Topsport consultant

Publicaties

Suppletieschema’s

Bewegen voorkomt dementie

woensdag, september 15, 2021 @ 03:09 PM

Bewegen voorkomt dementieIndien de schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie juist zijn, zullen er steeds meer Alzheimerpatiënten moeten verzorgd worden. De steeds ouder wordende bevolking is één factor die dergelijke stijging veroorzaakt.
Sedentaire lifestyle gewoonten is een andere reden voor die spectaculaire stijging. De ziekte van Alzheimer treft het geheugen, het concentratievermogen en blokkeert het logisch denken. Er bestaat vandaag geen methode om Alzheimer te genezen. Er zijn wel middelen om het ziekteproces te vertragen en de patiënt zolang mogelijk, op een voor iedereen leefbare wijze, thuis te verzorgen.
 
Voorkomen is vanzelfsprekend altijd beter dan genezen. Mensen die iemand in de familie hebben die aan dementie lijdt, kunnen zichzelf beschermen door de volgende preventiemaatregelen te nemen:

  1. Probeer hypertensie te voorkomen
  2. doe al het nodige om geen diabetes te ontwikkelen
  3. vermijd een hoog cholesterolgehalte
  4. vermijd depressieve toestanden en een gevoel van eenzaamheid.

 

Al deze factoren worden met één gratis middel bestreden. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging in een park of in de sportschool en de kans dat je hersenen veel sneller oud worden dan je lichaam daalt spectaculair.
 
Referentie:
Rolland Y, Pillard F, Klapouszczak A, Reynish E, Thomas D, Andrieu S, Riviere D, Vellas B.
Exercise program for nursing home residents with Alzheimer’s disease: a 1-year randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc.
Khoo Yvonne J-Lyn, van Schaik P, McKenna J. The Happy Antics programme: Holistic exercise for people with dementia. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 25 04 14.

 

Bron: ABC Gezondheid

off

Plantaardige voedingHet eten van een plantaardig dieet tijdens de jong-volwassenheid wordt geassocieerd met een lager risico op hartaandoeningen op middelbare leeftijd, volgens een langetermijnonderzoek. En, nog meer goed nieuws: het zogenaamde ‘Portfoliodieet’ wordt geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten bij postmenopauzale vrouwen.

 

Het onderzoek

Het eten van meer voedzaam, plantaardig voedsel is op elke leeftijd gezond voor het hart. Dat weten we allemaal. Nieuw onderzoek, dat is gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association, blijkt nu dat zowel jong-volwassenen als postmenopauzale vrouwen minder hartaanvallen hadden en minder kans hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten wanneer ze meer gezond plantaardig voedsel aten.

Nooit eerder werd er zo gedetailleerd gekeken naar de effecten van een plantaardig dieet in zijn totaliteit. Eerder onderzoek was vaak alleen gericht op de invloed van afzonderlijke voedingsstoffen of voedingsmiddelen. Hierdoor waren er tot nu toe maar weinig gegevens over een plantaardig dieet in zijn geheel en hoe dat zich verhoudt tot hart- en vaatziekten.

 

Wie zijn de onderzochte mensen?

De deelnemers waren 18 tot 30 jaar oud op het moment van de start (1985-1986) van deze studie en waren op dat moment vrij van hart- en vaatziekten. De deelnemers kregen in de vervolgjaren tot 2016 in totaal acht vervolgonderzoeken, waaronder laboratoriumtests, fysieke metingen, medische geschiedenis en beoordeling van leefstijlfactoren. In tegenstelling tot veel andere onderzoeken, kregen de deelnemers niet de instructie om bepaalde dingen te eten en kregen ze hun scores op de dieetmaatregelen niet te horen, zodat de onderzoekers onbevooroordeelde, lange termijn voedingsgegevens konden verzamelen bij de deelnemers.

