B-vitaminen bij stabiele angina pectoris

Vitamine bAngina pectoris en sommige vormen van hypertensie worden behandeld met calciumblokkers, zoals verapamil. Dit zijn medicijnen die de hartspier wat verslappen en de bloedvaten verwijden waardoor de doorbloeding verbetert. De effecten van de medicijnen op het verbeteren van de overleving zijn echter onduidelijk. Dit komt doordat calciumblokkers als bijwerking hebben dat ze de fibrinolyse remmen en mogelijk ook het homocysteïnegehalte in het bloed verhogen, factoren die het risico op hart- en vaatziekten verhogen. De inzet van B-vitaminen bij gebruik van calciumblokkers is daarom mogelijk zinvol.

Onderzoekers hebben gekeken naar de associatie tussen het gebruik van calciumblokkers en mortaliteit bij 3991 mensen (overwegend mannen) met stabiele angina pectoris. Van de gevolgde deelnemers gebruikten 907 mensen een calciumblokker. Een deel van deze mensen kreeg tevens suppletie met B-vitaminen in de vorm van 0,8 mg foliumzuur, 0,4 mg vitamine B12 en 40 mg vitamine B6. De mensen werden gemiddeld 10 jaar gevolgd in de tijd. Mensen die een calciumblokker hadden gekregen, hadden een significant hogere concentratie homocysteïne en fibrinogeen in het bloed. De associatie tussen calciumblokkers en overlijden was significant als de patiënten niet tevens B-vitaminen suppleerden. Er was geen associatie tussen het gebruik van een calciumblokker en overlijden bij gebruik van een B-vitaminensupplement.

De onderzoekers geven aan dat inzet van B-vitaminen bij het gebruik van calciumblokkers bij stabiele angina pectoris overwogen moet worden, omdat dit het overlijdensrisico significant zou kunnen verlagen.

Referentie:
Dhar, I., et al. (2023). B-vitamin treatment modifies the mortality risk associated with calcium channel blockers in patients with suspected stable angina pectoris: A prospective cohort study. The American Journal of Clinical Nutrition.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/b-vitaminen-bij-stabiele-angina-pectoris

Comments are closed.