You are currently browsing the Blog : Sport en voedings supplementen advies door Wouter de Jong blog archives for juli, 2019.

Archive for juli, 2019

BadBeter slapen is goed voor alles en iedereen. Door beter slapen worden trainingen effectiever, worden sporters sneller, hebben afslankpogingen meer kans van slagen en leef je langer. Vandaar onze interesse in de metastudie die onderzoekers van de University of Texas at Austin publiceerden in Sleep Medicine Reviews. Uit die analyse blijkt dat een warm bad of warme douche voor het slapen de slaap verbetert.


Studie

 

Lees meer…

off

Helicobacter pylori en dysbiose

woensdag, juli 31, 2019 @ 04:07 PM

Helicobacter pyloriHet is bekend dat de kolonisatie van Helicobacter pylori in de maag het microbioom ter plekke beïnvloedt en ontsteking van het maagslijmvlies kan veroorzaken. Recent onderzoek toont aan dat een infectie met de bacterie bovendien invloed heeft op de samenstelling van het darmmicrobioom en zo indirect de barrièrefunctie van de darm kan verstoren.

 

Aan de studie namen zestig volwassenen deel. Selectiecriterium was dat ze geen last hadden van diarree en in de drie maanden voorafgaand aan de studie geen antibiotica of protonpompremmers hadden gebruikt. Twaalf van de 60 deelnemers testten positief op H. pylori. Analyse van het darmmicrobioom toonde aan dat deze twaalf een grotere diversiteit aan darmbacteriën hadden dan gezonde deelnemers. Tevens werden bij deze groep een grotere hoeveelheid Candida glabrata en andere schimmels aangetroffen in de darmen. Deze verschuivingen in de samenstelling van het microbioom zijn mogelijk van invloed op de darmintegriteit met als gevolg een verhoogde ontstekingsgevoeligheid in de darm. Het onderzoek toont aan dat het in geval van een infectie met H. pylori zinvol is om ook het darmmicrobioom mee te behandelen, ongeacht of de infectie behandeld wordt met antibiotica of niet.

 

De hele Engelstalige publicatie is hier te lezen.

 

Referentie:
Dash, N. R., Khoder, G., Nada, A. M., & Al Bataineh, M. T. (2019). Exploring the impact of Helicobacter pylori on gut microbiome composition. PloS one, 14(6), e0218274.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/helicobacter-pylori-en-dysbiose/

off

MaagzuurermmersMaagzuurremmers vormen een van de grootste kaskrakers van de farmaceutische industrie. 2,7 miljoen Nederlanders zouden geregeld maagzuurremmers slikken, België telt bijna een miljoen gebruikers. Vooral ‘PPIs’ (protonpompremmers, zoals omeprazole) hebben veel nevenwerkingen en risico’s, en worden vaak genomen zonder ernstige noodzaak.

Uit vroeger onderzoek bleek al dat PPIs het risico verhogen op cardiovasculaire aandoeningen, nierziekten en op maagdarminfecties en parasieten (wegens gebrek aan het afdodend effect van maagzuur). Door de verstoorde spijsvertering is er ook het zware risico op tekorten van voedingsstoffen, vitamines en mineralen.

 

Recente studies waarschuwen bovendien voor het excess aan overlijdens, specifiek voor langetermijn-PPI-gebruikers. Uit een 10-jarig onderzoek van 405.000 ‘veteranen’ bleken er meer overlijdens bij ‘PPI-gebruikers’ dan bij andere deelnemers, stijgend met de duur van gebruik. Gemiddeld 15 maal meer cardiovasculaire overlijdens, 4 maal meer door chronische nierziekten, naast maag/darmziekten en kankers,…

 

NB. Veel van deze personen hadden geen echte indicatie voor het gebruik van maagzuurremmers!

 

Referentie:
Xie Y et al. Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study. BMJ. 2019 May 29;365:l1580.
Jaynes M, Kumar AB. The risks of long-term use of proton pump inhibitors: a critical review. Ther Adv Drug Saf. 2018 Nov 19;10:2042098618809927.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

MelatonineMannen die slapen in een donkere slaapkamer hebben minder kans op prostaatkanker dan mannen die slapen met de lichten aan. Dat schrijven Spaanse onderzoekers, verbonden aan het Barcelona Institute for Global Health, in Environmental Health Perspectives.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Kop groene thee verbrandt vijf gram vet

maandag, juli 22, 2019 @ 10:07 AM

groene theeAls de berekeningen van Maastrichtse wetenschappers kloppen, dan verbrand je met elke kop groene thee die je drinkt meer dan 5 gram vet extra. Dat blijkt uit een meta-analyse die Rick Hursel publiceerde in Obesity Reviews.