 

De kwaliteit van hun dieet

Na gedetailleerde dieetgeschiedenisinterviews werd de kwaliteit van de diëten van de deelnemers gescoord op basis van de A Priori Diet Quality Score (APDQS), een lijst die uit 46 voedselgroepen bestaat. De voedselgroepen werden ingedeeld in heilzame voedingsmiddelen (zoals fruit, groenten, bonen, noten en volle granen), ongewenste voedingsmiddelen (zoals gebakken aardappelen, vetrijk rood vlees, zoute snacks, gebak en frisdrank), en neutrale voedingsmiddelen (zoals aardappelen, geraffineerde granen, mager vlees en schaaldieren).

Deelnemers die hogere scores kregen, aten een verscheidenheid aan heilzame voedingsmiddelen, terwijl mensen met lagere scores meer ongunstige voedingsmiddelen aten. Over het algemeen komen hogere waarden dus overeen met een voedingsrijk, plantaardig dieet.

 

De resultaten…

1. Gedurende 32 jaar ontwikkelden 289 van de deelnemers hart- en vaatziekten (waaronder een hartaanval, beroerte, hartfalen, hartgerelateerde pijn op de borst of verstopte slagaders overal in het lichaam).

2. Mensen die in de top 20% scoorden op de langetermijnscore voor voedingskwaliteit (wat betekent dat ze de meest voedingsrijke plantaardige voedingsmiddelen aten en minder dierlijke producten), hadden 52% minder kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, na rekening te hebben gehouden met verschillende factoren (waaronder leeftijd, geslacht, ras, gemiddeld calorieverbruik, opleiding et cetera).

3. Bovendien, tussen jaar 7 en 20 van het onderzoek, toen de deelnemers in de leeftijd van 25 tot 50 jaar oud waren, hadden degenen die hun dieet het meest verbeterden (en dus meer plantaardig gingen eten), 61% minder kans om daaropvolgende cardiovasculaire aandoeningen te ontwikkelen, in vergelijking met de deelnemers van wie de kwaliteit van het dieet in die tijd het meest afnam.

 

En nu?

Het lijkt er dus op dat een voedingsrijk en plantaardig dieet gunstig is voor de cardiovasculaire gezondheid. De onderzoekers plaatsten nog wel een kanttekening: het gaat erom dat mensen die méér plantaardig eten een minder groot risico hebben op hart- en vaatziekten. Het betekent dus niet dat je nu per se vegetarisch eet. De onderzoekers denken zelfs dat mensen die van tijd tot tijd dierlijke producten (met mate) eten, zoals eieren, kip, vis en zuivel, daar ook positieve effecten van kunnen ondervinden.

 

Bron: Frecious

off

Saffraan beïnvloedt melatonine

woensdag, september 15, 2021 @ 09:09 AM

SaffraanEen grote groep volwassenen heeft last van slaapproblemen. Zowel inslaap- als doorslaapproblemen komen voor. Saffraan kan de slaap bevorderen, maar tot op heden was nog niet goed bekend hoe deze werking tot stand komt. Onderzoek laat zien dat saffraan de slaap bevordert door het verhogen van de melatonineconcentratie voor het slapengaan.

 

Aan het (door de fabrikant gefinancierde) onderzoek namen 120 gezonde volwassenen tussen de 18 en 70 jaar deel. Allen hadden minimaal vier weken last van slaapproblemen. De groep werd in drie subgroepen verdeeld. Gedurende 28 dagen kreeg een groep 14 mg saffraanextract, een groep kreeg 28 mg saffraanextract en de laatste groep gebruikte een placebo. Het supplement of de placebo werd een uur voor het slapengaan ingenomen. De deelnemers die saffraan hadden gebruikt, gaven na een maand aan dat hun slaapkwaliteit was verbeterd en dat ze met een beter humeur wakker werden. Ongeveer een kwart van de deelnemers had minder last van slapeloosheid in vergelijking met zes procent in de placebogroep. De hogere dosering werkte niet beter dan de lagere dosering. Daarnaast werden er geen effecten gevonden op andere slaapparameters, zoals slaapduur. Opvallend was dat de onderzoekers in de afgenomen speekseltesten vonden dat de melatonineconcentratie voor het slapengaan na 28 dagen gebruik van het saffraanextract significant hoger was dan de melatonineconcentratie in de placebogroep. Er was geen significant effect op de cortisolconcentratie in de avond. Tot slot werden er geen meldingen gedaan van bijwerkingen.

