blangé hoopvol.

 

Mee naar Rio

Een voorbeeld van zo’n zeer geslaagd project is het sportbrood dat ontwikkeld werd door het InnoSportLab. Het won afgelopen week de Jaarprijs Goede Voeding 2015. Volgens de vakjury was het een opvallend product dat speciaal voor de sportieve Nederlander is gemaakt. ”Hier zijn we met z’n alle ongelooflijk trots op’’, zegt Blangé met een lach. ”Het is gebruikt bij de Olympische Spelen in Sochi en het gaat ook mee naar Rio.”
”Met een tien ben je pas tevreden en met een negen kan het er soms nog net mee door.’’

De knappe prestatie die het sportlab heeft geleverd met de ontwikkeling van het sportbrood is niet vanzelfsprekend. In de topsportinnovatie moet ieder detail namelijk grondig zijn uitgewerkt. Alles moet perfect zijn. ”Een acht is eigenlijk niet voldoende. Met een tien ben je pas tevreden en met een negen kan het er soms nog net mee door.’’

 

InnoSportLab

Naast innovaties op het gebied van voeding zet het InnoSportLab allerlei programma’s op om sportprestaties te verbeteren. ”Atletiek, wielrennen en volleybal zijn de grootste sporten bij ons, maar ook sporten als BMX, handboogschieten, hockey en korfbal ondersteunen wij’’,zegt Blangé trots. ”We hebben ook een heel groot netwerk waar we met veel verschillende organisaties mee samenwerken, zoals kennisinstellingen, bedrijven en het Edese ziekenhuis De Gelderse Vallei.’’
 

Resultaat

Binnen de sportwereld blijft men innoveren De oud-volleyballer vindt het lastig om te oordelen of de projecten daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de resultaten van de sporters. ”Het liefst zie je natuurlijk wel dat het invloed heeft op het resultaat, maar dat is moeilijk hard te maken. Als oud-sporter weet ik dat een topprestatie niet door één iemand of iets tot stand kan komen. Het is vaak een samenloop van mensen die allemaal hun bijdrage leveren aan het succes”, benadrukt hij terwijl hij wat in zijn handen wrijft. ‘’Anderzijds geloof ik nooit in toeval. Met de faciliteiten die we hebben op Papendal, de specialisten, bedrijven, kennisinstellingen en NOC NSF bieden wij een totaalpakket dat heel compleet is.’’
 

Over de grens

Het komt wel eens voor dat een sportprestatie sterk verbetert dankzij innovaties. Een voorbeeld hiervan is het ’supersnelle zwempak’. Deze zwemkleding zorgde ervoor dat veel wereldrecords sneuvelden. Uiteindelijk wilden de sporters en coaches van het pak af, omdat niemand meer toekomst zag in de zwemsport. Het is dus de vraag in hoeverre je een sport kan ontwikkelen? ”Ik denk dat het van alle dag is dat er misstanden blijven of dat de innovatie het uiteindelijk wint van de pure sport. Doping is natuurlijk net zo’n issue. Daar waar grenzen verlegd worden, zullen mensen altijd op zoek gaan naar de grens. Een aantal gaan over de grens heen. Dan is het aan de regulering en sportbonden hoe de regels geïnterpreteerd worden.’’

 
”Wanneer er in mijn tijd een mental coach kwam, dacht je: ik ben toch niet ziek”

 
Ondanks alle vernieuwingen binnen de topsport staan volgens de oud-topsporter niet alle atleten open voor veranderingen. ”Je hoeft niet open te staan voor innovatie. Dat mag ook, maar vaak staat men niet open door onwetendheid. Inmiddels is wetenschappelijke ondersteuning veel meer een gemeen goed dan vroeger. Wanneer er in mijn tijd een mental coach kwam, dacht je: ik ben toch niet ziek?”, zegt hij met een cynische stem. ”Tegenwoordig is het volstrekt normaal. Als je vroeger een bril of een beugel droeg op school was je het haasje. Nu val je eerder op als je geen bril of beugel hebt. De maatschappij is totaal veranderd.’’

 

Onzin

De oud-olympisch kampioen keek als sporter zelf ook anders naar sportinnovatie dan vandaag. ”Ik had interesse in alles wat kon bijdragen of een positieve uitwerking had op het resultaat, maar ik stelde ook zelf de filters in. Als ik het idee had dat het onzin was. Dan was ik niet heel ontvankelijk.’’

