Cranberries voor mannen

CranberriesCranberries staan bekend om de gunstige werking ter voorkoming van een blaasontsteking en worden veel gebruikt door vrouwen die vaak last hebben van een blaasontsteking. Een cranberryproduct, dat bestaat uit gedroogd poeder van de gehele bes, is in een Nederlandse klinische studie, uitgevoerd aan het AMC, werkzaam gebleken bij vrouwen die meerdere blaasontstekingen per jaar hadden. Cranberries verminderen niet alleen het aantal blaasontstekingen, maar hebben tevens ontstekingsremmende eigenschappen, wat gunstig kan zijn bij aandoeningen aan de urogenitale wegen bij mannen. In een zeer recent gepubliceerde Tsjechische studie is hier onderzoek naar gedaan.

 

Veel mannen krijgen bij het ouder worden last van plasklachten, zoals een minder krachtige urinestraal; moeilijk kunnen beginnen met plassen; nadruppelen; en ’s nachts regelmatig moeten plassen. Deze klachten, die gezamenlijk LUTS worden genoemd (lower urinary tract symptoms), zijn vaak het gevolg van een goedaardig vergrote prostaat. Tsjechische onderzoekers bekeken het effect van cranberrypoeder op de mate van LUTS bij 124 mannen met matige klachten, gemeten volgens de international prostate symptoms score (IPSS). De deelnemers waren van middelbare leeftijd (gemiddelde 53 jaar) en hadden normale prostaatwaarden (PSA-waarden).

 

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen en kregen dagelijks 250 of 500 mg cranberrypoeder of een placebo gedurende 6 maanden [1].
Na 6 maanden was er een significante daling in de IPSS-score bereikt in beide cranberrygroepen, ten opzichte van de placebogroep. In de groep die 500 mg cranberry kreeg, was de IPSS-score met ruim 4 punten gedaald; in de 250 mg-groep daalde de score met ruim 3 punten en in de placebogroep was deze gedaald met 1,5 punt. Een daling vanaf 3 punten wordt als klinisch zinvol beschouwd.

 

Verder was er in de 500 mg-groep een significante verbetering van plasklachten, zoals moeite met uitplassen, vertraagde plassnelheid en het achterblijven van urine in de blaas.

 

De onderzoekers brengen verschillende werkingsmechanismen naar voren, die mogelijk het effect van cranberrypoeder op LUTS kunnen verklaren. Zo noemen zij onder meer een ontstekingsremmende werking, een ontspannende werking op de blaas of een positief effect op de (vergrote) prostaat.

 

In deze studie is gebruik gemaakt van poeder van de gehele cranberrybes, inclusief schil, vruchtvlees, zaden en sap. Ook in twee Nederlandse studies is daar gebruik van gemaakt. In de ene studie (postmenopauzale vrouwen) bleek cranberrypoeder een geschikt alternatief voor antibiotica bij recidiverende blaasontstekingen en in de andere studie (bewoners van diverse verpleeghuizen) bleek cranberrypoeder 25% vermindering te geven van blaasontstekingen bij kwetsbare ouderen met een hoog risico op een blaasontsteking [2,3].

 

Literatuur:
1. Vidlar A, Student V Jr, Vostalova J, et al. Cranberry fruit powder (Flowens™) improves lower urinary tract symptoms in men: a double-blind, randomized, placebo- controlled study. World J Urol. 2015 Jun 7.

2. Caljouw MAA, Hout WB van den, Putter H, et al. Effectiveness of cranberry capsules to prevent urinary tract infection in vulnerable older persons. A double-blind rando mized placebo-controlled multicenter trial in long-term care facilities. JAGS, 2014;62:103-110.

3. Beerepoot MA, ter Riet G, Nys S, et al. Lactobacilli vs antibiotics to prevent urinary tract infections: a randomized, double-blind, noninferiority trial in postmenopausal women. Arch Intern Med. 2012 May 14;172(9):704-12.

 

Bron: nieuwsbrief Springfield

 

 

Printversie Cranberries voor mannen

Comments are closed.