You are currently browsing the archives for the Nieuws category.

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Neem vitamine D bij uw grootste maaltijd

woensdag, mei 12, 2021 @ 08:05 PM

Vitamine DWanneer je vitamine D-supplementen inneemt, neem ze dan tijdens de grootste maaltijd die je tijdens een dag eet. Door vitamine D op het juiste moment te nemen, kan je de concentraties van vitamine D in het bloed verhogen met 56%.
Onderzoekers van de Cleveland Clinic Foundation kwamen tot dat resultaat door 17 personen dosissen van 1000 à 50.000 eenheden vitamine D te geven.

De laatste jaren duiken vele studies op die aantonen dat grote groepen van de bevolking aan vitamine D-tekorten leiden en dat supplementen van 400 à 800 eenheden niet genoeg zijn om deze tekorten op te vangen. Bij bejaarden in een rusthuis zijn supplementen van minstens 2000 eenheden nodig om het vitamine D-gehalte in het bloed te normaliseren.

Een adequaat vitamine D-niveau is eveneens een prima preventie tegen COVID-19. Bovendien is het een adequate acute behandeling die kan voorkomen dat infectie evolueert naar ernstige ziekte.

 

Referenties:
Mulligan GB, Licata A. Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D. J Bone Miner Res. 10; 25(5)
Griffin G et al. Vitamin D and COVID-19: evidence and recommendations for supplementation. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201912
Zemb P et al. Vitamin D deficiency and the COVID-19 pandemic. Antimicrob Resist. 2020 Sep;22:133-134.
New Clinical Trial Shows Why Vitamin D Matters in Covid-19. https://medium.com/microbial-instincts/new-clinical-trial-shows-why-vitamin-d-matters-in-covid-19-859fef455022

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Vitamine C maakt spieren ouderen sterker

woensdag, mei 12, 2021 @ 01:05 PM

Vitamine CHoe meer vitamine C er op latere leeftijd in je bloed zit, hoe sterker zijn je spieren. Dat rapporteren Japanse epidemiologen in de Journal of Gerontology: Medical Sciences. De gegevens van de Japanners suggereren dat niet alleen voedingsmiddelen met veel vitamine C, maar ook supplementen met vitamine C de spieren van ouderen sterk kunnen houden.

 

Studie

 

Lees meer…

off

Curcumine en zink bij overgewicht

woensdag, mei 12, 2021 @ 01:05 PM

CurcumaTijdige behandeling van prediabetes kan de ontwikkeling van diabetes type 2 voorkomen. Suppletie met zink en curcumine kan enerzijds mensen met overgewicht helpen af te vallen en daarnaast de suikerstofwisseling verbeteren.

 

Aan de fase-2 klinische studie namen 84 mensen met prediabetes en overgewicht deel. De deelnemers werden opgedeeld in verschillende groepen. Een groep kreeg 500 mg curcumine, een groep kreeg 30 mg zink, een groep kreeg de combinatie van curcumine en zink en een groep kreeg een placebo. Alle deelnemers kregen het advies een laagcalorisch dieet te volgen en aan lichaamsbeweging te doen. Aan het begin van de studie en na negentig dagen werden verschillende bloedparameters gemeten, waaronder de nuchtere bloedsuikerspiegel, postprandiale bloedsuikerspiegel, pancreasfunctie en insulineresistentie. Daarnaast werd de body mass index (BMI) bepaald. Analyse liet zien dat er geen significante verschillen waren in dieet en lichaamsbeweging tussen de verschillende groepen. Deelnemers die zink of een combinatie van zink en curcumine hadden gebruikt hadden een significant lagere BMI na negentig dagen dan de placebogroep. De drie behandelgroepen hadden daarnaast een verbeterde postprandiale bloedsuikerspiegel, nuchtere bloedsuikerspiegel en minder insulineresistentie.

 

Gebruik van zink, curcumine of een combinatie van beide kan ondersteuning bieden bij de behandeling van mensen met overgewicht en prediabetes als ze daarnaast een caloriearm voedingspatroon volgen en aan voldoende lichaamsbeweging doen.

 

Referentie:
Karandish, M., Mozaffari‐khosravi, H., Mohammadi, S. M., Cheraghian, B., & Azhdari, M. (2021). The effect of curcumin and zinc co‐supplementation on glycemic parameters in overweight or obese prediabetic subjects: A phase 2 randomized, placebo‐controlled trial with a multi‐arm, parallel‐group design. Phytotherapy Research.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/curcumine-en-zink-bij-overgewicht.html

off

Magnesium bij pijn

woensdag, mei 12, 2021 @ 11:05 AM

MagnesiumGebruik van magnesium zou effectief kunnen zijn bij de bestrijding van verschillende soorten pijn, zoals postoperatieve pijn, migraine, chronische pijnklachten, neuropathische pijn en fibromyalgie. Dit concluderen onderzoekers na analyse van 81 klinische studies met totaal 5447 deelnemers.

