Antioxidant-enzym in de behandeling van onvruchtbaarheid

vruchtbaarheidSuppletie met het superoxidase-enzym werkt als antioxidant-therapie even goed als co-enzym Q10 om de slaagkansen van een voorspoedig lopende zwangerschap te verhogen. Dat blijkt uit een Koreaanse studie, waaraan 65 vrouwen deelnamen. Als bijwerking was er een daling in LDL-cholesterol.

Antioxidanten zijn een belangrijke behandeloptie om vruchtbaarheid te verhogen bij vrouwen en mannen, schrijven de onderzoekers, want betere behandelingen zijn er niet. Zelfs volgens de strenge Cochrane-criteria verhogen ze de slaagkansen van zwangerschap en gezonde geboorte, al is de kwaliteit van evidentie erg laag. Co-enzym Q10 lijkt daarin uit te blinken, dus kozen de onderzoekers dit supplement als referentie.

Suppletie van superoxide-dismutase is een iets andere strategie om het probleem van oxidatieve overlast aan te pakken. Het gaat niet om een stof die vrije radicalen passief capteert, maar om een enzym dat twee vrije radicalen (superoxide) actief omzet naar zuurstof, en dit aan de lopende band. Suppletie van enzymen ligt niet voor de hand: grote moleculen worden slecht opgenomen en snel afgebroken in het lichaam.

In deze studie werd een bacterieel superoxidase-dismutase getest, afkomstig van een Bacillus amyloliquefaciens-stam en dit zou een gunstigere farmacologie bezitten. Het enzym werkt ook extracellulair en heeft mangaan als cofactor.

Volgens deze studie heeft suppletie van het antioxidant-enzym de voorkeur bij vrouwen met verminderde vruchtbaarheid die bovendien verhoogde waarden voor bloedvetten hebben. Opvallend was ook een sterkere toename van catalase – een ander antioxidant-enzym – in het serum na 12 weken, zonder dat het verschil met de controlegroep significant was geworden.

De deelnemers van deze studie waren gemiddeld meer dan 35 jaar en doorliepen een procedure voor in-vitrofertilisatie. Een placebogroep is niet wenselijk bij vrouwen bij wie het tijdstekort nijpend begint te worden. Beide groepen namen 500 internationele eenheden co-enzym Q10 of superoxide-dismutase.

Referentie:
Shin SY, Yoon HK, Kim JH et al. The Efficacy and Safety of GF101 and Its Antioxidant Effect on In Vitro Fertilization Outcomes: A Double-Blind, Non-Inferiority, Randomized, Controlled Trial with Coenzyme Q10. Antioxidants (Basel). 2024; 13(3) doi:10.3390/antiox13030321

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7101

Comments are closed.