Toch heeft sportinnovatie een aandeel gehad in de prestaties van Blangé. ”In volleybal was data-analyse al volledig geïntergreerd. Ik was spelverdeler en gaf set-ups naar de spelers die de ballen op de cruciale momenten over het net moesten slaan. Dankzij data-analyse wist ik precies naar welke speler de bal moest voor het hoogste efficiëntie. Uiteindelijk speel je als sporter altijd tegen het scorebord en wordt je afgerekend op presteren . Dus op die manier ben ik wel een voorstander van sportinnovatie geworden”, vertelt hij met stralende ogen.

De manager van het InnoSportlab heeft met sportinnovatie één droom voor ogen. ”Mijn droom is om de sportwetenschap een steeds prominentere plaats te geven binnen de ondersteuning van topsport.’’

 

Vraag
Vind jij dat sportwetenschap een belangrijkere plaats moet krijgen in de topsport?Volg ons!
Volg ons dossier via Twitter @NieuwsVallei en Facebook of e-mail naar redactie@nieuwsvallei.nl en laat ons jou ideeën horen.
 
 
off

Veiligheid vitamine B6

maandag, december 21, 2015 @ 02:12 PM

Vitamine B6In de media worden soms vraagtekens geplaatst bij de veiligheid van vitamine B6. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een veilig niveau vastgesteld van 25 mg, andere
autoriteiten achten 100 mg per dag veilig. Toch blijft er discussie en lijken soms tintelingen in handen en voeten samen te gaan met B6 gebruik. Hoge bloedwaarden zijn een logisch gevolg van het slikken van producten met hoge hoeveelheden B6 en op zichzelf geen directe reden voor ongerustheid: bijwerkingen doen zich daarbij over het algemeen niet voor. Deze treden in incidentele gevallen op en lijken persoonsgebonden. Om hierover meer duidelijkheid te geven en onrust weg te nemen, heeft NPN, de brancheorganisatie voor voedingssupplementen bij de Universiteit van Maastricht een onderzoek gestart naar vitamine B6. Dit onderzoek loopt nog.

 

Veilig niveau

In Nederland geldt op dit moment geen maximum hoeveelheid voor vitamine B6. Gewacht wordt op het vaststellen van maximale hoeveelheden in Europa. Er is in de wereld geen eenduidig veilig niveau. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een niveau vastgesteld van 25 mg vitamine B6 per dag. Daarin is echter een controversiële studie meegenomen. Andere autoriteiten hebben deze studie buiten beschouwing gelaten en komen dan op een veilig niveau dat veel hoger ligt. Zo acht het Amerikaanse Food and Nutrition Board 100 mg vitamine B6 per dag veilig (na toepassing van een veiligheidsfactor op een veilige waarde bij langdurig dagelijks gebruik van 200 mg) evenals de wereldwijde expertgroep van voedingssupplementen IADSA.

 

Sporadisch bijwerkingen

Bijwerkingen lijken zeer weinig voor te komen. In enkele gevallen zijn er neuropathische verschijnselen gemeld, zoals tintelende handen en voeten, die zouden samengaan met het gebruik van vitamine B6. In 2011 heeft NPN een inventarisatie gehouden over meldingen van bijwerkingen van vitamine B6. De meeste bedrijven geven aan geen enkele klacht te hebben ontvangen, ook niet bij hoog gedoseerde producten. In vijf jaar tijd waren slechts enkele gevallen bij bedrijven gemeld bij gebruik van producten met uiteenlopende dagdoseringen. Ook afgelopen jaren zijn er slechts incidentele meldingen. Uit de literatuur blijkt dat er geen relatie is te leggen tussen het optreden van de bijwerking en de hoogte van de bloedwaarde.

 

Niet dosisafhankelijk

De situaties waarin bijwerkingen optreden zijn nog onduidelijk en ingewikkeld. Naast het feit dat bijwerkingen zeer weinig voorkomen, lijken ze niet dosisafhankelijk te zijn. Er zijn meldingen van hoge waardes vitamine B6 in het bloed zonder dat er sprake is van bijwerkingen. Ongerustheid over hoge bloedwaarden is onterecht, omdat deze een logisch gevolg zijn van het slikken van producten met hoge hoeveelheden B6. Daarbij doen bijwerkingen zich over het algemeen niet voor.

