Magnesium kan bijdragen aan preventie primaire leverkanker

MagnesiumUit de Verenigde Staten komt een studieresultaat dat optimistisch stemt over de bijdrage van magnesium aan het voorkomen van primaire leverkanker. Gebaseerd op een omvangrijke prospectieve cohortstudie werd een sterke associatie gevonden tussen magnesiuminname uit voeding, drank en supplementen en de kans op dit type kanker. Het verband was dosisafhankelijk en het sterkst bij matige tot zware gebruikers van alcohol.
De prevalentie van primaire leverkanker is wereldwijd stijgend en kent een hoge mortaliteit. Traditionele factoren bij het ontstaan zijn alcoholgebruik en chronisch geworden hepatitis C, maar daarnaast kunnen niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en obesitas een verklaring zijn. Aangenomen wordt dat veel mensen een te lage inname van magnesium hebben en studies uit de VS wijzen op rond de helft van de volwassenen die de aanbevolen dagelijkse dosering niet halen.

Het onderzoek was gebaseerd op een voedselfrequentievragenlijst waaraan 536.359 mensen tussen 50 en 71 jaar deelnamen in het kader van de Diet and Health Study van het Nationaal Kanker Instituut (NCI). Onder hen waren meer mannen (58,9%) dan vrouwen. Gedurende een follow-up van 6,4 miljoen persoonsjaren ontwikkelden 1.067 van hen primaire leverkanker.

Een hogere inname van magnesium was gerelateerd aan een lagere kans op leverkanker. Dat verband was statistisch significant na aanpassing voor confounders, zoals de inname van calcium. Tussen het hoogste en laagste kwartiel qua inname was er een risicoverschil van 35%. Voor mannen afzonderlijk was de associatie significant, voor vrouwen afzonderlijk niet. Het verband was het sterkste voor degenen die matig of veel alcohol dronken.

In eerder onderzoek waren al aanwijzingen gevonden voor een positieve invloed van magnesium op de lever, bijvoorbeeld bij cirrose als mogelijk voorstadium van kanker. De studie laat zien dat het mineraal ook een rol zou spelen bij de preventie van primaire leverkanker zelf. De auteurs onderstrepen daarbij dat magnesium veilig kan worden toegepast, goedkoop is en dat een hogere inname in principe een bereikbaar doel is.

Referentie:
Shah SC, Zhu X, Dai Q, et al. Magnesium intake is associated with a reduced risk of incident liver cancer, based on an analysis of the NIH-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) Diet and Health Study prospective cohort. Am J Clin Nutr. 2021 Mar 11;113(3):630-638.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5431

Comments are closed.