 

In de meerderheid van de studies werd een mild positief effect gezien van magnesiumgebruik bij verschillende soorten pijnklachten. Bij de meeste klinische studies was magnesium intraveneus toegediend. Met name bij migraine en fibromyalgie ging het om orale toediening. De gebruikte doseringen volgden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zoals vastgesteld door de Food and Drug Administration (FDA). Mannen kregen ongeveer 400 mg magnesium per dag en vrouwen tussen de 19 en 30 jaar kregen 310 mg per dag. De onderzoekers vonden daarnaast dat stressklachten (al dan niet veroorzaakt door pijn) afnamen na het gebruik van magnesium.

 

Naast de toepassing van magnesium bij pijn hebben de wetenschappers ook gekeken naar de verschillen tussen de chemische vormen. De beperkte beschikbare studies wijzen op een betere biologische beschikbaarheid van de tweede- en derdegeneratie-magnesiumverbindingen, zoals citraat, gluconaat, pidolaat, glycerofosfaat en bisglycinaat ten opzichte van de eerstegeneratie-magnesiumsupplementen, waaronder magnesiumoxide en magnesiumchloride. De studies zijn echter moeilijk te vergelijken met elkaar vanwege de verschillen in gebruikte doseringen en tijdsduur.

 

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Morel, V., Pickering, M. E., Goubayon, J., Djobo, M., Macian, N., & Pickering, G. (2021). Magnesium for Pain Treatment in 2021? State of the Art. Nutrients, 13(5), 1397.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/magnesium-bij-pijn.html

off

Vitamine DOver de voordelen van het gebruik van vitamine D bij auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose, bestaat nog altijd geen consensus. Wetenschappers verklaren op basis van observationele studies dat dit mogelijk komt doordat er bij auto-immuunziekten een verworven vitamine D-resistentie ontstaat die alleen overkomen kan worden met de toepassing van zeer hoge doses vitamine D.

 

De onderzoekers vonden in een tweetal studies dat deelnemers verschillende moleculaire- en biochemische reacties vertoonden op eenzelfde dosering vitamine D. Een kwart van de mensen in de studies reageerde onvoldoende op vitamine D-suppletie (gemeten aan de hand van de vitamine D-bloedspiegel en de concentratie bijschildklierhormoon (PTH) in het bloed). Deze mensen hadden zeer hoge doseringen vitamine D nodig om een goede bloedspiegel te handhaven, de concentratie PTH te doen dalen en een geactiveerd adaptief immuunsysteem te remmen. Met name dit laatste is van belang bij auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS).

 

Een bevestiging van deze hypothese kan worden gevonden bij gezondheidsprofessionals die het Coimbra-protocol met succes toepassen bij MS-patiënten. De patiënten krijgen volgens dit protocol dagelijks 1000 IE vitamine D3 per kilogram lichaamsgewicht toegediend. Waarbij verschillende bloedparameters, zoals de PTH-concentratie, nauwlettend worden gemonitord om toxiciteit te voorkomen. Een groot aantal patiënten is met deze behandeling in staat een goede vitamine D-bloedspiegel te handhaven, zonder dat er toxiciteit optreedt. De wetenschappers geven aan dat er een vorm van verworven vitamine D-resistentie kan ontstaan door polymorfismen in de vitamine D-receptor en een blokkade in de vitamine D-receptorsignalering. Daarbij zou een verworven resistentie vaker voorkomen dan een aangeboren resistentie, wat een verklaring kan zijn voor het toegenomen aantal mensen met een auto-immuunziekte.

 

De volledige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Lemke, D., Klement, R. J., Schweiger, F., Schweiger, B., & Spitz, J. (2021). Vitamin D Resistance as a Possible Cause of Autoimmune Diseases: A Hypothesis Confirmed by a Therapeutic High-Dose Vitamin D Protocol. Frontiers in immunology, 12, 1110.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/vitamine-d-resistentie-en-auto-immuunziekten.html

off

Mogelijke rol voor PEA bij autisme

vrijdag, mei 7, 2021 @ 08:05 PM

AutismeOnderzoek laat zien dat kinderen en volwassenen met autisme vaker een lagere serumconcentratie van palmitoylethanolamide (PEA) hebben. Suppletie met PEA kan zinvol om sociaal gedrag en taal te verbeteren.

 

PEA is een lichaamseigen stof die op verschillende plaatsen in het lichaam werkzaam is. Het heeft invloed op het immuunsysteem en de pijnwaarneming en het lijkt een zenuwbeschermende werking te hebben bij glutamaattoxiciteit. Wetenschappers hebben gekeken naar het beschikbare bewijs uit preklinische en klinische studies voor het gebruik van PEA bij autismestoornissen. Neuro-inflammatie en een verstoorde glutamaatsignalering zouden namelijk een rol kunnen spelen bij autismestoornissen wat effectiviteit van PEA aannemelijk maakt.