Er moet nader onderzocht worden wanneer de verschijnselen optreden, of er een interactie met medicijnen is en welke andere individuele situaties tot bijwerkingen kunnen leiden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke uitzonderlijke situaties ertoe leiden dat er incidenteel neuropathieverschijnselen optreden en welke rol vitamine B6 daarin speelt. Het instellen van een laag maximum niveau lost het probleem niet in alle gevallen op.

 

Verschillende vormen van vitamine B6

Er zijn verschillende vormen van vitamine B6. In supplementen worden twee vormen toegepast, pyridoxine HCL en pyridoxine-5-fostaat. Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend bij gebruik van producten met pyridoxine-5-fosfaat. In oudere literatuurstudies is de gebruikte vorm van vitamine B6 meestal niet gespecificeerd. Het moet nader onderzocht worden of een bepaalde verbinding van vitamine B6 daadwerkelijk de voorkeur heeft.

 

Waarschuwing op verpakking

Terwijl het mechanisme van bijwerkingen nog verder opgehelderd moet worden heeft NPN uit voorzorg het advies uitgebracht om bij producten met meer dan 25 mg vitamine B6 een waarschuwingstekst op te nemen dat langdurig dagelijks gebruik milde tintelingen of gevoelloosheid in ledematen kan veroorzaken.

 

Nut van vitamine B6

Vitamine B6 heeft verschillende functies in het lichaam. Het speelt een rol in het energiemetabolisme en in de normale werking van het zenuwstelsel. In een multivitamine zit vaak een lage dosering. In bepaalde situaties willen mensen voor een hogere dosis kiezen. Zo wordt vitamine B6 onder andere ingezet bij ongemakken rondom de menstruatie, zoals prikkelbare gevoelens. Dit hangt samen met het reguleren van de activiteit van hormonen, wat vitamine B6 doet. Een hoge dosering wordt voor specifieke doeleinden gegeven en vaak na raadpleging van een deskundige.

 

Bron: http://supplementinfo.nl/veiligheid-vitamine-b6/

 

 

 Printversie Veiligheid vitamine B6

off

Maagzuurremmers veranderen de darmflora drastisch

donderdag, december 17, 2015 @ 11:12 AM

OmeprazolDe meest gebruikte maagzuurremmers (protonpompremmers) kunnen de samenstelling van de darmflora drastisch veranderen. Dat schrijven onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Maastricht UMC+ in een publicatie in het vakblad Gut. “Onze resultaten kunnen verklaren hoe het komt dat mensen die deze maagzuurremmers slikken vaker darminfecties door bacteriën zoals Salmonella of Clostridium difficile hebben”, zegt Floris Imhann, eerste auteur van het artikel.

 

Protonpompremmers zijn wereldwijd één van de meest gebruikte medicijnen. Protonpompremmers remmen de aanmaak van maagzuur in de maagwand en helpen daardoor tegen brandend maagzuur en maagzweren. Een nadeel van maagzuurremmers is dat ze de kans op darminfecties blijken te verhogen. De onderzoekers vroegen 1815 proefpersonen uit Groningen en Maastricht hun ontlasting in te vriezen en te bewaren. De ontlasting werd vervolgens bij de mensen thuis opgehaald en met behulp van DNA-technieken in het laboratorium onderzocht. “Dankzij een unieke samenwerking met onder meer artsen van de afdeling maag-darm-leverziekten en bioinformatici en statistici van de afdeling genetica in het UMCG, kunnen we de bacteriën in de ontlasting goed analyseren en begrijpen”, legt Imhann uit.

 

De resultaten waren duidelijk: ongeveer 20 procent van de darmflora is anders bij mensen die deze groep maagzuurremmers gebruiken. “Sommige groepen bacteriën waren duidelijk meer aanwezig, terwijl anderen minder aanwezig waren.” Imhann keek bij een deel van de proefpersonen ook naar de samenstelling van het speeksel. “Maagzuurremmers maken het maagsap iets minder zuur. Normaal gesproken gaan veel bacteriën dood door het maagsap, nu troffen we bacteriën uit de mond aan in de darmen.” De verandering van samenstelling van de darmflora kan verklaren hoe het gebruik van maagzuurremmers de kans op darminfecties verhoogt. “Als sommige ‘goede’ bacteriën bijna verdwijnen in de darm, is er ruimte over. Die ruimte kan dan ingenomen worden door ziekmakende bacteriën. Dat geldt vooral voor de bacterie Clostridium difficile, een gevaarlijke bacterie bij kwetsbare patiënten.”

