You are currently browsing the archives for the Nieuws category.

Archive for the ‘Nieuws’ Category

AromatherapieVoor hartpatiënten is angst niet alleen een onprettig gevoel, het zorgt er bovendien voor dat de hartspier bij een hartinfarct om meer zuurstof vraagt. In een studie is het effect van aromatherapie met pepermunt op angst onderzocht bij hartpatiënten op de afdeling spoedeisende hulp in een ziekenhuis.

 

In de klinische trial werden 64 patiënten met een hartinfarct gerandomiseerd toegewezen aan een interventie- of controlegroep. De patiënten uit de interventiegroep inhaleerden een uur lang essentiële pepermuntolie via een katoenen bal die in deze olie was gedrenkt. Bij de controlegroep bevatte de katoenen bal alleen water. De onderzoekers registreerden de mate van angst voor en na de interventie met de Spielberger state-trait anxiety inventory.

 

Voor de interventie werd er geen significant verschil gemeten tussen de twee onderzoeksgroepen wat betreft de mate van angstgevoelens. Na de interventie bleek de angst in de interventiegroep significant verminderd, in de controlegroep was dit niet het geval. De onderzoekers concluderen dat de inhalatie van essentiële pepermuntolie hartpatiënten kan helpen om hun angstgevoelens te reduceren.

 

Referentie:
Soleimanim M. et al. The effect of aromatherapy with peppermint essential oil on anxiety of cardiac patients in emergency department: A placebo-controlled study. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 46, February 2022, 101533.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/effect-van-aromatherapie-op-angst-bij-hartpatienten.html

Relatie seleniumtekort en auto-immuunziekten

donderdag, januari 20, 2022 @ 07:01 PM

SeleniumSelenium is essentieel voor een gezond immuunsysteem. De seleniumstatus neemt duidelijk af tijdens de zwangerschap, ernstige ziekte en Covid-19. Een seleniumtekort is in verband gebracht met het ontstaan van auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, diabetes type 1 en auto-immuun schildklierziekte na zwangerschap. Suppletie met selenium is mogelijk zinvol.

 

Een seleniumtekort geeft geen uitgesproken symptomen (zoals bijvoorbeeld een vitamine D-tekort in kinderen zich uit in rachitis). Onderzoek laat echter zien dat een lage seleniumstatus leidt tot een verminderde weerstand. Met name mensen met een chronische aandoening en ontsteking hebben een hoger risico op ziekte. Wetenschappers waarschuwen voor een algemene analyse van de beschikbare studies met selenium. Omdat de Amerikaanse bodem relatief rijk is aan selenium, komt een tekort in de Verenigde Staten minder vaak voor. In Europa is de bodem seleniumarm en heeft een groep mensen, ondanks een gezonde voeding, een tekort aan het mineraal. Studies die uitgevoerd zijn bij mensen met een (marginaal) tekort, laten over het algemeen dan ook duidelijkere effecten zien.

 

Een groot aantal studies laat zien dat mensen met een auto-immuunziekte vaker een seleniumtekort hebben. Wetenschappers denken dan ook dat een tekort aan het mineraal auto-immuunziektes kan verergeren. Observationele studies laten een verband zien tussen een seleniumtekort, de grootte van de schildklier en de vorming van knobbeltjes in de schildklier. Een groot onderzoek uit China toont aan dat een seleniumtekort hypothyreoïdie en Hashimoto schildklierziekte in de hand werkt.
Reumatoïde artritis lijkt gepaard te gaan met een progressief seleniumverlies. Suppletie kan dit verlies mogelijk tegengaan en het ziekteverloop gunstig beïnvloeden. Helaas zijn er, met uitzondering van schildklieraandoeningen, nog maar weinig studies uitgevoerd naar de effecten van seleniumsuppletie op ziekteprogressie, of zelfs het voorkomen van ziekte. Onderzoekers willen graag dat hier verandering in komt. We kunnen niet ontkennen dat een seleniumtekort geregeld voorkomt in de gezonde populatie en dat suppletie met selenium een lage toxiciteit kent in dosering tot 200 mcg per dag. Selenium lijkt daarmee niet alleen alledaagse ziektes, zoals verkoudheid, te kunnen voorkomen, maar zou tevens het ontstaan van auto-immuunziekten kunnen remmen.