 

Uit preklinische studies blijkt dat PEA invloed heeft op de zenuwgezondheid en de mitochondriale functie in diermodellen die gebruikt worden om autisme te onderzoeken. Tevens blijkt uit deze studies dat de stof antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Verschillende casusstudies en een kleine gerandomiseerde klinische studie laten positieve effecten zien van PEA suppletie op autismesymptomen. Het taalgebruik verbeterde door PEA-suppletie evenals atypisch en sociaal gedrag. Daarnaast vonden de wetenschappers een gunstig effect op het immuunsysteem.

 

Vervolgonderzoek bij grotere groepen mensen met autisme moet de effectiviteit van PEA verder aantonen.

 

Referentie:
Colizzi M, Bortoletta R, Costa R, et al Palmitoylethanolamide and Its Biobehavioral Correlates in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of Human and Animal Evidence. Nutrients 2021: 13(4);1346.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5474

off

BabyWanneer kinderen na een zeer vroege geboorte vetzuren krijgen toegediend, neemt de kans af op de ernstige oogziekte prematuren retinopathie (ROP). Tot deze conclusie leidde een onderzoek waarbij kinderoogartsen hen arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA) gaven. De studie werd opgezet vanuit de veronderstelling dat de verhoogde ziektekans bij prematuren mede afhangt van een tekort aan deze vetzuren.

 

ROP behoort tot de ernstige complicaties die kunnen optreden bij vroeggeboorte. De aandoening ontstaat doordat bloedvaatjes in het netvlies nog niet zijn gerijpt en de uitgroei van normale bloedvaten verstoord raakt. Bij veel kinderen wordt dit probleem later alsnog opgelost of wordt een laserbehandeling ingezet. In andere gevallen zijn mogelijke gevolgen gehele of gedeeltelijke netvliesloslating en een verhoogde kans op slechtziendheid, blindheid en andere oogproblemen.

 

De preventieve rol van AA (omega-6) en DHA (omega-3) werd onderzocht in een RCT die tussen 2016 en 2019 werd uitgevoerd in drie universitaire ziekenhuizen in Zweden. Er deden 206 kinderen aan mee, van wie er 101 de combinatie AA (100 mg/kg/d) en DHA (50 mg/kg/d) kregen vanaf drie dagen na de geboorte tot veertig weken postmenstruele leeftijd (de leeftijd van het kind gemeten vanaf de eerste dag van de laatst plaatsgevonden menstruatie). De 105 andere kinderen kregen geen supplementen. Als primaire uitkomst gold ernstige ROP en secundair werd gekeken naar zowel de serumniveaus AA en DHA als naar andere mogelijke complicaties van vroeggeboorte.

 

In vergelijking met de normale zorg was na behandeling met de vetzuren het aantal gevallen van ernstige ROP significant lager. In de behandelgroep ging het om 16 van de 101 kinderen (15,8%), in de controlegroep om 35 van de 105 kinderen (33,3%). Na behandeling werden tevens hogere niveaus AA en DHA in de serumfosfolipiden gevonden. Bij twee andere complicaties van vroeggeboorte waren er geen significante verschillen, namelijk de longaandoening bronchopulmonale dysplasie en intraventriculaire bloeding in de hersenen. Dat gold ook voor het aantal kinderen dat sepsis ontwikkelde of kwam te overlijden.

 

Het belangrijkste resultaat was dat door vetzuren een reductie van ernstige ROP werd bereikt van zo’n 50%. Suppletie kan volgens de auteurs gelden als een nieuwe preventieve behandeling.

 

Referentie:
Hellström A, Nilsson AK, Wackernagel D, et al. Effect of Enteral Lipid Supplement on Severe Retinopathy of Prematurity: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2021 Feb 1:e205653.

 

off

Paracetamol zinloos bij lage rugpijn

dinsdag, mei 4, 2021 @ 05:05 PM

Lage rugpijnBijna alle artsen schrijven paracetamol voor bij acute lage rugpijn, toch helpt het niet om herstel te bevorderen. Een gecontroleerde studie met 1500 patiënten zag geen verschil tussen drie tabletten paracetamol per dag (totaal 3990 mg) of placebo. De resultaten werden gepubliceerd in The Lancet en stellen een wijdverbreide praktijk in vraag.

 

Vele artsen hebben dit allang aangevoeld. Ze hoopten door de pijn een beetje te verlichten, het herstel wat te bevorderen, maar meer niet. Ze rekenden op een sterker placebo-effect omdat het ontstekingsremmend werkt, maar zelfs dat blijkt niet te kloppen.

