Beter wei- dan erwteneiwit voor zestigplussers?

WheyOudere volwassenen laten meer spierschade na inspanning zien dan jongere volwassenen, wat het ontwikkelen van sarcopenie kan versnellen. Volgens recent Nederlands onderzoek vermindert wei-eiwit, en niet erwteneiwit, spierschade (EIMD) na duurtraining bij oudere volwassenen. Dit komt waarschijnlijk door het verschil in leucinegehalte.

Bij deze studie kregen 47 deelnemers (80% man) ouder dan zestig jaar (gem leeftijd 70 ± 6 jaar) dagelijks 25 g wei-eiwit (1100 mg leucine), 25 g erwteneiwit (900 mg leucine) of placebo. De deelnemers ondergingen vijf controlebezoeken op de afdeling Fysiologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum. De training bestond uit een zelfgekozen wandeling van 20-30 km om spierschade en spierpijn uit te lokken. De deelnemers gebruikten de eiwitsupplementen gedurende 13 dagen, vanaf 10 dagen voor de training tot en met drie dagen na de training. De primaire uitkomstmaten waren spierschademarkers (onder andere creatinekinase en lactaatdehydrogenase) na training. Secundaire uitkomstmaten waren verschillen in veranderingen in spierpijn, spierkracht en spiermassa. De deelnemers kregen de instructie om 's ochtends 12,5 g eiwit te consumeren en 's middags/'s avonds (of na het sporten) 12,5 g eiwit. De onderzoekers voerden metingen uit aan het begin van de studie (vóór gebruik van het eiwitsupplement), vóór de inspanning en drie keer na de inspanning (+24 uur, +48 uur en +72 uur).

De auteurs concludeerden dat dagelijkse suppletie met 25 g erwteneiwit gedurende 13 dagen de door inspanning veroorzaakte spierschade bij oudere volwassenen niet verminderde in vergelijking met placebo. Daarentegen vertoonde de wei-eiwitgroep lagere serumniveaus voor creatinekinase na 24 uur inspanning in vergelijking met de erwteneiwit- en placebogroep, wat duidt op minder spierafbraak. Er waren geen verschillen in spierkracht, skeletspiermassa en spierpijn tussen de groepen.

Volgens de auteurs is dit te verklaren door het lagere leucinegehalte in plantaardig eiwit. Bovendien reageren oudere volwassenen mogelijk minder goed op de anabole stimulans van een lage dosis aminozuren dan jongere personen. Leucine staat bekend als een van de belangrijkste factoren van de eiwitsynthese en remt ook de eiwitafbraak. Enkele beperkingen van de studie waren de relatief kleine studiepopulatie en de korte suppletieperiode. Ook zou het beter zijn de eiwitdoses te individualiseren op basis van de vetvrije massa.

Referentie:
Spoelder M, Koopmans, L, Hartman Y A., et al. Supplementation with Whey Protein, but Not Pea Protein, Reduces Muscle Damage Following Long-Distance Walking in Older Adults. Nutrients, 2023, vol. 15, no 2, p. 342.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6318

Comments are closed.