 

De resultaten uit die onderzoek zijn opzienbarend. “Het is al langer bekend dat het gebruik van bijvoorbeeld antibiotica de darmflora beïnvloedt. Uit ons onderzoek blijkt dat het gebruik van protonpompremmers ook een grote invloed heeft op de samensteling van de darmbacteriën. Toch is er geen reden voor directe paniek”, benadrukt prof. dr. Rinse Weersma, maag-darm-leverarts en één van de hoofdonderzoekers van dit artikel. “Maagzuurremmers zijn soms echt nodig. De resultaten laten wel zien dat er zorgvuldig met maagzuurremmers omgegaan moet worden.” Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die dit type maagzuurremmers slikken dat eigenlijk niet meer nodig heeft. Weersma en Imhann adviseren artsen dan ook om zich bewust te zijn van de bijwerkingen en steeds kritisch na te denken of het slikken van maagzuurremmers nodig is.

 

Bron: http://gut.bmj.com/content/early/2015/12/09/gutjnl-2015-310376.full

 

 Printversie Maagzuurremmers veranderen de darmflora drastisch

off

Vitamine D voor profvoetballers

donderdag, december 17, 2015 @ 11:12 AM

ProfvoetballerDe vitamine D-status is van invloed op de spierkracht, het maximale zuurstofverbruik en de snelheid van professionele voetbalspelers.

 

Voor de studie werden testen uitgevoerd bij 67 mannelijke voetballers van twee Griekse eredivisieteams en een team uit de onderliggende divisie. De voetballers gebruikten geen vitamine D-suppletie. Bij de voetballers werd de vitamine D-spiegel bepaald en gerelateerd aan het maximale zuurstofverbruik (VO2max) en hun prestaties op de zogenaamde squatsprong, dynamische sprong en sprinttesten van tien en twintig meter. De testen werden voor en zes weken na het voetbalseizoen afgenomen.

 

De gemiddelde vitamine D-status voor en na het trainingsseizoen bedroeg respectievelijk 86 en 118 nmol/l. De vitamine D-spiegel nam significant toe na het seizoen. Er werd een significant lineaire correlatie gevonden tussen de vitamine D-status, de VO2max, sprongcapaciteit en sprintsnelheid, zowel voor als na het trainingsseizoen. Bij een hogere vitamine D-spiegel nam de spierkracht toe zoals bleek uit een verbetering van de sprongcapaciteit. Ook nam de aerobe sportprestatie (toename van de VO2max) toe en was een hogere vitamine D-status gerelateerd aan een significante verbetering van beide sprinttesten.

 

Een adequate blootstelling aan UVB-straling blijkt van belang voor profvoetballers en kan via een verhoging van de vitamine D-spiegel een positief effect hebben op diverse trainingsparameters.

 

Koundourakis NE, Androulakis NE, Malliaraki N, et al. Vitamin D and exercise performance in professional soccer players. PLoS One. 2014 Jul 3;9(7):e101659. doi: 10.1371/journal.pone.0101659. eCollection 2014.

 

Bron: Ortho.nl

 

  Printversie Vitamine D voor profvoetballers

off

Richtlijnen goede voeding 2015Begin november publiceerde de Gezondheidsraad de Richtlijnen goede voeding 2015.[1]

Ondanks dat de nieuwe richtlijnen een aantal goede ontwikkelingen laten zien, zijn een aantal adviezen die de Gezondheidsraad uit gegeven heeft nog wel voor verbetering vatbaar.