 

De volledige publicatie kunt u hier lezen.

 

Referentie:
Schomburg, L. (2021). Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness, or COVID-19—A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences, 22(16), 8532.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/relatie-seleniumtekort-en-auto-immuunziekten.html

off

KaliumNiet natrium, maar kalium en magnesium zouden de kans op hart- en vaatziekten (HVZ) kunnen verminderen. Zo blijkt uit een populatiebreed onderzoek onder 2362 volwassenen tussen de 30 en 64 jaar.

 

Beperking van de natriuminname heeft enig effect op de bloeddruk, maar het is onduidelijk of dit ook leidt tot een significant lager risico op cardiovasculaire mortaliteit. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de effecten van andere elektrolyten en mineralen op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Natrium, kalium, calcium, magnesium en een combinatie van deze stoffen zijn onder de loep genomen tijdens de prospectieve Framingham Offspring Study. De deelnemers in deze studiegroep bestaan uit volwassen mannen en vrouwen tussen de 30 en 64 jaar zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire problematiek. Het betreft een studiegroep die al sinds 1972 wordt gevolgd. Op twee momenten in de tijd is er een voedingsdagboek bijgehouden. Alle deelnemers werden gedurende het onderzoek gescreend op het ontstaan van hart- en vaatziekten, waaronder een (niet-fataal) hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, hypertensie, atherosclerose en het optreden van een hersenbloeding. Bij de analyse van de data hebben de wetenschappers geprobeerd te corrigeren voor zo veel mogelijk beïnvloedende factoren, waaronder leeftijd, geslacht, lichamelijke activiteit, rook- en drinkgedrag, medicatiegebruik en het gevolgde voedingspatroon (zoals het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-voedingspatroon).

 

Gemiddeld consumeerden de deelnemers ongeveer 3 gram natrium per dag. Deze hoeveelheid hield geen verband met het ontstaan van hart- en vaatziekten. De inname van kalium en magnesium laten een ander beeld zien. Mensen die meer dan 3 gram kalium per dag via de voeding binnenkregen hadden respectievelijk 25 procent en 28 procent minder risico op HVZ en atherosclerose dan mensen die minder dan 2,5 gram kalium per dag binnenkregen. De consumptie van minimaal 320 mg magnesium verminderde de kans op HVZ met 34 procent en de kans op atherosclerose met 38 procent ten opzichte van de mensen die minder dan 240 mg per dag consumeerden. De risicoreductie was dosisafhankelijk. Er werd geen significante invloed van calcium gevonden.

 

De wetenschappers concluderen dat de inname van kalium en magnesium belangrijker lijkt te zijn dan het verlagen van de natriuminname in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Met als kanttekening dat het gaat om een gemiddelde natriuminname van 3 gram per dag.

 

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Pickering, R. T., Bradlee, M. L., Singer, M. R., & Moore, L. L. (2021). Higher intakes of potassium and magnesium, but not lower sodium, reduce cardiovascular risk in the Framingham Offspring Study. Nutrients, 13(1), 269.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/kalium-en-magnesium-in-strijd-tegen-hart-en-vaatziekten.html

off

Niacine vermindert motorsymptomen bij Parkinson

donderdag, januari 20, 2022 @ 07:01 PM
NiacineNeuroinflammatie en mitochondriale disfunctie spelen een belangrijke rol in de pathologie van de ziekte van Parkinson. Volgens een recent onderzoek blijkt de inzet van niacine (vitamine B3) een interessante therapiemogelijkheid te zijn, omdat het zowel ontstekingsremmend werkt als de mitochondriale functie stimuleert via de productie van NAD. Bovendien is bekend dat reguliere therapie met carbidopa leidt tot een niacinetekort.

