Choline prenataal bepaalt hoe slim je kind wordt

choline-slim-kindDe basis voor de neurologische en verstandelijke ontwikkeling van een kind wordt gelegd gedurende de eerste 1000 dagen van het leven: de zwangerschap en eerste levensjaren. Een adequate bevoorrading van nutriënten is dus essentieel voor een goede neuronale ontwikkeling en hersenfunctie levenslang.

Choline is hierbij een bepalende factor; tijdens de zwangerschap is zelfs extra veel choline nodig omwille van de snelle groei van de foetus en placenta. Onderzoek toont overtuigend aan dat verhoging van de cholinetoevoer tijdens de zwangerschap in lineair verband staat met een betere neurologische en verstandelijke ontwikkeling van de kinderen.

De zowat belangrijkste en goedkoopste cholinebron zijn eieren; maar doordat die zo’n halve eeuw geleden onterecht gebrandmerkt werden als ‘gevaarlijke cholesterolbronnen’ is de consumptie ervan langdurig gedaald.
Een grootschalig Amerikaans onderzoek onderzocht de invloed van eiconsumptie op de verstandelijke ontwikkeling van baby’s en kleine kinderen: hoe hoger de gemiddelde consumptie van eieren, hoe hoger het cholineniveau, en hoe beter de ontwikkeling.

Referenties:
Papanikolaou Y , Fulgoni VL 3rd. Egg Usual Intake is Associated with Choline Adequacy in US Infants and Young Children. Curr Dev Nutr. 2023 Jun 3;7(7):101958.
Irvine N et al. Prenatal Folate and Choline Levels and Brain and Cognitive Development in Children: A Critical Narrative Review. Nutrients. 2022; 14(2):364.
López-Sobaler AM et al. Importance of choline in cognitive function. Nutr Hosp. 2021; 37(Spec No2):18-23.
Derbyshire E, Obeid R, Schön C. Habitual Choline Intakes across the Childbearing Years: A Review. Nutrients. 2021; 13(12):4390.
Taesuwan S et al. Choline metabolome response to prenatal choline supplementation across pregnancy: A randomized controlled trial. FASEB J. 2021; 35(12):e22063.
Korsmo HW, Jiang X, Caudill MA. Choline: Exploring the Growing Science on Its Benefits for Moms and Babies. Nutrients. 2019 Aug 7;11(8):1823.
Caudill MA et al.
Maternal choline supplementation during the third trimester of pregnancy improves infant information processing speed: a randomized, double-blind, controlled feeding study. . FASEB J. 2018 Apr;32(4):2172-2180.

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.