 

Voedingssupplementen
Opvallend is in deze richtlijn ook dat het gebruik van voedingssupplementen wordt ontraden voor mensen die niet tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt. Wanneer je volgens de nieuwe richtlijnen eet krijg je volgens de Gezondheidsraad genoeg binnen. Echter, in het rapport van de Gezondheidsraad staat beschreven dat Nederlanders gemiddeld slechts 125 gram groenten eten en maar 90 (mannen) tot 120 (vrouwen) gram fruit per dag. Van de kinderen (vanaf 7 jaar) eet slechts 1-2% voldoende groenten en van volwassenen is dit maximaal 14%. Het is de vraag waarom het nog altijd niet lukt om Nederlanders meer groenten, fruit, vis, noten, etc. te laten eten en hoe je ervoor kunt zorgen dat dit wél lukt. Tot die tijd is aanvulling van de tekortkomingen in de voeding door middel van in ieder geval een multivitamine preparaat een goede optie. Op deze manier kunnen voedingssupplementen bijdragen aan het verhogen van de veerkracht en kunnen zij ook vanuit preventief opzicht iets voor de gezondheid betekenen.

 

drie verschillende doelstellingen waarop een suppletieadvies gebaseerd kan zijn:

 

  1. De voeding aanvullen om gezondheid te behouden.
  2. Het bevorderen van de veerkracht van individuele gezondheid, risicoreductie en ziektepreventie.
  3. Als onderdeel van een behandelplan.

 

Bron: Stichting Educatie Atrium Innovations

 

 Printversie Richtlijnen goede voeding 2015 in de goede richting maar nog stappen te maken

off

Innovatief naar de top

maandag, december 14, 2015 @ 02:12 PM

Paralympisch voetbalteamZe zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken; hardlopers, wielrenners en andere sporters. De Vallei komt steeds meer in beweging. Naast de alledaagse sporters, biedt de regio veel ruimte voor deze atleten op topniveau. Vanuit de hele wereld komen honderden kampioenen naar Gelderland om gebruik te maken van diverse topsport faciliteiten. Dit zorgt niet alleen voor uitmuntende prestaties van atleten, maar ook voor nieuwe innovaties op sportgebied.

 

Mensen zijn altijd al sportief geweest en ook de innovatie die bij topsport komt kijken is van alle tijden. Waar de Nederlander vroeger vooral met de hand projecten in elkaar zette, maken we nu gebruik van alle techniek die voor handen is. Een idee uit 1950, laat de afstand zien die we qua innovatie hebben afgelegd de afgelopen 65 jaar.

 

Papendal
Vlakbij Nationaal Park de Hoge Veluwe, net buiten de stadse drukte, ligt Papendal. Een innovatief sportpark voor topsporters. Veel grote namen hebben hun voetstappen op het terrein achtergelaten. Dafne Schippers (wereldkampioene 100, 200 meter), Christian Taylor (wereldkampioen hink-stap-springen) en vele andere toppers
Een belangrijk onderdeel van Papendal is het innovatieve sportlab: InnoSportLab Papendal. Dit laboratorium biedt sporters geavanceerde test- en meetapparatuur waarbij in de trainingsomgeving getest kan worden.
Ook de overheid heeft vertrouwen in de aanvulling van dit lab op de wereldwijde topsport. Voor veel innovatieve projecten worden subsidies verleend om topsport structureel te ontwikkelen. Zo besteedt minister Edith Schippers (Sport) twee miljoen euro per jaar aan sportonderzoek en -innovatie en krijgt het InnoSportLab Papendal jaarlijks ruim een half miljoen euro subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Mislukking

Toch staat innovatie niet altijd voor verbetering. De vraag is in hoeverre je een sport kan innoveren. Zo zorgden de ‘supersnelle badpakken’ in 2009 voor veel ophef. nrc.nl schrijft: “Niemand in de zwemtop zag nog toekomst in een verdere evolutie van kunstmatig ‘opgepompte’ records als gevolg van materialen die geen water doorlaten en het drijfvermogen van de zwemmers verhogen. „Ik ben er blij mee”, zei zwemlegende Michael Phelps, veertienvoudig Olympisch kampioen.”
Belangrijk is dat sport op nummer één blijft staan en dat innovatie niet de overhand neemt. Bij voetbal wordt bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag niet structureel gewerkt met doellijntechnologie, omdat dat het spel te sterk beïnvloedt. Michel Platini, de inmiddels geschorste voorzitter van UEFA, zegt er volgens Voetbalzone het volgende over:

”Ik ben tegen technologie die wedstrijden zal gaan beïnvloeden. Het gaat verder dan wij denken.”