 

Aan het onderzoek deden 47 parkinsonpatiënten mee met milde tot gemiddeld ernstige klachten. Alle deelnemers gebruikten reguliere medicatie (carbidopa) en waren hier stabiel op ingesteld. De helft van de groep kreeg gedurende zes maanden 250 mg niacine per dag. De andere helft kreeg een placebo. Na zes maanden werden de resultaten geëvalueerd en deden 39 patiënten nog mee aan een volgende onderzoeksperiode van zes maanden waarin alle deelnemers niacine kregen. Na zes maanden was er nog geen verschil te zien tussen de mensen die niacine hadden gebruikt en de mensen die placebo hadden gekregen. Wel was er een trend in afname van de motorsymptomen. Na twaalf maanden was er sprake van een afname in de rigiditeit, bradykinesie en de totale Parkinson-score. Daarnaast hadden de deelnemers minder last van vermoeidheid, een betere remslaap en een stabielere serotoninestofwisseling. Factoren die van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven.

 

De wetenschappers geven aan dat niacine mogelijk toegepast kan worden om motorsymptomen bij Parkinson te verminderen. Zowel bij mensen in het beginstadium van de ziekte als bij mensen met ernstigere klachten. Niacine kan een typische, maar onschuldige, niacine-flush veroorzaken. Over het algemeen werd niacine, bij inname na de maaltijd, goed getolereerd door de deelnemers. Twee mensen ervaarden flushes en staakten daarom na zes maanden het onderzoek. Gebruik gedurende minimaal een jaar lijkt nodig te zijn om meer uitgesproken effecten te zien.

 

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Wakade, C., Chong, R., Seamon, M., Purohit, S., Giri, B., & Morgan, J. C. (2021). Low-Dose Niacin Supplementation Improves Motor Function in US Veterans with Parkinson’s Disease: A Single-Center, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Biomedicines, 9(12), 1881.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/niacine-vermindert-motorsymptomen-bij-parkinson.html

off

ProstaatEerdere onderzoeken toonden aan dat zaagpalm effectief is bij de behandeling van prostaatklachten. In een recente studie uit 2020 toonden Indiase onderzoekers aan dat zaagpalm-extract verrijkt met bèta-sitosterol nog effectiever is bij goedaardige prostaatvergroting en androgenentekort dan een conventioneel supplement met uitsluitend zaagpalm-extract.

 

Opzet van de studie
De onderzoekers wilden de effectiviteit van met bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract bij goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaathyperplasie of BPH) en bij androgenentekort bestuderen. Aan de gerandomiseerde, dubbelblinde studie namen 99 mannen deel in de leeftijd van 40-65 jaar, met matige tot milde BPH-symptomen. De deelnemers werden in drie gelijke groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 12 weken dagelijks 500 mg met 3% bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract, de tweede groep kreeg 500 mg van alleen zaagpalm-extract en de derde groep een placebo.

 

Om de testresultaten te beoordelen, werd de deelnemers gevraagd om aan het begin, gedurende en aan het einde van de studie verschillende vragenlijsten in te vullen. Er werd onder andere gebruikgemaakt van de IPSS- (International Prostate Symptom Score), ADAM- (Androgen Deficiency of the Aging Male) en AMS- (Aging Males Symptoms) vragenlijst. Daarnaast werden maximale (Qmax) en gemiddelde stroomsnelheid van de urinestraal gemeten en het residu in de blaas na lediging (Post Residual Volume). De PSA-waarde, 5-alfa-reductase en testosteron werden gemeten bij aanvang van de studie en na 12 weken. Resultaten De groep mannen die het met bèta-sitosterol verrijkte zaagpalm-extract gebruikten, vertoonden een significante afname van IPSS, AMS, ADAM-scores en 5-alfa-reductase. De PSA-waarde nam af en het vrije testosteron nam toe bij deze groep gebruikers. Het residu na blaaslediging nam significant af en de stroomsnelheid van de urine verbeterde significant. Bovendien ervaarden zij een significante toename van kwaliteit van leven.