 

Groene thee als afslankmiddel

 

Lees meer…

off

Omega-3 zinvol na hartoperatie

maandag, juli 22, 2019 @ 10:07 AM

omega-hartSuppletie met omega 3-visvetzuren verkort de opnameduur in het ziekenhuis van patiënten die een open hartoperatie ondergaan. Bovendien verkleint het de kans op atriumfibrilleren, een ritmestoornis die op kan treden na een hartoperatie.

 

De wetenschappers doorzochten voor de review medische databanken en selecteerden uiteindelijk negentien relevante studies met in totaal 4335 patiënten. In de gerandomiseerde, klinische studies was een vergelijking gemaakt tussen hartpatiënten die omega 3-visvetzuren oraal, via een sonde of via een injectie kregen en patiënten die een placebo kregen.

 

Suppletie met omega 3-visvetzuren leidde niet tot een significant kortere opnameduur op een intensive-care afdeling, maar wel tot een significant korter verblijf in het ziekenhuis. Bovendien nam de kans op postoperatief atriumfibrilleren met 22% significant af onder invloed van suppletie. Dit effect was vooral zichtbaar bij patiënten die aan een hart-longmachine hadden gelegen. Suppletie had geen invloed op het overlijdensrisico en op de duur van de beademing. Een dosis tot twee gram omega 3-visvetzuren per dag bleek het meest effectief.

 

Omega 3-visvetzuren verkleinen de kans op atriumfibrilleren na een open hartoperatie. De wetenschappers vermoeden dat dit de oorzaak is van de kortere opnameduur.

 

Referentie:
Langlois PL, Hardy G, Manzanares W. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiac surgery patients: An updated systematic review and meta-analysis. Clin Nutr 2017; 36(3):737-746

 

Bron: https://bibliotheek.ortho.nl/29329/omega-3-zinvol-na-hartoperatie/

off

SchildklierJodiumtekort in de voeding leidt onder meer tot schildklierknobbeltjes (nodules), struma (vergrote schildklier) en hypothyreoïdie. Een milde jodiumdeficiëntie wordt gedefinieerd als zijnde een dagelijks jodiuminname van maximaal 70 µg/dag. Dit is de absolute minimumwaarde waaraan de dagelijkse volwassen jodiuminname moet voldoen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) jodium voor volwassenen is vastgelegd op 150 mcg/dag.

 

In de afgelopen decennia zijn jodiumverrijkingsprogramma’s opgezet om jodium-gerelateerde aandoeningen te voorkomen en in 2004 had 70% van de mensen wereldwijd toegang tot gejodeerd zout. Wanneer een land een joderingsprogramma start, neemt de prevalentie van hypothyreoïdie aanzienlijk af. Wat minder goed bekend is, is of er een verandering te zien valt in afname van schildkliernodules na het starten van een joderingsprogramma. Dit laatste werd onderzocht in een Deens onderzoek uit 2014. De onderzoekers gingen na of het schildklierweefsel veranderde qua structuur nadat een joderingsprogramma in Denemarken was geïntroduceerd.

 

Onderzoeksopzet
Van 2208 personen uit verschillende Deense regio’s met mild tot matig jodiumtekort, werd een schildklier-echografie genomen. Alle  personen werden gedurende een periode van 11 jaar gevolgd, dit na de start van het verplichte joderingsprogramma. Er werd gekeken naar schildklierknobbeltjes die groter waren dan 5 mm. Tijdens de follow-up bleken de niveaus van jodium in de urine inderdaad gestegen, wat wijst op een algehele toename van de jodiuminname.

 

Follow-up
Van de 618 proefpersonen met schildklierknobbeltjes aan het begin van de studie hadden 147 (23,8%) geen knobbeltjes bij de follow-up. Ongeveer één derde van de knobbeltjes die werden vastgesteld aan het begin van het onderzoek, bleek 11 jaar later verdwenen. Het verdwijnen van schildklierknobbeltjes was niet geassocieerd met het TSH-niveau.

