Ashwaganda: goede ondersteuning bij stress

Ashwaganda-stressAshwagandha is een fytotherapeuticum uit de Oosterse geneeskunde, dat gerekend wordt tot de adaptogenen, zoals Ginseng, Rhodiola en Maca. Er worden vele gezondheidsbevorderende eigenschappen aan toegeschreven, maar een recente studie concentreerde zich op het effect op stress en angst.
In een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werden 54 gezonde volwassenen met milde/matige stresssymptomen willekeurig verdeeld in een placebo- en een therapiegroep (500 mg gestandaardiseerd ashwagandhawortelextract-2,5% withanolides). Gedurende 2 maanden werden de stress- en angstniveaus, cognitieve scores en levenskwaliteit van de proefpersonen geëvalueerd. Tevens werden de niveaus van stresshormoon (speekselcortisol), serotonine en dopamine, en andere biomarkers gevolgd.

De resultatenanalyse op het einde van de studie toonde duidelijk aan dat alle scores in de ashwagandagroep significant verbeterden ten op zichte van de placebogroep: vermindering van speekselcortisol en betere serotonine en dopaminewaarden, en een flinke verbetering in de cognitieve testen zoals multitasking, concentratie en beslissingstijd.
Een aanrader dus als ondersteuning bij stressgerelateerde problemen.

Referentie:
Majeed M, Nagabhushanam K, Mundkur LA. Standardized Ashwagandha root extract alleviates stress, anxiety, and improves quality of life in healthy adults by modulating stress hormones: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2023; 102(41):e35521.

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.