 

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat de werkzaamheid van met bèta-sitosterol verrijkt zaagpalm-extract superieur is aan een supplement met uitsluitend zaagpalmolie-extract. Het supplement zou hiermee effectief ingezet kunnen worden bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting en de daarmee samenhangende lage-urinewegklachten. Daarnaast zijn de effecten bij androgenendeficiëntie positief. Het supplement werd goed verdragen.

 

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7333342/

 

Bron: Orthokennis

off

AshwagandhaEen van de meest voorkomende oorzaken van minderde mannelijke vruchtbaarheid is oligozoöspermie. Hierbij is sprake is van een te laag aantal zaadcellen per ml sperma. Uit Indiaas onderzoek blijkt dat een hoog geconcentreerd ashwagandha-extract (KSM-66) een positief effect op oligozoöspermie kan hebben. De studie toonde aan dat zowel de spermakwaliteit als de testosteron- en LH-spiegels verbeterden door het gebruik ervan.

 

Opzet van de studie
De pilotstudie werd opgezet als een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 46 mannen, van 22 tot 40 jaar, met oligozoöspermie. Bij een zaadlozing komen meestal zo’n 20 tot 100 miljoen zaadcellen vrij. Bij minder dan 20 miljoen zaadcellen per ml of minder dan 40 miljoen in totaal per ejaculatie wordt gesproken van oligozoöspermie. Alle deelnemers hadden een hoeveelheid van 5-20 miljoen zaadcellen per ml met een beweeglijkheid van 10-30%.

 

Voor de studie werd gebruikgemaakt van een hoogwaardig ashwagandha-extract (KSM-66), waarbij het hele spectrum aan werkzame stoffen uit de wortel werd geëxtraheerd, gestandaardiseerd op 5% withanoliden. Gedurende 12 weken kreeg een groep van 21 deelnemers driemaal daags 225 mg van het ashwagandha-extract. De overige 25 mannen kregen een placebo. Gedurende de studie werden op verschillende momenten sperma- en bloedmonsters afgenomen. Hierbij werden het ejaculaatvolume, de beweeglijkheid en de concentratie van de zaadcellen in het sperma gemeten. Via bloedonderzoek werden de testosteron- en LH-spiegels (luteïniserend hormoon) in kaart gebracht.

 

Resultaten
Suppletie met het ashwagandha-extract leidde tot een significante toename van de testosteronspiegel (+17%) en LH-spiegel (+37%), de concentratie zaadcellen in het sperma (+167%), het ejaculaatvolume (+53%) en de beweeglijkheid van de zaadcellen (+ 57%) ten opzichte van de uitgangssituatie.

 

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat suppletie met ashwagandha-extract gestandaardiseerd op 5% withanoliden een significant effect heeft op de spermakwaliteit en de testosteron- en LH-spiegels bij oligozoöspermie. Ashwagandha-extract zou veelbelovend kunnen zijn bij de behandeling van verminderde vruchtbaarheid bij de man ten gevolge van oligozoöspermie.

 

Referentie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863556/

 

Bron: Orthokennis

off

Fenegriekextract verhoogt testosteronspiegel

zondag, januari 16, 2022 @ 03:01 PM

TestosteronFenegriekextract verhoogt testosteronspiegel en gaat mogelijke klachten van testosterontekort tegen

 

Uit onderzoek is gebleken dat 4% van de mannen tussen de 40 en 49 jaar en zelfs 50% van de mannen boven de 80 een testosterontekort heeft. Een recente Australische studie laat zien dat fenegriekextract de testosteronspiegel kan verhogen en de seksuele functie kan verbeteren.