 

Jodiumtips:

 1. Zorg voor een gemiddelde jodiuminname van 150 µg of neem twee druppels vloeibare jodium (kaliumjodide) per dag. Kaliumjodide is uitstekend te doseren en is goed opneembaar. Dit garandeert jodiumsufficiëntie zeker voor mensen die weinig tot geen brood en producten uit de zee eten.
 2. Algen en zeewieren zijn de rijkste natuurlijke bronnen van jodium, gevolgd door vis en schaal- en schelpdieren. Hou er rekening mee dat deze vaak belast zijn met zware metalen.
 3. Het gehalte in fruit, groenten en granen is afhankelijk van het bodemgehalte aan jodium, maar is over het algemeen laag.
 4. Ongeraffineerd zeezout geniet de voorkeur en bevat meer jodium dan geraffineerd keukenzout, maar is niet voldoende om jodiumtekort op te heffen.

 

Referentie
Krejberg A, et al. Thyroid nodules in an eleven year DanThyr follow-up study. JCEM 2014; 99(12):4749-4754.

 

Bron: Energetica Natura

off

GalblaasDe galstroom door de sfincter van Oddi (overgang naar dunne darm) wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de sfincter-opening en de vloeibaarheid van de gal zelf. Progesteron veroorzaakt ontspanning van de sfincter waardoor de galstroom goed kan stromen. Mensen met oestrogeendominatie (relatief progesterontekort) hebben eerder een vernauwde sfincter van Oddi. Daarbij blijkt oestrogeen de leversecretie van cholesterol te verhogen waardoor de gal meer cholesterol bevat. Cholesterolbevattende galstenen komen in de praktijk gemiddeld twee keer zoveel bij vrouwen voor dan bij mannen [1]. Dit is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan oestrogeendominantie en te weinig lipotrofe stoffen zoals betaïne (trimethylglycine, TMG), choline en taurine.

 

Bevorder de galdoorstroming
Van bepaalde nutriënten is bekend dat ze de galdoorstroming bevorderen, zoals  bietenconcentraat, taurine, pancreaslipase en vitamine C.

 

 • Bietenconcentraat bevat veel betaïne (trimethylglycine, TMG), een methyldonor die zowel de ongifting als het immuunsysteem ondersteunt. Betaïne wordt gezien als lipotrofe factor en ondersteunt de lever bij de verwerking van lipiden. Uit onderzoek blijkt dat betaïne leverbeschermend werkt en bloedlipiden waaronder triglyceriden normaliseert [2].
 • Taurine is een semi-essentieel aminozuur met een emulgerende functie: het houdt galzouten in oplossing waardoor de gal vloeibaar blijft [3].
 • Het enzym pancreaslipase ondersteunt de vetabsorptie. Aanvulling van pancreaslipase door middel van een supplement reduceert de hoeveelheid vet in de ontlasting. Dit is een signaal dat de algehele vetvertering verbetert [4]. Galzouten worden gemaakt door hydroxylatie van cholesterol.
 • Voor deze hydroxylatie is vitamine C als cofactor nodig. Vitamine-C-deficiëntie vermindert de hydroxylatie van cholesterol wat aanzet tot galsteenvorming [5]. Gehydroxyleerde cholesterol is namelijk wateroplosbaar, cholesterol daarentegen niet. Bij vrouwen is een omgekeerde relatie aangetoond tussen de serum vitamine-C-spiegel en de aanwezigheid van klinische en asymptomatische galblaasklachten [6].
 • Daarbij kan calcium-D-glucaraat extra worden ingezet om de oestrogeenmetabolieten te binden om ze via de lever af te voeren [7].