 

Referentie:
Williams CM, Maher CG et al. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 14, 26 07

 

Bron: ABC Gezondheid

 

off

Wat is lithium?

dinsdag, mei 4, 2021 @ 02:05 PM

LithiumLithium is levensnoodzakelijk, al is zijn rol in het lichaam veel minder duidelijk dan zijn broertjes natrium en kalium. Een interessante waarneming is dat depressie en dementie minder vaak voorkomen in streken waar de lithiuminname via drinkwater hoog is. In Japan leven mensen het langst waar er veel lithium in het drinkwater zit.

 

Mineraalrijk water is een belangrijk bron van lithium, maar ook groenten en fruit kunnen veel leveren. De lithiuminname is sterk afhankelijk van de bodem waarop voedsel geteeld wordt en varieert van 600 tot 3000 microgram per dag. Een supplement met 4 mg (4000 microgram) lithium kun je gerust nemen.

 

Psychiaters durven veel hogere dosissen lithium voor te schrijven, tot 1500 mg per dag. Lithium wordt al meer dan 50 jaar gebruikt in de psychiatrie. Het wordt vooral toegepast bij behandeling van de manisch depressieve stoornis (MDS), ook wel de bipolaire stoornis genoemd. Onderzoek bevestigde dat lithium effectief het aantal zelfmoorden onder psychiatrische patiënten vermindert. Hoge dosissen lithium zijn niet altijd even veilig en mogen enkel onder supervisie van een arts genomen worden!

 

Referenties:
Zarse K, Terao T, Tian J et al. Low-dose lithium uptake promotes longevity in humans and metazoans. Eur J Nutr. 11 08;50(5):387-9

Oruch R, Elderbi MA et al. Lithium: A review of pharmacology, clinical uses, and toxicity. Eur J Pharmacol. 14 06 30. pii: S0014-2999(14)00493-2
https://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=1650

 
Bron: ABC Gezondheid

off

VoedingssupplementenHet gebruik van multivitaminen, omega-3-vetzuren, probiotica- of vitamine D-supplementen kan het risico verminderen om positief te testen op SARS-CoV-2 , althans bij vrouwen. Dit blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek dat online gepubliceerd is in het tijdschrift BMJ Nutrition Prevention & Health.

 

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van de COVID-19 Symptom Study-app om te zien of regelmatige gebruikers van supplementen minder snel positief testten op SARS-CoV-2. De app werd in maart 2020 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden om zelfgerapporteerde informatie over de ontwikkeling van de pandemie vast te leggen. Voor deze studie analyseerden de onderzoekers informatie die werd verstrekt door 372.720 Britse abonnees over hun gebruik van voedingssupplementen in mei, juni en juli 2020 tijdens de eerste golf van de pandemie, evenals eventuele testresultaten.

 

Tussen mei en juli slikten 175.652 Britse abonnees regelmatig voedingssupplementen. Ongeveer tweederde (67%) was vrouw en meer dan de helft had overgewicht. In totaal testten 23.521 mensen positief op SARS-CoV-2 tussen mei en juli.

 

Het gebruik van probiotica, omega-3-vetzuren, multivitaminen of vitamine D was geassocieerd met een lager risico op SARS-CoV-2-infectie: respectievelijk 14%, 12%, 13% en 9% lager, na correctie voor mogelijk verstorende factoren, zoals onderliggende aandoeningen en voedingsgewoonten. De cijfers voor de VS (n=45.757) en Zweden (n=27.373) waren vergelijkbaar, namelijk een verminderd risico van respectievelijk 18% en 37% voor probiotica, 21% en 16% voor omega-3-vetzuren, 12% en 22% voor multivitaminen, en 24% en 19% voor vitamine D-supplementen.

 

Dergelijke effecten werden niet waargenomen bij degenen die vitamine C-, zink- of knoflooksupplementen gebruikten. Wanneer de onderzoekers specifiek naar geslacht, leeftijd en gewicht (BMI) keken, werden de beschermende associaties voor probiotica, omega-3-vetzuren, multivitaminen en vitamine D alleen waargenomen bij vrouwen van alle leeftijden en gewichten. Bij mannen werden dergelijke duidelijke associaties niet gezien.

 

Het betrof hier een observationeel onderzoek, waardoor een oorzakelijk verband niet vastgesteld kan worden. Ook erkennen de onderzoekers dat de studie zich baseerde op zelfgerapporteerde gegevens en een zelfgekozen groep. Bovendien werd er geen informatie verzameld over supplementdoses of ingrediënten. Hoewel de waargenomen effecten bescheiden waren, waren ze significant.

 

Referentie:
Louca P, Murray B, Klaser K et al. Modest effects of dietary supplements during the COVID-19 pandemic: insights from 445,850 users of the COVID Symptom Study app. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2021.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5465

off