 

De onderzoekers geven aan dat saffraan de slaap bevordert door het verbeteren van de melatonineconcentratie. In vervolgonderzoek moet gekeken worden naar de langetermijneffecten op de slaap en of saffraan soortgelijke effecten heeft bij mensen met pathologische slaapproblemen. Saffraan heeft, zoals bekend, niet alleen invloed op de melatoninestofwisseling, maar heeft tevens invloed op de neurotransmitterbalans en heeft antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen.

 

Referentie:
Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Medicine. Volume 86, October 2021, Pages 7-18.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/saffraan-beinvloedt-melatonine.html

off

Groene thee capsulesAls je groene thee drinkt of capsules met groene thee-extract slikt omdat je hoopt dat je daardoor gezonder, fitter of slanker wordt, doe dat dan op nuchtere maag. Dat advies geven Australische voedingswetenschappers in Nutrients. De Australiërs ontdekten dat het lichaam EGCG, de voornaamste bioactieve stof in groene thee, niet goed opneemt in combinatie met voedingsmiddelen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

FolaatDe vrees dat een hoge inname van folaat kankervorming in de darmen stimuleert, is ongegrond. Dat leren gegevens van Amerikaanse vrouwen uit een recente prospectieve studie. Folaat wordt gezien als een voedingsstof die kan helpen darmkanker te voorkomen. Twijfels rezen echter of er geen averechts effect zou zijn als men de stof behalve via de voeding ook zou binnenkrijgen door verrijking van voedingsmiddelen en het gebruik van supplementen.

 

Er werden 86.320 vrouwen gevolgd uit de welbekende Nurses’ Health Study, die liep van 1980 tot 2016. Daarbij werd de inname van folaat vastgesteld aan de hand van voedsel­frequentie­vragen­lijsten. De resultaten werden geconfronteerd met de incidentie van darmkanker, waarvan zich 1.988 gevallen voordeden.

 

Geconcludeerd werd dat een hogere folaatinname via de voeding 12 tot 24 jaar voor de diagnose was geassocieerd met een lager darmkankerrisico. Dat lagere risico gold ook voor de inname van (synthetisch) foliumzuur 16 tot 24 jaar voor de diagnose. Er werd apart gekeken naar de periode vanaf 1998, toen in de Verenigde Staten de verplichting werd ingevoerd om voedingsmiddelen te verrijken met foliumzuur. Ook na deze verhoging van de totale inname werd geen associatie gevonden met een verhoogd darmkankerrisico. De preventieve rol van folaat bleef daarmee in stand.

 

Referentie:
Wang F, Wu K, Li Y, et al. Association of folate intake and colorectal cancer risk in the postfortification era in US women. Am J Clin Nutr. 2021 Jul 1;114(1):49-58.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5544

off

Oxidatieve stressDoor een lage antioxidantstatus kan oxidatieve stress zich opstapelen en kan systemische laaggradige ontsteking onvoldoende worden verholpen. Dit resulteert in een verhoogde sterftekans, met name aan een hartziekte.

 

Tijdens de PRIME-studie werden 9709 mannen tussen de 50 en 59 jaar gedurende tien jaar gevolgd. Allen hadden geen coronaire hartziekten aan het begin van de studie. Serumconcentraties van vitamine C, retinol (vitamine A), vitamine E (α- en γ-tocoferol) en zes carotenoïden waaronder caroteen, luteïne, lycopeen en zeaxanthine werden bepaald. Na tien jaren waren er 538 mannen overleden en waren er 440 mannen met een al dan niet fatale hartziekte. Bij de analyse werd er gecorrigeerd voor een groot aantal beïnvloedende factoren waaronder de leeftijd, bloeddruk, lichaamsgewicht, cholesterolgehalte, lichamelijke activiteit, diabetes, alcoholconsumptie en rookgedrag.