 

Sporters

Ook Papendal kijkt vooral naar de sport en de sporters zelf. In het sportlab wordt voortdurend de voortgang van de sporters bijgehouden en dit biedt relevante informatie voor de coaches. Zo weet een trainer van een atleet bijvoorbeeld precies in welk deel van de race een sporter zich nog sterk kan verbeteren. Op dit moment wordt er toegewerkt naar de Olympische Spelen in 2016. Er worden verschillende doelen gesteld voor de topsporters en ook deze resultaten worden nauwkeurig bijgehouden.

 

Voeding

Heel belangrijk voor een sporter is voeding. Ook InnoSportLab Papendal ziet dat in en zij werkt binnen Gelderland nauw samen met Food & Health Valley. Een voorbeeld van innovatieve voeding voor sporters is het sportbrood. Dit werd ontwikkeld in samenwerking met HAN Sport en Bewegen en gegeten door het Nederlandse team tijdens de Olympische Spelen in 2014 in Sochi. Ook ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede is gespecialiseerd in voeding voor topsporters.

 

Innovatie

Innoveren binnen de sport is heel belangrijk. Doordat mensen bezig blijven met het ontwikkelen van producten en projecten, ziet sporten er tegenwoordig zo uit:

Al een heel verschil met 1950, maar er is nog zoveel meer te ontdekken en dit dossier schrijft hierover. Tien weken lang geven we antwoord op de vraag: hoe staat het met de ontwikkeling van sportinnovatie in de Vallei? We gaan in gesprek met verschillende topsporters, organisaties, ontwikkelaars en zelfs met de sportieve drijfveren in Brussel die sportinnovatie subsidiëren.

 

Tekst: Willeke Havenaar

We hopen een uitgebreid en sportief dossier te maken. Kan jij ons helpen om dit dossier aan te vullen of heb je tips? Volg ons dossier via Twitter @NieuwsVallei en Facebook of e-mail naar redactie@nieuwsvallei.nl en laat ons jou ideeën horen.

 

  Printversie Innovatief naar de top

off

Klachten door cafeïne-sportdrankje?

zondag, december 13, 2015 @ 04:12 PM

CaffeineDe consumptie van cafeïne-sportdrankje kan gepaard gaan met klachten zoals misselijkheid, nervositeit en hyperactiviteit.

 

Er namen negentig atleten aan de studie deel (53 mannen en 37 vrouwen) met een lage cafeïne-inname. Ze kregen in twee afzonderlijke sessies voorafgaand aan een training een sportdrank met 3 mg cafeïne per kilogram lichaamsgewicht of eenzelfde drankje zonder cafeïne (placebodrank). De sporters kregen het drankje een uur voor de trainingssessie. Het effect van beide drankjes op de subjectief ervaren spierkracht werd bepaald aan de hand van een vragenlijst. Tevens werd nagegaan of er sprake was van bijwerkingen.

 

Het sportdrankje mét cafeïne leidde tot een subjectieve significante toename van de spierkracht in vergelijking met de placebodrank. De cafeïnehoudende sportdrank leidde echter ook tot een significante toename van misselijkheid (21%), nervositeit (13%) en hyperactiviteit (13%). De bijwerkingen verschilden niet tussen mannen en vrouwen.

 

De laatste jaren is het gebruik van sportdranken drastisch toegenomen. De studie toont aan dat cafeïnehoudende sportdrank kan leiden tot bijwerkingen.

 

Literatuur:
Salinero JJ, Lara B, Abian-Vicen J, et al. The use of energy drinks in sport: perceived ergogenicity and side effects in male and female athletes. Br J Nutr. 2014 Nov 14;112(9):1494-502.

 

Bron: Ortho.nl

 printversie Klachten door cafeïne-sportdrankje

off

Kokosolie bij slagaderverkalking

dinsdag, december 8, 2015 @ 03:12 PM

AtheroscleroseKokosnootolie bevat het middellangeketen verzadigde vet laurinezuur. Inname van laurinezuur uit  extra virgine kokosnootolie verhoogt het goede HDL cholesterol, verlaagt het lichaamsgewicht (BMI) en vermindert tailleomtrek bij ouderen met slagaderverkalking, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Rio de Janeiro, Brazilië. (Cardoso, Moreira, De Oliveira, Raggio Luiz, & Rosa).