 

Studie-opzet
Onderzoekers van de Universiteit van Sydney hebben in een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie het effect van fenegriekextract bij 120 gezonde mannen tussen 43 en 70 jaar onderzocht. Ze gebruikten hiervoor Testofen®, een gespecialiseerd fenegriekextract dat gestandaardiseerd is op een uniek complex van werkzame stoffen bestaande uit verschillende saponinen. Er werd gekeken naar het effect van fenegriek op de seksuele functie, symptomen van testosterontekort en de testosteronspiegel. De helft van de deelnemers nam gedurende 12 weken tweemaal daags 300 mg fenegriekextract en de andere helft een placebo. Voorafgaand aan de studie en na 6 en 12 weken werd bloed afgenomen en vulden de deelnemers de Aging Male Symptom (AMS) questionnaire in, met vragen over psychologisch, lichamelijk en seksueel functioneren.

 

Resultaten
Na 12 weken suppletie met fenegriekextract bleek het seksueel functioneren significant te zijn verbeterd ten opzichte van de placebogroep. Daarnaast gaven de mannen aan dat hun fysieke en psychologische welbevinden was toegenomen. Uit bloedonderzoek bleek verder dat de spiegels van totaal en vrij (niet-gebonden) testosteron aanzienlijk waren gestegen. Er werden geen veranderingen in leverfunctie, cholesterol- en triglyceridewaarden, of ernstige bijwerkingen gemeld.

 

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat suppletie met fenegriekextract een veilige en effectieve therapeutische interventie is om de testosteronspiegel te verhogen en mogelijke klachten van testosterontekort te verminderen bij gezonde mannen van middelbare leeftijd en ouder.

 

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26791805/

 

Bron: Orthokennis

off

Mondhygiëne voorkomt luchtweginfecties

dinsdag, januari 11, 2022 @ 06:01 PM

MondhygieneDe ervaring leert dat een goede mondhygiëne de frequentie van infecties aan de luchtwegen bij oudere mensen vermindert.
De mond is een verblijfplaats voor ziekmakende bacteriën. Met een goede afweer zal je daar nauwelijks last van hebben, maar tijdens een onbewaakt moment slaan ze wel hard toe. Vooral in rusthuizen en ziekenhuizen vormen ze een bedreiging. Mondhygiëne is er dan ook niet de belangrijkste bekommernis en oudere mensen hebben al geen al te beste afweer meer.

 

Het poetsen van tanden en mondspoelingen zijn eenvoudige, voor de hand liggende oplossingen. Ook preparaten met probiotica speciaal voor de mond lijken de mondhygiëne te verbeteren. Daarnaast zijn cranberry’s goed gekend omwille van hun antibacteriële werking.

 

Referenties:
Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc. 08 11;56(11):2124-30. Epub 08-09 15
Twetman S, Stecksén-Blicks C. Probiotics and oral health effects in children. Int J Paediatr Dent. 08 01;18(1):3-10

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Alfaliponzuur: bloedvatbeschermer

dinsdag, januari 11, 2022 @ 06:01 PM

BloedvatenHet lichaamseigen antioxidant R-alfaliponzuur komt voor in alle lichaamscellen. Het heeft dan ook zeer belangrijke fysiologische eigenschappen, o.a. sterk anti-oxidatief en anti-inflammatoir. En ook belangrijk: het is vet- én wateroplosbaar, het kan dus overal doorheen, door celwanden en (hersen)barrières.

 

Hierdoor biedt alfaliponzuur bescherming in zowat alle lichaamscellen, maar recent onderzoek spitst zich toe op het bloedvatendotheel (binnenwanden). Uit 5 studies (300 deelnemers) bleek dat suppletie significant de vaatelasticiteit verbeterde. De grootste effecten werden gevonden bij gebruik van 600 mg alfaliponzuur per dag (= 200 mg R-alfaliponzuur), vooral bij metabool syndroom en diabetes. Andere studies bevestigen de effectiviteit bij ernstige cardiovasculaire ziekten.
De wetenschappers geven echter aan dat ouderen mogelijk een hogere dosering nodig hebben voor een gunstig effect.

