Cannabisolie tegen ernstige alzheimersymptomen

cbdMet een geregistreerd cannabisextract slaagde Italiaanse onderzoekers erin om agitatie, apathie, prikkbelbaarheid, slaapproblemen en eetstoornissen bij alzheimerpatiënten te verbeteren. Bij bijna de helft van de patiënten was er sprake van minder verstandelijke stoornis na drie maanden behandeling. De pilotstudie omvatte echter geen controlegroep.

Dertig patiënten met milde tot ernstige alzheimer (maar met uitgesproken symptomen van agitatie, gewichtsverlies en slaaptekort) deden aan de studie mee. Van de dertien items tellende Actigraphy and Neuropsychiatric Inventory toonden zeven items significant beterschap. Ook de scores van twee items van de Cohen-Mansfield Agitation Inventory verbeterden, wat vermindering in agressief gedrag aangeeft. Er waren ook tekenen dat de cognitieve vaardigheden erop vooruitgingen, dit volgens de Mini Mental State Examination. Van de acht items waren er drie significant verbeterd: gevoel van tijd, ruimtelijke oriëntatie en registratie.

De studie was dan niet gecontroleerd, maar aan het einde van de studie waren zorgverleners en familieleden uiterst positief over de behandeling. Ze meldden beter gedrag, de patiënt was volgens hen rustiger, minder geïrriteerd en minder opgewonden. Ook minder opvallende gedragsproblemen zoals kleren scheuren en gillen werden gemeld.

Het cannabisextract op oliebasis bestond uit 22% THC en 0,5% cannabidiol. De dosis ervan werd gedurende de eerste acht weken opgevoerd van 15 van 30 druppels per dag om ze vervolgens weer te laten dalen naar 15 druppels per dag tijdens de 12e week.

Referentie:
Palmieri B, Vadalà M. Oral THC: CBD cannabis extract in main symptoms of Alzheimer disease: agitation and weight loss. Clin Ter. 2023; 174(1):53-60 doi:10.7417/CT.2023.2497

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6441

Comments are closed.