 

Hartpatiënten (n=116, gemiddelde leeftijd 62 jaar) werden gedurende drie maanden intensief voedingskundig begeleid volgens de richtlijnen voeding bij dyslipidemie. Vervolgens werden deze deelnemers willekeurig over twee groepen verdeeld: een groep die extra kokosnootolie innam (13 mL dagelijks) en een groep die het voedingskundige dieet bij dyslipidemie voorgeschreven kreeg. Deze tweede fase van het onderzoek duurde nog eens drie maanden. Tailleomtrek daalde gemiddeld meer in de kokosnootoliegroep  -2.1 ± 2,7cm; p < 0.01. Bij gelijke niveaus van LDL verhoogde het HDL-C met 3.1 ± 7.4 mg/dL; p = 0.02 in de kokosnootoliegroep. De ketenlengte van kokosnootvetten hebben een gunstig effect op vet rondom de taille (abdominaal vet), waarschijnlijk omdat de middellange ketens zich lastig laten opnemen in buikvetweefsel.

 

Onderzoekers stellen dat het verzadigde vet laurinezuur uit kokosnootolie goed is voor ouderen met slagaderverkalking. Een relatie tussen hoge inname van dit verzadigde vet en een vergroot risico op hart- en vaatziekte is –in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht- niet gevonden. Uit deze studie wordt het tegendeel geconcludeerd; dat naast aanpassing naar een gezonde leefstijl, inname van extra kokosnootolie ook goed is voor hartpatiënten.

 

Bron:
Cardoso, D. A., Moreira, A. S. B., De Oliveira, G. M. M., Raggio Luiz, R., & Rosa, G.  A COCONUT EXTRA VIRGIN OIL-RICH DIET INCREASES HDL CHOLESTEROL AND DECREASES WAIST CIRCUMFERENCE AND BODY MASS IN CORONARY ARTERY DISEASE PATIENTS.Nutricion Hospitalaria, 32(n05), 2144–2152. doi:10.3305/nh.2015.32.5.9642

 

 
 
 
 
 
off

Melk: niet goed voor elk

vrijdag, december 4, 2015 @ 01:12 PM

Melk slechtMelk is waarschijnlijk niet zo gezond als wordt verondersteld. Een hoge melkconsumptie blijkt gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico en een grotere kans op botbreuken. Voor yoghurt, andere gefermenteerde producten en kaas bleek eerder het omgekeerde.

 

Er werden twee grootschalige cohortstudies uitgevoerd in Zweden. In de eerste studie – in de periode van 1987 tot 1990 – betrof het meer dan 61.000 vrouwen in de leeftijd van 39 tot 74 jaar. In de tweede studie die startte in het jaar 1997 betrof het meer dan 45.000 mannen in de leeftijd van 45 tot 79 jaar. Bij aanvang van beide studies vulden de deelnemers een voedingsvragenlijst in. De vrouwen vulden in het jaar 1997 een tweede vragenlijst in.

 

Tijdens de volgperiode van gemiddeld twintig jaar overleden 15.541 vrouwen en kregen 17.252 vrouwen een botbreuk. Bij de mannen overleden 10.112 tijdens de volgperiode van gemiddeld elf jaar en kregen 5066 mannen een botbreuk. Vrouwen die dagelijks drie of meer glazen melk dronken hadden bijna tweemaal zoveel kans op sterfte in vergelijking met vrouwen die minder dan één glas melk per dag consumeerden. Voor elk glas melk nam het sterfterisico significant met 15% en 3% toe voor respectievelijk vrouwen en mannen. Bovendien bleek dat een hoge melkconsumptie de kans op botbreuken niet verkleinde, maar zelfs iets vergrootte. De effecten waren duidelijker bij vrouwen dan bij mannen. Uit een subanalyse bleek dat bij zowel mannen als vrouwen melkconsumptie gerelateerd is aan een verhoogde concentratie van 8-iso-PGF2alfa in de urine. 8-iso-PGF2alfa is een marker voor oxidatieve stress. Ook werd er een relatie gezien met een verhoogde concentratie van de ontstekingsmarker interleukine-6 in het bloedserum.

 

Het advies om dagelijks melk te drinken ter voorkoming van osteoporose houdt op basis van deze resultaten geen stand. De resultaten moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en vervolgstudies zijn nodig om meer inzicht te krijgen.

 

Bron: Ortho.nl

 

  Printversie Melk niet goed voor elk

off