 

Ons lichaam maakt zelf kleine hoeveelheden R-alfaliponzuur aan, maar de productie vermindert sterk bij het verouderen. De natuurlijke R-vorm komt ook in kleine hoeveelheden voor in voeding (lever, spinazie, broccoli…). Als suppletie is vooral de lichaamseigen R-vorm zeer veilig.

 

Referenties:
Vajdi M et al. An updated systematic review and dose-response meta-analysis of the randomized controlled trials on the effects of Alpha-Lipoic acid supplementation on inflammatory biomarkers. Int J Vitam Nutr Res. 2021 Apr 8:1-14.
Rahimlou M et al. Alpha-lipoic acid (ALA) supplementation effect on glycemic and inflammatory biomarkers: A Systematic Review and meta- analysis. Clin Nutr ESPEN. 2019 Aug;32:16-28
Jalilpiran Y et al. The effect of Alpha-lipoic acid supplementation on endothelial function: A systematic review and meta-analysis. Phytother Res 2020 Nov 18.
Tromba L et al. Effect of Alpha-Lipoic Acid Supplementation on Endothelial Function and Cardiovascular Risk Factors in Overweight/Obese Youths: A Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Trial. 2019 Feb 12;11(2):375.
Fogacci F et al. Safety Evaluation of alpha-Lipoic Acid Supplementation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Clinical Studies.
Antioxidants (Basel). 2020 Oct 19;9(10):1011.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Sneller in slaap met PEA

zondag, januari 9, 2022 @ 07:01 PM

GapenPalmitoylethanolamide (PEA) is een vetzuuramide dat in veel voedingsmiddelen zit en in vrijwel alle levende wezens voorkomt. Het wordt gevormd als antwoord op bedreigingen van de integriteit van cellen en weefsels, bijvoorbeeld bij chronische ontstekingen, zuurstoftekort of de aanwezigheid van vrije radicalen. PEA beschikt over pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen, kan beschermen tegen orgaanschade en is effectief bij griep en verkoudheid. Een andere belangrijke toepassing is de behandeling van neuropathische pijn. Bovendien blijkt uit een recente studie dat PEA ook gunstig kan zijn voor de nachtrust.

 

Aan dit onderzoek namen 103 Australische mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder deel. Alle deelnemers hadden een verstoord slaappatroon (PSQI > 5; Pittsburgh Sleep Quality Index). 55 van hen kregen dagelijks 350 mg PEA, terwijl de andere deelnemers een placebo ontvingen.

 

Na 8 weken was de inslaaptijd in de PEA-groep 19 minuten korter geworden (van 42,8 naar 23,4 minuten), tegenover slechts krap 6 minuten korter bij de placebogebruikers (van 36,2 naar 30,3 minuten). Er was geen verschil tussen beide groepen wat betreft het aantal uren slaap en de slaapkwaliteit. Wel gaven de PEA-gebruikers aan dat ze veel sneller volledig wakker waren na ontwaken. Aan het begin van de studie duurde het 25,9 minuten en na 8 weken PEA nog slechts 14,7 minuten. Ook waren hun cognitieve scores bij ontwaken verbeterd. In de placebogroep werden deze veranderingen niet gezien. Volgens de onderzoekers maakt dit PEA extra interessant omdat de meeste reguliere slaapmiddelen versuftheid na het ontwaken en duizeligheid overdag als bijwerkingen hebben. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zien zij PEA als een geschikt middel voor mensen die moeite hebben om in slaap te vallen en om alerter en meer uitgeslapen te ontwaken.

 

Meer informatie over PEA.

 

Referentie:
Rao A et al.: Palmitoylethanolamide for sleep disturbance. A double-blind, randomised, placebo-controlled interventional study; Sleep Science Practice 5(1):12, 2021.

 

Bron: https://viteducatief.nl/nieuws/

off