 

Referenties

 1. Wang HH, Liu M, Clegg DJ, et al. New insights into the molecular mechanisms underlying effects of estrogen on cholesterol gallstone formation. Biochim Biophys Acta. 2009.
 2. Murakami T, Nagamura Y, Hirano K. The Recovering Effect of Betaine on Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury. Nutr Sci Vitaminol, 1998, 44, 249-255.
 3. Wójcik OP, Koenig KL, Zeleniuch-Jacquotte A, et al. The potential protective effects of taurine on coronary heart disease. Atherosclerosis. 2010.
 4. Valerio D, Whyte EH, Schlamm HT, et al. Clinical effectiveness of a pancreatic enzyme supplement. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1981.
 5. Santillo M, Mondola P, Santangelo F, et al. Changes in apoprotein distribution between lipoprotein classes of hypercholesterolemic rats treated with ascorbate. Int J Biochem Cell Biol. 1995.
 6. Simon JA, Hudes E. Serum ascorbic acid and other correlates of gallbladder disease among US adults. American Journal of Public Health 1998.
 7. Dwivedi C, Heck WJ, Downie AA, et al. Effect of calcium glucarate on beta-glucuronidase activity and glucarate content of certain vegetables and fruits. Biochem Med Metab Biol, 1990;43:83-92.

 

Bron: Energetica Natura

off

Vitamine B3 verlaagt cholesterol

woensdag, juli 10, 2019 @ 12:07 PM

NiacineHartpatiënten krijgen heel vaak een statine voorgeschreven om een volgend cardiovasculair incident te vermijden. Maar niacine heeft ook een bewezen cholesterolverlagende werking. Niacine kennen we beter onder de naam van vitamine B3. Een grootschalig onderzoek berekende dat niacine het risico op een tweede hartaandoening met 34% verlaagt.

 

Nochtans wordt vitamine B3 weinig voorgeschreven. Ten eerste omdat het een natuurlijk middel is waarop geen patent genomen kan worden. Statines zijn synthetische stoffen die dankzij patenten heel erg winstgevend zijn voor farmaceutische bedrijven.
Een tweede reden is dat vitamine B3 in hoge dosissen een vervelende bijwerking heeft. Het veroorzaakt een ‘flush’, waarbij kleine bloedvaten zich tijdelijk gaan openen. Hoewel dit een onschuldig verschijnsel is, ervaren sommige mensen dit als erg onaangenaam. Andere mensen geraken er snel aan gewend.
Vitamine B3 moet in hoge doses voorgeschreven worden, dat mag dus in principe enkel door een arts gebeuren.

 

Referentie:
Lavigne PM, Karas RH. The current state of niacin in cardiovascular disease prevention: a systematic review and meta-regression. J Am Coll Cardiol. 13 01 29;61(4):440-6

 

Bron: ABC Gezondheid

off

VisolieSuppletie met omega 3-visvetzuren verbetert de elasticiteit van de grote arteriën en heeft een positieve invloed op de bloeddruk bij personen met een familiaire vorm van hypercholesterolemie.

 

Aan de crossover studie namen twintig personen met familiaire hypercholesterolemie (FH) deel. Ze gebruikten allen cholesterolverlagende medicijnen (statines). De deelnemers kregen gedurende acht weken dagelijks een supplement met 4 gram omega 3-visvetzuren (46% eicosapentaeenzuur (EPA) en 38% docosahexaeenzuur (DHA)) of geen supplement. Na een tussenperiode van acht weken werden ze in de andere groep ingedeeld. Na beide perioden van acht weken werd de elasticiteit van grote en kleine bloedvaten bepaald met behulp van de zogenaamde ‘pulse contour analyse’.

 

Suppletie met omega 3-visvetzuren leidde tot een significante toename van de elasticiteit van de grote arteriën met gemiddeld 9%. Bovendien leidde suppletie tot een significante afname van de systolische en diastolische bloeddruk, beide met 6%. Het triglyceridengehalte nam met maar liefst 20% significant af, terwijl de concentratie van apolipoproteïne B (apoB) met 8% significant daalde. Het eiwit apoB is een belangrijk bestanddeel van verschillende lipoproteïnen zoals LDL-cholesterol die betrokken zijn bij atherosclerose. De verbetering van de elasticiteit bleek onafhankelijk van de veranderingen van het triglyceridengehalte en de systolische bloeddruk. Suppletie had overigens geen invloed op kleine arteriën.

 

Omega 3-visvetzuren hebben een gunstige invloed op de elasticiteit van bloedvaten bij personen met FH en kunnen gesuppleerd worden in combinatie met statines.

 

Referentie:
Chan DC, Pang J, [..], Watts GF. Effect of omega-3 fatty acid supplementation on arterial elasticity in patients with familial hypercholesterolaemia on statin therapy. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2016; 26(12):1140-1145

 

Bron: Ortho.nl

off