 

Mensen met een hoge antioxidantstatus hadden een lagere sterftekans dan de mensen met een lage antioxidantstatus aan het begin van de studie. Deze associatie werd gevonden voor alle gemeten antioxidanten, behalve γ-tocoferol. De wetenschappers vonden daarnaast dat met name retinol de kans op een hartziekte verminderde. De onderzoekers geven aan dat een goede voedingsstatus en met name de inname van voldoende antioxidanten kan beschermen tegen vroegtijdig overlijden.

 

Referentie:
McKay G, Lyner N, Linden G, et al Association of low plasma antioxidant levels with all-cause mortality and coronary events in healthy middle-aged men from France and Northern Ireland in the PRIME study. European Journal of Nutrition 2021:60;2631–2641.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5556

off

Groot vitamine C-tekort onder kwetsbare ouderen

zaterdag, september 11, 2021 @ 07:09 PM

OuderenKwetsbare ouderen behoren tot de risicogroepen voor een te laag niveau van vitamine C. Omgekeerd wordt hun kwetsbaarheid weer vergroot door dit lage niveau. Zo zouden we een recente, Australische studie kunnen samenvatten, uitgevoerd onder honderdzestig mensen van 75 jaar en ouder die in het ziekenhuis waren opgenomen.

 

Op basis van de Edmonton Frail Scale (EFS) betreffende gradaties van kwetsbaarheid werden zij onderverdeeld in ‘niet of mild’ dan wel ‘gematigd of ernstig’ kwetsbaar. Daarbij gaat het om een verminderde algehele gezondheid, in het bijzonder fysieke beperkingen, een laag energieniveau en verlies van cognitie. Het vitamine C-niveau werd als onvoldoende gedefinieerd bij 11-28 μmol/L en als deficiënt bij <11 μmol/L.

 

Respectievelijk 57 en 42 patiënten hadden niveaus van vitamine C die onvoldoende of deficiënt waren ofwel 35,6 en 26,3%. Die niveaus bleken significant lager onder degenen met een matige of ernstige kwetsbaarheid ten opzichte van de minder of niet kwetsbaren. De waarschijnlijkheid van tekort lag bij de eerste groep 4,3 maal zo hoog. Er werd dus een sterke associatie gevonden tussen te weinig vitamine C en verhoogde kwetsbaarheid van gehospitaliseerde ouderen.

 

Referentie:
Sharma Y, Popescu A, Horwood C, et al. Prevalence of Hypovitaminosis C and its Relationship with Frailty in Older Hospitalised Patients: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2021 Jun 20;13(6):2117.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5531

off

Vitamin d3 capsulesHet zou zomaar kunnen dat over een maand de zoveelste covidgolf over onze contreien raast. Een kansvolle strategie die de kans op overlijden als gevolg van infectie door SARS-Cov2 vermindert, is suppletie met vitamine D3. Dat geldt ook voor tachtigplussers.

 

Studie

 

Lees meer…

off

HersenenSuppletie met B-vitamines kan misschien de hersenen van zeventigplussers gezond helpen houden. Maar dan moeten ze wel voldoende omega-3-vetzuren binnenkrijgen.

 

Studie

 

Lees meer…

off

HersenenNet zoals je spieren slinken als je veroudert, zo krimpen je hersenen met het klimmen van de jaren. Mogelijke gevolg van die afname is dementie. Suppletie met B-vitamines kan dat proces afremmen, ontdekten onderzoekers van de University of Oxford. Maar die B-vitamines werken alleen als er voldoende visvetzuren als DHA en EPA in je bloed zitten.

 

Studie

 

Lees meer…

off