Associatie periodontitis en insulineresistentie

periodontitisChronische inflammatie verhoogt het risico op diabetes type 2 en insulineresistentie. Ontsteking, zoals ontstaat bij (ernstig) overgewicht, is bijvoorbeeld een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van insulineresistentie. Het bestaan van periodontitis (tandvleesontsteking) is dit mogelijk ook, zo blijkt uit een recent crosssectioneel onderzoek.

De onderzoekers includeerden 223 diabetes type 2-patiënten die orale antidiabetica of insuline gebruikten. De bodymassindex en verschillende andere factoren, zoals de sociaal-economische status, werden bepaald. Een tandarts bepaalde de mate van periodontitis bij de deelnemers. Door middel van een bloedonderzoek werd de mate van insulineresistentie berekend. Hiervoor werd de Triglyceride Glucose Index gebruikt: concentratie triglyceriden (mg/dL)/ nuchtere bloedglucose (mg/dL]/ 2. Bij een getal groter dan 8,5 is er sprake van insulineresistentie. Maar liefst 93 procent van de deelnemers had insulineresistentie en bijna 60 procent had periodontitis. Er bleek een significante relatie te bestaan tussen insulineresistentie en periodontitis. Overige relaties, zoals tussen insulineresistentie en BMI, werden niet gevonden. De mensen met periodontitis hadden een 3,5 keer grotere kans op het hebben van insulineresistentie.

Tandvleesontstekingen worden in de regel veroorzaakt door een overgroei aan gramnegatieve bacteriën en leiden tot de afgifte van proinflammatoire cytokines, die insulineresistentie in de hand werken. Eerder onderzoek liet al zien dat er een associatie bestaat tussen periodontitis en insulineresistentie bij mensen met een gezonde buikomvang. Ook kan het behandelen van periodontitis leiden tot een verbetering van de insulinegevoeligheid. Het verbeteren van de mondgezondheid bij diabetes type 2 of ter preventie van de aandoening lijkt daarom zinvol te zijn.

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Kiryowa, H.M., Munabi, I.G., Buwembo, W. et al. (2023) Periodontitis is associated with insulin resistance in adults living with diabetes mellitus in Uganda: a cross- sectional study. BMC Res Notes 16, 217.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/associatie-periodontitis-en-insulineresistentie

Comments are closed.