Aanzet tot aanbeveling dagelijkse inname luteïne + zeaxanthine

LuteineDe toename van beeldschermtijd verhoogt de blootstelling aan kunstmatig blauw licht. Het pigment in de macula (de gele vlek) van het netvlies beschermt het oog tegen blauw licht. Dit pigment bestaat uit de carotenoïden luteïne en zeaxanthine. Een nieuwe reviewstudie laat zien dat het pigment duidelijk toeneemt door suppletie met luteïne en zeaxanthine, met name vanaf 10 mg per dag, waar dat voor inname via de voeding minder het geval is.

Het macula pigment is essentieel voor de bescherming van lichtreceptoren in de macula, het gebied in het netvlies voor scherp zicht. Het belang van de inname van luteïne en zeaxanthine voor de gezondheid van het oog, met name de gezichtsscherpte, is al lang bekend.
Een recente systematische review onderstreept dit nog eens. Het laat een verband zien tussen de macula concentratie van luteine/zeaxanthine en de visuele functie. Zo is er een positief verband met contrastgevoeligheid en herstel(snelheid) van lichtstress en een omgekeerd verband met last hebben van verblindend licht of lichtschittering [1].

Toch is er tot op heden nog geen aanbeveling voor de dagelijkse (voedings-)inname van luteïne/zeaxanthine. Een dergelijke aanbeveling lijkt nu dringender gewenst, gezien de toegenomen blootstelling aan kunstmatig blauw licht, met name afkomstig van beeldschermen. Beeldschermen zijn de enige lichtbronnen waar we rechtstreeks in kijken.

Risico op jonge leeftijd

Het is niet uitgesloten dat overmatige beeldschermblootstelling op jonge leeftijd het risico op maculadegeneratie (AMD) op latere leeftijd zou kunnen verhogen. Ook is nog niet duidelijk hoe veilig de tegenwoordig toegenomen beeldschermtijd bij volwassenen is met het oog op de ontwikkeling van maculadegeneratie [2].

Amerikaanse onderzoekers van de John Hopkins universiteit verrichtten een systematische review en meta-analyse als eerste stap om uiteindelijk, na meer onderzoek, tot een aanbeveling te kunnen komen voor luteïne/zeaxanthine inname voor het behoud van een optimale ooggezondheid bij volwassenen met gezonde ogen [1].

Meer effect met supplementen

Er werden 46 studies opgenomen voor de review, met in totaal 3189 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Veertien van deze studies werden gebruikt voor de meta-analyse. Bekeken werd het effect van de inname van luteïne/zeaxanthine op de optische dichtheid van macula pigment (MPOD). De MPOD is een weergave van de concentratie van luteïne/zeaxanthine in de macula.

Deze review bevestigt dat de inname (≥ 3 maanden) van luteïne/zeaxanthine de MPOD doet toenemen bij volwassenen met gezonde ogen, vooral in doses boven de 10 mg per dag. Het effect was dosis-afhankelijk en het sterkst bij een inname vanaf 20 mg per dag. In studies die het effect van voedingsinterventie bekeken, kwam de luteïne/zeaxanthine inname niet boven de
5 mg per dag uit. Het effect hiervan is minder duidelijk.

De onderzoekers concluderen dat een verhoogde inname van luteïne/zeaxanthine kan helpen bij het behoud van de ooggezondheid. Meer onderzoek is nodig om de minimale dosis en innameduur te kunnen bepalen die nodig is voor een klinisch relevante toename van de MPOD of voor verbetering van de visuele functie [1].

Referenties:

  1. Wilson LM, Tharmarajah S, Jia Y, et al. The Effect of Lutein/Zeaxanthin Intake on Human Macular Pigment Optical Density: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv Nutr. 2021 Dec 1;12(6):2244-2254.
  2. Wong NA, Bahmani H. A review of the current state of research on artificial blue light safety as it applies to digital devices. Heliyon. 2022 Aug 15;8(8):e10282.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.