Magnesium verkleint diabetesrisico

MagnesiumEen voldoende hoge inname van magnesium verkleint significant de kans op diabetes type-2 en ook de kans op hart- en vaatziekten en sterfte.
In medische databanken werd gezocht naar relevante studies. Uiteindelijk werden veertig studies geselecteerd met in totaal meer dan een miljoen proefpersonen.
Tijdens de volgperiodes die varieerden van vier tot dertig jaar overleden bijna 11.000 proefpersonen. Bij meer dan 26.000 deelnemers werd diabetes type-2 vastgesteld. Er werden bijna 15.000 personen getroffen door een beroerte en 7678 proefpersonen hadden een hart- of vaatziekte.
 
Iedere verhoging van de magnesiuminname met 100 mg per dag leidde tot een lichte risicoreductie van 8% van vernauwing van de kransslagaders. Eenzelfde verhoging van de magnesiuminname leidde tot een significante reductie van hartfalen met maar liefst 22%. Het risico van een beroerte nam significant af met 7% en de kans op diabetes type-2 en sterfte was met respectievelijk 19% en 10% significant lager.
 
De huidige aanbevolen dosis magnesium voor een volwassen man en vrouw bedraagt respectievelijk 350 mg en 280 mg per dag. Echter blijkt de inname van magnesium vaak ontoereikend. Een verhoging van de magnesiuminname met 100 mg per dag kan de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en sterfte significant verkleinen. Rijk aan magnesium zijn noten, bonen, groene bladgroenten, volkoren graanproducten en cacao.

 

Referentie:
Fang X, Wang K, [..], Wang F. Dietary magnesium intake and the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMC Med 2016; 14(1):210

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.